Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNJDAIN, SADWKN, AWST 27.

[No title]

News
Cite
Share

LLUN, 29. I Daet-h Vlythyr-god o Gottenburgh (Sweden) i'r (in. ite'thiwy r, yn cyanwys yr''bysoysiaeth p- j sjg i d bv r-gyngrair wedi c«el ei ysgrif-nod; gs nvedi'ii a Norway, cyu i un frwydr der. fy ile. Yn '1 afflrr.ndau'r cyttundeb hwn, y mae y Ty w v -o„ Uhristian i gynnull blae ioriaid gW'a- hanol daleithiau Norway ynghyd, yn cl trefn- iadau y tiu f-lywodraeth syddganddynt yn a^'r. Lydd iv; gynnadiedd ynghylcli tele au yr undeb rnwng y ddwy wlad ddfC-.reu ar y dydd olaf ( tis _edi; iieu os bydd hyn yn ana lnedig, cyn yr hfed o Hydref. Y ryiae Brenia Sweden yn addaw cynm pradwyo e« lfurf-lywodraeth, heb gynnyg "eb cyfnewidiadaa oiid y rhai ydynt angen h<idiol i undeb y dd>vy deyni 'S, gan ym- r")mo ga.5}^d iddo w eut. ur n^b cyfnevvid- j'tdau ond truy y blffeiior- idd. C>fe fydd y cynnadleddwyr yn Chri; iana. Y mae Breniu Sweden yn ymrwym 0 gwn ut' ei Ik M addewi ion (cyu y r?jM) y <.da: d!:g!tot. Norway. N:bydd!nn?yn gael ? gospi o herwydd ei fam Ilaenorol yng- iv yr uo<'eb. ?)?aLp biwydro i bei: io a dr. n ?f ihwng y ddwy wbd c'd?r y dyd(I ?t tf.????ya y ()!lUUUu (A.wst t? hyd 15 '.nifvrndtl wedi i'r eisteddfod ddecfireu trlu. eu j hachosicn, a rhaid rhoddi wyth diwrnod o ry- buckl wedi yr amser hwnnw (sef, os bydd un o'r pleidiau yn chwennych adn«wydda'r ymdrech). i Cyfodir y gwarchae octiliar holi loti-byrth Nor- j way. Gollyngir milwyr Norway i-w -cartref- leoedd, 7otid perlaircatrod ac .ychydig fangnel- wyr, y rhai a gedwfr dan arfau. Gvrrir bvddin Sweden yn ol i'w gw lad, oud dati ddosparth o wyr traed, a rhai marchfaoedd a martgnelwyr. Bydd cytlavvn ryddid ymndrodd yn yr eistedd- fod, ac ni chaill mihvyr Sweden Hat eiddo Nor- way ddyfod o fewu tair milldir i'r lie y byddo y cynnaóleddwyr. Y mae y cyttuudeb wedi ei arwyddo gan CHRISTIAN FREDERICK, a CHARLES JOlIN. Wrth hyn gellir edrych ar y rhyfel rhwng Sweden a Norway ar ben. Gorfu ar drigolion N 1 way roddi tlo.dd i angeni heidrwydd, ac yn gaulyiiolroi i iyau ei bawl i anyrnddibyntaeth. Drgwycl yr hysbysiaeth canlynol gah lythyr- g d o Hamburgh y bore hwn;—Cyrhaeddwyd fit-ui;swick gan Dywyjoges Cymru ar y 18Ted, o'r mys hwn. Derbynwy d ei^■. Huchder Breninol • gyda puob arvvyddion gorfoledd. Aetli y Dug; ei brawd alitn i gyfarfed 4 hi. I Dysgwylir Yuierawdr Russia yn Vienna ar y Dywedir y bydd cyrph o Ilu siaidd, PI usiaiCld, ac Awstriadd, hw.ylio i Elba. Ond nid oes un rheswm terfynol yn c'ael ei roddi d.os iiyti,. Y'iiL,,e rhai-yu ei brind-oli i ryw arig- hyttundeb a. Naples, tra y mae ereill o'r vfie- ddwl fod tuedd annyniuuoi rhai O daleithiau yr Eidcd yn gofyn y mesur&.u hyn» ,De,-bynia-som- bapurau Parts frm ddydd tail A clydd Gwener diweddalf. Ilysbysir dyfo,ad Dug Wt ilingtou i'r brjf ddinas boutvo, vs hwn a ddygnyd gor tron Louis X VBI. fsl Cenliad'Wr Anarferol soddiwrth ei Fawrhydi Brytanaidd, a Ichafodd ddei byniad o'r graslonaf.