Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNJDAIN, SADWKN, AWST 27.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAWRTH, 30. Dseth papurau Paris am ddydd Sad wrn i'r ddinas y bore hwn yr oedd llawer iaivii o filwyr yn Paris ar yr wyl fawr y 25ain, etto yr oedd pob peth yn berlfaith drefnus, ni chlywyd am un achwyniad, ac ni ddigwyddodd un ddasnwain annymuiiol. Y' maent wedi derby 11 iiurl-lyw- odraeth Geneva- yn y brif ddinas uchcd, yr hwn sydd yn sefydlu thyddid yr argraffwasg, ond nid hob ychydig gyfyngiad, pan iVrnir fod hynny'n I angenrheidicl gan y Blaenoriaid. Ilysbysir mewn llythyrau 0 Belgium fod Arg. Castlei^jigh wedi cyfrinachu ag un o gynnad- leddwyr yr Americ, a'u bod yn gobeithio yno y byddai heddweh i gy, me)- d lie yn fuan rhwng: Prydain Fawr a'r Unol Daleithiau. Pa fcdd bynnag, nid yw sylfaen y gobaith hwn yn cael ei hegluro; ac yr ydym yn gwybod fod yr holl hanesion ereill o'r gynnadleddfa yn datgan i'r gwrthwyneb. Ar ddeeliteu'r rbyfol diweddaf, trwy dorriad heddwch Amiens, amlygodd Mr. Jefferson, Lly- wydd yr Uaol Daloiti.iau y pryd hynny, yn ei annerchiad swyddol i Aelodau y Seneddr, ei gydlawonychiad a. thrigolion yr Americ, yn achos yr-esmwythyd a'r dedwyddweh ag oedd 4ii yn eu mwynha u, tra'r oedd P-wrop yn a^ore' i holl ddychryniadau rhy-fel. Ond rhyfedd fel y mae yr aftiseroedd wedi newld! y mae holl Ewrop yn awr mewn heddweh, tra y mae rhy- fel yn gorchuddio k gwaed yn sigos bob parth 0 gyfandir eang yr Americ, o Aiigorfa Hudson i Cape Horn. Rhvfiin, Atrst JO.-Cedwir ipeddiant gan y Nelpclltiaid ) Feri'ara-ui(I yiv budd y chwyk'.r iadr- gymn.e;> odd le yn Ewrop yn cat i >1 ddodo y car. charir yr q.¡1',idaid; amharcuir dyniou oyfuiol, [ac attafaelir-feu n;c«3<Iiariiiau. Y m-a'e'r gcrtli-, rymderau hyn yn cvnnyddu yn feunyddiol. Y fath yw diwedd y holl amlygiadau golygus hynny o sel a ddaugo^wyd dros yr Esgobaeth sanct-aidd. ———— IJythyrau o Halifax a gynnwysant yr hysbys- iaeth 11 Philadelphia, Gorph. 16. Mynegir gan y iForddolion a ddaethant gyda y llythy r-god ddeheuol ddoe, fod y Llyngesydd Cochrane wedi cyrhaedd angorfa Lynnhaven, ynghyd 4 15 o longau'r gadres, 70 o di-osglwydd- tongau, a 15,000 o fi I w)- i-. u Ilysbysir mewn 1 ly thyr o Norfolk, yr hwn a dderbynw-yd ddoe, ac a amserwyd ar y 4eg o'i- mis hwn, 'f,d baner wedi dychwelyd o'r Dragon 74, yn angoria Lynnhaven, adywedwyd M rth yr hwii oedd yn ei dviyn, gan y Canwriad Bjyrie, ei fod ef yn dLgwyl y Llyogesydd > Cochrane a llawer o wyr arfog i'i Chesapeake.' 0 liijsargruff N¡}:) York, Gorph. 14.