Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

4LA --.-z-,- . -r BARDDONIAETii.…

:::::-_-.:,-,-I AT GYllOEDDfVR…

AT G YU OEDD IVR SERES GOMER.

News
Cite
Share

AT G YU OEDD IVR SERES GOMER. I AHAETII Y BRiTWN. Dim cyntbJnredd dyn a'th folimna di gtcedJU, citnddm- eud a iruheiddi. Asaph. Wrth cdrych ar amynsdd a doctliineb Duw, vn goddef i bctban tra chrcnhu; ac angliyfiawn, i gael eh gweith-.j (-ael gan gynddaredd yr ynfyd! Er In nny, yn dwyn barn chcsp briodol yn ei ants or ei Jmn! Yr wyf yn gwaeJdi gyda'r Apostol, Oh! ddyfnder Yn yr amser rbyfedd hwn, e oifoiedd a be'ddwch; ceir aril draith a chwcdl dirmygus, am offervnan'r Chxvyldroiad diweddar yn Ftraingc. Ac yn enwedig y dyn Bonajhu-te: Y r hwn a ddpgritir o ran ei greulondeb a i yspryd aflonvdd a gwaedlyd, yn fwy anferth, 1)3 phe bnasai holl grenlondcb bwystfilod yr anialwcli vnddo'n nn! Neu eifedyn rhyw anghenfd, megisgwedi 8» ger.ediu rhwrg Satan a llaabebnb. Fa beth yw hyn? A raid i -ni sefvll a syrthio pvda'r dyn? Pa 1c y mae ilaw Pnw^ Cbwiiiwch yr jsgrythnrau; A gy'fyd bi wynei! heb wh baniaeth? A dýf hesg heb ddwfrr" le, Tra fyddo hi etto yn wyrddlas heb ei thorri, hi a WMva o Maeti pob'glaswelltyn." .Felly, nid heb achos y bu liyn; nac y gwisgwyd y creadur hwn, a'r fath ddawn, awdurdod ac arddeliad, dros amser, He3 oedd arswyd yn peri i'r byd grymi! Ond pa le y mae yn awr? A dorwyd efo biilli y riiai hyw? Na ddo, Ond wc-le, er uehed y tyfodd mewn -maw-redd a phareh, diiW ef yr. awr gwedi ei ddiosg noeflii.' fel bnrynen ddj-Orwyth a chrin, tan aUtndiaeth yn ynys Elba! Mae yn rhyfedd os nad ydyw didduwiad FfVaingc, bellach, yn bared i lefain megis Swynyddion yr Audit, Bys Duw yw hyn 11" \n ddian, rid heb achos, mwy effeitiiio! na dyfroedd Auns, y t v fr, d rhwiklro Ffrair.gc, v rhai y meddyliodd liawer ar y dechren, nad ydoedd ond peth bychsn i ell hpigo; ond tra y chwytlwxid y Gor- uchaf arr.ynt vsi ei arddeliad, yr ocdd en swn yn of- nadwy i Frenhinoccid y ddaear! nes dadymchwelwvd Am Eenaparte^ nid wyf fi yn meddvl cyflawnhau na chammol, Ci ymddygiadan gwaediyd a chrenlon. Etto yr wyf yn meddwJ y gellir dyweayd am dano megis am Cyrvs, Gwregysais di er na m hadwaeiiit." Neu am Avsur, "Gwialen fy lEd." j A raid i ni ryfeddu doethineb a uevvrder Bunapartf.} pan y mae yn arwain ei luoedd, yn i oedd, ac yn dadymdiwel teyrnasoedd! Neu syrthio anio (pan syrthiodd yntef) gan adgod'a ci greulondeb, gyda pliob math o lysenwau! Nago, ystvried pawb, pa beth a y Prophwyd; Diau, cynddaredd (jyR a t!i t'ol; a ma di, ond gweddill cynddaredd a waherddi." Weie ore;;uyr Ffraingc yn cael eu harwain i'rartcithle y Brenm ai gyfneseifiaid yn colii en pennau, a'r gwaiHl yn ffrydio trwv heolydd Paris! Pa beth oedd hvn; Onid egliir ddigofaint Duw. Daw fyddin yn erbyi, bvddin, a thomcn ar domen o trigolion yn llenwi fros. ydd Fframgc, a hynny trwy ell cleddyfau euhuiij Pa beth oedd Ityi-,? Onid cleddyf yr Arghvydd yn disgyn ar Edom; a'i ddigofaiut yu ymdywallt ar y bobl a esgynmiunodd. Pwy bynnag a ddarlleno hanes y cieidd-dra a wnaed ar y Piotestaniaid yn Ffraingc, gydag un gradd o ys- tyriaeth, yn enwedig yn