-  fa \vr St. IJouis i ôdinas- Cyhoeddwyd gwyl fawr St. Lou i s d d inas- lyddion Paris, am chwech o'r gloch ar hwyr y 2.1ain, gan saill mangnelau ;■ goleuwyd y ddinas yn y TIOS. Y ngyiinuHodd liu edd mawrion o ddyujj-n i aredy Tliudleries, ac nid oedd dim i'w glywed o d sain gorfo!cd? Piynodd Dug Welington Westdy (Hotel) y Dywy soges Borghese, yn y Faubourg St. Honore, gt,i-illaw yr Eliysee Bourbon, yr iivvn o hyn allan sydd i fod yn drigfa (.-qnnaduriaetli Prydaim Y mae ei Fawrhydi wedi caniattau ddeddf. ebargoiiad troseddau, neu faddeuant, i encilwyr oddiwrth y fy ddin. Haerir mewn erthygl öNew York yn y pa- purau hyn, fod Llywfdd Daieithau .yr j Americ ynghylcli galvy cyfarf.d auarferol ° AeU odau y Seneddri, Cynhwysir achwyniad yti y papurau Ffrengig od(!iwrth d.'gonon Co)fu (ynys ym m&r y Ca- "c'di.) y rhai aCdy?pdant f('d ta welwch wedi I da) fed teyrnasu yno p?n 3?madawodd y Ffrang- cod o'r ynys. Dywedant fod pob peth yn Tr,?: ned yrnlaen yn M?yddiatmu? tm fuont hwy yno; idcty ht gacl coiled fawr ar eu hot. ac na bydd i'w gotid leihau dan Lywodraeth y Saeson. Yr oedd y Ffraugcod, meddant, yn cadw y fa(h ddisgybliaet-h, fel na chafinld un o'r trigolion achos erioed i aclnvyn ar y n-.ilwyr Y Saeson ydynt ddiwyd gan geisio diogelu eu meddjrnnad, a thwyllo pobl y wlad; yr ceddynt yn chwen- nych codi milwyr i.ewyddion, ond y tnaent wedi ritcddi heib!o'r cynllun hwnnw yn awr. Achwynir mewn erthygl o Venice fod sefyllfa y trigolion yno mcr gyfyng ag y die/IOn fed. Nid ydynt wcdi mwytdiau'r dy wenydd o Weied r'dferiad eu hen Lywodraeth, »>a.gwybod i bny y maent i fed y-ti perthyn. ■ Y Dirprwywyr Seisnig ac Awstraiod sydd yn Llyrwodraethu yno, acanr nad ydynt yn cyttuno yn wych yn y gorchym- mynion a roddant, y mae'r angir> ileusdeiau mwyaf yn tarddu oddiwrth yr anghyttu uieb hyn. Y DirprwywyrSeisnigydynt wedi gvv it.,od gadael neb o longau hen longborth Venice i hwylio, yr hyn sydd wedi pe; i colled ddirfawr mewn masnach i'r trigolion. Dywedant, fed y Cyngreirwyr ar eu dyfodiad i'w dinas hwy, wedi addaw adferu pob pefh fel yr oedd gynt, ond nid oes arwyddion am y cyflawniad o'r addewidion. Gorchymmynir gnn y Tywysog Rhaglaw ar fod i gof-ddry 11 (medal) gael ei roddi i amryw o'r swyddogion inilwraidd a fuont yn cymmeryd Java, fel arwydd o'i gydnabyddiaeth o wioldeb a buddioldeb eu gwasanaeth yno. Ac am y swyddcgion a