Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I . LLUNDAIN.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

? AN fed pnwo?MEDDYGINfAETn PRYF ?J? (?".?? MElHCHE) Dr..Ir dduUCnau Mehi-vfu (Gingerbread Nuts), wedi sefyll y prawf o usaiii mlvnedd ac uchod fel iachatl aiitfaeledig; i dcivstrywio'r l'yf, rrlg!1yli a'u SieilHthiau a r> wyd us, mewn pcrsoaau o hob O)e", maent, gyd/i hyder, yn cad "If cyfiiyyuo i r Cyllretiin. Y nrfer fawr y mae y MttUSyginiaeth hwn-w > li eu hiachau, a'r cvmmeradwyaetli ag y mae wedi eis;ael, sydd ya ei Wtellthtlr yu afreidiol i d-.ly wedvd llawer o'i hlaid; nid" oes achos ei gannioi yu fwy na hynj os bydd I N??' n,!l il3'ti, 0-; bvld i'r rhai 1Ia chyiumerasant ef s iel piavk f rt henaw, iiwv a cant yn fuan eu hara-yhoeddi o'i eijeithiolaeb rhyfeddol. JSi eilir cymmeryd gweil Meddygifiiaetii at hurn'r gwaed, o herwydd us cymnierir oiid o honaw y gwaiiwvn, ac ar gwymp y dail, fe geir ei tod yn hyaod iudSiul. Ar wefrth mewn pecynau, am Is. 1 yr un, ean y P?!- chcncg, John Evans, 42, I,ong-Lmw, West tiinkhtield, Uundain; ac fe ellir ei gael gan D. J enkiu, Ai?M?'vdd y Papnrh?n, a T. JcnkinB, Ahrrtaw e; J. Evans?S. Tar- drew, a J. White, CaerfyrddlU; a chao y rhan amhii 0 Werthwyr Meddy?n?cthaH trwy'r Deyrnas.—S?!vvc?, nid I ydyw yii hur ac yu dj?y'nmysc, Otn'fydd Y '?iria.u can- ly,lo, d amgyich .y • petfyn, i"IVuite.s ne?t?. //f;!M.-?, itill;f?'IC.11 3' rceN-1), ?ca?M?, jisrki. and J- Evans, a?e. 4'i, Long-Lane, &?.?.?C'J.  El SI KU^ mewn Teulu Ffermwr Bonh'e'd?,  B!-?YWsMyd!o?, one?, fel LLAKTHRAEHu !,<. non?.S ) r Gw?fsxm inewn n?smona?th. Y mac'n rhaid iddi Fod yn gwM hddys mewu Trefniad Llaethdy m?ithrin L!m, ahalHu l?ou iii,?t'th'o Gi4?- fel ?r arfcnr '? Jr !hv.n?a (?M?t'tg ?<eu. Alae'r sefy!!fn ?-ii e.mw?i': tefyftd r GHaniteg ??ei pu (t?yn ,'r Heml) I w ?)dr« a b d id"¡H gad cYóQÚrlhwy ddyladwy. (?m fod y 1i)ddhn- dch a'r yifiddiried mwyaf yn ofyno!, fe roddir pob' anno- aNI! i uh h?pdd?nnol, Y m:?'r H?cthrac"- nrcseunoi vn Ain D. JF-Kl- Argrafiydd yPapllr hwn; Mr, .DAyro T komA.s, Crucca, Elatigyfelach-; neu Air. Evan Thomas, Troguii; gerllaw Aii-st 1, 1814. J?Z? 0 C??D 60?0???. Y Mae yn amhvg fod amrAI,v an!IWN,l d e'i-P u'r corll dynol yn cael eu liiagu gan afmdlonrvvydd vrt amser ietirnctyd, a throseddiad gAv:ir"thus o'r rheolau a^ y maecallleb yn eu nodi allan er (iioarhveh iechyd. a? tr gosod syliaen einioeshir a dedwydd. gydag ansawdd a chadarn. Nid yw bendithion iechyd' Jll cael eu eoUi ya gynt nag y tnae proiiadp'a poenus yu dangos en gwerth a'r dyoddetydd nnnedwyddyA edrych o'lanurvich/ vn rhy ami, ocii fil yn ofer am foddion adwelliant. Y mae'r Dr. Solomon, o Liverpool, yn cymmeradwvo ei GORDIAL BALM of GJLEA D i bawb o'r rhai a, y man ansawdd eu cyrffwedi ad'feiliy 0 achos pnghaBineo inevMt leuenctyd, a r [IOU rai sydd a'u gelynion "II iiia o aciio-i llawer o fyfyrto, ncu ymarfer gormodd a gwirawd (spirits > crylion, lai, neu goJJ'ee., yn gystal ag i'r rhai svdd wedi gwanau trvvy hir breswylid mtM- n a^daliiedd hvyinion ac atiacii; yn mhob un o'r cyfryw amgylckiadau fe <lrv allan yn feddvgiiiiaeth mwyaf efteithiol, gau dvnau v gcwynioii ag oeddynt wedi llaesu, a