Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIiN. -

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 2. y Llythyr-god a ddaeth i'r ddinas y bore hwn o Hamburgh, yr ydym yn deall fod 1 cryn lawer o gyfnev, idiad tiriogaethau a thal- cithiau yn cad ei ddisgwyl i gymmeryd lie yn yr Eidal. Y mae Awstria yn parottoi 11awer i'r diben i sefyll dros gael yrhyn a hoitnir ganddi yn y Avlad honno. Ac y mae Bavaria hefyd yn ymddarigos yu dra chadarn yn ei pharottoadau i amddiflyn yr hyn ag y mae yn sefyll drosto. Attafaclwyd (confiscated) y tiroedd a roddodd Bonaparte i'w Gadfridogion a'i Swyddogion mii- wraidd yn nhalaeth Warsaw, yn Poland Y r oedd y son di weddar ynghylch cyfnewidiad yn ansawdd gwladwriaethol Poland wedi ei sylfaenu yridda; canys hysbysir yn yr Ilam. burgh Correspondentens am y 24ain o'r mis diweddaf, fod Dirprwy wyr wedi cael eu gosod ar waith i lunio ffurf-lywodraeth newydd i Po- land, y rhai ydynt yn ddyfal wrth y gorchwyl. Hysbysir yn y papurau Ffrengig, y rhai a gyhoedcl w yd dydd Mawrth diweddaf, dan y pen Naples, fod amryw o'r gwyr ag oeddynt bleidiol i Fferdinatid IV. (yr hen Frenin) a'i, rhai a geis- ient dwyllo'r cyliVedin wedi cael eu dala a'n carcharu yn y ddinas honno. Y mae Murat (Bre- nin newydd o osodiad Bonaparte) hefyd yn ym. ryson n'r Pab ynghylch y parthau hynny y rhaia feddiennir -an fiI wyr Naples. Y mae lluoedd arfog Awstria yn heiclio tua'r Eidal, ac y mae pob | yinddaugosiad yn arwyddo y bydd yu lied an. hawdd sefydlu ar drefn lly wodraethiad amryw j.daleithau'r wlad hyfryd honno. Daeth llythyr-god o Iloland i'r ddinas neith- iwyr a phapurau i'r Slain o'r mis diweddaf; nid ydynt yn cynnwys hysbysiaeth o bwys, na chry- bwyll dim ynghylch y gynnadledd yn Ghent. Mynegir mewn lly thy r o Brunswick, yr hwii a amserwyd Awst 18, fod Tywysoges Cymru wedi cyrraedd y ddinas honno, ac ar ei dyfodiad fod y lliaws pobl yn gyfryw fel mai prin y medrai ei cherbyd fyned ymlaen. Yr oedd y bobl yn awyddus am ollwng y ceflylau cddi wrth v cer- d" 1 1. 1, byd a'i dytinu eu hunain yn eu lie, eithr ymwrth- ododd ei Jluchder Brenh'nol yn bendant a'r ar- wydd hynny o barch ac anrhydedd. 13Li farw Arglwydd Wm. Stuart, Cad pen y Conquistador o ini I I,, n c ar ei fyutdiad o Jamaica, o'r cryd poeth • a goiidus gennym ych- wanegu fod Canwriad y mor-filwyr, pedwar Îs- swyddog, a 21 o for wyr, wedi marw o'r un clefnl ar yr un fordaith, o'r 27ain o Fehefin i'j- IGer o Gorphenhnf. Mab i Ardalydd Bute cedd b ¡. 1 Arglwydd Wm. Stuart, yr hwn oedd gynnyrch- iolwr bwrdeisdref Caerdydd, yrn p Seneddr; bu farw brawd arall, Arglwydd Charles Stuart, yn y Leda, gerllaw ynys Madeira, yn y flwyddyn 1796. Cv"ha?r cv "arfod cyfTrpdtn o B?byddion swydd a dinas Limerick^ yu yr I.icrddon? dydd swy??ld a ditis Liiiieric!i, ?