Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I-I HYSBYSIAD.' ! .l ,- D…

News
Cite
Share

I HYSBYSIAD. .l D 1 < j 1 At Garzcj/r Dj/:>oliaetIi, a Chi/feUlt'on Cjjm- deilhasau Ccrdwdol. Y P, Tflys yn I)wriadu ffurfio CYMDEITJIAS li GENIIA-DOL,, cvnnorthwyol i GYMDEITIIAS GENTIADOL y BEDYDDWYR, yn ftitii yn ABER- TAWE, ac i gael CYFARFOD LLIOSOG ar yrachos yn yr IIA F N ESA F, lie y disgwylir amryw 0'1' Pregeth- I wyr mwvaf doidol ya Llocgr ac yng Nghymru i bregeltitiir yr achos. Diben y rhyhudd cynnar hwn yw rhnddi amser cyfaddas i Weinidogion yr amrywiol Elwysi i wneuthur Casgliadau erbyn yr amser, a gwahodd pob ewyllysiwr da gall nog i roddi ei en-iv fel tansgrifiwr (subscriber) blynyddol, i gynnal y govchwyl canmoladwy o efengyleiddio Eilun-addohvyr, ac i ddyuiuno ar y rhai sydd yn efengylu tangnefedd, a phob cefnogwr gwaith cerdiadol, i yslyried pa un gymhwysaf fyddai uno hbll DdeheuBaf-ili Cymru yn un (ivmdeithas ftnv r, neu vote i bob sir il'urfio Cymdeithas Genliadol ar ci phen ei iiun. Mewn trdfn i anHn Cristianogion i ymdrechu yn ol eu gallu i ddanfon y newyddion da o lav.enydd mawr i'w cvd- greaduriaid v rliai ydynt yn cefnu ar ainser ac yn brvsio i dragywyddo'ldeb, ni'th raid i ni ond eu hadofio mai Cris tianogion ydynt—tod y (irefydd Grifjtianogol wedi cael ci barfaetliu i fod yn grefydd gyírredinol, an fod cyrrau pellaf y ddaear wodi eu rhoddi mewn addewid, yr lion nis g.-Hir ei syflyd o i He, i'r yr t v byddai i'r efennyl gael ei phregethu trwy'r holl fyd er tyst- lolaeth i r boll Genhedloedd, ac a ysbrydolodd ei was ragddywedyd ndganiad udgoi-n y seithfed angel, yr hwn a ddywed ar yr lInser pennodedig, Act!, finil deyrnasoedd y byd yn eiddo'n Ilarglwydd ni a'i Grist ef." YeJiydig hyddysgrwydd inewn hanesyddiaeth ysgrythurol ac eg- Iwysig, sydd ddigon i ddangos mai trwy oll'erynaa ac ym- arfer a'r moddiol1 tiefnedig, y mae'r Holialluog arterol o ddwya ei holl waith arfaethedig i ben, a chyiiawni ei holl addewidion grasol. Trwy bregetim'r efengyl y lilac gwv- bodaeth o'r Gvvaredwr i lenvvi'rddaear; er nad y w moddion ddiui hebddo cf, ctto gan mai trwy foddion y bwriadodd cldwyn ei amcauion i ben, ni wna yntef ddiin heb y cyf- ryngau hyn. Aid drefn addas yma ddim yn byelianu gogoniant ci ra, gan nad oes dim yn fwy cvmmwys nag i'r rliai ydynt o ria Ddmr i gael cytle i ddangos y tuedd hwnnw. Y nine cymmaint o fawredd y Jehofah yn ymiidangos yn ei waith yn peri i'r Set dyfu a fi'rwytho, wedi gwaith a ilafur caled triniwr y ddaear, a phc buasai yn cny<!ia'r ddaiar å linniaeilt i ddynion heb eu traifertli a'n beibul h.vv; canvs wrth wneutlllr y cyntaf, rhoddir prawf d iYlllwal o'i alhio rwydd igyllallili, ail. Trwy arddel a Ihvyddo'refengy] er iechydwriaeth dyuion, y mac yn amiygii ei n-.s