Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

.BARDDONIAETH, -I

At At-gi-aphiadydd Sereit…

At Argrapltiadydt.7 Sm,'1¿…

IAt Awaptâadydd Sei,e-it G&meft

At Algi-liphiody(ld &7p/t…

News
Cite
Share

At Algi-liphiody(ld &7p/t GoH'cr. I Mn. GoMER,—Os caniatteuch i'r IHneHau cantyno! yntddaogos yn eich cyhocddiad, cinv! a ymddygwch fei Car\vr Diwy?riad, ac a ryngwc)) fudd un o'ch dti<-)ien- wyr uchlysmoi, nc a eiiw et hon Cacr—a. TwROG GLAN LLFFON. jV<! rwgiiechwch-Ymkob,diin diolclizveh.-PIIBL. I Pan y mac Ha!s gorfoJedd am edfryd hed(!\v<-h yn y I t€yt'nasoeddcy)nn)ydogaethotyn treiddio o't- oaiU goiig] j i'r itan o'r dcyrnas ddcdwyddo) hon (Prydain jê¡I\H), y mae diot(-h,;at-wc)t yn sirtoli g'yncbp..yd pob c:uwr dynotdcb. Go<)dus ydyw canf'od neb rityw un ))]0t t wgnachus, bydot a ag y mac yn attal ei I ?- ut; rngea o tawt t'r hwn sy<)(t yn pen i ryfeioedd bei- dio, a hynny oblegid t(J(1 tcrt'11 ar y I'hytel yn rhoddi terfyn hetyd ar ei gynhaoaf o e)wanghymmedroi; ctto, yr 'yf yn oini fod y <ath fydoiion budr-cliwantos i'w canfod yn am), hy(t yn ocd ym mysg y rhai sydd \H proffcsn y grefydd itOtnjosydd yn dysgn i ddynionioddi eu scrch ar y pethau sydd ucitod, ac ni(t at- y pethan sydd ar yddnear. Mac hyn,ynwh, yn bcthgwamd- wyddus i bob un sydd yn euog o hono; ac ar yr nn pryd yn atddet yr enw andtydeddus o gristion: mac hyn yn arwydd an)twg mai mcwn proffes yn unig y mae en cre- fydd yn gynnwysedig. Nid ym mysg y rhat sydd yn rhodto cyichoedd nchet, mewn bywyd, y n)ae y bai at- gas tnvn i'w ganfod yn fwyafcyttredmoi; nyni a aHwn ganfod yr encUiad gwarthus hwn oddiwrttt egwyddor- ion y grefydd g) istianogo), hyd yn oed ym m\ sg tyddyn- wyr, neu ff ei,inu!y?-, yn gystal ag ym mysg preswytwyr man-fythod. Tyddynwyr, yn f%i,yafenw(,digt-)I, ydynt wrthddrychau iy syiwadau presennoi. Y peth ocdd yn golled iawr i cram oedd yn enniH dhfuwr tddynt hwy eu heiddo masnactio!, yn enve(lig y) yuA' oedd yndwynitnewn iddynt etwdigyf)eJyb; !)awcro hort. ynt, o'rnai.USwyddyni'rHaU, a bentyrasant gyfocth,. wedi ei draMS-ennit!; er hyn o!t, cyn belled ydynt oddi w) th ymfbddioni ar yr hyn a ga¡¡glasant, iet agy tnae yn well ganddynt gtywed am ryfetoedd, a son am ryfel- cedd, nagi'whenniU a'n he!w anghymmerot gael ei !ei- hau; gweH ganddynt, nachoiii eu heiw, i waedeu cyd- grngtriaid (os nad eu cydwiadwyr) Ufchio yn afbnyad i fwyd& daear groendew, neu t gochliwiø'r las-don gyn- hyrfns; Mid yw hyn, mewn ystyr gymhariaethol, ddim Hawer gwelt na phe byddent yn euog o werthu gwaed eu cydgreadariaid! Peth dcturus i bob un sydd yn meddn y wreichionen teiafo ddynotdeb ydyw meddwt am y fath both. Gre- syn fod Cymrn dirion wedt maethn y fath anghenfilod a soniwyd am danynt. Maent yn waradwydd iddyat eu hunam, yn waradwydd i'w gwtad gyhhwynot, yn wand- wydd i ddynolryw, ac yn waradwydd t'r grefydd grist- ianogol. A ddichon un math o beth fod yn fwy cywi!