-ii )-r (7iycld < Disgwylir i Arglwydd Hill fyned trwy Kil- kenny yr wythnos hon ar ei daith tua Cork, i arolygu myrtediad y lluoedd i'r llbngau, y rhai ydynt i hwylio o Kove i'r Amertc. I JOHANNA SOUTHCOTTE. Dydd Sul diweddaf, aUadroddodd Mr. Tozer, (Arch-otfeiriad y brtsifwydes Johanna South- cotte, yr hwu sydd wodt cymmeryd cymmaint o dralferth i gyhoeddi rhiinveddau ei Feistres) ei fod ef yn barod i gymmeryd ei Iw nad oedd un dyn wedi giceled na siarail a Johanna Southcotte wedi Awst, 1813. Ond nid anturiodd efe i ddy- wedyd nad oedd efe neu ryw ddyn arall wedi bod yn ymweled a'r hen foneddiges wecli'i- ai-nser uchod; ac am nad yw ednjeh (ii,, na siitrad (i, yn hanfodol angenrheidiol i ddwyn yreffeithiau lag ydynt weledig ar ei chorph hi yn awr, tybia rhtii na byddai i'w lw ef fyned ymhfll i gadarn- ltau'r dyived',ad Y-ifllylclt ei beichiogrwydd gor- uch uatturiol. Hysbysodd Mr. Tozer ar yr un dydd, i ddisgyblion Johanna, y byddai i'w holl gyssegrfeydd (chapels) hi, i gael eu cauad i fynu hvd wedi genedigaeth y plentyn, yr hyn y mae efe yn ddisgwyl a gymmer Ie ynghylch caiiol y mis Ilydref nasaf. Ymddengys fod y gorchym- myn i gau'r cyssegrfevdd i fynu wedi deillio oddiwrth Ynadon Surrey, o achos y terfysg par- haus ag oedd yn Sabbathol ynghymmyrdogaeth y cyfarfodfeydd hynny; pa fodd bynnag ni fynpg- odd Mr. Tozer y rheswm am gadw ei braidd cy- hyd a hynny rhag mwynhau goleuni ei areitliiau eithr dy wedodd y cadarnhaid ei gallIynwJr yng- wirionedd eu crediniaeth yn fuan, gan yr ar. wyddion a'r amgylchiadau rhy feddol a ganly nant enedigaeth y plentyn. A dywedodd fod yr amser yn neshau, pan y bydd dynolryw mor ddcdwydd ag oeddynt cyn y cwymp, ac ni byddai aches i ddynion fwytta bara-rw r chwys eu hwynehau, &c.—Globe. I Anzcybndaeth.— Y r oedd Synesius, er cael ei dderchafu i fed yu esgob mewn eglwys Gristian- nogol, yn parhau i lyuu yn ddiysgog wrth ath- rawiaeth y Platoniaid, ac yr ocdd wedi llyngcu i dysgeid;ueth yr athrofa honno i'r fath raddan, I ag i-amlygu ei feddyliau yn y modd hyn :—" Fel mai tywyllwch sydd fwyaf aduas a chyfleus i'r rhai sydd a'u Uygaid yn weinion, ac felly yr wyf fi yn dal fod ceheyddau a (wyllodrus yn fuddiol i'r bobl,ac y 'I)v(ldai --ze ionedd yn niweidiol i'r sawl nad ydynt alluog i oddef ei oleuni a'i ddygleirdeb." Yr ystruan Synesius! Y mae achos ofni bod ei feddwl e,f wedi ymgytinefmo a'r tywyllwch. Gofynodd y Parch. Mr. Cochlan i foneddiges ynghymmydogaeth Norwich," Pa un a wyJdai ryw beth am Grist ai peidio ?" Ili attebodd, Gwn, Syr, yr wyf yn colio i mi weled ei lun e'f unv/aith." I Pan ddigwyddodd y foneddiges H—— fod unwaith yn Tunbridge, hi a ofviiodd i ferch dyn tlawd, A ocdd hi yn meddwl am ei henaidf" Dywedodd y ddynes ieuangc, Ni wyddwn i erioed fod gennyf e.aid." Perwch i'ch mam ddyfod attaf fi heddyw," ebe'r Foneddiges. Pan ddaeth yr hen wraig, dywedodd y ddynes fonheddig withi, Pa fodd y mae fod eich merch chwi yn un ar bymtheg oed, ac heb wybod fod ganddi enaid ?" Attebodd v wraig, Mewn gwirionedd, fy Arglwyddes, y mae arnaf gym- maint o ofal i gael ymborth a dillad i gorph fy merch fet nad oes gennyf amser i ymddiddau a hi ynghylch ei henaid Da fyddai i bawb o gylfelyb y wraig hon, ymholi, u pa un fwyaf y bwyd neu'r bywyd, y corph neu'r enaid, amser neu dragywyddoldeb." I Dywedodd yr Hwsmon V unwaith wrth weiiddog, Yr ydych yn pregethu ac yn dywed- yd llawer ynghylcli ffydd attolwg pa beth yw t Oydd ?" Attebodd y gweinidog, "Pa beth yw'ch anip,ytfi,edi,ide,h,viohoiii?" I-,feaattol)odd, Yr wyf fi yn tybied mai'r Deg gorchytnmyn yw." Y r oedd yma angen dal yn well af yr hyn a giyrw- odd.

Advertising