yn gymmaint, os nid yn fwy, a phe baasai yn ellilill pawb i wyboùaeth o'r gwirionedd heb ymdreehiadau dynol i lixlu'r efengyl; o hervvydd ni yn ol yr ystyriaeth olaf hyn yn gadael cyfle i ddynwu ddangos yr un graddau o bareh a seirhawgrv.ydd at y Goruchaf. DyJeni golio mai ti-P., y ddanfon pregetlnvyr y gellir pregethu, ac am mai J:iu angjlion ydynt, rliaid eu eynnal, a rhoddi Biblau yn rhad i eilun-addohvyr y rhai ni's gwvddant eu gwerth. Y n ol y cytrifcywirafafcdrMyd wneuthur o drignlwn y byd, nid oes ond un o byinthcg o honynt yn myned dan yr enw Cristianogion Protest;inaidd • dengys hyn fod y macs yn helaeth, a digon o le i bob enw o Gristianogion ym Mrydain, ie. a holl Evvrop Bretestanaidd, i weitiiio, heb achos i un gyfyngu ar y llall; raid i neb ofni y dan- touir joriKod 'J c brcgetliw^r, neu y tvsglirgonnodU «• avian.| i rodai liib'an i Ir-ilan-adslolwyr a MaJsometar.iaid tra fvrld- orithwy byw. Ac nid cysson yw i neb ddywedyd eu bod )" giyeddio yn ddiragritli a in iwyddint gweiaido^ie'rh y ev!nna>d, tra iyddont yn esgeukiso defnyddio'r unisc foddion a dreunvyd. i pin vti y yn y wawr yn torri, yr anialwch yn dochreu b!ode;;o, a"n bro- dyr ym mhartliau pellaf y byd mewn peryglon yn galw arnom gan d<lywedyd, Ciristianogion, cynnortiuvywcli ¡ ni;" a chytlwr y hyd gresynol yn croch-floeddio, Chwi I w yr hyddysg yu iihrefn iechydwriaeth, tosturiwch wrthym ni." Nid oes dim llai ym mwnad Cristianogion yr oes ban rtS llwyr oresgyn yr holl fyd Paganaidd, a'i ort'hfygu tnvy Dduw y m,w'r rhyfel wedi ctireu- rhy ddiwreddar yw gm'yn yn awr, ai doethiaeb yw cynnyg ofengjleiddia'r ai peidio ?—r!iy ddiweddar yw ("oJi wrth- ddadieuon adywedyd nad yw't. wedi dyfod, a honni lizilil ir enw C'ristianogol. Yr unig ofyniad teilwng yn nwr yw, Pa un ai o du Paganiaeth neu Gristianooaeth yr Os y blaenaf, hoed i ni sefyll i fynu fel dynion, a daulu yn erbyn pob ysndrech i enniil Eilun-addohryr i ilydd Crist, ac ymorchestwn i baganeiddio holl wledydd ciea; trwy haera yn gadain nad yw'r efengyl o werth ei chae!, mai gwell yw hyw mewn gwlad lie yrabert'nir y plant i'r Sharks a'r Aligators, lie y llosgir cannoedd o w Cuiiivon yn ifynyddol, ac y dinystrir lluoedd dirif dan olvvynion pwysig cerbyd yr angheniilaidd Juggernaut; ond i os o dn'r efengyl, dangoswn hyhny trwy bob ymdrcch o'i pe.laid yn 01 ciii gallu; nid aches yw hwn i fod yn am- '"♦-•dgar yn ei gylch; melldigwyd Meroz am fod am- Ideidgar niewn aeiios 'Jawer llai ei bwys os felly Pafodd y diangwn ni, os esgculuswn vmegnioo blaid iechyd wriacth gymmaiiit." m mhlith amrywiol Gristianogion ereiil, ni bu'r Be- yii ddefl'roi at y gorchwyl teilwng hwn. Cyltuiiwydyngii'ymmanfa Notiitighain, yn y flw yddyn 1, 81, ar fod i gylarfoa gweddi gael ei gynnal ar hwyr y dydd Llun