Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

f Pur-had o IScin/ddtoa ♦ iciii iod Petion a Cbrhitephc wedi hir fiiwrio o bonynt yn erbyn eu gilydd, yn awr wedi ym- feeddv cho, gan yrnrcddi se.fyl! hyd yr eithaf yn t 1 h f.. ] -erbyn isu oaetlii«o<l yr hen fa!nv.iad. Ali- havvdd gwybod pa an n'r ddau [tanc'-syddfwyaf ■cvwir; ymdfiergys fed y ddwy blaid vu llvnio hanesion yn «yfa?iebo/ i'w dymumadau, yn •liytiach nag n, Inict!ij -N mae pethau yn bod. O H odd Fffaingc un o'r byddinoedd gwychaf, hwy liodd o Ewrop ysgalfydd erioed, inewn ) m-i y wlad honno cyn byn ;• ac nis dichcn coljo am afiwyddiant y Ffrangcod vm y .(?l c ii crel? o a-i y cymi'yg hy'nny lai na niagu tuedd yn y blaenor- iaid i vroddibynnn ar cu uerth eu bunain, ac i cbeithio am lwyddiant with sefy 11 yn wrol yn erbyn gcre?gymad y i fiangccd. Advoddir yr banes in ,111 o'r pa purau Ffrengig.:—li Pan oedd *y Iluoedd Cyngreirn 1 yn meddiannu'r Bressau, aeth pump o'u swydd- cgion i dy gwr bonheddig yr Iran oedd y pryd Lynnyoudi cartrpf; goscdwyd Hiu'iae'fh ger eu bronnau gan y gweision; nan ddychwelodd gwr y ry, efe a wahoddodd y swyddogion i giniQ, ac a ymesgusododd .am -nad-oedd yr ariwy yu fvyy cyfattebol i urcldas y f:wyddogion. Yr ce<,Jdy gwin a odygwyd i'r bw rdd-yn ihagoro!; gefynodd ti- I I o'r swyddogion iddo os dyna'r gwin gnreuMdd ganddo^yn y tyY at'tebodd yn- ten heb beirlso yn gadnrnhacl. Nis gal'af iai r.a meddwl,' ebe'r swyc-dcg, 'fed gennychei Digiocld gwr y ty o hcnvydd yr anym- ddiiicd hyn, a pharodd i'r -.v d (Ify tilt'd. i r gw!n-?!:a ch?i;K'; ydcu agyd:yR?odd,a chpislodd syfc?ydd (";??.??rc? a. che'bioddnps. agorodd Ie i fyued i fC 1 ddLgeJ, i? y cdwyd amryw banner tunm-Hi (A?J o'r g?u'. g reu. *■ Oui ddywedpis i chwi, syr,' ebe'r swyddo«;? 4 fctl genny ch v. oil Nviyl yn eich cell naga rodd- asoch ni?'—' Ai fy ngair, fyr,' cbe pctchen y <v, ni uvddun i o,; y He dirgel hwn. Jdyfi a l-rynais y ),(b f,%(!(Ilvl y n'osur nge;il-tlcl ii Mii a'cii swvddcg, canys fc'i cwnaethpwycl i mi fyhuII nL i'edc'i%N-ii rhag y rhai a feddianent fy nby trafyddwn all- td- gwlad • ac i brofi gw.noi;edd fy haencii .¡. I 'I' d 1 r tJ/ ill raid i ch»vi oud dto yn ddyfuach yn y gel I, a chv.-i a gewch lest; i aur ac arias?, a fhry- soiau gwerthfawr creilS yn pertfrvn l ni, y hai tH1 phn nas^ch chwi, ac am iiynny gobeithiaf y OU ymaifh. 4 Ni dd c.,on c'tm fod yn fwy rbesymol,' meddai'r prrchenog, "N¡d J r ¡;e!)¡au hyn yn perihs n i Lin vthodd Y5\y:d.g bfdroLfon (tzapgen) a h wy, ac ynndawedd wedi dioich i'r I HctJy.vr ayi ei galeL gr;.¡d(:. I Hysbysir mewn Citiiygl a am"snvyd Jhm- by f',)d Brcnin Sa.vony -wedi gwrthod rhf>dd' ci iiawl i r Goron i fvtiiT. • Ond y mddeagys fcd y Cyngrcirwyv mcr ynuoddgar i adfevu Pclaud ag y maent i ranuu Saxcny. ?Jviip?f?n baparay Germany fod arddnn?