Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

4LA --.-z-,- . -r BARDDONIAETii.…

:::::-_-.:,-,-I AT GYllOEDDfVR…

News
Cite
Share

AT GYllOEDDfVR SERES GQMER. MR. Gometi,—Sylw.ais yn eicli Rlufyn 30 fod rhvtv Shiainas, eilw c; Jam yn Skianias Wynedd, yn rhoddi Jnah o atteb l Lewis.yn«bylch ystien Tafod a Throed, yn sier, Mr. Gomer, pe gallv.n feddwl mai yr hen Shiamas Wynedd gynt ydyw, a fu yn trin y pregethwr Cymraeg, gweil f'ydriai gennyf yiugeisio am ddyfiiis i ffoi dros naw myp.ydd a raw mor, nag amraen dim arno, canys pa Ull ai ar y iawn neu ar y di-iawn y bwyf. Ond y mae yn lied hawdd, hyd yn oed i Kodryb Elel:, a bianw tv nitu, I cldeali >nai gwisgo yr enw a -vv-ii a, fel y gwisgai Gutto yr hwpper lien wrtbban dros ei ben yn y nos, i yrrn ofn ar bolji wirion. Yn gyutaf dim fe rsdd senn lein i Lewis alii ymyraeth a iiiattei-ioil pqbl eraii!, lie y gwelir y mynn ef ymhob modd gadu'r gelfyddyd uarethg honno H!dEJ ei bun. AttoUvg, pwy sydd yn yniyraeth a niatterion Llywelyn a Chadvvgun P v r.iae hyn yn dwyn i'm cot' y chvvedl am ryw gleber- ddyn yn ei rigwm pregeth a t'aasai yn brygawthan unvy na mwy yn erbyn meddwdod, a chyn gynted y disgvu- liai o'r arciêhta, a chael gafael mewn cwppan ac yiuldo wirod, a ostyugai ei wegd, a dderchal'ai ci dalecu, gan hir-faith ddal ei fys bach yn nwch na'i fawd; a phan ofYllodJ nn i(i(lo paham y gwnae felly, ac vntef new- ydil bregetl.u <:yiuii;jiint yn erbyn meddwdod. 0, ebe yntef, yn sir1 mwu ei wedd, ofn oeud amaf yr yfasech chwi y cwbi cyn y gailus>un i ddiosg fy offer! Felly y y mae Shiamas yn eiudigeddn yn arw, debygid, vn er- byn Lcvms druan, am uido rytygu dwyn ychydig o'i grefTte. am dro, i jmyraeth a matterion neb. Yn nesat, fe ddyweil iiior dawel a'r tes, "foJ vn Lav.dd < bawb wybod mai nid o randrwg ewyiiysi Da- fydd y ciybwyllodd Llywelyn a Clradwgan am y cam- gynimeriad a dd.gwyddodd ynghvlch y.Tafod. Adol- wyn, Mr. Gomer, pwy feddyliodd hynny, debygeeh chwi sydd wr da diduedd r a chan fod yn hawdd i bawb wybod pethau gwell am y ddan wr uchod; onid oedd ein Shiainas ni ar hynny o bryd yn hynod brin o waith pan yr elai iiie wn ti-iiiii a thrafferth i egluro yr hyn oedd ynddo ei hun yn hawdd i bawb ci wybod?" os JW yn cliwennych cgluro pethau, yn hytrach nag ymdraffertlm with wairac yd, cynghorwn ef yn fwvnaidd i egluro pethau sydd anhawdd en deali, y rhai y mae yr annysg- .£LÍi!; a'r anwastad yn eu gwyrdVoi dinystr eu hun- ain. Gaiiwn arbed ei boen ef i egluro yr hyn sydd cis- « oes yn ddigon gwybodus i bawb. "Wedi inv\\siafaru o hono cryn lawer fal hyn, y mae yn dra pinysur ci wedd yn haeru yn lew am Dated a Throed, ei" bod o'r ystien wrrywaidd. Wei, mi sylwais yn Rhityn 17 nad ydyw Datydd Glan Teiti mi wrthwy- oeowr yn y byd iddoyniherthynas i ystien y Tafod, ond Ci; tod yn ei alw weitiiiau efe, ac wcithiau arali hi, gyda gvlwg ar Lysonderau