cyntaf o boi) mis, i ymbil am ledaniad yr 3,ri yr holl eglvvysi, ac yn hyn yr ym- unodd Gristianogion o enwau ereiil yn fuan, ac hyd y dvdd liv.n y mae cytarlodydd gweddiau yn cael cu cynnal ar vr a,nser riywcdc(\ig trwy Loegr, ac mewn llawer o eglwvsi yng Nghymrn, \i1(,¡5 Aberta we, a licoctlll ereiil. Yr oedd Mr. Carey, (Dr. Carey yn awr), Gvveinidog yv Eglwys yn Monlton, yn .mynych ddywedyd, Y mac cisiau." gwneathur rhywbeiii gyda gweddio." Yn y flwyddyu 1793, tirioddd yti Ileiigiii i.c -ietti (,,eiiii.Ion ere*] -,], e tl lIo!, J\!r, W;m!,Mr. !arshman (Dr. Mars:mlaI¡ Yll awr), Mr. Fountain, Mr. Grant, a Mr. Brunsdon. Buont vn j dysgn'r iaith, cytieit'ufr Bibl, a phregetiui i'r brodorion dies amryw flynyddan cyn i'r weinidogaeth Iwyddo. Wed: hir Iafnrio drylIiwyd cadwvn y cast, bedyddiwyd rhai o'r [ Bramins, neu ofi'eiriaid yr cilun-dduwian, v rhai ydynt yn awr yu bregeihwyr o'r efengyl. Y mac cc?hadon v Gym- dpithas hon wedi ymwasgaru ym mliell oddivvrth en gilvdd, ac yn pregethu mewn dennaw o v.ahanol ardaloedd, lie y mae o 30 i 40 0 hl"eethwyr yn ddyfal :yn efenylu tang- j ncfedd y )nae ychwanegna phump canto Hindoos, ^faho- metainaivi, Armeniaid (trigolion gwlad Armenia), Portu- ) guese, ac ereiil, wedi cael eu bedyddio ar broffes o' u G\dd amryw gannoedd o blant y brodorion yn cael eu dysgu mewn vsgolion rhad; yr ysgrythurau wedi cael eu eyfieithft i amryw icithoedd, trwy fawr ddiwy drwydd ac. nchel d eidiaethy cenhadon devviswyd Dr. Carey i fod yn Athraw Cadeiriog (Professor) ym Mhrif AtUrofa Calcutta; a gosodir yr holl genhadon ar waith i gyneitau ac argraphu cvfan- soddiadau mwyaf dy' sgedig yi, lfindoos, an y (Jymdeithas emvoceaf yn y byd am ddysgeidiaeth Dwyreiniol, aelodau pennaf yr hen a drigant yn y lie. Y mae Dr. Carey, Dr. Marsbman, HFr. Ward, ac ereiil, yn enniil rhai miloedd 0 i bunmiu yn llynyddol, trwy en dysgeidiaeth, eiihr nid ydynt yn cadw ceinbgai eu lwchos eu hunain, ond rhoddi'r cwbl at a("\lOs y Gcnnadwri. Hawdd fuasai i Dr. Carey ddanfon ci feibion ad/ ef ) brynu tiroead helaeth, a bywiiiewn rhod- res fel bonheddigion goludog, ond yn He hynny, y maent, nior eyyyljysgar a'u tad, yn pervglu eu hywydau ym mhlith eilun-addohvyr; anliawdd canfod y fath amlygiadau o hunan-ymwadiad yn ein dyddia;: ni. Dengys y pigion can- Ivnol lawr ddiwydrwydd a medrusrwydd Cenhadon y (Jym- deithas lion, wrth y goreJnvyl o gylieithu'rysgrythurau:— Y mae'r argraphiad mawr o'r Testament Newydd yn y Tamu], trwy ddiwydrwydd (yr hwn sydd agos a bod yn anghredadwy) y ('enhaden yn Serampore, wedi ei gwbl berll'eithio."—" Nid oedd y Cenhadon yn Serampore wedi I myned rha?ddynt ym mhc\l i wnentlmr llythyrennau i'r ?ih! Afmm:i!!id (yn yr hyn y dywcdir cubed wedilhvyddo mev. n modd rhyfeddol), pan ddaeth ?a?