-j oiaÜ hynod wedi cy mmeryd -lie ar y 1( fed o ? F?ynni.a.?t'th Tchcrn;mor¡;k gc?Ua?' AH-! temrjuk, ym r.ior Asow. Yr oedd y fYWHJd yn <1a\\(:] ac y n Jiyfryd, eidtr clyyvy d i-a'n dycliryn- Ih'd C)'I'aii. L! y 0,a cl y mô" yn corh ii uwch oa ?wyncb y dwfr; ioirudd !Hamn:!au ? aUnn, y rhai a gantynwyd gan sain cyrielyb i dwrf mangnelao, a tiiaUwyd liav.er o ddaiar. a chcrrig yn ucliel i'r awyr. Y deg rbufhnui -I, Y!l ucliet i'r u nail i'r Ilali, oedd y rhai nivvyaf dycb.ry nl'yd. Dccfu .1.1..11, t.uc.l.t l.&j h J l 'l 1'- u- reuodd y wjeùig:eth hon ynghylh dan o'rglocb 1-npy (I 11. -i I ?, a ai a, O? i y ncs. Wedi Lvny'ddangoscddyn\synyfa'tas!yb?y?- ?yd uchc(L Ar yr 2?fed o Fa«, declireuuyd nedsau at yr yv^ys i edrych ami; ond yr oedd r wpdi cael ei h"rr,gy!chu wm laid, fel :iad oedd alluedig myncd iudi ond P.1PWII un man. Ei bvd o'i- rUvvrain i'r gcrljewitt yw 70 A scs, a;i ua-cliliaw %i-3,i-.eby dwfvyw gwrhyd I a banner. Gcrchuc!<};r hdl w}t!cb }T yny s a •g sylvvedd cerrigog gwynaidcl. -=-- i Digzzyddiud a c- ¡ rhyf I yn gwnculhur difrod mavvr ar y maes, yu 1 Hwy tl,q)lr thi-etfii) cticl y nine yn crou Jlawer o gymmysgedd mewn fenloocck1, tel y s yr j an^s caiilvnol. 'I ra'r oetsu Cad pen vn yn dad wy Iher cri d yn y t asteilneu ydd ar 'I'yne, ychj'dJg d y dciau y n ol. dacth aUo ddyn ie; ai ge grosynoJ ei chvg, yr hwn ot dd »e\\ y,:d d\ cbwely d o garchar i' iiaiuc, grui ddei-;y f cat i g« ;:itii ga;:ddc. i)y wed odd y cadpen [,;d yn llin gauddo nad eedd arno cisipu t I t' I 't 1 Ii cyanorthwywr, g?u fod y gwyr oeddyiit ganddo P¡S0S )'11 ddi¡ron i ddadlw)\h'rI\0n: ii d dei- I") sy?dd v dyn ieuangc ar y Cadpen a e"el iddo I weitiiio am ei fwyd, am ei fod yn newynu o eisieu i ymborth. • .Tostariodd y cadpen wrtit e chydsvniodd i'r amn o i; ar hyn arth y dyn ieu- sngc i blith y gwyr a gvvyithiodd^yn egniol. Wrth ei weled rnor I)e t I iddo drannoeth, i) ba Is yr oedd yn enedigol; lot Lerwick" (yn Scotland) meddai yntef, Ler- 6c.- i ,i eich enw 2" "Jnmes Work," meddai'r gwr ieu. nngc. Y Cadpen, a'i gaion yn curo an hryd.er ;;c yn ofni y geliasai gamsynied, a ofynodd iddo yn defined, os oedd ganddo frawd. "Lr oedd gen^yf un," ebe yiJte." ond y mae am-er nsuith oddi ar pan welai's of." Beth y\v ei enw, e! r:nv ?" c-,i an- ¡ ad!. Lawrence Work," eby dyn ieuangc. Ch j fcPy rhaid yw eich bod wedi cael llytbyrau oddi 1\ nvrth e'eh brawd," meddai'r Cadpen. OI do .rr." Dewell gyItà mj" ('be']' CadpeIl mewn brys, ac yr. ddioed" efe a'i tywysodd i'r caban. A oes geiinych wrthadl i ddangos y ilytHy .ra.u. wrth eich brand i mi," ebe'r Cadpen, Sag oes yn sin" ebe yntef, a cbyda hynnyefe a'u dansosedd. Yr oedd y Cadpen yn gvvybwl yn pier Vn awr pwy oedn y dyn ieuangc, ac a ddan- g-sndd ei !?(hy<au yntpf, ac wedi edrych ar Y! ?vt'-in?fhiy?hyo! o't<!dau tu, liefodd y ddan alian, Fy Mrawd! Fy Mrawd!" Ac yn ddi-I aros rbuthrasant i freichiau eu gilydd • a Uno5 simryvr fynadsii gorebfygwyd eu teimladau gan an-ierdd eu serciiiadau, tel !:a allasent lefaru gair, hvd oni ddaetb dagrau dros eu gruddiau yn g), it north wy iddynt. Yr oedd y brawd ieuangaf yn fachgenyii pall gynimervvyd ef jll garcbaror yn nechieu'r rhyfel ddiwecidaf, ac yrgharcliar Ffraingc y tyfedd i'w faintioli, o herwydd pa ham -nid rJiyfedd i*r brodyr byn fethn adnabod eu gilydd ar y cyntaf.