Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

I . LLUNDAIN.

News
Cite
Share

I LLUNDAIN. • dydd iauj awst 25. f BA.ETII y Belvidera i Portsmouth ddoe  ? o Bermuda, yr hon a adawodd hi ar y U??.J? 24am o'r mis diweddaf. Yr ocdd y Uyngesydd Malcolm, a nawdd-Jynges yn cyunvyys 15 Hong, un o'r gndves, ftreigadau, a llongau yn trosgl wyddo milwyr o Bourdeaux, "Wedi cyrhaedd y He ar y bore hwnnw. Yr  oeddid yn tybied v buasai Syr Alexander Coch- t ??s-. yr hwn oedd yn Bermuda yn disgwyl dy- fodiitd yr adgyfnerthiad hyn, i hwy Ho ar y dydd Catilytiol tua pharthau Gogleddol yr Americ. Y mae'r fFreigad Leonidas, Cadpen Seymour, dyfod i Bortsmouth o Vera Cruz, a. banner ^yrddiwn :o fwnws gydâ hi. Yr wedi derbyn papurau o Hamburgh o'r mis hwn. Ilysbysant fod Mr. gwr tra chyfrifol, a'r hwn oedd 1t¡ewa"swydlau uchel yn Copenhagen, Prif-ddinas ■Denmark, Wedi cael ei alltudio am ysgrifennu o ^ono lyOiyr, yr hwn a feiaiyn llyrn ar Frenin •"enmark am roddi i fynu ei iiawl i Norway, Dywedir fod son yn ymdaenu o Rufain, fod .p arma, Modeua, a .Guastalla, i gael eu rhoddi i {Y,\l\). i Bonaparte, ac y bydd iddo ef o h yo allan Uite(jcju ar y, Cyfandir. Ond yr ydym yn y son hwnyn dra anghywir. ?rby!a<om bnpurau Paris Pr 23ain o'r mis bwn. Dywedaot fod un o gatrcdau Sweden |>aiiu gwasanaethu } n erbyn Norway, ac o herwydd hvnuy fed y gwyr?edt cael eu difv- tl ,> b", ??o. Mynegant he! yd fod amVyw o Swediaid cyfl:iful wedi dangos eu hanfoddlon! wydd i'r 1:hyrûl, ac wedi neillduo eu h&rraui oddiwrlh y a cliwetinyclictit ddarostWug Norway; y ^;ie un o honynt wedi ffoi, gan geisio noddfa yn COPènhagen. Ychwanegant fod trigolion Nor- yn narcbu y Tywysog Christian ac yn glynu "nth ei aelos )-,i y modd mwyaf IFyddion, gan ^dyv/edvd eu bod yn llawnfwriadu ei gynuorth- Xvo hyd' eithaf ei gallu; yr hyn sydd lwyr "Withwyn^b i'r darluniad a rvdd Tywysog Co- ronog Sweden o honynt. Dyina'-r sylw cyntaf a '1\awd ar y rhyfel rhwng Sweden a Norway yn ypapu rau Ffrengig. Cynhwysir mynegiad yn y Moniteur, o eiddo VBaron Louis, Gweinidog Treth wriaCth Ffraingc, Vstafell y Dirprwywyr, ynghylch masnach Narn y wlad honno. Yr hwn a ddywed fod y jfyfel diwedda.r wedi bed yn achos i rwystro ''osglv, ddiad haiarn o'r G ogiedd i Ffraingc; ac I ° herwydd hynny fod y ffwfIlosi haiarn yn y "*> lad honno wedi ychwanegif cryn llawer; ond eilto fod pris yr haiarn mor uchel yno, fel y E;'t'tlle'Sid gWt'rthÙ haiai ;i tiamor, megis o Frydaia ac o'r Gogiedd, am lai arian, wedi talu o honynt ydoli, nag eiddo Ffraingc yr hwn a wertfiid heb fod yn ddarostyngedig i doil, yr achos o hyn yn ei dyb ef yw, fod eisieu ychwaneg o ddwylaw yn y gweithiau, y rhai na ellasid eu cael yn ddi- wcùdar o herwydd fod cynnifer yn gorfod myned dal1 arfau, tra parhaodd y rhyfel, ac o hevwydd behel uris y coed, yr hyn a achlysunVyd gan y coedwigoedd. Ond yn awr