Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

4LA --.-z-,- . -r BARDDONIAETii.…

:::::-_-.:,-,-I AT GYllOEDDfVR…

AT G YU OEDD IVR SERES GOMER.

-___,_m-'_"_"n'''_m__-I AT…

News
Cite
Share

-m-n 'm_ AT GYllOEDDfVR SERES GOMER. Syr,—Os rhynga bodd i chwi gyhoeddi y sylwadau i canlynol yn eich newydd-lei rGymraeg, v mae yn lied debygol y byddant yn fnddiol a-c yn gymnieradwy gan law( o'ch davilenyddion, yn cnwdig y rhai nad ydynt yn deali v iaith Saesonaeg. yn Ydwyf, syr, eicli ewyliysiwr da a'ch cyson ddar- syi- LI—nd—f—dd. I'euan. Y DREFN I WYBOD OKDRAN CEFFYL WhTH El DDANNEDI), &c. CelTylau, pan fvddont yn lien, sydd yn arferol o fod a phyllau con wrth ben en llygaid, y carnau yn en won, y "It'llilli yi) eil"A,oll, y wefl isaf yn hongian 3-D is i lawc, a'r cefFylau llwydion yn dyfod yn wvnion. La Fosse, yr ieuaf, sydd yn adrodd ymddangosiad y Ö .,¡ dannedd yn agos yn y modd cunlynol Y ceffyl sydd yn cael ei fwrw, a chwech 0 gilduan- nedd ymhúb gen, tri bob ochr, i fynu ac i lawr; y deg- ) fed nen'r dcuddegfed dydd yn ol hynny, y mae y ddan ddant blaen blaenuf (front nippers) yn ymddangos i fynu ac i lawr; ac ymhen deuddeg neu byintheg diwrnod yn ol hynny, y ddan npsafattynt(sefun bob ochr) sydd yn dyfod alian; nid yw y dannedd cornelan yn dyfod allan cyn pen tri mis yn ol hynny. Ymhen deg' mis y mae y dannedd blaen yn ogyfiuvch (cm a level) it.u gilydd, y dannedd hlaenaf yn liii na'r rhai canol, a'r rhai hynny eilwaith yn llai na'r rhai coiticlati y maent yr amser livii a eheudod (cavity) amlwg ynddynt. Yiiiiion deti- ddeg mis y mac'r cendod nen'r llwyau hyn yn dyfod yn llai, a'r ebol yn ymddangos a phedwar cilddant bob oclnv i fynu ac i lawr, tri o rai bwrw, nen ddannedd ebol, ac un parhans (pcrinarumt) neu ddant cdfy). Yn ddeunaw mis y ceudod yn y dannedd blaen sydd wedi llanw i fynn, ac y mae ganddo bum cilddant bob ochr, dan gilddantceffyJ a thri o rai bwrw. Yn ddwy flwydd oed y mac'r cilddant bwrw blaenaf ymhob gun, i fynu ac i lawr, yn cael ei golli. Y'n ddwy flwydd a banner, neu dair blwydd oed, y mae'f dannedd blaen blaenuf yn cwympo ac yn i-tioi lie i'r rhai parhaus yn ^a'r blwydd a banner, y dannedd blaen canol yr un marIti sydd yn cael eu syinmud ar y cyfryw amser, Y mac yr ail gil- ddant bwrw yn cael ei symmud; yn bt'dair blwydd,.y nme-gan y ceffyl chwech o gilddannedd bob ocnr, pump o rai newyddion, ac un o'r rhai bwrw- yn bedair blwydd a banner, dannedil blaen corndau yr ebol a ■yrtiiiant, ac a roddant le i'r rhai parhans, a'r cilddant bwrw olaf a aiff i golli. Yn bum m'wydd ecd, y scythr- ddannedd (tushes) yn y ceffyl sydd yn arferol o ym- ddangos; yn bum mlwydd a banner, y maent allan yn hcdol, ac ymylan tufeWnol v dannedd blaen cornelau, y rhai o'r blaen oeddent anmherffaitb, sydd yn awr yn ogyfuwch a'r !leiII; yr amser vina y mae y danncdd biac.. i gyd a eheudod (cavity) yn y syhVedd rhWng yr ymyiau tufewnoi ac allaliol, a diflaniad hwn yw yr hyn sydd yn nodi yr oedran. Yn chvvecli nilwydd oed, y j mae'r cendod neu y hwyau yn y dannedd blaen blaenaf, i yr ochr is»f, Tvedi en ilanw i lyua, y scvtlir-ddannedd hefyd sydd wedi pv.,Iii ychydig; yn With mlwydd oed, y nod neu r ceudod, sef y llwyau yn y dannedd blaen canol, sydd wedi lIanw i fynu, a'r scythr-ddannedd wcdi trerdio ychydig yn ihagor. Yn vvyth mh"ydd oe:, y treu!io ychydig yn thagor. Yn wytli mlwvdd oed, v daaned(! biaen co?etan sydd yr \.n modd yn Hvin Wlm Hauw i fynu y ceudod Hen'r Hwyau, a'r scythr- ddannedd yn gnvnuion a chwedi bvrhau. Ar Y cyfryw amser, dywedir fod y ceffyl yn hen, ail fod wedi colli ei nod end ymhlith barnwyr da, y danncdd ctto sydd Y11 d«ingos aiyVyddion digonol, Yn naw mlwydd oed, v I nnvgn (groove) neu y rhych yn y sevthr-ddannedd sydd bron a tlii-iiliionnedd blaen yn hvfrach wed, pen-?