Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

LLtNy 26. Y mae'r Tywysog Rhaglaw yn enw ei Fawr- hydi, wedi gohirio cynnulliad Aclodau'r Seneddr, i drin achosion y deyrnas, hyd yr 8fed o lis Tachwedd nesaf. Ar y 2 lain o'r mis hwn, tyngwyd yr Aurhyd- eddus Syr Charles Stewart, i fod yn un o ddirgel gyfighorwyr anrhydeddus ei Fawrhydi, a chym- merodd ei le yn gyfattebol ym mysg yr Aelodau. Cynbwysir Uythyrau oùùiwrth Y Cadpen Syr: T. Troubridge, o long ei Fawrhydi'r Armide, i fn Llys-argraph nos Sadwrn, yn hysbvsu i'r Eiidymion ysgafaelu ar y 15fed o Awst, wedi pedair awr oymlidiad, yr JICfw-loag Americaidd, yr Herald, Cadpen Miller, o 17 o firglielati, a 100 o wyr; ac ar yr 16eg efe a ysgafaelodd yr Invincible, o'r Americ (gynt yr Invincible Na- poleon) Cadpen Destebecho, o 16 o fangnelau, a 60 o wyr. A lly thyr arall oddiwrth y Cadpen ( Lake, o'r Heron, yn mynegu, iddo ef ysgafaelu, ar y 7fed o'r mis hwn, y Mary, o York Newydd, o bump mangtiel, a 32 o wyr. Cynhwysir yr hysbysiaeth canlynol ym mlia- purau'r Americ, ynghylch ymosodiad allwydd- iannus y Brytaniaid ar warchglawdd Erie, ar y 15fed o Awst. Ymosododd y gelynion (Bry- taniaid) ar Warchglawdd Erie rhwng un a dau o'r gloch yn y bore, a/r dryll-fidogau ar amryw barthau; y r oedd eu hyrsgolion yn rhy fyrrion i ddringo dros y muriau, a gyrwyd dinystr i'w mysg. Saethcdd ein mangnelwyr i'r cad-drysor (magazine), cymmerodd y pylor dan, tra yr oedd ynghyleh daucant o'r gelynion uwchlaw iddo, y rhai a lwyr ddinystriwyd. Dymchwel- wyd hwy yn hollol. Y mae eu colled o 600 i 1000 mewn lladd, clwyfo, a chymmeryd yn gar- charorion; o'r ddau olaf yngliy lch 300. Daeth chwech o encilwyr i mewn y bore hwn, y rhai a gyfrifant fod eu colled yn 1000. Nis dichon fod yn llai. Nid yw cin coiled ni, ysgatfydd, ri fwy na 30. Nid ydym yn gwybod an ych- waneg na deg wedi cael eu lladd. Y mao'r ddaear wedi ei gorchviddio gan feirwon y gelyn- ion. Lladdwyd y. Milwriacl Drummond, cefnder i'r Cadfridog o'r enw hwnnw. f Mynegir gan lythyrau ereill yn yr un papurau, mai 600 oedd colled y Brytaniaid, mewn lladd, clwyfau, a chy mmeryd yn garcharorion. Ond yr ydym yn gcbeithio nad yw gymmaint a hyn. Yr ydym wedi derbyn hysbysiaethau o Halifax i'r 20aiii o'r mis diweddaf, ond nid oes air o son am y frwydr hon ynddynt. Dywedir fod yr Ameridaid wedi derbya cjfnevthiadau cyn yr ymosodiad ar Eiie, y rhai oeddyivt wedigwneu. thur i fynu yr holl goUedion a gawsant ar y 25nin o Orphenaf. Ymddengys with y papurau hyn fod dyfodiad y Liyngesydd Cochrane i'r Chesapeake wedi peri hmw mawr, ond yrntrrost iant fod ganddy))t ddigon o wy r i amddiifyn Wasliington, yn erbyn yi- ltoii y tybid yr oedd y 4000 o wyr a ddanfonodd y Liyngesydd i dir yn cychwyri. Dydd Mawrth, daeth y HYeigad Americaidd gynt, y (.