Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PEMBROKESHIRE. | TO BE LET, BY PRIVATE CONTRACT, IN SEPAKATE I,OTS, At FISHUCATID, in the said county, ? LL that COMMON or WASTE GROUND, -?- conveuu'nnv situated near the Sea-nort Town of Si kjjgujmj, and tit for the purposes or Building. ■ ihe said W?te Ground "ill be iet for the term of ?99 ears, and possession will be given on the 29th day of eto or nt,xt. If two or more persons wish to take the same lot, it will De |>tit up tor lotting by public Auction. C i »>r further particulars apply (if by letter, post-paid) to the Churchwardens and Oterseersof the Poor of the parib °t Fishguard. i'ishguard, August 29, 181-L ADVERTISEMENT. Denbigh Grammar School. he 11 ev. J. LLOYD, Curate of TremF.inraws, HAVING BEEN APPOINTED MASTER, OF D?nb?? ?r?mmar rboûl, EF,SP EOT FULLY informs the Inhabitants -SL? of Den!)!?'), audti?Vicit.i?y, that the Pupib with ?''?e Education he may be entnbt,'d, will be instructed in fading, Whtinx, Arithmetic, Book-keeping, English ??Mnia", and in the Latin, Greek, and Hebrew Lan- ?'?cs-:i.?'l th'?t he.et?H?es to prepare them for the Li I '?tyaudthe?.-ofeMtt):?. I i1\:le tlatl.ers hims(']f that no attenti()1I wiH he Yant¡ng 'on ?.. ?''tt,) promote the Moral as well as the Literary Im- rov\'II)Cllt of hi:; VÚ ,OJi!   | A KG RAFFIA 1) NEWYDD. ?f?<?!t- y CyhofrÚd'yd, mcim vn /?/r, fr?-p?, AC AH. VvXRtll 6AX I>. -JENKIN, Argraffydd y Pa pur hwn; 'cr.kins, Aberiawr; Daniel, Evans, Harris, a White, Carr- tyn.u! Davies, Hwlllbrdd? North, Aberhoiuldii; YV'il- blat, p,,¡;Üo-; I ur'or, a iiea.tir, Fyiiwy; a Brown, Ca.es- ^wydci-ar-Wyse, ICI DYNU A;N A LLliN YR A WDWtt WEDI Ei DYNU YN IIAK1)]), AM BIllS MOlt ISEL A Tliril S'.Vf-LT, Ty ivy sydd Solomon i fecit yd, (YN Yll IAITlI SAESNEO); NEU, Gyfarwydtiyd i'r ddah Ryw (Gwrryw a Bcnyw), ME%VN A4P.'Yll'lf)L ? ??wn n nmly?a yn gylhwn, mewn !ncdd ?'?.t-j'y''?Ct'?htt',ytu<'r!())!!WY:)thav.dd i ymdrin A'r f.t)?jj'? C l,1'vii!)l, vnghvd a'r Me-.k! vginiaetUau mwyaf (1 '1101 C' drinir o dan eu penau ncillduol:— -v., ULU an- hy.uu)?  i -? A"?! (Asthma) i ?.HtArcnwacH.aH.-wy? ^lepiliad ( (1 !*rrcnjtr.,ss\ ?y?cr?idd(/?<?) (?f'sm (C'/?o<'«?M) ?vyn Ph?t I ?'irtoded?'K't' ,) Wcfydau !\ien vwaidd <?wy?),t(?'?) ??rA)hus(???) fn.vyjUo-rwydd ( rtatufence') ?[tt'tht-nrciKtU (G?/?\ ¡ ???7"L. (>,>d-y-ddnctr {llypoch I  ¡ !lwJtll:i f Aumvyiaerau cyoryneuoi a Reich iogrw yd d Difl'vg tnui! btvyd vn y cylla A nnoetbder leuenctyd Isclder Ysbryd Arlloesiadau misol Clet'ydau gewynog (Nervous) Onaniaeth, ueu Drythy Ihvch dirgel Bciciiiognvydd Pcswch Gewy nwst (JMiatmnlism) Clefvd-y-brenin (Scrofula) Gwendidau hadawl Y Clefri poeth (Scurvy) Tro ar Fywvd, &c. "to /l,"n Tj-cl,,t llti'Lll tir .?I ?'-?? Ffrengig ¡ (?Y eu.e.tcaiD?-ase), D?,?,.c/?,? a i-,??«??.<H /??, Gan S. SOLOMON M. D. r,\? 