Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

.BARDDONIAETH, -I

At At-gi-aphiadydd Sereit…

At Argrapltiadydt.7 Sm,'1¿…

News
Cite
Share

At Argrapltiadydt.7 Sm,'1¿ GoMer. ?? ? SYR,—Dyma clm'i gyneithiad Cymraeg o'r llwag y mae oneiriadon pabaidd, aceraiil gyda hwy ag.sydd dan awdnrdodaeth y Pab, dan rwymau i'w gynunetyd. Y mae efyn grynodpb o'u crefydd,ac fe gytarfyddt) ag efyn un o ddeddfau (bulls) y Pab Pios IV. pa rai a atddodi)- w)th ordinhadau Cynghorta Trent. Dceh- reuodd y Cynghorfa hyn eistedd at- Kagfyr 13, ..jl5, ac a barhaodd gyda pheth dytpeidiau hyd Rusty' 4, 1563. Ynddo y fadarnhawyd yr hoH pyteiHotnaduu pabaidd tnewn aUifawmetJ) ac ymatferiad. Y n)ae ei ofdh)hadau tyth mewn cyfiawn rym ymhtith y Pabydd- :on,ac(e'uhystyrirganddynthwyfet y P<ot)Cdydd u! iachus-gt-ed (the Sltmdm'd oithoiloiy). Gwcii)' ytna, nad oes dim cyfnewidtad barn wcdt c,\lIJmeryd iic hyd yn hyn ymhiith y Pabyddion. Ac y n)ae yn i hy amiwg oddiwrth yrordinhadau hyM; os bydd yr audmdof) etto yn cael ei roddi yn nwykiw y Cathoiici:ud Rh)tt'<-h][g, y bydd i ardderchog lu o t€t thyron yn ftfan i addujno marchnadfa ymehengol Smithtie!d. Ga!hvn gasg!n yn rhesymmol pa beth a WlUtnt oddiwrth yr hyn ag y maent wedi ei utieuthiti-, cyhyd ag na byddout yn ymwadu ag awdurdod Cynghorfa Trent. Yt ciddoeli, &-c-, lOAN 0 FYNWY. Y ma@ y lbydd ba un y mae y !tw can!yno! yn cael ei weinyddu, yn gyntaf ott yu tYlJgu, ei fod yu cadarn gl"edu pob erthygt yn y Gredo ?<iceaidd,tt(;u yn fvvy ptibliol, y Gredo Goiistatitiiioplaidd. Yna y mae tf yo myhcd ymtaen i dyngn, ei fod yn credu y pethsu caniyno), ac y bydd iddo eu (h.t a'u Yr ydwyfyn y modd diysgogaf yn caniattan ac yn cc.f!eidio traddodiadau apostoiaidd ac e,Iivvsig, a defodan a goscdedigaethau eraiit yr eti!wys gatliolig; !tef\d yr ydwyfyn ymtynu wrth yr ystyr i)ynny o'r ys-! grythiirau s.;octaidd) ag y mae ein sanctaidd Fam yr pgtwys (swydu yr hon yw pendpftynn 0) gwir ystyr a'n deongtiad), wedi e' ddat ac yn ei dda!; ne ni bydd i nu byth en derbyn na'" hesponio, yn groes i ffddw! e\d- syniot y Tadau. Yr yt hefyd yn rhwydd yn cyfaddefi fod saith o wir a piii-iodci sacrafcnnau y Te.st:,n)cnt ne wydd, wedi eu sefydtu gai., em Ha)g!wydd Icsu Grist a'u bod yn angenrhcidio! i mchawdwriaeth; set bed- ydd, cadarnhad (cOf!firmation), y cynmutn, penyd \r eneinntad eithaf, urddau sanctaidd, a phriodas; en bod yn cyfrannu gtas; ac o'r rhai hyn, His geHir adgyfJawni bedydd, cadarnhad, acnrddausanctaidd, heb tbd yn euog o anrasrwydd. YmheNach, yr ydwyf yn do byn ac yn caniattao deibdan arfero! a derbyniot yr ea!