-hesapeake, i'r wlad o Halifax, yr hon a ysgafaelwyd yn ddilwedtiti, gan Syr Phillip Broke, a swyddogion a gwyr ereill y Shannon. Ili a hwyliodd gyda'r La llogue, 74, yr Or- pheus, a'r Indian, ar yr 2lain o'r mis diweddaf; y mao'r llongau hyn, ac ereill, wedi bod yn dra diwyd oddi'ar ddechreu'r rhyfel a'r Americ ys- gafaelodd a dinystriodd y Cadpen Burdetl, o'r Maidstone, ivi liuiian gy mmaint a 300 o longau ar oror yr Americ. mae lluoedd arfog wedi hwylio oddi yma, dan ly vv, ddiaeth pin Ithaglaw a'r PorMi-lyiigesydd, Syr Sherbrooke a'r Llvngri ydd Griliith. Yni mhhth y catrodau y y 15fed o'r mis hwn o'r Canaklir. Y mae rhifedi y milwyr ynghylch 3000. Llundahi Newydd, fel y tybir, yw gwrtluldrych eu hymosodiad lie y gwarchaeir ar v llongau Americaidd United Sttes, Macedonia! ar /Jornef, gan y Swperb, Ramilies, Forth, PactoU-is, Pomoue, a'r tot. Ymosodwyd gan y chydig longau ar Stonington, tref yn agos i Lundain Newydd, yn yr hwn viv- os odiad lladdwyd dao, a chlwyfwyd 14, o wyr y I Dispatch. Y mae F>yr Alexander Cociirane a'r j Liyngesydd Malcolm yn y Chesapeake. Gorchymmynw)d i'r La llogue fy ned i Chat- ham, i gad ei th?lu ymaith, a'r.Cliesapeake a'r Orpheus i HI yrrwll th. Hysbysir me.I\î1 llythyr oddiwrth swyddo^ yn angorfa'r Ches-apeake, fod ychydig o for-uiwyr (:iii ly wyddiaeth yr Uchgadpeii Nicholas, i fy- ned o'r angrrfa honno ar ryw vmaafiaeth neif)- duo!; yr c.pddid yn tyhicd mae' dibcn (cdd rheoleiddi.o llwyth (),I, I i-idiii(i Cherokee, gaLJ fod ynghylch pedair mil o honynt wedi ymaifogi yn erbyn yr Americ, rhwlg Georgia Florida OrllcwinolV Mynegir gan lythyr o Dref York, ar lyn On- tarioj fod y Ilong Frytanaidd newydd o dri net!- der newydd ei gollwng i'r mdr ar y (jfcd o Awst, yr invn a rydd t'n morwyr ni oruchaiiaeth ynt) mewn rhifedi mangnelau, ac sydd wedi me- doiannu y gel) uion a biaw. Yr achos pa ham rvad oedd dim wedi ei wneuthur ar y liyvi yn'ddi- weddar oedd, fod y IVidr-raglaAv Chauncey yn earn llechu yn llongborth Sackett. Yr oedd gwaith yr Americiaidyn galvv'r Meiwyr i'r maes wcdi peri llawer o golledion i lafarwyr ac ereill, o herwydd fed y gvvair a cliynnyrch y tir yn pydru o eisiau (ly iiioli i'w drin: ac yr oeddid yn ofni y buasai Hawev o'r gvvenith yn dioddef yn yrun modd, ac o ganlyniad v byddai llawer o gyfMigder i ddyfod ar deuluoedd yn y sefy Ufa- oedd uchel yn y guuaf. Derbyniasom bapurau Paris i'r 2 lain o'r mis hwn. Cyflwynwyd amryw ddeisyftadau ar y 22ain i Dy'r oddiwrth lafurwyr ta- Iaeth y iiiiine tsat, yn ymbil ar fod i fyglys (to- bacco) i gael ciammaethu yn ddidreth; ac oddi wrth amryw faelierwyr yu Paris, i ymbil ar fod i fesurau gael eu trefnu i luddias siwgr