7 cyho"dd!:)d defnyddiol hwn y -?wctit Traethawd ar  li?vi, y e"?v;yllog Ci?t'yd-y- U ( vmmeradwyir y llyfr hwn i. dY.llilJlllenaille it b\'eil)n; I %i-yir v flyfi- it i'%v ar rd.lg ,u,ghe\¡: (ar yr h;) v31),] c)Yailod?i i'll it,. Ie, i '1 'I II i il,.j:}(L YHtoddwn ¡' ca,lw rla;;alleeIiYl, an 10 gYJI-¡ iie•^dirau rnair diny^tr. ? ?°?'K''?'?' ?''? '"iddiol hwn vn n'rwyi.h UftfurHaw?r I x\ yny?!u ° ?'?'? a on1w iu-?.u?ytnadau niwcidu)! '?\?'?'??'?'?'"?'?? i ?'?! "i?'??- ?<?ti ?'" y niae r ????'y? "chod wedi CYS?-?-u rhan ?v'if l- 'y?y'i. ?' 't?y!?i pet-choio?t?n ysgolion-c^d- ?c??- "? (&?a."(/:??-sc/)M(.? lieu?t.hrort'ydd tod hebd.'o. jj 'V'0 y. Hjfryn hwn y modd uniojigyrch i iachan o'r 'oirrl"S'ai neu ifad-Hf, i Siphilis sefydloj;. Atyrhyn t'e\rl' ?xyan'Traethawd ar !)rythv!?\ch (hrd, ?mnd- rU(d ?\ -'}"??w'?)-wydd pvrrywaidd, a.U..rr?yt'-)d?r a Di- Pll.. :") 1 nil '¡I. <Hucl'dra l^riiiyaol i wraa,edd, &c.; ol-ymadrodd ar fai  1 ??'Y'l wra'a. 0" 'I 11- ?'h-'??-? "?dhty?no), :).(-iHU-rc!!i;)d i U¡, Vin^eledd- >vyr, ?'??y''? a'r vhai "ydd a gofal dygiad ieuenctyd '*ynu (/lalhe,) yn iu;ill;iUoj-v • ilelvd cyagor i Ymo'.chwyr (Itulhers) yn •%vedi ci :i lHnir gau Glefydau Gcwyiiog. Y cwbl hanesiori fU) ?'' gyfrwn-wasgaru, fig amrywif.eth o btaen. y rlmi na chyhoeridw.nl awec! 'r hnn?ion??,?""?dfd/yrhaina<'hyi)<)Cf!d?ydt-n<)fd< a'" meddyjrii,). y   ymdri! poeth, (iiva'iunWj^V-* atnrywiol ran-deitliiaa'r Ul'n! ■*yynwst,.a r i.?.)?..??yd-y-hre))tn, y(.ym)nahYst, (Te- *Iillc itni o 1-) 1)11(1 "fioll tddyH?n ien- "'wall'i'}"'1 'I .:11"0 ,) ?'?'??y'?''ini:?th an?-'ddm; a'r gwahaiii?t'th ?y.?? ? ?'?y??'t' y Freeh Ffrciigig a'r rhai a gam8ynir yn fvnvfdln d;u,y|lt- 1'rccll l' trcuglg a. I' r,t;u a YnMp el .J, íJ) Cd aa da11YIlt. inue ac^fs ( i> /'yn vnth ryw ran.o I' nyfr hwn, yn ?"(h).)i H' ?. ?????"??y??D?nnMddat- '?Vrr'in.n? a r'??'?aHt ()i),. i fa; (iei/Uodrus, dirgd, a • (';4jstrS;11 W''Mr'11 oa i'it'chyd, a dystrywio eu holl unJodd"[' g¡!H ¡¡¡IH'lilt" ta illcchyd, a dystrywlO eu hoB: ?.?Mta??'" ??y ?y"y :—?ydd i'r cyfry?- ?wrdd a Me- c!e yldzli-llcil y atill 3,iiiiactiau t i (¡<r ?m'? Tÿw!}s!/dd i J ecli,i)d. il'T Am 4Ueriad t»-a rhagorol y llyfr gwel yr amryw A(i-0ly« j:ii-li;?)i-ol yHyfrgw? yr amryw iadau. ?? ? O'?-pf/?.?.??'. ""????,. ??,.d. ?, h??r c?T ??! IcUo di!efa\ddioid^KI ,11 hra1\ uL::trn-. ignfodd: dim llai n>?Wi*w" ««'«• gvvertmad digyrtelyb j x- xyd o lionaw mewn tw 1Vii'' ° a "erth' .L 0 h()I.a" me\1 U ychydig iawn 0 :11118rr. Pt:l! GaZ¡' a '?dd:Jd     laie;lI LU A 1blOl1, 111J' 1?<lI!y¡\ d"('rtler, :\lol"1lll1 Chro- '• rkan amlaj 0 '• il^lryddion djsgedig yn Ewrop si ^y 'l|y'!y'n r!fd(1'M IIN i a.n)??u tod ?raii- ?.?. "??''y?"?' '? ?'SY?iu? ?D? d -vl,:K'dm ii Mr a» ?-vtid sicr wedi cad ,mvv tvr rriot? Un c)'fansoJdiadmf'ddygol agJYWSoiIl ni sona? 1".v v ^ali rt!l ei ddar.ilell yn t:all\\},' hydd i'r ?ia?-h '??