Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAWRTH, 27- I DYMCIIWELIAD YR AMERICIATD YSGA- FAELIAD A DINYSTR WASHINGTON. Dacth y Ifreigad Iphigenia, Cadpen Andrew j King, i Portsmouth ddoe, o'r Chesapeake, ac a osododd y Cadpen Wainwright, ynghyd a Chad- S weinydd i'r Cadfridog Sherbroke, ar y tir, yr hwn a ddygodd gennadiaethau i'r Llywodraeth, ac a gyriiaeddodd y Mor-lys yn y ddinas yng- hylch dau o'r gloch y bore, ac am dri o'r gloch I cyhoeddwyd yr hysbysiaeth byr canlynol:— S/n/d<!f<t,r Blortys, Mvdi '27. Y mae Cadpen Wainwright, o loiigei Fawr- hydi y Tounaut, wedi dyfod i'r Swpldfa lion, â chennadiaethau oddiwrth Syr A. Cochrane, y rhai a fynega nt fod dinas Washington wedi cael ei chymmeryd a'i dinystrio gan y mil wyr a'r morwyr dau dywysiad y Cadfridog Ross Liyngesydd Cockburn, wedi brwydr tra gogon- eddus a therfynol yn Blawdensburgh, o 11aen Washington. ) ?? i)inyst)!wyd Hyn?esan y McT-rng?aw T?ar- ney (Americiad) yr hwn hefyd a glwyfwyd ac a j gymmer?yd yn garc!i?ro! Ni choliodd y Bry- taniaid ond ychydig wyr." Wedi hynny gyrwyd llythyr i'r Arglwydd Maer, a. chyhoeddwyd' yr hysbysiacth mauwl caivlyiiol I. HYSBYSIAETH. I I r Sxydii/u'r jJorlys, JSIedi 27. "• Daeth y Cadpen Wainwright, o long ei Fawrhydi y Tonnant, i'r Swyddfa hon,yn fore heddyw, a, chennadiaethau oddi with y lthag- lyngesydd Syr A. Cochranp, Pen.«iwdc.d mewn sefyllla Americaidd, ynghvd a hanes ysgafaeliad a dinystr diuas Washington, ar y 24ain o'r mis diweddaf, wedi brw ydr galed (ond ymdreeh tra { ardderchog), yn yr hon y maeddwyd y gelynion, j j gyda cholled fawr. i "Ary 19eg, tiriwyd y fyddin dan y Cadfrid. Ross, a rhnn-gafred o for-iilwy r, a dydoliad o forw yr,a chorlf y tån-!wlau (rockets) y ii ar lan ddehso'r Patuxent. I Ar yr 21ain, cyclnvynodd. y fyddin i Not- tingliam, ) n uwcli i fynu ar hyd glan yr U11 afou, (1'1' batlau arfog a gweinyddion (lenders) V I llynges yn symud yn gyfattebol, a chynniweirfa J) t y tir, ac yn vmlid y Mor-ragtaw Barney, yr hwn, ynghvd* a'i lynges- | an, sef 170 fa ngne 1..tollga u ,ocdd )n cilio o'u blaen. j rough, tra yr oedd y badau yn ymlid y llynges- au ac ar eu dynesijid, gwel wyd y Hong ag oedd yn dvvyn baner y Mor-iaglaw Barney, ar dan, a chwythwyd yrholl lyugesan i fynu, y haill ar ol y Ilall, ond y mangnel-fad olaf, yr hwn, ynghyd I it, 17 o longau maelierwyr, a chryn Ia wer o fedd- iaunau, a gymmerwyd, a dygwyd ymaith yr hyn oil oedd o werth i'w drosglwyddo oddi yno. Yn gaulynol i'r llwyddiant hwn dicgelwyd ystlys ddehau y fyddin, a llawnfwriadodd y Cad- tridog Ross a'r Liyngesydd Cockburn i gychwyn ymlaen tua dinas Washington. Ar y 2.'?un, gwnawd pob parotcadau ang- enrheidtot i gychwyn; tiriodd rhif?di chwanegol o forwyr a mor-fiiwyr o'r llongau, ac yn y pryd- nawn -,ietliiiit dir tua Washington, lie y gorphwysasant ar en harfau dros y noson honno. "Ar y'24ain cychwynodd yrholl fyddin,y Cad-  fridog, Liyngesydd, Cadp< Wainwright o'r Tcn- nant, Cadp. Palmer o'r Ilebrus, a'r Cad p. Money 0'" Trave, i Bladcnsburgh, pentref a sefyHfa ga- darn ynghylch pum miHdL' 0 Washington, "c 3r II oedd byddin y geJynion, yr hon a gyfrifir oedd yn?OCOowy?a't-Mor-raglaw Barney a gwe- ddHt gwyr ei lyugesan, yn aros ar sefyllfa gad- arn iawn, gan goel eu hamddiffyn gan ddwy fang- nelfa (batteries). Er holl ludded y gwyr, yr hwn a achlysurwyd gan ansawdd y tywydd, a'u cychwyniad a'u llafur blaenorol, amlygasant y calondid mwyaf; a thra nad oedd ond un rhan o'r fyddin wedi dyfod i fynu, gan fod y Cadfri- dog Ross yn gweled cylle