Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

CYWYDD -1

-.CANIAD OFAvYl"

1JAR1V1VAD DAllfON. I

ENCLYN A 'WNAED :MEW.N"I\ION'VEXT.

i t- c, ",. , i

News
Cite
Share

i t- c, i SYH,Gwa!th hen* iawn gennyf ydywda:en eich Seren odidog, a dynmnot bethan ynddi; ond pan edrychwyf ar wmth sydd yn ymddangoa ynddi, byd't fy yn goiidio w:th weied ei goiau dysglaer yn cael ei dywyHu yn ddirfa\'I'1' á'U¡ncHan bryeheuiyd 'Y'beirdd; map y rhat'n yndangos y Serea yndebyg )'1' olwg ami i. llèùaù ar nos g!n- pan fo'n IIawn, am hymiy gofynat' getnad i ddangos yctiydig o'r HineUau hyn, am ned "s neb araU yugwneuthur: gohirtais lawct-i edrych a wnae rMyw un a fyddai gymhwysach. 7Nii phoenar i nodt eofbciau o ddechreuad cyhoedd.ad y Se! en, dysgwytMt' y gwe!- ant eu camsynted wrth ddangos ychydig. Er mwyn gweHa Hcwyrch eieh Scrpn brydfith, dyiiiuiiw,,yf ar- noch gyhoeddt hyn o UneHan yn y cyQe C,3 ntaf. Mr. GianTeii), cefnis-ty mtino yn fawt wrth ddar- Ucn y Cywydd a wnaethoch t'r Daibd, !Eeddwch chwi; synat5 eicb bod morgywratn amedrn cytnewtd gwrryw yn feny\v. Ydwyf ddto:chgar iawn i Hywetyn, arbed- odd boen i mi t ddywedyd yntheiiaeh ar hyn, a gobei. thio i chwithau w ted eich b:u. DantbnatS innan ych- ydtg o'r H;)!eHan cyfeHiornus ao!!yngascch yn y cyt'rvw un, ago!iwng ytteiij, Cywydd yrHat, a' cwbfi dh angof. Mcdd lago, pwy dd'wed nage. I'w troi, Uyw a wna'r tro. Wnattr y tro mai tfrwyn a'u tty. ('RHnmoddgyfctHionymae) (Rhagor Ða'éb tyo'o ddt:ygau). Eitha dernyn o wythi. Lie t'w troi sydd-ilyw a'H try. Dnvy bwyH draw ar amben dro, Ydhyfig dan a chwi hyn. Gwaith'e'rt'aiddtydddi'ithori. Mae'n bvd." Gwybyddwch 'icd y a rnai'n, a I!awet mwy sydd i'w gwe!eC 'j'U ichg\Vaith, yn wahardded!g i'wcanu mewngwegat-th, ac vntynnu diystyrwch ar eich enw hefyd. Ga1tas\m i!!Jdiy bema hyn, ond re a!:ai na buasai byuny ond dywedyd Pader i Berson. Gobeithio aa we!af y fath irychas ,yB -ymddsngos yn y l, yjiiddzijgos yn Seren Gomer ond hynny. r Chwithau, Mr. E., yr wyf yn dcaH eichtod chw: yn ,Irr dysgedig iaWS, ac yn ymddangos yn Seren Goucr yn gotorn gteM gynnai y Gomeraeg i rynn yn wyneb €t ge!yn:on:; C3i'V:n et&h mor gryf o b!aid rheoiau barcid,uni;ietli y ,<,yfl")"w''t:in. Rhyteddais eich gwe!cd wedi ganimtg y eyfry'w iineHau a rhai'n, yn cich bardd- 'Oniaetil; gwdt("h y:- yrnddiddan rhwng yt aned.fciriol a'i enaid, ac yn neu y cnstioTt j gobenhioi a'i enaid-. 0' chwerw yw many i rm, A gwae fraw Jr hir g'yfri: Yw diwng pa!tau oer angath o ,mgau dal iug dy law. ii,elia'zn li%,?.yl, .ogenh. Dyctnya aogau sy'n d6cliraft, "Rliwng dh b&enau'r angau du. Ctyw a d'wcd f' cnard ciau. A, weithiau, 't- wi'n cobeithiaw." We!e ychydig o Hncllau ûnafus eich gwa!t! y rhai "y'n cymmytu goJenni Seren Go!m;r, ac yn difrioeidt dysg hefyd: dysgwy'ifLf y byd<t etch gwyneb wedl ei oic!]', odiiiwrth y brychaM hyn a'f cySeiyb, paa wehvyf cf ncsaf'n Seren Gomer. Doeth y gwnaeth awdwr Myfyrdod ymhiith v Beddan gnddio ei caw, a dqethacii faasm tddi ei gladdu yn un I o hoLynt, yn hytrsch ca'i roddi yu Seren Gomer, i ddi- %i-ytio o gruddtau gihn. Gwybyddwch leich tri) mai enaid cerdd yw synwvr a chynghanedd; ago-chelwch roddi corph heb enald i yntddangos yn Sc-t-4en Gompr byth nnvy, rhag ofh y bydd l'w arogla6ac1t fagu yr uu clef37d at- liyii y Gog. itidd. Dywcnydd mawr i ml fy(ld;ki i tylw un osod a!!an rc. o!au barddoniaeth, ynghyd a'i bciau giviiiiai-t-Idedig,.N,ii gyMawn yH y Scrcn, t'et y gatlai pawb eu gwelcd asyiwi 11 yu ?twj aruyat. Ydwyfeich pwyHvsiwrda- I t Meinon. r r eymizo, J

IPARIIAD OR TRAETHAWD AR YR…

AT Gl,-IlOEDDkVlt SEREN GOMER.…

.AT GYIIOED-bWlt SEREN GO.'fER.…

AR ADDOLIAD TEUJLUAIDD. I

[No title]

MAKCIINADOEDi).