Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I . LLUNDAIN.

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 26. Yr ydym wedi derbyri papurau Paris i'r 24ain o'r mis hwn. Mynegant fod y pedwar dyn a gymmerwyd i gadwriaeth yn y ddinas honno am gyfansoddi a chyhoeddi dau lyfryn o duedd ter- fysglyd, wedi cael ei rhyddhau, o herwydd i'r cyhuddiad yn eu herbyn cael ei ystyried yn ddi- sylfaeu. Y mae'r hysbysiaeth oGhent, yn y papurau hyn yn cyrhaedd i'r I8fed o'r mis dy- wedant nad oes un hanes swyddol ynghylch y gynnadledd yno wedi cael ei gyhoeddi, fcmd bod yr holl son yn y papurau Saesneg ar y p,).mgc I hwmnv yn ddisylfaen. Mynegant ymhellach fod y gynnadledd wed[ cael ei gohiriohyd oni ddychwelo brysnegeswr yr hwn a ddanfonasid i Lundain. Yr ydym yn dysgu o Spain, trwy'r papurau hyn, eu bod yu disgwyl dyfodiad Siarl IV. i'r Aviad honno, neu fod y son yrnghylch ei ddy'chweliad yn myned ar gynnydd. Oild eu bod hwy ym mhelio fedclwl fod y Penadur hwnnw yn y 66ain mlWyrdd o'i oedran, yn bwr- iadu gwneuthur un cyfnewidiad yn nhrefn pethau yno. Eithr tebygol yw, meddant, fod ei Fa-^vr- hydi yn chwennych dychwelyd i'r Yspaen i der- fynu ei ddyddiau mewn heddweh, a. thrwy y gorchwyl arbennig hyn i gauad geneuati y rhai a feiddiant haeru ei fod cf yrn anghymmeradwyo ymddygiad ei fab urddeclig. Eithr ymddcngys i fod y boen a gymmerir i wrthddywedyd y son hwn a daenir ar led, ynghylch ctib'en dych- 'Y r hwii a daeiiii, ar It-cl, n weliad-disgwyledig yr hen Frenin i'w wlad, yn brawf o aisesmwythder meddyliau yr Yspaeniaid ynghylch y pwngc hwn. Ond pa un a yw Siarl yn bwriadu ail-feddiannu ei orsedd ai peidio, sydd livd yma yn aros mewn aneglurder. Der- bynwyd hysbysiaeth yn yr Yspaen fod eu hy- ddin wedi cael ei gorchfygu yn y Caraccas (tal- aeth o Terra Firma, yn Ncheubarth yr Americ) gan luoedd yr Anymddibynwyr, neu wrthwyn- ebwyr Llywodraeth yr Yspaen, y rhai a gym-i merasanr gad-drysorau a mangiielau y Cadfridog Cagigal, ynghyd a, llawer o garcharoriou, a phrin y dihangodd y Cadfridog ei hun. Yr ydys wedi i gorchymmyn i'r llongau ag ydynt yn Cadiz yn barod i fyned i'r mor, i gael 6u. dihwylio, neu gymmery d ymaith eu hwyliaii; nid oes un rheswm yh cael ei roddi am y gorchymmyn eithr ach- wynir y bydd i hyn osod y llongau masnachol yn ago red i longau yspeilgar yr Algerines, y rhai ydynt yn gwibhwylio ur gyfer Cadiz. Ach- wynir lIawer ar dlodi y drcthwriaeth, neu dry- sorfa'r Llywodraeth, a phrinder arian yn yr Yspaen. Disgwylir i Aelodau'r Cottes a gatch- arwyd gan y Brenin gael hir garchariad, yn gosp am eu hymdrechiadau i sefydlu gormodd o rydd- did yn y wlad honnbi llhald i'r Carcharorion Yspaenaidd y rhai ydynt yn dychwelyd adref o wledydd eraill fyned dan buredigacth; hynny yw, nid ydynt i gap! eu gosod mewn gwasanaeth hyd oni roddortt brawf o ymddygiad