—" V mae son ar led tod y. Cadfridog Brown (Americ- iad) wedi ymosod diachefn ar y gelynion ger- llaw Chip-pawa, ar y 6fed, sef y dydd nesaf wedi yr hwn yr enuillbdd ei ftfddugol'aeth, a'i fod wedi cymmeryd a liadd gweddili y fyddui Frytanaidd, yrhai oeddynt ynghylch 200 o wire Dywedir f- d yr ha tS hWII yn yuidaenu yn At- bahy pan adawodd y Fulton y iie tiwiiiiw, Y mae y o Yírllauafyn dra diweddar 3C. yn brio .trwy siroedd Buckingham, Ncttiugham, a War- wick; mewn ilawer ardal y mae'r yd yn las yn awr; Dydd Sadwrn aeih boneddiges (gwraig) a merch Lucicn Bonaparte; y1!g .yd a il'.wer o weinyddion, trwy Gtavt-send, ar ou taith tu" Dover, lie y cymn.eraut long i bwylio i'r Cy fan- dir, ac i fyupd rnygddyut i R'tufain. Dy wedir fod 2,000 o d ynion ar waith yn gysson er ys cryu amse;, ym Mrenhuilys y TLu- illei'es, Dioddefodd y thrin gyhtaf ojr gitrcd C,,Iaii, yr hon sydd y awr yn Duurialk, fw'y bag uu g;itr< d a:all a fu yn snilwiio yn Portugal, Spain, a Ffraingc. Ymddengys ma) c'r 1,4 0 o wyi- ag oeddynt YtlY ga^r< d wiol hon, ychydig cyn brwydr (,c, di.iiii, nad oes ond'deg w ecii eu gad- ael, tri o'r Swyddogion, a saith o'r milwyr cyff- redii-, ym mysg yr olaf y mae dau fsawd o'r enw Hogg Bu eryn derfyjg ûyddtJurl diweddaf yn tlavere de Grace (Ffraingc) o achos all-dros- glwyddiad Yd. Gosodwyd yngiiylch cant o giy-aogau mewn llong i'w drcsghvj ddo i'r "on i faelierwr yn Soul.hamp<5n^ ymgasglodd ynghylch hi chant o'r bobl ynghyd, ac wedi defnyedio llawer o ei. iau cyitrous, dechreuasant dorri fyllau yn y sachau ag oeddynt yn cynnwys y gwenith. D:'et t Maer y dref-allan ac ym- dn:C!lodd adferu trefn, ond gwedi methu o hono ?asgaru'r lhaw-t.wy't'awdui*!od wiado! gofu ? ?r!.o alw?r mUwy? tw gy!)n.cithwyc, y r!)a< a ddaiiasant !5 ?eu 16 c'r ttcSeddwyt, ac a'u car. c harasant; a t rwy hyn dea wus??rcdd y tOi. fy g?y! Curwyd a briwyd cryn lawN ar ddau ioi'n r t?'ytauatdd, ?au ryw ddynr a yt! yr hwyr. J J Amtygl' )!a?f!' o d<?!gcfR!"t a c!t?p!\vpdd ga:) y 'add iselaf o boM Ffraiogc yn crbyn y Sacson, fel mai fi-iii y gallant goidded yr heolydd heb gael eu amharchu. Dywedir fod M. Garneti-n, yr Awyr-deithydd Ff-engig, a Mr. Sadler yr hen doithiwr Seistiig .profedig, trwy ardaloecM yr awyr, yn bwriadu ('ymhai u.P,;roi feu cy wreinrwydd am y goren mewn teithiau awyiot y n fuan. Ac yr ydys yn -on fod Mr. Sadler a Mi-s Thompson yn me- ddwl esgyn with awyr^god o yrfeydd Doucaster. Ymddengys fod y milwyr a ddanfon wyd oddi ynaa i'r Goalewin wedi deCi reu brwyd o, ac os gellir rhoddi coel i'r amryvv lythyrau o Ber- rnÚda, yrydys yn disgwyl y bydd i orehwylton uiilwiaidd, yn ol cynllun lied helaeth, i gael eu dwyn ym'aen y tymhor hwn. Y mae Syr Thn- mas l icton, ein gwladwr, un o'n Cadfridogion mwyaf enwog, ac un o gymdeithion Dug