nyddiau Lewis y pedwarvdd ar ddeg Nid rbyfedd fydd ganddo, i gleddyf yr Arg- Iwydd gael ei drochi yno. Canys ni wnaeth Edom erioed, y fath gieidd-dra ar Israel, ac a wnaeth y Pab- yddiod ar Brotestaniakl, yn enwedig yn Ffraingc. Pan ddarllenwyf am Iwyddiant byddinoedd y Ffrangcod, yn erbyn teyrnasocdd y ddaear, gwelaf gynddnredd dyn, yn Haw Duw, yn cyfiawui'r farn ysgrifcnedig ar y Buttain fawr gyda'r hon y putteiniodd brenhinoedd y ddaear. A phan ddarllenwyf am fidiijysti- cii byddin- oedd ar fi)r a ti-I-, vl' NN-Vfy" lioll.,)l gredn, fod yr Ar £ iwydd yn dial gwaed ei Saint ar y genedl angrhedinol honno. Ac ar yr un pr vd, yn eu gwneuthnr hvry" thau yn (Il,oni i Pan feddyihvyfam Bonaparte yn gwenwyno ei fdwvr gyda plrob creidondeb a s:rferodd, a'r modd y daros- tyngwyd cenedl Ffraingc i ei lywodracth orthrynuis cf, yr wyf yn adgofio ar unwaith, ortllymder a chreulondeb llvwodraeth Ffraingc, ar y Protestaniaid, yn nyddiau Lewis y pedwerydd ar ddeg. Pan ddarilenWyf am danyntdan anveiniad. eu Bonaparte, (gwedi i'r Arg- lwydd ei aclael i ei ddaHineb) fel heidiau o ddynion ynfyd a lloerig, yn ei ddilyn i'r fath anturiaeth ryfvgus! Heb ystvried arddcrchogrwydd gallu Arglwydtl y.hcw! Pan feddyliwyfam danynt, yn new-ynu ac yu rhewi, yn cael eu liadd a'n dinystrio, a bwythau yn ffoi dan gy- wilydd a gwarth; en gelvnion yn en herlid, ar Cosssacs marchog'.vyllt yn eu rhedeg i'r lIawr I Mac hyn vh troi fy meddw! i ailgoSa dyoddufiaflau'r tvueinuiul Prote.s- tanaidd yn Fframgc o bryd i bryd; pa rai yn nyckhau Lewis y pedwerydd ar ddeg, na ciiacnt gad".v. en cyf- arfodydd, i addoli Duw; na byddai rhyw swyddog pabaidd dros v Brenin, yn gwrando ac yn barnu! -i liu 0 feirch-hiwyr o ddfiitri'r He! fel haid o waed-g\Vn yn disgwyl am ysglyfatth!] Ac os eeid dim yn yr addoliad tan liw yn y byd, ac a aliaí'¡- Pabist gwenwynllyd wnenlhur espomad arno t ei amcan e; hUll; bytidai yr holl gynnnlieidfa yn cael ei rhoddi i'r cieidd-dra mwyat yn ddiattreg! Oh! pa sawl mil a laddvvyd? aaiitudwyd ac a yspciliwyd? Gwelaf hivynt wrth y miloedd yn rhai i Holaiid, eraíJl i'r Alinain, a thros y mynyddoedti i dir Swis; a llawer i Geneva, ac am ryw i Frydain Fawr; rhai yn cael eti demi gan babyddion i warln protestan- jfaeth,a'n cydwybodan yn eu harteitliio drachefn! Y pabvddioa yn liadratta eu plant oddlar rai, hwythau yn tloi gyda'r gweddill os ga'ient! Rhai yn mynwesa'u c- ii ei-aill yn en crydau, ac ar ys'gwyddau! Teulu- °"d >n ymrannu, llawer yn ymadael a miloedd o bnnnau yn y flwyddyn, er mwvn cydwybod i Dduw! Ac yn ffoi yn llymion a tliylodion, gyda hynny o'u teu- Inoedd ac a allai en canlyn! a'r pabyddion yn ysglyfae- thn en meddiannan.! Yn ddiau, fc ofyn Dnw waed-—yn enwedig gwaed ei saint. A vdvw y byd yn medawl rod ang-hrist gwedi yfed ei gwpan gyd? Pan y niae. o bendefigion v gwiedydt! yn ail ymgrysiin i saiicteiddrwydd y "0 na tli\Vylier chwi, ni vvatworir Duw.