Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIiN. -

News
Cite
Share

LLUNDAIiN. glow- DYDD JAU, MEDI 1. jt|| /m~YNF.GIR gan papurau Paris am ddydd Lhm diweddaf, y rhai a dderbyn- ????? iasom y bore hwu? mai nid dibcn dy- fodiad Dug Orleans i Loogr oedd ceisio diogellediad i'w dad ynghyfraith (hfii Frenin Sicily) yn lie teyruas Naples, yr hon a feddiannir yn awr gan Murat; ond mai diben ei ymweiiad oedd sefyll dros iawnderau'r Pemiaeth hwnnw mewn hordd gyttutiot ili gyhoeddiad ef ei hun ar y 25ain, yn yr hwn, fel y sylwa'r cy- hoeddwr, y tystia Ferdinand iV. na bydd iddo effyth ddcrbyn dim yn iawn, neu ynddigolledlild am devrnas Naples. Y mae'r amgylchiad hyn Avedi cryf hau tyb y rhai a farnent eisoes nad oedd y Brenin Murat yn ddiogel ar ei orsedd. Daeth Madame Letitia Bonaparte i Leghorn (Eidal) ar yr lleg o Awst, ac a hwyliodd oddi yno i Porto FerraJ io' i ymweled ag Ymerawdr Elba. Yo yr araeth a draethodd Ymerawdr Awstria Venice, sylwasom ar yr ymad- toddion canlynol :— <c Amseroedd adfyd a actliaiit lioibio. Eich thleithall chwi a. fyddant un o'r tlysau disgleiriaf ^°b amser yn fy nglioron. Hwy fyddant ded- ""Yd(1, pan welo Veuice ei masnach a'i diwvd. ^y^dyu adfywio, hi a gym me r ei sefyllfa o'r lJewYdd yrn mhlith dihasoedd ardderchoccaf a InWyaf llvvyddiamms y byd. Myfi a dd. fnyddiaf tyfle cyntaf a gaffwyfi ymweled a'm plant ^vyddioo. Gweled eu dedwyddwch 1my f\dd mnyniiai meiusaf fy nghalou." Taenwyd son ar led fod Brenin Saxony yn wiiadu ymweled a, Vienna ar frys, i gym- ,"L,r),d -itti y gynnadledd eithr ym- uSys fod y chwedl yn ddisylfaen. IIysbysir dan y pen Vicuna fod Y merawdr I Russia wedi adferu holl feddiannau y Tywysog 0niatowsfcy, yr hwn a foddodd pan oedd yn tfoi fy&^r fyddiu Ffrengig, wedi bnvydr Leipsic, tw c«iWa^r, ac hyd yn ocd yr hyn a dderbyniasai yu -i)br an Bonaparte am ei ymddygiad gwicl wrth f'l'wY-dro yn erbyn liusiia. Ac fel prawf yehwsui- CS°1o haeledd calon yr hyglod Alexander, dy- .r f°d niediliannau'r boll wyr a wrthry felasant yn ei erbyu yn nhalaeth Warsaw, y rhai. a attaf- 41 wy^gan y Llywodraeth yn ganlynol iiiynny, 19ael eu hadferu yn gyflawn. Ychwanegir yn yr n erthygl Tod Arglwydd Castlereagh, a'r gweia- Kjog Austriaidd, Count Metteinich, yn ijiyned i Warsavv i ^gytarfod a'r Ymerawdr Alexander a entmL Prussia, eyn y eymmanfa )-it Vienna. Jftydd yr amgylchiadau hyn le i obeithio fod «yw beth er lies i deyrnns Poland yn cael ei fwr- jadu. I Ymaepnf genhadwr '?-eden yn Llys Algiers, w e^t .i gj rcu hysbysiaeth i hoH oruchwiiwyr Bren- h.n ?eden yn y rhan amlaf o Icng.bvrth Ewrop, fod yr aughyttandeb rtwug « ddwyViad hynny edi dai-fo-d, ac y dichon lIullgau Sweden hwyiio Ile y mynnont heb ofni gwib-longau Algiers. Yr ydym yn deall fod Demarara, Esequibo, lierbfee, i barhau tan Lywodraeth Prydaiu ond y mae Surinam, Curaçoa, a St. Eusta-ii, i gael u haclferu i'r Dutch. Ymddengys y priodoldeb r>dail1 Demarara pan vstyriom, fod }la.wer o arian y wlad lion wedi cael eu treulio no yn amaethyddiaeth yr ynys oddi ar pan y .tnite yn ein meddiant ni. Rhoddwyd ychwancg iii 0 drwyddedi «P¡sp{)rts) yn ystod y pythefnos diweddaf, gaH y?ennadwr Ffreng!g ya Llundain, i ddynion C?nl&l radd gaa mwyaf i fvned o'r wiad hou i ??a:n?c. Y mae Ar?Iwyddi y M6r-Iys yn bwriadu ^-ynyn fanvlach tuagat iywyddion Hongau,  J ? ? ? gUhutt oddnvrth y nawdd-longau (c?M- 'Voys a1' Y I d 1-!  ??''? "c? hwyHo heb naw I( oug, J 11 .rtllwyn b" I ^vrthwy 1 r gorchymmvn, o berwydd fod cad- lon Tau'r A 11 menc yn ysgafaelu confer o?n ongau HI Yn barh t..J I 6a u ni Yti ?Ll'ba," ac y "? ?'? ?dpen.aid ongau vn cael eu h«rl/yn ? chyfra:th yn awr y dytvede( ig droseddau. yn ddiweddar,: f S^')0^a ^'ecnland yn ddiweddar, tan y ferwyr un o longau Aberdeen bys- Rod OIH 0 ??'? ?Y?y?? ystormus, gofu ftrnv ]In rU ??"y"?"? a ?!"?el i'r PJsgo(hn ?nN?'7 feri 'In" ei S??"- Drannoeth taraw- 'ant un n T, n -/u el 6efn* Drannoeth taraw- l?ilit Un. Etrall, a ?'y oedd 'hwn on d eu hen t) fa, 1 a II tachu hWygydÙ. ef, ond mewn modd -'1"ledw'yùd c ,1' ,gO( tlIweddwyd Innr gan ystorm J ? ?y''tc:on,n,,ynau cJ ar ? ?? ? ?? '??'. ? adaei i fyned yr ai?atth; ?? syl?ch ar yr hyn a ganlyny dydd c?n- )Ytiol I cl?ietL h yr Ll',l Pysl,) d yn, Ltit,ai yii  Pysgodyn megis pe buasai yn ;t "If, ddlon t ymadMl ? hwy>at ben bJaèn y Hong, oChneidio yn dostiirugj ac ?ewu harmer awr <y' ? ??iitef.—C??. Cry ^OH°N DDRAIN SANCTAIDD. ^au un o bapuran Paris, fod gwyl c h .,I d lv chad tV lad y Goron ddrain Sanctaidd, i gad ei Weddaf' ? ?wys yr Arch-esgob dydd SuL di- ?ngos?'?'- y byddai y rhetyw (relic) gael ci ,'ngos i'r Yddlotiiai(1 yr oedd 1 y trysor ??erthf?? hWII," meddai'r Gazette 'e France, >r h?-? a y'?ddh-tcdwyd i dmvioldcb cia tadau, I yn Constantinople yn amser St. Louis. FeÎ cyunygvvyd yn anrheg gan Baldwin, Ymeiawdr C'r.. J ::) Lladinaidd (-o its ttoi)le, i Fi-eiiiii Ffraingc,. yr hwn a ddanfonodd ddau fonach o Urdd St. Dominic, i Bi,if-dditi.-is yr Ymetodraeth ivoeg- aidd, y rhai a awdurdodwyd i ddwyn y Goron ddrain Sanctaidd i Paris. Ar en dyfodiad i Constantinople deallasant fod y rhclywhwlI wedi-ei wystio i'r ene<j:aid, y rhai oeddviit i gael cyiiawn feddiant o hono, oddi gerth i'r swm a roddwyd-fenthyg ar y gwystl sanctaidd yma, gael ei dalu yn llawn iddynt hwy cyn gwyl St. Gervais. Cennadon y Brenin gan hynny, a duygasant y Goron Sanctaidd i Venice, lie y prynwyd ni gan St. Louis, a dygwyd hi yn ddioed i Ffraingc. Aeth y Brenin duwiol i Villeneuve- le-Archevague, yn Esgobaeth Sens, i'w derbyn, ac a' i dilyncdd i Paris, lie y ddangoswyd hi ar gyhoedd gyntaf yn yr eglwys gadeiriol, ac wedi hynny dygwyd hi i't Gvssegri'a yn y lie a gyf- lwytivi-yti i St. Nicholas ar sefylliid yr egI ys hon y parcdd St. Louis i'r Gy segrfa Sanctaidd gael ei hadeiladu, yr hon sydd yn aros hyd y dydd hwn. Yno y rhoddodd efe y Goroll I ddrain Sanctaidd, ynghyd a, rhan helaeth o'r wir gi'oes, yr ysbwng, a'r waewffon. Dihangodd y Goron rhag anrhaith y c!vy 1-droiad, ac y mae ynghadw etto yn y Notre Dame. Analluedig yw galw i gof yr arferion, y gwyliau arbenig, a chohadwriaethaa crefydd, heb lefaru am henaf- iaid y Brenin ag sydd wedi cael ei adferu i ni." I Saethu Ptitrus.