cliryfau a byWiocau ausawdd y -Y anirN-%i-iol Ideraii perliivnc-,1 i rhv%v Yr amrywiol anhwylderau perthy'nol i'r (fair w) a d(kllant yn u¡\¡¡o\"yirwng danaw"Ùrdud yr a..lteryd(t hwn; ac y mae llawer o bendblige>au cvfrifol wedi prnii ci I fod yr ychwancgiad meddygi>l gorau i'r bwrdd -ymdnhio a gwrddasant erioed ag ef i faert;iitlr vQ I)j- vdi)edd adfeil- iedig, duvaiil dolijr y hurtrtvydd, alle%«ld; ac wrtit greu bywiogrwvdd ac ymlid ymaith 'dr-Vuifrvdedd, y n-uae Yil ttoddi cysur a north i'r holl gdrff. Y lln o glelydaa trymfrydol ag sydd yn eN,stti:lfl-io'l- corff dynol, dan yr enw Anhwvlderau Gewviiol, vw'r achosion penaf i> resynoldeb dynion ag sydd yn amddUaid o iechydi i mae'r aahwylderau hyn HI deilli;:n,- u'r fatll umr\"wi,ô.et!t aitfynegol a chyd-blethol. o achosion fel v b-dd- yn a!t- mhosi})!, tie byddai hyny yn wastad yn angcarheidi'ol, i'w cinvilio allan rrachoscywiroiMtiynt. l'ddd bynag, fe adweinir ac fe deimlir eu he^'itniau yn rhy dda, yn nililith rhan fawro ddvuolryw; aenrgyfer .yr eftctthiau hyn, Uir r cil'eit,,ii lin-n hacru heb fyned y tii draw i'r gwir, iia chafwyd mi feiRl v"- iniaetii erioed yn. rhagori ar, neu yn fwy CIOdfawr am ei (?'t'jthio!dt-b na C?/?/?Z, 7???f of C7?E?/) y Dr. SOLOMON. Y mac Ua-?et- a't-??cihadau a?ymmcrass?t le trwyddo wedi eu h.iri!:I:ulru)11 mhob papur nenyddioa yrt y deyrnas, er aIlnoäett; i'r cystuddiedig i ymarfer, a pharatt yn yr arfrr o feddyginiaetli, yr hwn SVcid me.r odidog yn i gWIiili iacliad trWyadl mewn pob -icilo.A o nyefcdod. Y mae tyb yn ffynu fod anhwylderaa g'wyuawl ya fwy cy fired in yii Ewrop yn awr nag y buont ar un ainscr & phriodolir hyn yn benaf i'r gormodd Imis.m tVynaadsydd yii fiynu yn yr amseroedd gloddestgar hyn. Y mae ya wiriois- elid sicr, mai pa bellaf yr ymadawom oddiwrth$ymledd a cvtiiliedrolder yn pin lluniaeth, a phafw vaf a aberthom yinarferiadan iaciuis i'ranweithganveh ajj sydd In cydfyned adifyrweh teuluaidd, mwyaf ffyd fydd eilaith pob cyfeilior- ¡ nad meddygol, ynwanau egni'r corM" Y mae aainvNl- I ,11>f;Ü:t;r ¡?;e\vnaù yJi ddygwvddiadol iVddau.ryw (gwrryW a banyw), gyda'r gwaiianiaeth hyn yn unig, eubod yn yrnyw fcnyKc.idd o herwydd tynerweh ansawdd eu c* rif ifuli tyiienich o fyw, yn lwy ami átryrni nag yn y rhyw arail. Achlvsnrir gwendid yn yr ausawdd ewyjiawl, och ti yn rhv fynycii gan afreolusrwydd yn y naill ryw, a gonnoddau trythyll yn y ILiU. Y r arwydd mwyrf cyfl'redin o'r an- hwylder iiwn yw ofn angatt yn baraus, yr hwu sydd ya I cerdded trwy'r holl ansawdd eivynawl a'i efieithiau diuvstr- ¡ ibI, gan Dydd-droi'r galon ag ing anfynegol, ac yn cvnhyrfu. I y crybwylliadau mwyaf a^wydus o 'ddychi-yn ar anobaii.h! i'r dinystrydd hwn y mae miloedd Wedi \yr:hio vn abertiiait yn llyrnigrwydd ei lesmair, yr hyn svdd yn gwneuthur y dynion annedyvydd sydd dau ei lyivodraeth yn anynad, va auwadal, ac yn anain vneddgar, y n dueddol i Yedeg oidiwfth iiii nic-ddv-g at y llall; a hyn yw'r rheswm pa lia!j-( y maent mor anfynych yn cael budd oddiwrth un feadyginiaefh, ain na feddant Iwyifrydigrwydd digonol i lynu v, ria un scs caiTo amser i ddwYIl ei efiaith priodol. Y Cordial Balin of G?M anghydoiafol hwn vw'r feddy- iniacth fwyaf ceind.lws ac CiVeithiol a ?af?yd cf\oed at :u? saWild wm1 a ch? nffhv'r corll*, endid gol vvg, i.?u wendid eof, iselder vsbryd, cryndod a dyclirvuiadau'r m?