& 'r t '?'' ? gYllghonon a :hyt<irwyddiadan buddiol; 1; a, I Yil gorau L'r mw yaf dcrhynwl yn .'f? "?' ? ?" "y'o?' ar gyf^r yr .unryw:o! anhwy!derau  Usiir w yndd./), /n ?'y??' ? chyfar\vydd. Y,I, gy'lil.,l iyr?d(It), y« g?y?t-,Ll a chyfarWydd- 1,1 '„ J1' 1 ddyn- t'hyd yu jryilredinol, buddiol iawn i ddyn- ? Tywysydd Solomon i Icchyd" ?an bob ?? ?r?'?r L!jy.n) tr?y-? j[)py?)?? am ?, yr un JUST PUBLISHEr), And may BE had of ORAoocft. and JOY, Paternoster Row, Lond" DAvm JEX¡X, Printer of this Paper; amI all  oHler BuoKseller" ) In One Volume OcUivo, WITIF A MAP OF THE WAR, PRICE 5s. IN BOARDS, A VIEW of the FRENCH CAMPAIGN in ,?S.. RUSSIA, in the year lRI2,Tolkctrd from the otiiehll and other Documents of both Nations, from the time of the entrance of the French into Kowno to their retreat from ¡ Moscow; and the subsequent disasters attending their march, from the time Bonaparte tied from hU army at Siaorgenie; By an OFFICER. Of whom also man J ?,ir,n. 5s. hoards, A PLEA for the DIVINITY of our LORD JEHUS CHRIST, in a Pastoral L-?tfj- addressed to a C;mgn'gation oti*roiestant Dissenters at Cambridge; by R. ROJJ!ŠUN.- A. new editioi). Also, in one vol. post Pro. A DF-SORTPTIONofSWA N-SEA and it.s EN VIRONS, comprehending every thing worthy of notice for the infor- mation of the stranger. EAGLE INSURANCE OFFICE, TRWY ACT Y SENEDD. LLUNDAIN. T Mangel ?on a ?p!r vn y (ltHo^elfa uchod Rydd F:ynwysp?i? y:) N!sa!di.??ti)y Rht'nto u:i rhyw i Dai neu bethau ereiil a lnsgir gan Daji, ac yu leiliad o'r 'ddt'?f?d r!in!: o,r ll'*ol)r delir"ji arferol i Swydd-dai craill. Gwncir yn dda golled trwy' Leched. Digollediad liywydfi-ife Insurance) ar dilernu iihemjmol. )of) (Policy) a dderi'ydd y 2-lain o Fehefin, o f-vn pymtheg diwrnod ar 01 iiyny. GOrnJCHWILWVR, Mr. David Jenkin, A rgraflydd y Papnr fnvn} M r. Lewis Duvis, Perlysicuwr, Abergele. WARREN'S Original Japan Liquid Blacking. THIS Composition produces the most ex- -"C <1ui"ite Jet Black ever beheld • preserves the Leather soft, and prevents it cracking? it is perfectly free from any nauccous smell, and will retain its virtues i;1 any climate. Sold Wholesale by ROBERT WAKREX, I I, St. Martin's LaiievLo;)rlf)!!—and Retail by D. Jenkin, Printer of this Paper, J. Harries, High-street, J. Edmonds, and R. Bevan, Sivansca; Hces, and Morgan, Neath; V.*uighan, Brecon; Perry, Mcrthyr; J. Thomas, I-lansradock; Davies, Llan- dovery; Jones, Caerphilly; J. Roberts, Lianelly; Rees, Kidwelly; Evans, Carmarthen; South. Cardiff; C. Lewis, Cardigan; Moses, Treeast'.e; Rees, New-Inn; Griffiths, Parry, Cox, and Scandrett, Aberystwy ti;; Nesvall, and Morris, Presteign; and every Town in the Kingdom, in Stone BottleD, 6d. lOd. Is. fid. and 2s. 9d. each. GIJR ("ATTTIOX.—The superior qualities of the Blacking has induced several base Impostors to sell spurious Com- positions under the above name to prevent which, observe, none are genuine unless Robert TVtrrren" is signed on the f Label, and" 11, 8t. Martin's Lillie," stamped in the bottle.

I-I HYSBYSIAD.' ! .l ,- D…

- -Newyddion Umidain, &c.I…

[No title]