Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I-I HYSBYSIAD.' ! .l ,- D…

- -Newyddion Umidain, &c.I…

News
Cite
Share

Newyddion Umidain, &c. DYDD IAU, MEDI S. C<YNTIIW\S[R yr liysbysiac-tli caniynol yn J y papurau a ddy^vvvd gyda llythyr-god Hamlutrgii, yr lion a ddaeth hyd attorn y bore hvvn. Yr oeduid yn disgwvi y Tywysog Christian o Norway i Copenhagen ym Bihen ychydjg ddvddiau. Y mae milwvr y Galluoedd c yfunol yn ymddwyu yn y modd carueiddiaf tuag at on gilydd yn Mentz; pan gwrddafaut a'u gilydd yn yr eglwys ar achos crefyddol ar- benig, cyfododd milwyr Awstria oddi ar eu heistedd-leoedd i roddi lie i arfogion Prwssia i eistedd, ac felly v gwnai'r Prussiad a hwythau ar gylch; ac fel hyn yn cyd-gyfianogi mewn gorpiiwysfa megis y baont gyfranog gilydd ym niherygion a buddugoliaethau'r maes. Cy- hoeddvvyd llyfryn yn Saxony yn ddiweddar. i y ei iirenin, yr h wn sydd yn awr inewn capthi\ve<l: mynegir gan y llyfryn hwti fod calomiau Fob) Saxony gydag ef, ac mai dnrg cwjllys, a llul di-achos a baredd i Gy- i.oaddwr y Riieiu'sli Afercui-y gyhccddi, fed Brsu.i i Suxony vvedi amlygn cynl unyCyng- reirwyr i iioiiapaiie. vvedi iddynt hwy ei lyne^i iddo mpwlI liordd gyfrinachol, cyn brwydr Leip;;ic lsaerir gan yr ysgrifenydd fod y dyw- ediad yn Iiollol ddi-sail, ac yn ItVwyth cenfigen. Papurau Ffraingc i'r 4ydd o'r mis hwn ydynt wedi dyfod i'r ddinas. Ilwyliodd llynges a, rhai milwrr 0 Brest élr y cyntaf o'r mis hwn i gym- mcryd meddiant o'r ynysoedd a roddwyd i fynu mewn cyHundcb i'r wiad honno ar y 30ain o'r Mai diw<?ddaf. I3eibyniwyrd r gan Fael- ierwr o Nantes, yr linvii a amerwyd Martinique, Mehefm 2 2. Yl1 hysbysu fod llylh viau wedi cael eu derbyn yno yn ddiweddar o St. Domingo, y rhai a fynegant fod y trigolion duon yn disgwyl dyfodiad eu hell feist; iaid attrnt yn afiainynedd- gar, a'u bod wedi rhesu eu hunain o dan y faner well, yrarvvydd hvtiny o ddedwyddvvch a hedd- well a ddygwyd oddi arnynt fyth wedi'r amser y ftugiwyd ou bod yn wyr rhvddion Dan y pen Berlin, Awst 22, hysbysir eu bod yn edrych ar adferiad teyrnas Poland fel peth sicr yn awr, a bed Awstria wedi eydsynio rhoddi GaHicita i fynu. Y mae'" Dirprwywyr a drefn- wvd i lunio flu.f-iywedraeth newydd i'r wlad honno, yn dra diwyd wrtii y gorchwyl. Dyw- edant fod trigolion glan aswy'r Rhine yu trethi ychvvanegol, beblaw y rhai a go(1¡d arnynt gan y od ac os yw'r hyn a ehvir Cons- cription wedi darfod, fod dull arali o godi mil- wyr, a elwir Land wehr wedi dyfod yn ei le. Hysbysir mewn erthygl o Palermo, Awst 16, fed liawer o anfoddlonrwydd yn ffynnu yn Sicily eddi a r pan ollyngwyd aelodau 'r Seneddr ymaitti. j Y mae'r Llywodraeth yn gwrthn-ynebu'r Saeson yn gyhpeddes. Amharchwyd liawer o Swydd- cgion N'n Y nos; Ve yr ydys yu cfui I ybydd i ryw gynnwrf yn erbyn milwyr Lioe^r 'L.J .J gy'mmcryd .lie yno. D;oùdeÜr <?! Icd?cth ga ny rhai syod b!p!diotri-S<)P.son<ysa?? a gawsant ?l.,Y, ell hawdurdod hwy a èd¡swFdir ¡ bob dydd, a rhai o Jici;yn<.agareharir. Y r}dy s yn disgwyl i'r Brytanircid fyned oddi wrthynt yn fuan gan eu bed Wedi gWf.thu holl ddefnydd?. iau'r lluesfai a ndcikr1wvd ar hyd T pharoj v? ylh?yddyu ]S?.