pethau, ac ystyricd Grauiadegan pub laith yngbyd, ag ydoedd o fewn cylcli eiwyiJod- aetb, fel y dywedodu ei amddiftynwr yn bur ddeau. Ond am Lewis yn e; ol-ysgrifen am drocd, te ygid ei fod yn bar tiyiin^c'r fain maïr ystien f'cjiyw^idd a'i pia Pa focid byntiag'y inac yr. bod, y mac Vn dttignfwch V ni o'r ryd, ond cael awr o havndden, i sylwi fel y mae -tinps yn ei withwvnebu yn hyn o betii. "Rho ddaf yaia brawf ar iilv-ili SIil (eb efe) alian o Mr. W. O. P. yr hwn sydd yn rhagori ar liolli Eirlvfrau ein gwiati., fel hyn,Troed, s. m. foot, pi. traetl; a gwyn, white, neu enw gwan ar 01 trocd; yr eira gwyn, the white snow; diHad gwynlon, white garments; tad gwyn; step father; ond mam iceii," &c. &c. Dj-rca eito fytii ymdraffcitbu i egluro yr liyn sydd hawdd ei WYDod, Beth, ai tybicd mai dan y gawnen y bu Lew is, druan^ hyd yn awr, pan y barnaMr. Shiamas yn attgenriieidiol i'w ddysgn i alw efe ar dad, a hi ar fain! Am yr enwog J a'r dysgedig W. O. P. y mae yn debvg ma: ntd mwy y ..J parch gan Shiamas iddo na minnan ac ereil! yn y cyÍf. redin; ond y mae i Mr. Shiamas ystyried mai haeriad o eiddo'i" gwr da uchod a ddygodd ef ac nid ei brawf. Y mae siamplan and fod yr hwn svdd mvcii na'r nwehaf yn ymddarostwng i roddi prawf o'i haeriadan gwir, er ein mawr syndod. Os Slsiames gynt yw ein Shiames pvescr.no! ni, ae nid rhyw. attwf gwan a thvncr a dyf ar ei wraidd, neu ryw un yn gwisgo ei enw, Meddylir y gall fod yn fynych ynghyfeUlach y gwr mawr ac enwog lidwd, fel y gallo g-ael prawf He egir.y- had o'v peth i foddlonrwydd hetyd, trwv roddi rhes- ymau teg, a dang-os i amlygrwydci eitlsaf pa fodd y mac mwy o fenyweidd-dra yn berthynol i'r groes ar gyntrol1 nag i'r droed, canys y mae Shiames yn dwedyd mai hi yw coes, ac mai hi yxv cyHiibn, rhy anhawdd vw gwyhod wrth syHu arnvnt, rhaid yw with hytrorddiad yn hyn o beth. Gwybydder mai gwr yw Lewis a minnau, yngbyd ac cmryw o'n cyd blw yfolion, nas cymerwn haeriad yn lie prawf ond yn lied giutaciilvd, fel y cymerai Jacob Lea gynt yn lie Rebel. Os yw Mr. Llywelyn a Sir. Cadwgan yn cvd-daro yn bai-liiiis a'n Shiamas ni, dyma raft" dair caingc n;,s torrir ar frys. Y mae i Lewis hefyd ami'yw o gym'- dogion caredig a chymmwynasger os bydd achos ei gvnorthwyo o hyn i'r tynimor hirnos, ond cael en cyn- hanaf ynghyd, a cltacl y gvver o'r gwa; tlicg. Y lIlac Lewis a nmineti hyd yn hyn heb gae! ein boddioni gan Mr. Shianws, gan na roddes asgwrn ar ('in bwrdd yn lie cig. Am Dafydd Gianieifi, nid wyf fi yn ddigon ad- nabyddns o hono er i mi fod ryw bryd Ynghasteil Newydd yn Emlyn, a gweied o iionof yr afon enwog, ar bin pa un yn rhvw le y dywedir ei fod yn byw. Yd- w'i i, Pur. Gomer un o doarUcnyddion cyson eich Seren, n'i hoUwr hyd yn hyi), J Cvwydcc Lewis.

AT G YU OEDD IVR SERES GOMER.

-___,_m-'_"_"n'''_m__-I AT…

 AT GV1I0EDDFVR SEREN GOMER,.…

[No title]

- - - - -____-' M ARCH IST…