y gwir- tõnedd y\v fod gwerthiad yr haiarn Ffrengig ■^edi d:\rfod', a mv. y na600.000 o Aveithwyr mown perygL o golli eu hara. 0 herwydd pa ham y tnae de In cynnyg cyulluu cyfraith newydd i osod treth ychwanegol ar yr haiarn a ddvgir i'r M"la.d sef 15 0 ffrancs ar bob 100 Kilogram ar haiarn mown barrau 40 o ffranes ar gynmiainl a uny o ddur; a 60 ofrrancs ar gymmaint a ?my o haiarn gwyrs. Gorchymniynwyd i SynUu? .y gyf?ith g.el e' gymmeryd i ystynaeth. T I °nferth-]un (caricature) gan un o Il\'lnv)!d ati fertL?,,Iun gan un 0 fenecli /'???? dai y h?'" y ?? V ) sgn- fenc(I¡(F "D' J I)" 11, ,th at yr lwa Y tnan 11 J b ,1 3-rhwu y v "?Wer yn ymgynnull 1 pdrycn tuno. l' hW'l d f:-l I arnrt v« i ";»» » ddarluuia u,fo ?"y P"?:? ?? r?w? ??ed'd o hyd olciaf yn sefyll yn ddS5v ,'§0c l; 1 k^gwyl cerr.ad gan un o'r swyddog- ?diy, s g ?? coriipd gan un o'r swyd( l  ? yr h?n sydd fachg ennyn di-farf Ued fyr, yn gortcd dnngo i fynu I ar dabwrdd me\vn Üefn 1 ?rhacdd boch y mUwr. Ar barth arall, gwelir Cossack yU derbyn (Fonnodiau heb ygogi. Dy-  Y Gazette de France, fod en mHwyr gwrul }n,,}' /????rthin yn galonog am y fath ddis- bl'th J r1 J Sav\d ??? hyn ?" brawf eglur o an.. Id ( Idi o I h J. h" S?dtd ?d?d? 'oichg?r ?onantrigoiinn Paris, y rhai ydyr.t c.dy eda. a? hanfod en dinas i ddisgybl- I lat,cli a d*Otl("e r A-v c h y (), l' 1 J b II ?odiranau?nddynthwy vn y modd gwaw( yd ^^■ ?'ystyrUyd hy.t, er eu bod wedi caefeu cyHroi t ? ??lY ddinystr Moscow a'r t?n erchyll wa?h a ???nwyd gan y Ffrangcod yn Russia, i dalu ??? ?-?? adrcfrw goresgynwyr, pan gaw- sa? Syne mor deg. wyd aniry w o'r Aelodau a ddcwtswyd ^ieUiol^n ??"???"' StcHy o herwydd nad oedd eu 10 lad 1 1)' tl 1 hetho??" ?eo}a:dd; parodd y Brenin i cthol- \A nt:tWy Id d I iad nc" '??? gymmeryd a gohiriodd y Sened dr. ? ^ynh ?'? ?yhoeddiad mewn Mthygl a amser- ?yd '?; "'?? Awst ? y" y papurau hyn odd:- ?rth YniorVvr Awstria, yn datgan fod taleithan ?!1'. t? datgau foc talelt an 1.. i IrV Lvwodraethid gynt gan Napo- rh, 'I I b i f??o laf,yi?,odi-aetlild ?,,ytit gttn N?tl)o. 111-,Ill Vil rllatl 0 YDIcrod,ietli Germany; gan fod y medtli&nt o honynt yn per- thyn i'r Ymerawdr Francis trvvy fuddugoliaeth, a thrwy gyttundeb a'r Galluoedd cyfuno]; a gehvir ar y trigolion i gymmeryd y Hw o tfydd- iondeb yn fuan. By vvedir fod hysbysiaeth wedi ei gael o Reggio yn dangos fod anesm wythder ma wry 11 n halaeth Modena, o herwydd fod trigolion y rhan hynny o'r tiidal yn dra anfoddlon i ddychwelyd at Awstria a chymmeryd iau'r Llywodraeth hoiino arnynt dracliefn. • Mynegant fod hanes adferiad y Bourboniaid wedi cael ei dderbyn gydAgorfoledd mawr yn yr holl Drefedigaethau (Colonies) a, berthynent i t fraingc. Derbynwyd y newydd yn Barbadoes ar y 27ain o Fai, gan y lfreign ad Barrosa. Ilys- bysir gan lythyrau o'r Ilavannah, fod Petion (yr hwn ynghyd a Cristophe a