-—Dechrenodd y tymmor i I saethu Petrus y dydd hwn; nid allan o le fyddai hysbysu i lafurwyr y ddaea-r fod pwy bynnag a lido' adar hyn ar un tir (heblaw ei ciddo ei hun) cyn byddo'fyd wedi ei rwymo neu ei gasglu yn fydylau, yn ddarostyngedig i ddirwy o ddeu- gain swltt. I Y mae Boneddigion Norwich wedi dechrcu tariscrifio yn helaeth igodi cof-adail (monument) i goitadwriaeth y diweddar alr gwrol Lyngesydd Arglwydd Nelson, brodor o'r wlad honno (anscritiwyd ychwaneg rul 1,12001. gau bumtheg yn unig o foneddigion. Ar y L23ain o'r mis diweddaf, ymwelodd W. I A. Madocks, Ynvain, â Boston, y dief a gyn- nyrchiolir ganddo yn y Seneddr; gollvngwyd y CttlYlau oddiwrth ei gcrbyd cp iddo gyrhacdd y dref, a thynwyd ef gan y lliaws. trwy iganol bloeddiadau croesawus y dyrfa gynnulledig. Cyfarfu Mr. Madocks a'i gyfeillion a'i ethol- yddirn yngwesty'r George yn yr hwyr, lie y I gwnaeth amryiv areithiau argralbadol a pherth- ynol, ac ynghylch It -o'r gloch cadeiriwyd ef i'w letty. Ciniawodd ynghylch 70 o'r ethol- yddion ynghyd ddydd lau, pryd y cyttunasant i seJydln ciniaw blynyddol er cofFadwriaeth o ddewisiad cyntaf Mr. Madocks i cistedd yn y Seneddr yn 180'2. Am hanner awr wedi wyth prydnawn ddoe, gwelodd gwr bonheddig wraig yn syrthio hyd y 0 1) lIawr mewn cae ar gyfer Paragon Place, Ffordd Kent; a phan neshaodd i'r fan, cleallodd fod ei gwr wedi torri ei gwddf o glust i glust, ac wedi hynny yn ddioed,torrodd ei wddf ei hun. Bu'r wraig farw yn ebrwydd, end y mae'r dyn yn dihoenu etto, cithr nid yw wedi rhoddi un rhpswm am gyflawniad y weithred erchyll. Yr 'I oedd efcilliaid gan y wraig yn ei bieiciiiauarv pryd y syrthiedd. Cadwyd ymofyniad ynad llofruddiaeth yn Drightington, dydd lau, ar gorph George Best, yr hwn a gafwyd ynghrog ar bren—Rheithfarn, Yr ydym yn deall fod i, trengedig yn un o ganlynwyr yr hudoles Joanna Soutlicote, ac yr oedd newydd bod mewn un o'i chy falfodydd. Gyrwyd Thomas Byrne, o Saffron Hill, i gar- char y dydd hwn, dan y c-yhuddiad o lofruddio I Margaret Byrne ei wraig, trwy ei churo a'i chlwyfo mewn amryw fannau yn y modd mwyaf creulon, a thorri un o'i breichiau, oachos yrityn y bu farw dydd Mawrth diweddaf. T Dirwywyd James Roberts, gwas i gigydd yn Newmarket, mewn pum swllt, am guro llo ag oedd dan ei ofal yn ddi-achos; a thraethodd yr Ynad Annesley araeth dra chyffrous yu erbyn yr arfcro greulondeb al anifciliaid di-reswm, cyn cyhoeddi'r ddedfryd. Llofruddiaclh ysgeler.