—Mp?-n erth'v?' a amser??d. Genoa, Awst 17, dywedir fod sJfyiifa trigolion :y wlad honno yn dra hynod. Adierwyd en Idy woarae( h iduynt; yr lion svdd yn go sod'v sawl a fyimo mewn pob swy'ddau. Dywedaut eu bod yn ymddangos megts pe bydde?>t yn Feisiriaid arnynt eu hun.ain, ond etto i'od lluoedd Brytanaidd yn meddiannu eu holl amddiffvn- feydd; a'u bod yn disgwyl ychwaneg o filwyr o Frydain yno. y hon, meddauf, yd- ynt yn otefnyddio eu harf-dai, er nad ydynt yn ymyraeth â phethau gwladol. Dywroir wrthynit gan y Saeson y bydd cymnianfa Vienna i csod terfyn ar y drefn sydd yn avrr ar b.'thau, yr aclféir eu gwbd iddynt, ac y hydd y Brytaniaid i Sefyll o'u plaid yn y gymmy fa; a'u bod v ii. cael eu credu yn liN ii, o he: wydd mai buddiol i'r Saeson yw i Genoa fod yn anymddibync 1, end etto hwy a chwennych:;nt gael rhyw sefyllAi tOa. Sp?z?:? fel y g?Uout weled mdr y CaueIJjr o bdJ! ] Xid oes dim yn debygach nag i'r holl hysbvs- iapth uchod ynghylch CJenoa, Sicily,, a pharthati (lei ei iul,iio I-ii rhyw ddibeti ysgatfydd. ynghymnianfa Vicuna. El allai fod agos cynnifer o lytbyrau flugiol yn ymddangos ym mhapurau Paris) n awr ac yn ain- ser gormesdeyrn Bonaparte, y rhai oil a "a r Iyg- ant bad yw ]-oil surd oes eenfmen tuag at y wlad hon, wedi ei liwyr girniu allan o t, Ffrangcod. Methasant yn eu cynnygicn ffyn-ic- ar i ddaro5twng y wlad hon, o herwydd pahara ymddengys fod liawer o Irony at yn dieddef poeu* au llyinion siomedigaeth. Cycl'.wynodd Tywysogos Cymru o Brunswick ar y 29ain o A" st, tua Switzerland ac Italy. Yr oedd 100 o farchluoedd ya ei chanSyn. DÚ farw mab, ynghyich pedair bi wydd oed, t i wraig dlav.d yn i folio way gerllaw'r Bath, ytl ddiweddar: yr oedd yn aehwyn yn hir cvu hvunv arboen dirfawr yn ei ddwyfron. Yr a ychwanegodd er dim a allasai moddion medd- ygol wneuthur nes trengodd; pan ago;wyd ei gurph cafwyd mOlhwy efydd (,brass) yu ago. i'w galon, yr hon fel y tyhir a lyng;codd y plen- gi l o. i, lioii fe.1 N- t y i i- a plell- (yn truain trwy ddamwain, ac a achiysurodd el farwolaefh boenus. Crybwyllir mewn llyfr am ddynes hynottack na Johanna Southcote, ond yn fwy gostvngedig « herwydd nad oedd yn ffugio prophwydo 11a. bod yn feddiannol ar awdurded goruwcli naltur- iol, "ivigoredd Ellen Ellis o Beaumaris, Swvdd Foil, oed yr oedd wedi bod yn briod 49 o fly ny dda a I-r oeoc, ei phlentyn heimf yn 45 mlwvdd oed. Nid oedd wedi cael p?en'vn 25 m?tiedd cyu hynny."—("C??r/e; G!iúc)   y T,ae I)i-is  I loi-t ) w e ise!],-Iit Y mac pris gwin Opor?o (JW? wedi :se!hau ac yn p?rhau i ost?'.? bob dydd. Geiiir prj nu'r goreu o hono yn awr am 2UL yr hanner tumieli (pipe) yn llai nag oedd yn ddiweddar. Dygwyd cymmaint o (Salmons) i Lundajn yr wythnos ddiweddaf, fel y gwerthw yd y goreiion vvrih fju-wedh (retail) yn 13i-ii;;gs- gate am o Gd, i 7d. y pwys.

[No title]