—" 0 Babilon Fawr, Man) Puteiniaiu, a Ffieidd-dra'r Ddaear!" Fe ddatguddia'r ddaear ei gwtfedj ac ni all dy dwyll ddir- gelu ei Mae ocheneidiau'i' trueiuiaid dv mac irais puteiiidra, a mwrddrcd dy rai sanctaidd di, ynghiifochau tvwyll dy fonaclidai; O! n<ae gwaedd yn dy erbyn, o ddaeardyllau dy g'-ieidd-dra!! Ni bydd i ti louyddvVch ar dy oisedu- faingc bythi Cymmered teyrnasoedd y byd rybydd hyn, a d'yged barnwyr y dùacar gytJHwJJder; ac nac ytahal- oged trigoiion y gvrledydd a'i phuteindra iffaidd mwv', fel na byddont yn ail gyfranDgi ó'i pldaan marwol Jii! Ac yn ddiatjj inegis y dywed 1. e ill d1101 guddio ar anwir hwnnw)" fod ei ddirgelwdi yn gweithio cisces." Feily, wrth sylwi, gallaf finan <Idy- wedyd yr awr hon, yn wyneb boll bleidiau Protestan- aidd-yr ocs ar ryw achlysaron ceir ei gweied yn d wyn gorinod o'i dtle!w; Yr Jiyn, oni lwydda meddyginiaeth gras, a fflaiigeflir a gwialen haiarn. Ond fie yr wyfyn gweied ei IvWodraeth anghrisUaidd gwedi ei dadvm- chwcl, niae gobaith y bydd i ysbryd yr Arghvydd. a disglaerdeb ei ddyfodiad grasol ef ?yd?'i- efengylv,' ioywi'rbvd; oddiwrth iwg atliy'?yH?ch y pw!): a?- y! bydd i haul y eyfiawndei vmddangos, ac estyn ei nefo teddygifiiaeth a iachad, oddiwrth vvenwyn aidd mcibion anghrist. Yn ddiau, fo fydd vmdrccli Seneddwyr Brvdnin Fawr, rnewn clod tra y pei-y'r ddaear; am en llafur yn achos trigoiisK AfFricdi Ond rhvfedd! a oes net) aei enau yn achos trigolion Yspacn ? A WlireSwylwyrliViog- aeth v Pab, a'i amgyichoedd • lIe y mae y C) freitisiim yn debygofod yn rymac yn gefnogrwydd, i dywyllwch a thwyl! y goel-grefydd wacdlyd honno; i orthrymmr. cyrph ac enfeidiaa niyrdd o ddvnion!! A raid i ar- dderchawgrwydd bu-ddngcliaethau v Dug Wvdington, ynghyd a'i Frytaniaid dewrwych, ac.ereill, syrthio yn i ddallblaid Pabyddion? A'r Cortes gaet en hall- t tudio, o herwydd cu Och! fe rua'r Alps wrth liyn, ileg cryonu seiliau TenerifT!! fl'ae r saw! a geisio ddwYIl caetkiwed a gorthrvmiler ar gydwybod, yn grffeiyb i un yn ceisio llytletheirio ys- bryd dyma ormod antm iaetli i greaiiur! Od ocs dim a alio Brydain Fawr ei wneutluir yn hyn, er inwyn attal gorthrymdel- a therfysg, mae yn sicr y byddai yn wcithred mor glodfawr, ac achos masnaci) Affrica. Pa gysiir na lies, a all y trigolion annedwydd yina, ci twynhau, o'r heddweh daiorms presenno! ? Yr hwn sydd niegis Jubili hvfryd i el-cill: ond yn adnew- yddu eu caethiwed anghysiirus IlWY. Mae'n ddiau yn wyueb yr j-sgiytlnir nad oes lie i ni gredn, y gorphwys cleddyf yr Arghvydd yn hir, nes y byddo !:oll ddorau'r caethiwed gwedi cu hagor. Sef I- holl deyrnasoedd y ddaear yn euldo ein Harglwydd ni"—o'r hyn lleiaf, fod j Hawn ryddid i efengyl y deyrnas yn ei phurdeb, a'¡ c'ucnhadau igynniweirio i hoii bai'thah'rbyd, a rhyddid i arddcl nf gwir Dduw; heb neb i orthrvmmu ar gydwybodan'r addolwyr.—Mewn ej ffely" !»ruydd i Lywodraeth Brydain Fawr. 0 fendigedig Frytania Yr hon ag y mae ei tliylodion yn Ymeravvdwyr, ac hn- neddau ei gwerin megis Pa!asati Breniiinoedd; yn cael en gorev.ro gan ardderchog belyderau rhyddid A Hew- yrch ei bendsthion nefol, yn gweini gras a gwybodaeth, i feehgyn a genethod tyiodiot) y Taleithau, nes y mae llawer o honynt yn gw vbod inwy am Dùuw, na'r Pab a'i T': 1 I-. Taleiiuan.

-___,_m-'_"_"n'''_m__-I AT…

 AT GV1I0EDDFVR SEREN GOMER,.…

[No title]

- - - - -____-' M ARCH IST…