-?iwi, g wend id %,sbr?-d ei-ii(it)d -L j>Hob anhwyUer araii a? sv'a cyl-odt oddiar laesiad yransa?dd ew"vnawl, y rhai a, CVi*0(11 i)Lt iiar 1,1 c,-iad -%r iiispi?di e%N'Ny Til, yiy diHyg gofa?' ?nar?pnrhcidiau n?chyd, ?oddi'?, bywyd Ilo- iivdd, eisteddol, a myfyrgar, y mae'r Cordial Balm hwu wedi sefydht vn .?yHrednio! ei eJE¡ith adfcriadüJ, a ?eiUr ? n ?ywir cf ?yfrif ynmhlith y pcn?fo'r ca?M-ttadnt: à gafudd .u!rheiHtadmeddy??a!ian c.riocd, fd bendl?.ion i ddyn?- ryw, a ?wrtint eimydd inoldcl,) d\'nuL Y mac miloedd j yra?r hon yn bJ:w yn v ti"kridv,i(l v j dechrena?nt gymmeryd y Hn'd?-.Tin?cth rhyfeddftl'hr.n, ac yn mwynau b?ndithion i?chyd/ y rhai mewn modd am?-a a ath?cnt f<'d wcdi syrtiuo t'r t?dd va Mian?erci. -?.i L'?i- au i a:)?!)a!!i'i<'h bore ioh?.rtyd. (:? ? mae ?aiic ?ioii o'r I N?erd don, yr !;?'ia Ddwyrcimul aGorllewiiiol, Germany, Hamburgh, ileriin, Holand, Ja- maica, America, Norway, Sweden, a Denmark, v rhai oil a gytanant, na chafodd ua meddy;íni;l<,th e¡,i()cd a ddv!!wy,l' P"I" ¡!" leûydd hyny y fath werthiad ebrwydd ac anarteral.— Fe 'ddengys lJyfraur Tolfeydd (Custum-fwuscs) yn Llundain a Liverpool fod mwv o'r meddyginiaeth hwn yn cael ei yra dros y mor nag o'r holl feddygiaiaethau ereii; a'u rhoddi ynghyd. l styrir y Cordial Balm of Gil sad yn awr fel v caffaeliai mwyaV a gafwyd ailan yn cioti Ltiaii n, y mae yn gadarn, MI ddiniwaid, ac yn tlasus; y clod buauac ychwulw.GI a ¡octalf i'w awdur a'i ddyfeiswr (Dr. Solomon, o Liverpool), yw yr unig faen-prawf i farnu teilvngdod meddyginiaeth, yr Iran sydd wedi ei roddi i'r graddau uchelaf a'r iselaf o'r bobl, gyda'r fath JWyddLjit dedwydd a pliaraus.—Y raae svrerth- wyr y meddyginiaeth hwn, y rhai ydynt la\>er Jjjtl()cac nag a wybuwyd erioed o'r blaen, ynmethu yn fynych a'i gael mor ebrwydd ag y by ddo'r galw am da no; ac y mae yn deilwng o snhv, fod y costrelau yn cael cu gwerthu ya ago? cfyu gynted ag y delont i law, gau eu bod wees* eu rhag- crchi cyn ?yru ap danynt. A i- %ve i?tli -,a ii D. iI hwn, Arzrafi-vdd v Pi,? p ii r liwr,, acEvans, Caerfyrddin; North, Aberho,ddu; Fainter, iTxhain; a (t'?b iiwerthy^d Moddy?tntafih aral; pr? 11" y ?'Tfl.'id, ncu hcdmr m?yn un c?trct dcuUiaUd am 33s. wrtii \r hyn fe aredir Us. a'r teUan" SèLmL Saloon, yverpoof," wedi eu ccrfio ar yr ,u'éalf ( ?'p !j?* Y 'rSol,)Tuon yn dys^vvvK pan Y'?y??orir Rgcftnvy!ytbyr. '??y?nf-arfanv?!???!??) am un bunt yn ?- Hythyr, w?di ci gvfarwy"ddo feLSyn, 3f(/M,/ Z."?f< J?f. Sc?/MOM, G?c;? /?o?e/MM? .t?'f'j??L—.P?:? double postage. jSr C?:t??L/M?!{ c??<'e?.<? i gytnmergdm Curd? ?a? ?GH?..??? Yn mhob achos ag y ?wci?u' ?OSw!? B?'/K of G?ea? (o.idi P?ar pan y gorchynsmymr^ gwrtiuvyneb gan y y, ,-V d tt y ? IH'Wysydd ieyi.,ii-nerer oi-.id Hwy dc i Ori?id illV v.??Poon yn ?y?tphol i oed .Ic an- sawdd cortfy dyad^iefvdd, aanner awrcyn hur?-fwyj (break- /N].?), :rnnylch un-ar-ddeg o'r ?och, pump yn y )u'\ :h?iwn ac -,vedi swpcr, wrtho Ct hun/ neu m? a Uon- aicfp\,îri-W:Y?t (zzi.7eghm) e d-hifr, g?? gw¡¡, M?dcim, neu ww ceiri&cs (t'/ifr.'y). ?