Wel- lington yn Portugd, wedi cyrhaedd Bermuda ag ynghylch deuddeg mil o wyr; ac y mae byddiu liosocach yrghylch myned ar ei 01 yn ddioed, j'w allaogi i d(L chreu yr ymdrech g) dug egni a bywiogrwydd addas. Y ixiae Syr Thomas Picton yn ddyn medrus ac pgniol, y11 meddu gwroldeb, yr hwn a b'of- wyd yn fynych, ac yn alluog i gysomeryd arno, a my..ed trwy, bob caledi ardal a thymi.or, ac y mae efe hefyd, yr ydym yn c:edu, yn llwy 1 ad- nabyddus o'r wlad i'r hon y mae efe yu myood i weithrodu. Peth itwyr ddiangenrhaid yw dy\ ,pdyd, pa mor ait^onrheidioi a g worth fawr yw y wybodaefh o hyn wrth fwydro yn y fath wlad a' j Americ. 0 ddihyg gwybodaeth o'r wlad yr ■amgylchwyd Arglwydd Cornwallis, un o'r mwyaf gochelgar o wyr milwraidd, yn y rhyfel diweddaf a'r w lad honno, feI y gorfu arno foddi byddin ardderchcg i fynu i haid o ddynion di- ddisgyblaeth. Yr un anwybodaeth oedd yr aches o dynged y Cadfr. Burgoin yn Saratogo, pan wersyllodd efe mewn lie ag oedd afon o'r tu blaen iddo, a thorwyd ymaith ei wrthgych- wyniad (retreat) gan lilwyr y gwrthwynebwvv, a gwnawd yr afon o'i flaen yn angroesadwy gnn luoedd gwrthwy-nebol ar y lau arall. Llofruddiaeth d(li fxl-itid.-Cybud(lwyd Tho- mas Belsitain ym Mrawdl ys Cunbe liiid o lof- ruddiad Kdvvard Wehh, trwy ei guro a'i ddw 11 ar ei gorph a'i ben. Cyfaddefodd y carcharo, yr hwn sydd liaenor y ngwaith. myglys (Iobac o) un Mr. Brown, fod y trengedig ynghylch navy ml wydd oed, ei fod wedi colli rhyw wlybwf ag oeddynt yn ddefnyddio yn y gwaith, gap hynny | galwodd y caroharor ef yn llangc lledc'hvyith, ac | a i tara wodd ar ei ais, ac wedi tigored yn esmwyth ar ei ben nid oedd neb can- lyniadau njweidiol Vfl ymddangos yn ddiattreg wedi y dyrnodiau, oud ynghylch pum munud, elefychodd y bachgen, brawychodd y caroharor, a gyrrodd yn ddioed am gynnortlmy, meddygol; ond er hynny bu y plentyn farw yn ebrwydd. Profwyd gan y lylvddvi fod y I)ich-en ivedi rw o ncncs r dyrnodiau-rJlOddwyd gair i'r carcharor gan ei feistr, oifiir barnwyd ef ytt euog o lofruddiaeth ddifwriad. Dywtdt dd y liarnwr, eyn cyhoeddi dedfryd y lly. fod eyr.. addeliad rhv/ydd y carcharor yn Ileihau rhyvf gymmaint ar ei drosedd, yn gymmaiut a'i fed ytt dango's ei edif-irweh am ei waith dibwyll; end etto yr oedd efe yn dra beins dylasni dyn ng oedd yn ei ef, a, liawc-i- o blant tynel* o dan ei olygiaeih, fod yn dra gochel«ar wrtli geryddu, ac yr oedd yn aitgenrheidioi i'w dd-y$gi>- ef ac ereiil i beidjo colli golwg UII 'anv r ar ddyngarweh. Ac wedi hynny efe a'i dedfVy'tJodd 1 ddioddef de'u'd'dog mis e garchar, a thalu Is. ddiiwy. I LLYTHYR 0 FFRAINGC. j Place de la Marbcurqnd, No. J arjfi, S. Frauce. AWYL SYR,- Yr