teg i ruthro ar y gelyn- ion, efe a lawnfwriadodd i beioio oedi; a chych- IWynOd, d ynghylch 1500 o wyryn erbyn y^ gelyn- ion, y rhai a gymmerasant eu sefyllfa trwy drais, ac a.'u gyrasant yn llwyr ar ffo, gan gymmeryd eu holl fangnelau, lladd llawer, a gwueuthur rhifedi helaeth yu garcharorion; 3rmlilltli yr olaf yr oedd y Mor-raglaw Barrel- y' r hwn hefyd a I glwJfwyd, I glwyfwyd. Dywedir fod Mr, Madison, y Llywydd, Ys- grif-raglaw'r Rh) fel, ac Ysgrif-raglawiaid y Wladwriaeth a'r Llynges, yn|W) ddlodol (p) (:~ seiii), o Ic-iaf ar ddechreu'r frwy dr. "Colled y Brytaniaid yn yr ymdreeh derfynol lioti oedd—lladdwyd ynghylch 43, a chlwylwyd 193. Clwyfwyd y Milwriad Thorlltoll o'r 85aii3; y MUwnad Wood, n'r Uchgadpen Brown, o'r uncatrod; yr Lsgadpeu John Stavely, a'r nerwr James Buchanan, o r 4ydd eatrou; a jIj. M'Daniel, Canol-longydd o'r Tonnant. "Yrl ddiattreg wedt'r frw*) dr ciliodd gweddill byddin yr Americ trwy Washington, a thros y Potowmac i Virginia, ac aeth y fyddin^Frytau- aidd ymlaen ac wed.i yc!!ydig wrth wy-nebiad dib%N,s rai o7i? tai cyutaf, cymracr- odd ¡edfiallt 0 d(finasWashil1gu,;u.. otid ?e(ldiaiit o ddiiias N%,isliiii?ftoIi a'r lioll'O i ddinystrio hoB ad'ijadal; a medd iannau y wlad'wriaeth Yr oedd y ge!ytrion wrtli gilio yn ol wedi gosod tuu yn y llong-ga'dlas a'r cad-drysor fa (arsenal), a ilosgwyd Hieigad o'r maintioli mwyaf, yr liliii l 1\ oedd yn agos a bod yn barod i'w gollwng )'< mor, a chadlong aiall, yr hon oedd eisoes yn nofio. PerfrRitbiwyd y dinystr g'an y morwyr bore dra- noeth a phob adeilad gy hoedd, a thrysorau neu feddiannau cyhoedd a IWYI" ddinystriwyd yn ys- tod y 25ain; ac ymhrydnawn y dydd Invmivr dcchreuodd y fyddin ddychwelyd, heb gael y? aílonydcl weh lIeiaf gan y gplynioli. Ar y 2Saiu, cyrliaeddasant Marlborough drachefn itill yr oeddynt yn Nottingham, ac ar y 2!7ain yr aethant i fienedict, lie yr aetharvt i'r llongau dracheln, wedi cyflawni diben eu niy uediad allau gyda'r llwyddiant mwyaf pevfiaitli, a chydi cholled fechan. "Irayr oedd y prif ymosodiad hyn yn myned rhygddo, yr oedd y Liyngesydd Syr A. Cochrane wedi peri i ddau ymosodiad ereill i gael eu gwneut.'iur i ddemi sylw y gelynion, un tua timoi e gan y Menalaus, Cadpen Syr P. Parker, a I- llai! ar y ei gwarchglawdil Washington, dan y Cattpen (GrdGII, o'r Sea- horse: cafodd v ddau )-i, ond clwyfwyd Syr P. Parker yn angheuol wrtli ymosod ar wers\ ll y g>lynicn ar y tir. Nid oeddid wcdi derhyn ha« es y tw.'ithrediad\u vn y Potowmac, ond" yr oedd pob! y wlad yn clyw- edyd fod y llyi g,\s wedi llwydio yn bcdYaÍth yn ninystria-d gw:- rohgl iwdd Wasiiington." Cafodd y newydd o'r Americ eilaith dda ar y Trysorfeydd y boie hwn | Mynegir g:;n b"pur u Paris, y ih ii a d I c, i b- y n l iasom y bore hwii f( d N r ay 111 wn cyflwi- terfy g'y d fid Draitieim, leigtn; a jihrif barthau ereill o'r wlad yn diarddd y g-, n- nadledd (rhwng Sweden a Norway) a:' Yil gIn, liiod danfon aolcdau i'r ddr, fig sydd i gvf- arlod ar y 7fcd o llydref. Y mae Ci-'r siiana (y brif ddinas) hefyd mewn cyilvvr terfy s<jl\d; a dywedir fed blaenor nnrydd wedi codi i fynu, yr luui a Nv fÍ tiliii Pennaeth y No. wegiaid.* ,Y mac Brrnia Saxony yn sicr o fYlJed Lgrm- manfa Vienna. Os na adsefydiir ef yn Saxony, dywedir y bydd iddo gael*digollediad yn Baden. Hysbysir mewn Uytijyr anghy'oedd o Rufain f<ul^ y son ynghylch adhonniad hawl igoron i-ir Ys- gan Siarl Hr. yu ddyledus i frad-gyfrinach yTywysogHcddwci) (Prince of Peace}.

I -"' "G-"' 1-,4.IFF-,N.

[No title]

[No title]