Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

r2 |. Y mac l!yfhxrr-god o Hamljurgb a pdiapuiau i'r 7fd mis bwn, wedi dylod i'r ddinas. dlys- bisir mewn eitbygl o Llsin.eur, Jod chwyldroi-ad wedi torri alien yn Norway, ond wvth yJwi nr r. hanes hwn yr ydym yn deall ei rOll yn ddi- syifaen: ac y mae hancsion credadwy ereill y.i p. ofi ei f- d ii angiiy vvir. Mynegir gan bapuraa a ddygwyd gyda lly'tb.yr-god G ottenbmgh fed y Tywysog Corollog yn dychwclyd o Norway i "itockboim, yr hyn na fuasai vu vvneuthur pe buasai rbyw aivvyddion o cbwyldroiad yn y wlad tjchod. Cyrniviorodd prioda.s iiuriio!, rb wIIg Dug Cumberland a Tyvyysogos Salm, Ie yn Strelit:(ar y 2Gain o'r mis diweddaf. Y fath yw Hid anorfod yr Yspaensaid tuag at y l Ffrangcod, fel y dywedir dili y psn Madrid., Awst y mynaciiod yn pregetiui yn awr gyda'r gwresogrwydd mwyaf yu erbyn y rhai a yndynant wrth y Cortes diweddar a phleidwy r y Brenin Joseph (brawd Napoleon). Ijlofrudd- wyd B'oiied.diges yn ddiwe^dar yn Madrid, o acbos piegeth a dplethwyd gan fynach, yr hwn a ti-,I,a- gywyddol yn erbyn pob dynes a fabwysiadai arferion y "Ffrangcod mewn gwisgoedd, ac yn envvedig y rhai a wiagent orcbudd tryloy w (irantparevi veil). Fel yr oedd y bob! yn dy- ffd .alian o'r eglwys, yr oedd gwraig gyfrifol, mam plant a elwid Souno-ra Duro, yn myned J 1 J beibio, yr lion a i wygwyd yn ddarnau ganddyut, o hervyydd ei bod yn gVisgo y cy fry >v orcbudd. Cyunwysir cennadiacth otidivirth Dy wysog Coronog SwedplI Y II y papurau hyn, yr h w n a ddàrlurria'r modd y cvmnwrodd efe o atndd itrYllfa g-adarn F'rederickshail, yn Norwa y 1' 1- yr cedd pob narotoaeth wedi ei wueutiiur i gytmneryd vÙe trwy drais gwarchglodtliau wedi eu codi mewn amryw funtiau o'i amgylcb, a'r mangnelau rb'uadvvy yn dechreu tanu ai- yl* t'r m, iau j, ] amddiflynf^ end rbeddedd y 'ij'wy sog Chris- tian y lie 1 fynu ar arr-modkti, cyn gwylod pa un; f' I' I.' 1 f' 1 j. ¡ a fedtai gwyr Sweden ei feddiauuu tt wy drais ai peidio, ac fclliYlI adfcrwyd beddweh i Nor- I way ar draul ei hanymddibyuiaeth. I DerbyniaSoru yr hysbysiaeth ychwaneg-ol a 1 ganlyn am yr ymdreeh annedwydd rhwng I'.ong ei Fawrhydi'r Avon, all- o'r Americ^ ger- Cvfarfu'r Cepbalus a'r TartàrtJs Cadiaen Pas- coe, argylfudauV iwerddou, yr hwn a IVnegodd" fed y r Avon o 18(16 niedd rhai) mangnel, Cad-I pea, yr Anrbydeddus James AéhuOJllot, wedi ymladd a llong Qr Americ, yr hon a dy bid oedd y Wasp (o 20 mangnel) yn y nos ar-y cyntaf 0') ae weiiI I' liell vudaddwyd mcr agos ouid oedd mangnelau y ddwy long-weithiau yn cvndd a'u gilydd, y r byn a rwystrodd y gwyr i ddefnyddio'r pwyedyddion (rummers): soddodd yr Avon! Yr oedd ei .phrif