wyf uewy tu' ddychweiyd- o'r ysbytty yma, lie y cy farfyd Jais ag amrrylch* i'd tia hy:¡ycJ, yr hwn \)!s gátbr hi U?!i ystif.. ennu er anrhydedd i'r ÜiLI. Ar fy liyfodiad ystafeil y llawfeddyg, neu aroly^wr y cle nofl a'r ymhbtais amFibl; efe a foudodd un i mi, ar glawr y r hwn yr ^dd yn y'g ifened-" ig fel y canlyn Rhocid friilip, y dfweuaaf A, (id fV.harfeii; a dd- *pat tihzcyd gari ■ami, ddii,ii,dolz,vSi, ei Wedi- yniholi, dest.liais fod Wra. Stooe- Rhingyll yn y 7fed catrod Co wyr traed, perChe y Bibl hwn^ wedi ei gael yn aurheg yn y It ddyn uchodj tra'r eedd-"yn b>eutiji, oddi with reolwyr ysgol Sabbathoi yn uinas York. Wedi troulio o jibno ei aitise with y grelft, efe a aeth J i'r fyddiu; treulibdd rai blynyddau yn yr Iwer- ddou, ac wodi hyr;ny yn yr Alban, (Scotland) Ùríils yr holl amser hyn efe & gadwodd ei Fibl yn ofalus fel ei dryor pen laf. t;t'r oecid yn Perthà yn yr Ai ba, fe a ddanfoiiodd am dano 0 G?-:s- tell Dover. Oddi ar yr amser hwnnw jr ri-ag wedi bod yn teithio ac yr brwrdroar y Cyfandjr, .• ond nid anght fiodd ei Fibl un amser. pan aeth o'r iiong, efeagylfogodd filwr tai grymmus j',v arwedd, (canys rhaid i ddyn fod y,d dra chryf cyn y gallo arwedd dim heblaw ei ysgreppan, a'i offer wrth gyclmyn yn y gw'edydd hyn). ] nft ddiffygiodd y tal-ftlwyr, pry nodd ci wrah ag yntef assyii bychan yi livVn aarvvoddodd y Eifjl (Bibl un plyg debygid) lawer o fLltircedd. O'f. 9 11, 0 diwedd bu farw'r as.-yn gan iuckled ar ei dailh. NVedi hyuny efe. a gafodd gennad i-osod ei^!ud- 1 wyth (luggage) a'i Fibl ar geifyl a bertl'y-;ii i rai o'r Swyddogion, ac wedi hynny ar gcllot arall. Y mae efe yn dywedyd ei fod fn-.vcr gvvaitfi wedi rhoddi ei'ddogn o wirod neu w nV. wfedi diwrnod o ddithio caled, i (ilwr am arWed^ ei Fibl. Dywcdodd ei wndg wrthyf ei b d hi wedi bwrw rhai o'i dillad ymrnaith ar y tforrfd j i leihal1 Iludded y cychwy„ nd end eu bod hwy wedi llawn y'mro'ddi ymad; el -X pi, ,5 pefb yn hytrach nag a'r Bibl; Wyiais wrth glyv.ed yr hanes, a dywedais wi-fhyl fv liull, «.O'dded- wydd bydded y Bibl liu niiw yn gyi north* vry c'hwi pan fydd :r cwbl blaen yti dragwyddoldob le moddai'r (liil: end angau fy ysgaru i wrth y Bibl hw-unw.' Myti a'i deliais yn f/ r C, oddi i'r cleifion a'r clwyfu •) a d v v. odai. 1 bendithlawn,dos y w ol at dy. b'i'rcfieiH. vr Sydd yh dy y at, eich ymddygiad yn anrhydeddus yn wir; myfi a'i '1 myhegai i gyf illi- n y Bibl vi. Lio'/ae^ i.wy a lawenychant i'w glywed, a tiseinda tf annogaotht i roddi 3 ch"-eiiieg o Fiblan i blant tlodif n. Cytn" merweh eich 13;131, a bendiihied DllW hnILtHuog cf yu heiaeth i'ch eneidiaa. ldwyf. &c. F G. C. S,"

I ,0 {,)/ JI',l. i 11 i _J…