Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

.BARDDONIAETH, -I

At At-gi-aphiadydd Sereit…

At Argrapltiadydt.7 Sm,'1¿…

IAt Awaptâadydd Sei,e-it G&meft

News
Cite
Share

I At Awaptâadydd Sei,e-it G&meft Mn. GoMER,—Os bernwci! chwi yn adda'S fr mneHan canlynol gael rhyw gongt o !e yn cich Newyddten rha- goro!, byddwchmor garcdig a'i gosod ynofet y byddo i ni gae! ciywed barn rhai o'ch cohcbwyr doeth i'r cwes- tiwn cantynot, sef, Ai credtniapth gywir, nno! a gair y gwirionedd, neu ynte un gyfeiliornns, dcbygid, yw'r nn ganiynol a g!ywais i oenan un ag-sydd yn hoffi acyii ymhyfrydn yn fawr yn y difyn wch dmiwcd, tct ag y gatwydef,o ddawnsio: y geitiau, os ydwyf yn cu pet- naithgofio, .syddfet hyn. "Titcr6 is no iiann ii) ou recreations and du'ertisen'ents ii, oili- lcisiii-c hours in a little innocent entertainment," an gytenio at yr Hr- feriad hynny, sefdawnsn); os nad crcdi')ia<'th ag sydd yn cydgordio a'r Bib! ydyw, f<;t ag y mac hynny yn an]- hvg,debygwni,pebyddid ondystyriedy rhanau can. tynol o air y gwirioncdd, scFEsa. xiiii. 7, t.l. 1 Cor. x. St. Gal. v. 24. Rhuf. xiii. 14. Fctyddat yn 'add hd- aeth o .uddtonrwydd gan rai o hoti ddarUotwyr eifh Seren, pe byddaii rai o'ch doc'i' a dysgcdig fed mor garedig (fcl rwy'n caet i)e i t'cddwl y gwna rhai o iioffwyr moesan da, er Hes yr oes sy'n emil, g)da 1 ple ser niwyar), a datgoddio ynd()i cu 'ncddylian me\vn perthynus i'i- art'criad niwcidiot hyn, fel y byddai i'r icncngctyd gaet yspien-ddrycjt cywraint, ac y canont weledynfwyamtwg yrynfydtwydd, ynghyda'r can. lyniadau niweidiol o'r arteriad cnawdot kyn. Cvtynfvdnaddeuai y Cvmrv caUmorHuyro'ntai, fawr a man, i wrando gair Duw ag y maent, yn am:.er dawnaio, yn dyt'od i hwnnw. Trucni yw g\\cied rhieni g\vtad cyinntaint ci breintiau ag ynys Prydain, yn He ceisio attaj enpiantrhagnnoa'rdorfanfot'so), vii ga- dad rhydd-did iddynt i fyned os mynnant; nen yn axu peth sydd waeth a nfieiddiacho tawernahyn, set'en hannog ncn en cyrnhci! i'r fath te rhyfygns, anystyrtot, tiiwcidio!, pfcitad!:rus, adiadeiiadaeth; Och! ercyw- dydd t Jawcr o ricm yr wyf yn gorfod dywedyd hyn. Cct'ms yn ddiweddar tYarwain i ddychynnnygu bcth oedd y iaith(a siarad mewn modd dyno), chwi a gyd- (!dygwch a mi am ychydigyn hyn, dan obeithio y bydd er Hes i erein) mwyaf tcbyg u fnasai yn caet ei ctty. hopddi gan b)ant y tath neni tu draw i de! fynan amser, os bnasai angPII yn en caet, a'n iiyfrydwch yn yr art'er- ? !ad cnawdo), ynghyd a phechodan ereiu ag yr oeddcnt! hwy wedi'caet en gaduei i'wcyHawni yn ddigcrydd gan e«rhicniannuwtoi,!neddy}<a!s maeyny fath iaith ar. swydol a hon, nen ) yw bt;t!t tebygot i hyn, y bua.sent yn nno yn nn tiais yn y tan a'r brwmstantragywyddo), ym- hHthmyrddiynano ddianmid, a 'sgrecht'eydd ofnadwv, yn gwaeddi, Meitdith, meHdith, meUdttit Dnw HonaU. nog fyddo yn cnddio ac a) os yn dragywyddot ar fy nhad a tnam anraso!, am iddynt erioed fy ngoddef yn fy nwybr pechadnrns yn ddtgerydd, a gosod esamptau dr,ygionus o fy miacn yn nyddiau fy mmyoodaeth a'm hanystyrtacth; ie, bydded en trigran dragywyddo! ddun gwelt na bod yn y tywythvch eMbat' mewn cano! tan pocth a brwmstan poenus gyda'r dtaf'o! a'i ang\ Hon, i a'r ysbrydccdd dilillllcltiii., am iddynt crmcd fy ngo()dcf i wncod y pcchod hciat' yn crbyn Duw ng ocdd yn ei aiciddio jsynxnaiut, ac y sydd yn awr yn cospi nt0) itwyr a didrugaredd o'i hetM'ydd. Oc)).' rient imys- tyrio! §ydd yn gudact eici) pjant it rodio Uwybr pccitod yH ddig( rydd, a gosod siampjau .liwcidint o'n bbicn, y-iyriwch y caniyniad tia,?y\vyddo! o hono cyn pich )uyt:ed :.(- t)a byddo<;h chwi ii,%vv. Y Niae yii g)Ililllvillt 0 ddotur meddwigan I-,iNvei- o'i- Cy'nry t ueted en cym- mydogion ca)i yn hcidic tnag at, ac yn ):t)o a'r dorf an. fuesoi yo yr arfcriad cnav.dol iiyn, M ph: g%Neleilt hwy pyda'r Tywysog I)ziti,ojiia, a'i unig hyfjydwch yn ci g<cadi.nac<tt cf. 0 Gynn-y! gadfv. ci) y t'.i))t ai'to'ion i'r rhai na cii!y\\sant ehocd lais yduitntnctui. Ydwvf.&c. i I YMOFYNMUR I EtiicseigenediOmeraIdd. j

At Algi-liphiody(ld &7p/t…

Ai Arg¡'aphiwlytJd SercM Gomer.…

I DARLUNIAD CHWERTHINUS O'R…

[No title]

_-_ - so -. MARCHNADOEDD.