- yddus a gwaradwyddns? a oes un weighted yn dangos mwy o anniolchgarwch, nag ydyw hon, i')' Rhag)unK(etit dirion honno, yrhon yn Uecanniattantddyntamse) a chyHeusdra i gasgtn ctw anghymmedrol, a aitasmddwyn rhyfet, dinystr, ac anihaith, byd yn oed at eu drysau, tei ag y digwyddodd yn Setmani, Russia, a gwledydd ereitt. Gwag ac amddifad o rwymau cynredinf)! dynotdeb a raid i ga!on yradyn hwnnw tod, yrhon a gmai etw ang- hyna\vn yn hytrach nag attat gaiar-gwymon un tad ncu fam ddiblant, un wraig weddw, ncn un ptentyn amddi- fad o ba ddefnyddiau, gan hynny, y mac c<)!ou y fath ddyn di-Dduwadt-ddyno!deb wedi cap!en'hy<ansoddif yr nwu &yuu yn iyuuar, mu yn unig i atar-tcra.u rauan a mamau dtblant, gwragedj gweddwon, neu blantamddi- taid, end yn fyddar,mcddat, iddoleiautruenhs miloedd o'ncydfarwoiion! Os damweinia i'r ystyriaethau hyn gaet en clai-ileti gan ryw un, ffftrnwr, nen ryw un arali, cydwybod yr hwn a fain-teisio \\ttho, Tydi yw'i- dyn, ar yr hwn y mae yr achwynicn ttyniion hyn yn disi:yn,' myti a't cyngo) wn i ystyricd, ct- fed un ihyfct wedt tnfynu, fod ctto ryfel ara)! yn p:n))a)t, sefr))yns;ddo efa'i Wnenth- tnv.r. N1 ddictton y dyu hwnnw fod mcwn heddwch a Duw, yr h\y): nad ydyw yn cynnwys yo <'i galoJl cw- yHys da t ddynion; ac och! os nad ydyw )))p\vn hedd- wch gydà Dnw, mcwn pa j'ath gytiwJ' echrys10u y n)ae ei'c, yki iros! Ucstr digofaint wcdi ei gymmwyso iddi- nyetr. .!S:id yw'r h&H drncni, a oddcf,Yc1 drwy yspaid y ,.Iivf'el i- (IiNve(itizil-, ddhn i'w srymham gyda'r p)yfn:.d yw yn matw, :t'r tan nad yw yn di<T'odd: o herwydd pa ham, bydded I't-ystyriacthaHtiyngacic)) priodol ctfaith, ar bawb a argyhoedder o wirioncdd yr untt.yw: bydded i bobcHun-addciwr, &btegtd nynL a ddafUtttV.n tod y cybydd yn ettnn-addoiwr, weted y dibyn ofnadwy, oddi .u-yr liwii, om lagiiaena gras, y tnae efe yn sict- o gwympo. Hydded iddo gaet ei ar- wain i goleddu'r dynimcr ragoro! !tonno, yr iion a dda)'!nnit mor odidawgwych gan St. Paui yn 1 Cor. xiii. Bydded iddo, yn ddioed, geisio yr Arglwydd tra ga)!er ei gael, a gatw arno tra y mac ef yn agos; a phan ddel efe i fwynhan hedd\vch gyda't Wnenthurwr,nL ddichon lai na dymuno i ereU: hetyd fwynhan yr un drugaredd m ddichon !ai na dymnno an] heddwch cyfiredtnot drwy dcyrnasuedd y 'ddacar,—a gweddio, gyda'r Salmydd, y bobl sydd tida gauddYllt 1'!Jfel. GAIR I DYDDYKWYR, YN,ENWEDIGI GWERTHWYR YDAU. JtMKMMyarMV/t «M ulljèriad Hedt/weh, « bridr-chuunt at EllO atighynzhedi-ol yH cael <;M cei,yddit. Pob anfwynachwy)ib!innc))('t—tawed, DimtneddatRyt'ct: Eindy)et!swydd,swydddansc!, Dio!eh am ci1lioes <.Ianel. Dew 1()N, c!od cyffl'edinawJ-mae'l1 haeddn, A!nein!)c-dtfwct)Kw!:«(<)w); Am ei nodded mwyoeiddiaw!. Ydytemoit()a!nma\vi. T. I

Ai Arg¡'aphiwlytJd SercM Gomer.…

I DARLUNIAD CHWERTHINUS O'R…

[No title]

_-_ - so -. MARCHNADOEDD.