—Darbyniodd yr 28ain Catrod o wyr traed, y rhai oeddynt yn gorphwys yn Pendennis oddi ar pan ollyngwyd y Cudd- gloddwyr (Miners) Breninol ymaith, orchym- myn i gychwyn gyda brys i Plymouth, i'r diben 1 i hwylio oddi yno i'r Americ, aeth y glud (bag- gage) trwy Lostwithiel dydd Sul wythnos i'r diweddaf;" eithrtrigoddpedwar o osgorddion y glud, y rhai a fuasent yn yfed mewn tafarn-dy. yn ol yn y dref wedi i' w cyd-fihvyr gychwyn. Yr oedd dau o honynt cyn fedd wed fel nad oedd yn alluedig iddynt fyncd ''hagddynt, ac aeth y ddau creW, y rhai a )'mddangoscnt I fod yri y meddianto'u synwyrau, at hdd.geidwad (con- ???/e) i gj?isi_o men i drosglwyddo'r meddwon i'r dref. ^'Gwrtiiedodd yr hedd-geidwad wneufi'??W? ac felly y gwnaeth un o'r Yn- adoll .}'rIi\¡.il ocdd  dirrW\7dd myned heibio HI" a d on, yrT?n oedcl yii m?,? iied llc,,ibio ii- y pryd. Ymryson a ganlynodd, a bygwthiodd y mil wyr saethu'r hedd-geidwad, yr hwn a gd- iodd i'w dy a chauodd ei ddrws. Llidiasant yn aruthr am byiij gosodasant eu dryll-fidogau | (hayonets) ar eu (iryl liaii, i-iial y bygwthias- ] ant ryw ddynion ag oeddynt yn sefyll gerllaw, ac ar yr un pryd yo bygwtft saethu trwy ddrws yr heddgeid wad, gan 1 wy tho ei ddrylliau a phylor a pelau, yr hyn a roddasid iddynt. fel gosgorddion y glud. \Vedi hynny cerddasant i wared ar hyd yr heol, ac un o lioiiytit yii cn-feirio ei ddiyll amryw ifyrdd, a chynnyg ei saethu t blith y bobl, y l-hai oeddynt wcdi ymgynnull i'r heol; ond mewn mcdd dedwydd niethodd yr adyn a chyf- la wni ei fwriad, tanodd y pylr" yn y badell, ond nid aeth yr ergyd allan. Wedi myned rhag- ddynt yu y dull hyn dros ryw gymmaint o bell- der, lieb sylwi ar achwyniadau na deisyti:\dau'r trigolion, cwrddasant a Mr. Joseph Burnett, swyddog yn y di-C hwn a ddywcdodd wrth- ynt ei fod ef yn hedtl-swyPRlog, ac y cymmerai efe y gwr ag oedd yn ceisio saethu ei ddryll i ddalfa. Attebodd y milwr, Myfi a'ch saethaf chwi yn gyntaf/' a chan roddi ei ddryll i orph- wys ar droell men ar gyfer Burnett, efe a dyst- iodd os sy mmudai efe fodfedd ymlaeu y byddai iddo danio. Symmudodd y swyddog ychydig i'r naill ochr, fcl na byddai ar gyfer geneu'r dryll, yna cododd yr ysgeler ddyn ei ddryll, armelodd ef at y swyddog, ac a'i tanodd yn ddiattreg. Aeth y belen trwy gorph Mr. Burnett, a thara w- odd ddyn arall, o'r enw Walter Davies, yr hwn ocdd yn sefyll o'r lu ol iddo, yn agos i barth uchaf ei forddwyd, gan ddryllio asgwrn ei gefn, syrthiodd y ddau yri ddiattreg. Ymdrechodd yr edrychwyr yn ddiaros i ddala'r dihirod, y rhai a wrthwynebasant hyd cithaf eu gallu daliwyd y gwr ag oedd heb saethu ei ergyd cyn iddo gael cyile i dallu; a chadwodd y llall y bobl oddi wrtho a'i dryll-lidog. dros gry n amser, eithr sicr- hawyd ef o'r diwedd, cyn gwneu'W.ir o hono ychwaneg o niwcd. Bu farw Bui-nett yni mhen hanner awr wedi iddo gael ei saethu Dihoenodd Davies hyd dydd Mercher, pryd y trengodd yntef hefyd. Y mae'r ddau gwedi gadael tculu- oedd y blaenaf uaw, a'r olaf bump, o blant. Rheithfarn—Llofruddiaclh bicriadol, yn erbyn John Sims, a Richard Rogers, y rhai a ddanfon- wyd i garchar Bodmin (Cornwall);

[No title]

Advertising