-?m r?M.,? wedi pea^rwnim (roinded); yn ddeng- mlwvdd oed,yr Ymddan?osiadau hyn sydd 0 hyd yn fwy amlwg; yn "ddtg od, yscyth.ddaM?ddsvdd yndan?os vn v ioucyffiau pengrwnnionj y danriejld blaen yn myned yn ac l'*1 sne]ynn ac fel y byddo?r oedran yn cyn-  J J nyddii, y maent yn d):-on?]e? r?M?t,) ac yn gyH'- redin yn anwastad (wieven). Monsieur St. Be] a haerai fed Y Hwyah lieu'r Cendod yn y dannedd blaen uchaf wedi vvyth mlynedd dtd, yn ditJannn mewn modd trefnus; o wyth i ddeg nilwydd oed, fod y rhai blaenaf (jiont nippers) yn JIanw i fynu o ddeg i ddeuddeg, fod y dtlan ganol ac o ddeuddeg i 1 bcdair ar ddeg, fod llwyau y dannedd cornelau hwythau yn Han", I tynu; ond nid yw diilaniad y llwyau yh y dannedd hyn yn ddigon rheolaidd i hyderu arno. Porthmon imonest sydd vii tynnu dannedd blaen bwnv yr ebo!, yh enwedig y rhai cornelau, a thrwy hynny y mae y dannedd parhaus, y rhai sydd oddi tanynt, yn ddiattreg yn ymddr.ngos, tli- ceffyl yn cael ci vstyried i yu llawer hcnadl mig y byddriefe; ond, os bydd i'r ymdaangosiadau ereill a gofrestfwyd nchod gael en I sylwi, bydd i hynny gad ei ddatguddio yn hawdd dd! tI. ;,) 0. gon. Nid oes scy thr-ddannedd gaii gesig, hynny sydd yn rho; achlysiir i rai hunan-ddocth i ymffrostio cu bod vn adnabod gwahaaiacth ihwng ceffy* l a chaseg wrth eu pennau yn unig. ? Y MODD I WS BOD OEDRAN ÂNIFEIT.LHD,1  Set-?WARTMEG, YCHEN, &c. WRTU EU CYRN. i mac, yr anitau yn cael Can bar o gym, scf, pir o rai amserol (tmpomnroiis), a piiar o rai parhaus (pcrma ncnt). Y par aiiisci-ol, neu y rhai cyntaf, sydd yn cael eu newid ymhen tair blynedd, a'r par parhaus sydd yn ymddangos yn feinion, llyfnion, ac yn terfymi yn y bon a chwydd bychan (small tubercle or button); yii v fhvv- ddyn ganlynol, y chwydd yma sydd yn tyfu i bant oddi wrth y a liinell ei dyJiant., sef-cyinnzuint aga lVddo cf yn dyfn yn y flwyddyn, sydd yn cael ei nodi, a cliyleh a,- Y cDrn; y cynl sydd yn parhau i y bywyd yr amfail, a phob-blwyddvn olynol yn chwanegn cylch yn rhagor,. fel y geiiir yn hawdd ddeall yr oedran, trwy gyfrjf tair blvnedd am y corn llyfn, a bhvyddyn yn ychwaneg am bob un o'r cyichau ereill. Y MODD I WYBOD OEDRA N DEFUD WHT" :1 i- EU DANNEDD A'U CYRN. Sir. P.yffon sydd yn dvwedyd, fod gatithynt bedwar o (tdamiedd llydain ymbcn, yn en trydydd flwyddyn, a iiod ganddynt chwech vn en pedwerydd fhvyddyii, ae wyth o dilanedd ymlaen yn eu pnmmed fiwyddvn. Ond ein hwsmonwyr sydd yn cyfrif, pan fyddo ilwdn dafad yn flwydd oed, fod ganddo ddan ddant llydain ymlaen pan fyddo yn ddwy flwydd, fod ganddo bed- war pan fyddo yn dair blwydd, fod ganddo chwcch; a phan fyddo yn bedair hlwydd oed, fod ganddo wyth o ddannedd Hydain ymlaen. Nen, cynnifer cylch ag a (ddo -,I) (!,Inzos ar en cyrn, cynnifer a hynny o flyny- ddau fydd en hoedran.—See the New Cyclopedia, under the Article Age.

 AT GV1I0EDDFVR SEREN GOMER,.…

[No title]

- - - - -____-' M ARCH IST…