puredig i Ffraingc. --ae l eu trefiiu i lu( i d i a s s i I)ui-e d i, i Pan orfu ar filwyr Ffraingc, cyn diwedd y rhyfel diweddar, gilio o Spain, caulynwyd hwy gall lawer o Yspaeniaid o bob graddau, yn wyr, gwragedd, a phlant, y rhai a geisiasant nawddle- oclid yn y dosparthiadau eyHiniol. Ac am eu bod yn hollol amddifad o gynnaliaeth, caniatta- odd y Llywodraeth ryw gynnorthwy iddynt hyd onid tctli y gyllidiaeth mor dlawd fel naldallesid eu cvnnal y u hvv y, o herwydd hynny daethant yn faich ar ddau neu dri o'r dosparthiadau lIe y nosoclivyd hwy gyntaf; goddefwyd hynny dros I ychydig, gaR dybied y caniattaisai Fferdiuand i'r gresj nolion hyn ddychwelyd i'w gwJatl; end am fod ei ddeddfau cyhoeddedig diweddar wedi alltudio pob gobaith ar y pen hwn, cyttunwyd yn Dirpiwy wyr ar fod i'annercliiad gael ei gyllwyno i'r Breuin, i ymbil arno gynnyg cyn- llun cyfraith i ymgeieddu'r trueiniaid hyn, hyd | oni -thiefair yu derfyuol eu ti nged, r, Crybwyllir goruchafiaeth llyngesol Prydain, yn y papurau hyn, dan y pen Augsburg, fel tes- tun teilwng o sylw'r gymmanfa yn Vienna. Ond, attolwg, beth sydd a fynno Augsburg, di- nas ymhell oddiwrth y. mor, ynghalon Ger- many, a'r pwngc. hwn ? Nid yw yr erthygl yma ddim amgen nag awgiym oddiwrth oruchwiliwr LJ U y Llywodraeth Ffrengig, yr hwn sydd yn parotoi ] y papur, yn yr hwn y cyhoeddwyd ef, i'r wasg. Yr oedd yr ymddygiad twyllodrus a chynfigenus hwn yn gweddu yn burion i lywodraeth fradwrus Bonaparte, ond y mae yn dra aunheilwng o'r hon a gaulynodd yr eiddo ef. Derbyniasom bapurau Ffrankfort i'r IBfed, a phapurau 13russels a Holland i'r 22ain o'r mis kWII. Dygir hyshysiaeth o Ghent, gan bapurau Brussels, i'r 1 !Jeg. Rhoddodd Dirjjrwywyr yr Americ giniaw mawr-wych i Ddirprwywyr Pry- dah) ar y dydd uchod. A daeth dau \'vr dyeithr Pendeligaidd attynt dydd 1 au diweddaf, y rhai a dybir oeddynt gyfryngwyr o Russia. Dongvs <J hyn fod y gynnadledd yn myned rhagddi, er ua's -gwyddom beth sydd wedi cael ei wneuthur gan- ddvnt. ilicitwii- pipurau Holland yn agos ag hanesion hirion ynghylch y derbyniad a gafodd y Tywysog Goruchaf yn yr amry wiol leoedd ag y bu yu ym- weled a hwy ar ei daith vn ddiweddar. Derbynwyd hysbysiaetli yn y ddinas dvdd Sa- dwrit o Gibraltar, yr hwn a fynega fod y clef) d heintus wedi )rm.ddangos yno o'r newydd. Dydd Siidwrn terfynodd yr amser a drefnwyd gan y Llywodraeth, ar y 7fed o Fawrth, i gan- iattau trosglwyddiad Huniaeth i'r wlad hon heb dalu toil, a grrwyd hrsbysiaeth i'r holi dolldai ar I} 'I ¡ it 1 1. lan y mor IItt byddai t'r cauiattad hyniiy gael ei adnewyddu. Yr ydys yn tyhied nad y u'hyn yu | perthyn i luniaeth a drosglwyddir o'r lwer- ddon.

[No title]

I -"' "G-"' 1-,4.IFF-,N.

[No title]

[No title]