gollasant eu bywydau yn yr ym- drech, gorchymmynir i'r cof-ddryiliau gael eu rhoddi i'w teuluoedd. Derbyniodd G weinidogion y Ll vwrodraetli gen- adiaethau dydd Sadwrn, trwy y rhai y dysgasant fod Arglwydd Castlereagh yn myned o Ghent i Paris, acoddi ynoi Vienna. Yr c)ed,li-d yn di"- gwyl y by-ddii ym Mhrif-ddinas Ffraingc dydd Sadwrn. Dibenei fynediad yno yn ddiarnmau yw, adgyweirio yr h yn a ymddengys i fod yn feius yn y cyttundeb diweddar a. Ffraingc yng- liylcliv fasnach mewn caethion ac ysgatfydd, 1 symmud yr anhawsdra sydd wedi digwyùd yng- ylch rhoddi'r Netherlands Awstraidd i Dy. wysog Orange. Jlwyliodd y Swiftsure o Malta ar yr 21ain o'r mis diweddaf, a dymunol genym glywcd fod yr ynys houno yn hollol rydd oddiwrth bob clefyd aeintus neu lyg"ol y pryd hynny. Bllngennym fynegu nade obaith am ddiog- elwch buan-long (cutter) ei Fawrhydi, y Dart. Meddytir ei bod wedi dymchwelyd mewn ys- torm, gan iddi hwylio o Perambuco, tua Phry- dain ar y 27ain o llydref diweddaf, àc, ni chly- wyd son am dani fyth wedi hynny. Y mae eisteddfod y Seneddr wedi cael ei gohirio ymhellach hyd ddydd Maw^th', y cyntaf o Dacliwedd nesaf. Gyrwyd allan orchymmyn dydd Sadwrn o Swyddfa Iarll Bathurst, i wahardd deiliaid Uiiol Daleithiau yr Americ, i fyned i'r m- lad r honno mewn Jlythyr-lorigau Bryfarxrudd, bcbl ganiattad rheolaidd oddiwrth y Llywodraeth.1 Ymddengys fod llawer o honynt, (y rhai addy- lasent ystyried eu hunain yn garcharorion rhy- fel) wedi hwylio mewn modd lledradaidd i Ila. lifax, Bermuda, a'r India Oriiewinol, ac odd; yno i Ogledd yr Americ, gan fyned weithiau trwy sefyllfaoedd mi!wr^idd a llyngesol Pryd- ain, ac yn y modd hyn yn cyilawni y swydd anrhydedtlus llvv Llywodraeth eu hunaim Derbynwyd-gorchymmyn dydd G we nor, yn Plymouth, i ddanfon cant o sciri Ilotigau) o'r llong-gadlas (dock-yard) honno, i orpaen y gwaith ar y U ngau y rhai ydynt angenrheidicl i wasanaeth y iiynnoedd ynyr Americ. Gosododd Syi James Cockburn rwystrtrwy orchymmyn cyhoedd, ar yr boll longau yn ynys HeTntud?, cyn gynted a," y dychwelodd yno o Halifax; yr hyn, fel y ty bid, a barhai mewh grym hyd oni throsgl wyddid ein milwyr i ryw barth o oror .yr Americ. Y mae Arglwydd Lynedoche (Syr Thomas Graham) wedi dyfod adref o'r Netherlands. Myiiegir mewn lly thyrau o Falmouth a Pen- zance, fod uipgwyliad aiii da ar y Pil- chards y flvvydcyii iron j yr .ydys wedi dal lliavvs o lwnyut eisoes. I. TAN DYCIIRYNLLYD; [ Prydrtawn ddoe, ynghylch saith o'r gloch, jCynhyifwyd braw a dychryn tnawr yn y brif dainas, gan ymddaugosiadyr awyr-gy lclt, a, my lie Ijad peiriannau (Jire engines) o boh pait i-. Deallwyd yn iled ebrwydd f:Hi ti!i 'vi eei torri dllan ym