\vad o'r ncwydd am ym'h'pchiadau Bibl Gymdeithas CalcuUa o barth ara)). Y mae deg argi-aphwasg ar waith yn gysson yn Seram- pore, a ph) in y mae diwrnod yn myned heibio heb fod rhyw !>rawf-!en (proof sheet) o'r ysgrythurau yn myned trwy dd\?aw en hys?ri!)-:?aw/'—" Y mac e:ch gweitbredivyr (committee), gan duealj fod mynedfa trwy Russia i Yiuer- odraeth China, "di ?yrru am yr ysgryMtUfau (yn jaiih I Chinese) o Canton a Serampore." 7.?//?r cfM?t-A? D". Cang; Cal" ?/<?. 10, 1813." Y mac'r cais yc!nvane?ot a thaer am yr ys?rythurau sanctaidd Dior fawr, fel nas ?ciUr ei attch, er fod ?cnnvm ddf?argrnphwa? ar watt!) yn ?y?on. Yr ydym hch (yfr j o'r yd(i yn y Bo?alaf? a'r Hindapg, cr ys agos i cliwech mis; y galvvadau mynych a thaerion am da- nynt o amryw harthau o'r wlad ydynt yn gyfryw feI yr ydym yn gorfod rhoddi Jlyfrau'r Efcn?yhvyr ymaith eVil! argraphu y rha:an crdJI. Heblaw'r cy?citinada? a ddv?r ym m!aen dan eh. aro!y?iaet!) ein hunain (y rhai ydynt ? n awr yn un ar liugain o rifedi, n'r rhai y mae un ar bymtheg yn y yr ydym vnargraphu'r Testament Newydd y y Cingalese, ac argraphiad Hindoostanaidd a llythyrennau Persiaidd, an y ditveddar Mr. Martyn; ac yr ydym yn"- hylch dechreu dau argraphiad o Fibl Malay, ua mewn llythyrennau Rhufeinig i Amboyna, a'r Hall yn yr Arabaeg" i drigolion Java: ac y mae llythyrennau yn cael eu gwneu thur i argraprut'r holl Fibl yn iaith yr Armeniaid. b "Er yr holl N;yncit!i:adau hyn, yr wyf yn gwybod am saith'neu wy til o ieithoedd -tr oes sill wedi ei gylieitini; ac at y rliai hyn gdiir ychwane»u o leiaf deg neu ddeuddeg yn yr ynyso<-dd. Am hynlW, y Tnae rliif(,di'r ieitliotfdd, i'r rhai nid ydys wedi dechreu cyiieilhu gair Daw, nior Wow; yn y I)ii-viaiii a'r rhai Zl," V mae ynddynt. Pa fodd bynnag, dygir y gwaith ym mlaen yn ddianimen, hyd 0ni caJy wo'r boil genhedloedd, yn eu hieith- oedd eu hunain, favvrion weithredoedd Duw." '/>», Rè- port oj' ific British and Foreign Uible Socicty *i<u<" 18 10 20, 22, 1,32. Hebh.r arnryv, in1 ?;yne¡thiadau uch:1do'r ysrvthurau, Heblaw'r amrywiol gyfieithiadau uchnd .o'r ysg°rythurau. cyhocddodd Dr. Carey y Ramayu?ao Va'mcek? ?ifnvd ]' chyu?tbiad Sacsn?, yn dri nyfr p?dwa!-pty?—ip?t,a.dur (gvw??') ac ymddiddaniQu yu yIj:CH?!a?—1cit')adnr y.) iaith Mahattra— oeinadur Mahattra—ac Inthadur Suu-s- krit, ?.h?r-p!y?. Ac, mcJd? A? ydd .?U.Ko, ?hagi?v [ Fndia, o fiaen A rglwydd Moira, yn ei araeth wrth ganu'n iach i India, yrhon a draethwyd ganddo, illedi 20,181.3,-— "y mac efe (Dr. Carey) newydd gorphen argraphu. vn y Ir g i-a liu, Ieithadur yn iaith y Pisrjee; ac y mac ganddo yn awr yn y wasg leithaduron y Telingaa'r Carnatic. Ac y mae he tyd yn ysgrif<»nnn leithaduron i'r Kufbrnec-e, y Pushna, y Ballochee, a'r Orissa. Mewii ychwanegiad