bwyibren wedi ei saetbu ymaifh yn y frwydr, ac ychydig funudau cyn y digwyddiad a(-. I I galaius, gwaeddodd y Cadpen Arbntbuot a Man, ei fod wetii rboddi'v ynidrecb i fymv, o herwydd fod y Hong yn nfiyded i lawr—ond ni wuaeth yr SN o hvn, nil chyunyg cyivnorth- (., wyo gweddill gwyr yr Avoir v^edi i'r ifoug soddi. i Gwdwyd y frwydr gau wyr CasjHian (nid y Constitution,' fel y dywedwyd trwy gamsytned yii ein papur diweddai) Cadpen Brai'mer, oud ni allasent gymmeryd rban.ynddi: pa fodd byunag, nesaedd y Ciistiliati mewupryd i achub gweddili gwyr yr Afon,. y rhar eeddyiit yngbyich 40 o fddY!Ilon; R.GW¡;tn fyncd beibio i'r Americiad lii a saethodd lawn ystjys o ddry lliau i'w phartb ol, ond ni ddychwe;wyd y tin gan y gelynionT ac ni weiedd y Castilian ni wedi bynny. Yr oedd y nns yli dy wy 11 a"r tywyddyu dymbestlog. Yr ydys yn cofio. yu dda i'r Wasp soddif Rein- deer, Cadpen Manners, wedi > brwydr ,-ale(I cvH'dvb i'r un uchod, ac wedi bynny hi a aeth i L'-Orient i gae! ei badgywe-irio, ac oddi yt?o, fel y tybir aeth i wibhwylio ar hyd ei ben Iwybrau. Uysbystr mewn llytbyrau o Cork fod y Cas- tilian wedi dyfod yea dydd Llun, a gvveddUl j gwyr yr Afon. ,Colled yr Avon mewn gwyr, meddant, e'edd, lladdwyd" yr is-gadp-cn pctciat, James Jlas vey clwyfw vd yr Aurhydeddus James j ArbuthHot rn ci ddwy goes, a'r ail Is-gadpen, John Nil a Uadd.vy'd a ciil wy fwyd J.8 o ioi wyr. Y maent wedi bod yn y dradferth mwyaf yn. Plymouth yr wytbnos ddiweddaf, o herwydd disgwy 1 gorchymmyn i luoedd y gad res yno, sef y catrodau fr- ned i'r mar, ac yn disgwyl dydoliadau o'r IIeg a'r I Jain, i ddyfod yno i'r un diben. Daeth y Llyngesydd Keune dydd lau yno yn y Narge or rtsil-cii yngltyd ag amryw urcsglvvydd- longau, Y in a o'r tyddij), yn ol y son sydd ai- led, i ymgynnull yn Cork; ond ni fynegir i ba ie y mae i fyned oddiyno. Perwyd i'r mi 1 wyr fod yn barod i fyned i'r lloogaa wrth banner awr o rybudd. Aeth y 03aiu i'r irOr dydd Gwe- ns r. Y rnae'r Norfolk yn myned a dydoliad o farchluoedd, a J0,000 o barau dillad, y rhai a j dybir ydvnt at wasanaeth yr lndiaid yngogiedd • yr Americ, a llawer o offer mihvraidd, Yr ydym wedi derbyn papurau Paris i'r 8fed o'r mis diwn. llysbysir meWo 'erthygl dan v pen Ghent fed y gynnadledd rhwng vr Americ a Phrydain wedi peidio droseunyd; a gwrthddy wedir yr hyn a yrnddangoifodd yn y ¡;:¡pm:lU Yl) dd¡weddar, scf fed Arg!