da, a* e o burdeb eu tueddiadau. Daeth llythyrigod o Holand i'r ddinas y bore hwn. Urddwyd Tywysog Goruchaf y Nether- lands ar y 22aiu ag Urdd y Gardas Aur, a'r Tyr- wycog Etifeddol ag Urdd Caerbadon (Bath) gan Ddug Cambridge, Arghvydd Castlereagh, a Syr Isaac Heard. Tra fu Dug Wellington yn aros yn Antwerp, trefn wyd i'r '33aiu Cat rod, dan lywyddiueth v CanwriadColelough, fod yn Osgordd o anrhvd- edd iddo. Treulibdd ei ras 20 inSynedd o'i fy wyd yn y gatrod hoiino. Derbynwyd papurau Montreal, y rhai a hys- bysant fod y mihvyr Brytanaidd wedi goresgyn Florida, yn y geiriau canlynol :>— u Yr ydys wedi derbyn y cadarnhad cvflawnaf i'r hanes fod y Brytaniaid wedi tirio, gydil chryn lawer o rifedi yn Florida. Uysby sir mewn erthygl o Milledgetille, fod Hong Frytanaidd o 50 a chad-long dau hwyl bren wedi cyrhaedd Pensacola w edi dan- fon gwyr i dir ar yr ynys yno, ac wedi adeiladu p. dwar o dai. Vr oeddynt wedi cynnull 1000o Indiaid yno, a rhoddi arfau ac arlwy rhyfel idd- ynt, ga.n addaw iddynt gynnorthwyon helaeth, a dy wedyd y cyfnerthid hwy yn gryn gadarn meWli ychydig ddyddiau." Pensacola yw prif ddinas Flól Ida Orllewinol, yn ymyl angorfa o'r un enw, ym morgaingc Mexico. Os bydd i Ddug Cumberland gael Mab o Dduges Salm, (chwaer gwraig ddiweddar Brenin Prussia) a bod i'r Tywysog Rhaglaw, a Dugiai-^ York a Clarence farw heb feibion, bydd i Etholyddiaeth Hanover gael ei neillduo oddi wrth Frenhiniaeth Prydain Fawr. Ni ddichon y Dywysoges Charlotte o Gymru, nac un mab o'r eiddohi; yn 01 cyfreithau Germany, gael bod yn llaenor yn Ifanover. » Dqrbynwyd Tywysoges Cymru gada mawr brfoleddyn Hamburgh ar yr Ifieg o'r mis hwn, lie yr arosodd ychy dig ar ei thaith tua Brunswick. Cyn hwy sir yr erthygl canlynol ym mhapur Edinburgh am ddydd Lluu diweddaf:—•. "Da genyBi eni bod yn alluog i fynegu fed y gorchymmyn i yrru dydoliadau o iilwyr i'r Iwerddon, i'r diben i hwylio oJdi YIIO i'r Americ, wedi cael ei alw yn ol.' Y mae gwyr y ReVenge i gael eu talu flfWrdd yn Deal y n fuati. Yr oedd y llong dau hwyl- brert Trafalgar, o Aberystwyth, ar y tir y,iriliai,tli gogleddol Goodwin's bands, wedi colli ei Itil-- orion a'i chablaU, ary 24ain. Ac yr oedd llong arall o Hamburgh yn rhwym i Lerpwl, ar bsfrth dehcuol Goodwin's Sands, wedi coili ei H-yw, a I rhan o'i gwaelod-ffugiol (false keel). Esgynodd Mr. Sadler, yr awyr-deithydd prof- iadol wrth ei awyr-god o York i'r uchelder ar y 24ain. Yr oedd y tywydd yn deg, a gWelwyd y god'it'r llygad noeth dros 45 niuiVud—o'i es- gyniad i'w disgyniad teithiodd 63 rnlildir-dis- gynodd gerllaw Crake ac Eusengwold, a clych- wc)odd i York mewn diogelwch yn yr hwyr. Ybmc Mr. Robert Thornton, y Methdalwr, wedi gadacl y wlad. Adduned hynpd.—^Gwnawd adduned gp.ri Or- uchwilwyr plwyfau Dinas Nismes yn Ffraillgc yn ddiweddar, i gyssegru i Dduw ddelw a) lan o faintibli babau newydd eni, os rhynga bodd iddo ef loddi mal) i Dduges Angouleme, (mercli1 Louis XVI.) Cyhoèddwyd yr adduncd mewn modd arbenig y n yreghvysi ar y IDeg o Gor. a gal wyd yu daer ar St. Ffrancis i eiribl drs- tynt; a dywedir mai mewn canlyniad i'r f th adduned a wnawd gan Louis y Xifl. y ganwyd Louis fawr o Ffraingc, neu Louis Xl V! Coroniad Brenin Ffraingc. Dywedir fod eymmaint o blinder yn nhrysorfeydd Llyrwod- raeth Ffraingc, fel y bydd coroniad Louis XVIII; i gael ei ohirio hyd y ilwyddyn nesaf.-Gtobe. Ymddygiad gzcrol L'y^'ydd Maclier-long.— Ysgafac-lwyd y llong dau hw.ylbren, Maryr, Cadpea R. Tucker, o for y Canoidir i Embdeu., gan herW-long o'r Americ, yn agos i gyffiniau Portugal, yr hon a gymmerodd y gwyr ailan o'r Mary, end y Cadpen a'i frawd, yr hwn sydd fachgenyn, a rhoddasant chwech o forwyr yr Americ o'r licrw-Iong yuddi yn eu He, ac hwyl- i,isaitt tualr Anieri(,. Pan oeddynt ar gyfer yr Azores, a phedwar o'r Amenciaid islaw'r bwrdd (deck) llawn-fvVriadodd y Cadpen i adgymmeryd y llong, Yr oedd y Cadpen wedi yrnarfogi a. gwn-lidawg (bayonet) a'r hwn yr ymosodbdd ar y ddaU ddyn y rhai oeddynt ar y bwrdd, a'r rhai a laddodd efe yn ddioed. Ctywodd, yr Aniericiaid y rhai oeddynt isod y trydar ar y bwrdd, a llwyddcdd un o honynt yn ei gynnyg i ddrfod j'r Ján eithr ymatiodd y Cadpen, (yr hwn sydd ddyn grymmus) ynddo yn ddioed, a thatiodd ef dros ystlvs y liong, a chauodd y bachgen y Hiag-ddor (hatch) gan ei sicrhau, a thnvy hyri cawsant lywyddiaeth y Hong iddynt eu hiinain, a galluogwy d hwy i gyrhaedd Fayal mewn chwech diwrnod, eithr rhaid oedd iddynt fed ar eu gwiliadwriaeth trwy'r holl amser; Y mae maelierwyr Brysto wedi gyrru at Ar- glwyddi'r Mor-lys amryw weithiau, i ai,-st-ydd;Dli- angenrheidiwydd o fwy diogelwch ilti llongau yn mor Hafren rhag herw-longau'r Americ; at- tebodd Mr. Croker i'r achwyniad a ddanfbnvvyd yr wythnos ddiweddaf, yn y ddangbseg ddewisol ganlynol ofyrdra Sik-yddol: Murlys, 17ego Aicst, 1814. Srr,-DlrbYlliaiseich lly thyr o'r lGeg, yng nghylch ysgafaeliad Llythyr-long swydd Ber- wick, gan yr herw-long Americaidd, Prince of Neufchatel; a gosodais ef ger bron fy Arglwy- ddi Dirprwywyr y Mbr-lys. Ydwyf, Syr eich gwasanaethwr tra gostyngedig, J. W. crOKFR. Thomas Daniel, Ystcain. Feicyfetbyniaddifyrrusrrppistol caruaidd, cynhzcysfdzcr, a diddanns hwn oddi wrth Mr. Croker, yr ydym fit rhoddi yr un canlynol, yr hwn ydym yn sicrhau i'n darllenyddion sydd mor anftugtol a'r liall Cadpen ——— o'r hern--long Americaidd^ y Shark, sydd yn cyfurck y Boneddigion yn yr ys- tafelloedd masnachol, Cuerodor, gan ddeisyf arnynt dderbyn ychydig o Bapurau nezcyddion yr .Americ." Danfon wyd y papurau newyddion hyn gan feistr Un o'r llongau ii ysgafaekyyd. Y maent o New York i'r lOfcd o Orpfi ;cithaf.-(Ilt-is- tol Mercury.)

Advertising