at y llafur hel- aeth ac hyn, bydd i'r Gweinidog duwiol, a'r ysgolhaig diludded 11"n, orphen ei Eiriadnr Bengalaeg mewn dwy flynedd ym mhellacb. Y mae leithadar yn iaith Bunnah,-gan ei fnb Felix Carey, yr hwn sydd eisoes yn Iliv-, I)rait duwiol dysgedig el dad, yn ar^raSi'wa-g y Cennadon yn Serampore. "V mae Dr. Marshman wedi dechreu c ia tv I] yiioecliii Confucius, ynghyd a. chyfieitiiiad ac esboniad. Cyfans.idd- odd ivaith dan yr enw Clavis Siuica, neu Ailwedd i Iaith China cylioeddwyd y rhan gyntaf, a hydd y cwbl o 4 i 5tH) o du-dalennau pedwar ply. Y )nae yr vmadroddion Chi- naeg wedi eu hargrafai ar jythyrennau symmudol, yr hyn a ddygwyd gan y Dr. Marshman a'i gydweithwyr, trwy y cywreinrwydd a'r dyfll barhau mwyaf clodfaur, i'r lath berifeithrwydd a oedd yn aniiysbys o'r blaen. "Cyhoeddodd Mr. Ward, hefyd, yn ddiWeddar ail a o waitli ar Grcfydd, it, a Mocsau'r Hindoos, yn bedvvar llyfr pedwar plyg. Yr wyf yn profi'r dvwenydd mwyaf didwy'll wrth ddwyn teilyngdod ysgolhcigaidd Mr..Marshman, a^ aelodau parchedig ereiil CeiUiadwri Seramjioie, i sylwV. evliVedin; a dwyn fy nhystiolaeth i'r gvvaitli mawr ac anarferol, ag y gall nog i\ yd y Gymdeithas ddiuchelgais a chyfrifol Vina i gyJawni. he nid llai boddhaol gennyf yw y cylle a ry.Jd eu cyflawniadati dysgedig i mi :lJn1yu fy sy!w o werth pa- trynol en bywydau, a'r egwyddor fntldiol sydd yn- rheoli yr amryw sf,j:,d defnyddiol a iftrrtiwyd sranddynt, a'r rhai a ddygir ym mlaen gunddynt en hunain."— -Lord Minto's J ahdictory A ddrcss, Sept. 20, Wedidangos o honom yn y modd byn gyfiwr grccvnol rhan fwyaf o drigolion y byd, cyirilnvysder y Cenhadau a ddanfonwyd n'inn. a llwyddiant cu hymdrecliiadau, yr ydym yn gobeithio na bydd i neb o gyfeillion Cymdeithas Cenhadol y Pedy.ulwyr trwy'r Dywysogaeth, a swvdd Mynwy, esgeuluso casglu a thansgrifio yn helaeth yn ol eu setylifaoedd, a dwyn ei* t-Y i(i i-,i u i Abertawe, i'r Cvfarfod cyflredin. yr Haf nesaf, pryd yr ystyrir y dull ;i"r modd a ymddangoso oreu i ddwyn vth mlaen achosion y Gymdei- t')as. Rhoddir rhybudd anisero] am aimer y Cyfarfod cyn y cymmero ie. Gelwir yn e.chel ar drigolion Cymru i dailyn nng!irei;Tfi.iu eu brodyr yn Lloegr; am debygoli en bralyr yn India nid gv, iw yngan, eanys tyhia 11awer na fu --ic ym- drech nemmawr yn aeilwng i'w cystadiu a'r eiddyat Imy wedi yr oes apo-tolaidd. Anhavvdd gwybod am well ffordd i gytlawni y gorchymmyii, "Trysorwch i el I V, i eicii hunam drysorau yn y nef," ¡!il thrwy gynnal Cennadon a dosparthu Biblau ym mhlith cilun-addolwyr. Yr ydym ni yn casglu arion, ac yn gyrrugeiriau'r by wyd a jihregcthwvr i India, a'r rhai hynny yn gyrru'r trigolion i'r nefoedd,"a pha c!r\af>r gwell a alhvn fod yu oQerynol i'w ddanfon yall.

- -Newyddion Umidain, &c.I…

[No title]