Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

I -"' "G-"' 1-,4.IFF-,N.

[No title]

News
Cite
Share

SADV/RN, 24. I SA DWRN, 24. ) Dy?wyd papmau'r Americ i'r 28ain 0'r mis ) diweddaf, i Dartmouth o ynys Rhode, gan y Jenny, Cndpen Myers. Cynhwysant yr hys- bysiaeth anhyfryd, fod y ijuoedd Lrytanmdd ¡ wedi ymosod ar warchglawdd Erie, ar y 15fed o Awst, am ddau o'r gloch yn y bore, ond meth- asant a llwyddo, a gorfu arnynt gilio, wedi colli GOG o wyr mewn lladd, clwyfo, a cijymmeryd yn garcharorion. Ym mysg y lladdedigion y 0 y "I mae'r Milwrsad Drumrnond. perthvnas i'r Cad- fridog Brytanaidd o'r enw hwnnw. Mynegir gan y papurau hyn ymhellach fod y Mor-raglaw Chailncey yn gwurchae ar y llynges Frytanaidd at-y Llynnoedd. Cydnabyddir gan yr un pa- purau fod y Liyngesydd Cochran^ yn y Chesa- pealie, ynghyd, â 40 o longatt rhvfel a thros- glwydd-longau, a'i fod ef wedi gyrru 4,000 o i i-da'i- bwriad i yn erbyn Washington; ond ar yr un pryd dywedant fod Lly wodraeth yr Americ wedi cynnull 7-000 o r i fyned i gyfarfod a hw}". Yxiorm ''$n ,1J Baftic.—Cyfrgol'wyd yr Alex- ander, Elizabeth* Alicbides, Caul, Henrick, Aprily a llong arail. y rhai oeddynt yn rhwy"m i Lundain; y George, yn rhwym i Leith y Flo- rentina, yu rbwym i Hall ;• Jarger Jaul, yn rhwym i Lerpwl: y John Cad, o Lerpwl, y De- rision, o Lundain a'r AnteverofT, yn angorfcydd yr! Dantzic, mewlI ystorm ar y 4ydd o'r mis hwn. Yr ylym wedi de; byn hysbysiaeth o St. Do- mingo, i'r ail o'r mis diweddaf. Y mae vn cyn- hwysnythyrangliyoedd o Port-au-Prince, Prif- ddi¡¡as Petion, a, phigion o gennadiaeth anghy- | oedd eddiwrth Ytgrif-raglaw Christophe, pen- | naeth rhan arall yr ynys. Dengys yr hanesion hyn fod y dywediadau diweddar y rhai a ym- ddangosasant ym mhapurau Paris,^ y nghylch parodrwydd blaenoriaid yr tion(to i ymost- lollol ddisyl- j ae i; canys i'r gwrt-hwyneb y niae'r ddau ben- nadur, wedi ciyw;,ed o lioi) i-tit tiii f%i,i-ia(latt'i,, fam-wlad i'w darostwng, yn parottoi i'w gwrfh- ?yucbu. Dvwedant eu bod yn dra pharod ? dderbyn llongau masnachol Ffraingc mewn modd caredigol, fel Uon?au gwledydd ereiH, ond na dderbynir un cyimyg o'r wlad honno ag a fyd?o yn aughysson ag anymddibyniaelh yr yuys. Dichyn Christophe a Petion dd wyn GO,COO o wyr arfog i'r maes, y rlmi a aberthant eu by- wydait, yu iiytrach na rhyddid ea gwlad. Y ) mae'r Liywodraethau svdd yno yn awr wedi gorchyniyn i'r dinaseedd a'r'treli, a phob petb na ellir el drosghvvddo i'r mynyddau, i gael eu gosod ar dan cy n gynted ag yr ymddangcso'r gelynion ar eu tiriogaeth. Y mae'r arfdai wedi eu llanw cisoes a defnyddiau hylosg, fel y bydd- out bared wrth y rhybudd lleiaf i osod y cwbi ar dan. Cyfeirir at ddinystr Moscow, yr hyn a achlysurodd gwymp Bonaparte, fel rheswin dros eu hymddygiad. Nid gorchwyl hawdd i'r nattar ddynol, wedi profi melusder rhyddid, yw ym- ostwng yn ddiwrthwynebiad i orthrymder a chaethiwed.

[No title]