tnelinau mwstard Sh Saviou 's Dock, y rhai a feddtannid gan Mr. Wardell a'i Gy mdeitiiiony yr hwn a dreiddiodd ytt febrw.ydd i ysfordy ölew a berthybai i'r Un dyrm l, ac ym- !led('ddoddiynúgydâ'r ffY rnigrw ydd mwya f at yitordy yd Mr. Wa!ea"i G y rhai y T'il d eitliioil? y r h a i oil a ddifa wyrl mewn ychydig amser ac am ft d lianw'r rror wedi cilio o'rafon, yr cedd yn IIwyr anallueSdig i gynnorthwyb diff-dd y ii;i 0 du yr afoii t'radeitad au; 0 herwydd pa ham tynvv.yd sylw gwyr y ta'i at yr adeiladau ag oeddynt o'r tu cefn, ac am na allwyd gwrthWynebn fawr sir fynediad yr elfen ddinystriol o'r tu biaenj hi gyrhaeddoddy fan lie yr oeddid yn dadtwytho glo yn lied ebrwydd, lie yr oedd amryw fadau mawrion wedi ieu llwytho yn dryniion. Am fod y rhai hyn yu uchel ar dir sych, yr oedd yn ans alluedig t'w symmud oddi yno, ac mew 1 ych- ydig amser yr oeddynt wedi eu gorchuddio gan ddiluw o din, yr hyn a achlysurwyd gan ddrylN iad y barrilau olew yn y tai cyfagos, a'r olew yn llifo allan o hoviynt yn tirydiau iflamllyd, ac yn ebrwydd a osodgdd y badau a'r gio yn Ifagl. Vchwanegodd yr amgylchiad hwn at fawredd dycitrynllyd yr .olygfa, a galwodd am yn.drech- Ldau y gwyr aberthynen i'r afon, i symmud pob bad a allent ag oedd o hyd cyrhaedd i r elfen ddinystriol; pa fodd byniv\g, Uosgvvyd rhai o'r badou mawrion y rhai ocddynt Wedi eu llwy tho ag yd. Yr cedd y nior yn dechreu llenwi erbyn hyn, ac yr oeddid yn gobeitnio y gallasid gosod rhwystr mwy etieittiiot yn Ifordd y lllammiau angherddol, yrhai oeddynt yn byg'vtli dinystr y gymmydogaeth, a chy nawnwyd y gob>ith hwn I yn fuan, arddynes-iad peir aiinau t«i:j .y.chwan- egol, y rhai a osodwyd islaw'r bont, a'r rhai a ddech?uwyd weithio cyn gynted ag y gaUéid; yr oedd p 'b peiriant yn bwrw mwy i,? thunneli o ddvvfr mewn munud, a gwelwyd yr cHaith dy- munol mewn ychydig amser. Deall wyd na all- asid achub y tai ag oeddynt eisoes ar dan, ac am fiviiiiy ynidrechodd y tàn-bpidanwyr i attal y illammiau rhag ymledu, trwy dallu lirwd ddibaid o ddwfr ar yr y,tordai cyfagos, yr hyn a gafodd yr ehaith a ddymunasid, cany s am bedwar o'r gloch yr oedd pob ofn ynghylcli -ymlediad y di- iiystr wedi darfed. Din) llai nag wyth o yslor- (lai helaetb a lwyr ddinysfiiwyd, ynghyd a marchdai, ac adeiladau eieill cyfagos. Nid ydys wedi gwybod belaethnvydd y gnllrd a gaf- wyd hyd yp,a. Bydd i'r Digolledfeydd surunce Ojfiaes) ddioddef yn drwm oud bydd colled unigoikm anghyoedd o lawer yu helaeth- ach. Tra Loddhaol gennym fynegu na chollwyd un bywyd, ac nad ydym wedi clywed am un ddamwamo bwys tra parhaedd yr olygfa ddychrynll wyd. AcLlysurwyd y tan gan bei- o lew.

[No title]

I ,0 {,)/ JI',l. i 11 i _J…