\v\dd Cas- t 1.1 J' 1, 1 f' f (.. tlercagh wedi bod mCwn cy frinach ag un o Gcn- hadoii yr Americ. Q.;d y m.ae'r banes hwn, Ad ereill o'i flaen.ar-yr un pwrigc, yn ainddifaid f.» ifaen safadwv, ac nnhawdd yw penderfynu a 't i, e-diadau, pa fodd y ntae pethft'J yn sefy I! rhwno; y ddwy wlad, hyd oni ciiaifom hysbysiaeth sw,yddol, yr byn a ddisgwylir gvdag awydd yn cbrwy dd. Y mac'r 13ayonne Journal yn gwneuthur y sylwad canlynol yngbyhdi llosgiad y bont ar yr afou BidasFoa gan yr Yspaeniaid :—" Y iiiae y weifbred hon jn tarddo, ysgalfydd, oddiwrtii egwyddor a mewn ert'hygl 0 Madrid J ar y /'fed <> Awst, gan arwyddo fod yn sef\diu gwarchae ar dir a mo-r, i rwystro dytod- iad y son ag oedd yn rseshau o boii parth (pa un ai C) wir ai anghywir oedd), ynghvich fod y Breniu Siarl IV. )"11 adhonni Üawli'r goron," Cvun-di\v'i, d llys milwraidd yn Portsmouth ¡ c1yd¿t Gwcnr, i brob'r Cadpen Barclay am goiH iiyt'S?b o falJgneJ. fadau Hf ¡yu Eric yn y mis i'viedi diweddaf mewn bn'ydi' a'r Amedcaid. i Yr oedd y n anlaiwdd edrych ar y swyddog Y], J. f'" ø-J! gwrol b*v» ge!' bron y Uys, heb deiirdo eliOithiau ;rnc1()d a o'ojid "n gVÎrn''<.);D'ecli,c:: VI' ocdd un o'i i, < ..¡"I..1- l' i frelchtnu we{!I {'u thorn rmallh, y ilali wedi ei chlwyfo mor llymdost fel yr oedd yn gOrfod ei harwedd mewn rbwymau; iban o'i forddwyd we¡li ell saethu ynw.ith ga¡¡ bden mnngnc], ::P¡g- hyd a jihump o glwyfau. ereill. Ffe a ryddha- wyd yn y medd mwyaf anrbydeddus, ne a gan. muhvyd yn fawr am ei ymddygiad gvvro! yn y frwydr, er colli o bono ei fadau, wi'th ymdrech a gelynion y rhai oeddyiit yn ddau cymmaint eu grym mewn a Duucan, 71, l hwylio i'r Brazils, i drosglwyddo Teu'u !>reninol Por- tti,;il o Rio Janeiro i Lisbon. Daeth yr Ar- mada i B1 vmouth, y mae ei gwyr i gí1ûi eu talu ymaith; He y mae gwyr yr America, hefyd, i gael eu talu tfwidd yno. Yr oedd tair ifreigad i'r Algcrines yn gwib- hwylio rhwng Minorca a Gibraltar ar y mis diweddaf; protfesant yn awr mai yu erbyn banner yr Americ yn unig y maent yn iniiwrio. Hysbysir mewn llytbyr o Brighton, yr hwn a aruscrwyd Medi 9, fod cryn <Wfysg wedi cvm- tner y d lie yn nieppe (Ffrai¡lgc) ychydig ddydd- iau cyn bynny; clywodd y trigoljon fod lloti,, Loegr yn ilwythog o}dynghyj{:II, hwylio odd- yno, yngynnullodd liiaws o honynt, llmthrasant viio, y lioug, bwriasant y >' } 1 °'y a 'I ¡ d (I I." I' cburasaut y gwyr a, cberrig ac a 1 laid 5 ciy Lias- ant. lienestri'r caban, a da oedd gan y gael ile i ddiangc vr hoxi oedd gevllaw. Due lii dydollacl ú hlwyr yno yngbyich i dan o'r gloch, ac aeibaut a'r blaenoriaid yn y lerfysg i Rouen. Benywodt). bechgyooeddy rban fwyaf o'r terfysgwyr. Berbyniwyd hysbysiaeth yn ddiweddar o't, CaraCcas, yr hwn a dde'ngys fod pleidvtyr BreHhi Sf)arn wedi enniil o ar 6i wrthwynebwy'P yno. Yr oedd y plridiau gwrth- vvynebol wedi bod dros gryn amser yn cynnull eu boll slluoedd ynghyd, r'r diben i d-erfynu fynged talaeth Venezuela. Ar y 18'fèÙ o Fehe- iin, bu brwydr ddychrynllyd a llofrtxldiog rhvngddyut yngwastadedd Arae.ua, ac wedi rhai oriau o ymiadd caled, enniilodd y Breninoliaid (Bvjjatisis) fuddugoliaeth gytta-Wn • ymlidiasant y gdvnion, heb drugafhau wrth un, a iindd- asant amryv? liloedd o hony nt. Brawychwyd y I 0 gwithryfelwyr ag oeddy.it me'.Vii nnddiant o Ciraccas gan y uewydd hwn, ¡ rla.I1.fonasant gen- h a do 11 aft y buddugoliaethwyr i geisio ammf/dsiu heddweh, ithi; gyrwyd hwy yn ol heb obaith am drugaredd. Ymwasgarodd y gwrthryfelwyr wedi byn, gau' gei.no diogelwell mewn Ifoedig- aeth. Ffodd eu blaenoriaid i'rmyi'?ddnedd, heb liemmawr o- i'r iT-i.?,ii,,?ddoi?(id, iietiintt,,vr o? (-,a i i Ae iii(I oodd y i,ii y I)rrth. liy-iiiiy. Cyhoeddwy'd llyfryu gan ystafell fasnachol Nantes (Ffraingc) yngbyich y fasnacji mewn cushion, yr hwu sydd yn camddarlunio bwriad- Llyvyodraeth Frytanaidd yngbylc'h y pwngc hWiunv yn y modd mwyaf gwrtium. Dywedint: fod gall o ddcUiaid y il yr India Orllewiiiol, y rhai, er "ad ydyut yn tny- ned dan yr enw Caethion, ydyntyti y fath gvf- Iwr o ymddiijynaeth a gresynoldeb, fel nad yw'r gy ttog a roddir iddynt yn ddigon i dalu !log- yr arian a roddir am gaethion duon o'r Ailric • ac am fed Ta4aethau jlwyreiniol Prydaia mor ehang, ac yn dwyn cymvnaint o botiiau ag a gedir yn y Trefedigaetbau, i'e Livwodraeth y wiad hon yw cadw ma>nach'F?f- rop iddi ei bun, pan y ciiwennyciiai rwysfro in 1-,i e ti 1 11 1) 1 e, 1-; 51 caethion. meddant, y ;.)iae I'"w-.op wedi ei grdeuo yn ormod i gael ei syllyd gan bre- gethiad rhagrithiol y Saeson; ae nid ydym yn ammCH na hydd i'r hoi! y/ledydd ag ydynt yn car» feed yn rhyddion oddiwrth iau Piydain, ei hysgwyd ymaith pan derfvnorr putn mlviiedd, a chynnal eu hanvmddibyniaeth masnaebol,' &c.— Pared yw llawer o ddyuion i dybsed ereill yn gyfTelyb iddynt <? h?nam,, ac o herwydd qa wyr r  dcIim am @¡tteh cyd w rbod a,n attel) cydwybod dda ddl'w\s? tuag at Dduw a dyuion, gasyvafet !Tsymi"dau caruyr d?nfdiaeth, d"cs ry?dfd yn v wlad hon, yn L,svg.dhhul Id, f:rt('ddiaeih.—Brydnawn dydfi Sul, medda'r y VV'estmeatb Journal, lei yr oedd, Bryan O'Rciily, i'i- dref i dder- byn ardrethi, fel goruchwiliw? Mis. Talbot,, yn efe a iwy d Gw ei- • wyd y YCIIN;C"i", cvri, 0, weitbied vsgeler, yu arwain celfyl ar ol y trecg- edig^- wedi gwnenthur y gwaitb irof;adding, efe a neidiodd a r grin y ae a dref, g'U> ddywedyd wrth amryw ar y ll'ordd iddo wcled dyn wedi ei ladd, ac efe a ddibar^ rdd, ond y mae dyu o'r enw Clancy wedi c..d I ei yrru 5 garchar NVestmeatb, ar sail" y dyb mal efe oedd y llofrudd. Cafvvyd y liaw-tldryli )' h 1' h ychydig latheni oddi wrth y corph marw

[No title]

[No title]