\vys gatholig, yn y gweinyddiad parchcdig o'r ho)f sacrafen- nau rhag-grybv.yltedig. Yr ydwyf yn coneidio y cwbt a phpb crthygt ag y )nae Cynghorfa .snnctaidd ac an- nhoradwy Trent wedi ei hyspysn a'i osod alh<n ynghyleh peehod gwretddio! a chyfiawnhad. Yn yr UB modd, \r wyfyncrcdu fod ynyrofferen (mass) wjr a phtio.io! aberth cymmodioM yn caet ei otTjymmu i Ddow, dros y byw a'r nieirw ac i fod yn y sacrafcn sancteiddiaf y cymmun, gorph a gwaed, enaid a dwyfb! naturein Ha)-- giwydd Ifsu Grist, yn dditfÙg, yn wuicueddo!, ac yn sytweddot; ac i fod cyHawn droedigaeth o hott s\ Iwedd y bara i'w gorph ef, ac o hoji sylwcdd y gwin i'w v\aed ef, yr hyn droedigaeth y mac yr Egtwys gathoHg yn ei aiw yn Draws-sytweddiad. tr mvt' yn cytt-ei,.n tbd, dan bob rAyK', Grist hoUot a chynawn, a iiat-rafei). Yr ydwyt' yn cadarn gredn fod puidan, .a bod yr encidian a gcd- wir ynddo yn cae! lieshad trwy weddian y fryddlonbid. Yrydwyfyn credu fod y seinttau ag sydd yn teyruasn gyda Christ i-gaeigahv ai nynt a'n haddoii; eubod yn ontrymmu gweddian t Dduw trosom, a bod eu creiiiau (relics) i gael en uaddoli. Yr wyf yn ddiysgog yn dal fed detwau Crist a'r Forwyn (hi yn wastado! yn parhan felly,)*, ac a'i hymddng, ac heiyd o'r scintian eieit!, i gael eu cadw, ac i tod addotiad ac anrhydpdd yn ddy- tedns iddyat. Yr wyfyn credu ibd yr awdm dod o on- yngiadau (indul,ences) wedi caci ei adad gan Grist yn ei eglwys, a bod en defnyddioidcb yn neiHdnot iachnso) i Gristiaaogion. Yr wyfyn cyfaddefmai cglwys sanct- aiddgathoiig ac apostoiaidd RhufaiH yw Man) a meistres yr hoU eglwysi. I esgob Rhnfain, yr hwn yw canlyn- icdydd y bendigedig St. Pedr (y pennafo'r apostoHon), a Ficar lesn Grist, yr wyf yn addaw ac yn tyngl gwir ufndd-dod. Yr ydwyf hetyd, yn ddiamhenacth, yn derbyn ac yn ardde! yr boll athrawiaethan creiif a ddysgir, a hyspysir, ac a osodir aiian gan y canonau sanctaidd, a'r cynghorfeydd cynTredinoi, ac yn neiitdnol Y mae'r Pnbyddion yn dai zuai lDorwyn oedd mam eio lachawdwr hyd ei marwoiaeth. gan GyMghorfa annhoradwy 1'fht Ar yr un pryd, yr wyf yn condemnto, yn gwrthQd1 ac yn meUdithit) (ana- thematize) pob peth ag sydd i'r cyfryw, a phob heresi pa bynnag, ag sydd wedi d gondemnio, ei wrth- od, ?'L feiMithio gan yr eglwys. Dyma y wir ffydd Ga- tholig, heb yr hon, nis gail neb fed yn gadwcdig; a'r hoTt yr ydwyf 6, y pryd hwn, yn ei chyffesu yn wir- fod(M, <ic yn ei dat yn wincneddo!. Hyd eithaf fy ngaHn (trwy gymmorth Duw) n.'t ddaiixfyr unrhyw yn hoiM ac yn dd:gyfnewid hyd yt awr oM o'm heiniocs, ac mof beHed ag y byddo ynof, mi gymmeraf ofal y bydd iddi gael et dal, ei dysgn, a'i phregeths gan y rhat a fyddc tanaf, neu gan y cyfryw, ag a fyddo mewn can- !yniad i fy swydd, yn wrthddrychau fy ng!tadwraeth.! Hyn yr ydwyf 6 N. yn fi addaw, ei atMunedu, a'i dyngu. Feily Duw, a'r cfengyt sanctaidd hon, a'tn cynnorthwyo." Y fath ydyw llw yr o<Te!riatd pat'aidd, &c. Cawn ynddo olwg gyflawn at' egwyddorion en crefydd; gad- awat'i'r darllenydd .Ivno-tittiur y sylwadatt b-:¡¡¡ny arno ag a fyddo yn ymgynnyg i'W feddwi ei hun.

IAt Awaptâadydd Sei,e-it G&meft

At Algi-liphiody(ld &7p/t…

Ai Arg¡'aphiwlytJd SercM Gomer.…

I DARLUNIAD CHWERTHINUS O'R…

[No title]

_-_ - so -. MARCHNADOEDD.