fuont yn ymryson yn hir am vr orsedd) yn St. Domingo wedi derchafu y fanner wen yn Port-au-Prince, ac wedi datgan ei fod o du Loui XVfII. a bod lluoedd Chris- tophe yn encilio, o herwydd pa ham meddyliant y daw'r yuys i feddiant Ffraingc heb lanv-er o drafferth. j Y mae priodas Dug Cumberland a Thywys- oges Salms, i gymmeryd lie cyn hir yn Berlin, He y nrae'r Bendefiges uchod yn awr. Uysbysir gaii y llythyrau a dderbyniasom ddoe o Lcrpwl, fod y Hongau a'u llwythi o ynys Amelia, y rhai a attafaelwyd gan Swydd- ogion y Toll-dy, wedi cael eu rhyddhau, wedi i Swyddogion y gyfraith perthynol i'r Trysor-dy, yn Llundain, ac ercill amlygu eu meddyliau ar y pwngc. Yn ganlynol i hyn yr ydym yn dealt fod marchnad y cottwn wedi gostwng. 4r amser goleuad cyffredin dinas Berlin, y- 7fed o Awst, ar gyfrif dychweliad y Brenin, Ffrederic William, yr oedd gan gigydd yn y ddinas lun tryloyw yn ei iienestr, yn arddangos ei d ion, a f ar-ysgrl en hon, Wer meinen Konig thut verachten, Thu ich wie diesen Ochsen Schlachten." Y r hwna ddirmygo fy Mrenin, a ladtlif fel yr eidion hwii." Pigion o lythyr a amserwyd Lerpwl, Awst 2S:—" Y mae'r Alert, Cadpen Brown, wedi dyfc-d yma o Burin, Newfoundland, hi a hwyl- iedd oddi yno aryr Slain o Gorphenhaf, IIys- bysir gan y Cadpen Brown fod Hong wpdl dy fod yiio y dyad cyn iddo ef hwylioj o Halifax mewn pedvvar diwrnod, llywydd yr hon a dtly wedai fod y badau perthynol i'r Hongau y rhai ydynt dan ly wyddiaeth y Llyngesydd Cochrane, wedi Hosgi tref Portland t'r llongau yn y porth hwn- nw a bod yr banes yn cael èi gredu yn gadarn yn Burin." Dywedir wrthym fod llawer b yrmdeithwyr traiSior yn y deyrnas hon yn myned o le i le, i gael áHån y wybodaeth berthynol i'n llaw-wei- thiau, ati bod wedi bod yn llwyddiannus mewn amryw fannau; pa fodd bynnag y maent wedi cael eu siommi yrt hpllol mewn rhai treli, o her- w)-dd,,(,wybod olr trigoiioii mai nid boddio cyw- rein-ymofyniad (curiosity) oedd eu hunig ddi- ben. Gan fed y dref hon yu lie o'r pwys mwyaf iddynt, o herwydd lliosogrwydd y peiriannau y rhai sydl ar waith yma, yr ydym yn gobeithio, er budd i'r cyffredin, na fydd i un ystyriaetli fod yn achos iddynt gael eu dwyn i neb oiti llaw- weithiau (manufactories) m.~jjiii/t. llerald. Ynghylch wyth o'r gloch nos FaWrth gyrrodd brys-gerbyd ar draws Boneddiges o'r euw IIig- gans, tra'r oedd yn croesi Fleet-street; do!u' i? yd hi i'r fath raddau, fel nad oes fawr gobaith am ei lii i'j, fath raddau, fel na d oes fa wr gobaitti ant ei Cadwyd ymofyniad Ynad llofruddiaeth ar Staadart Green gerllaw Chiswitk, dydd Mawrth diweddaf, ar gorph pleutyn newydd ei eni, yr hwn a gafwyd yn yr afon Thames, mewn cwd, a'i ddwylaw a'i draed wedi eu clyrnmu, a char- reg wedi ei rhwymo wrth y cwd; drwgdybiwyd fod Boneddiges yr hon a fuasai yn llettya yn nhy Mr. B. ac yn gtaf ar yr amser dros rai dydd- iau, yn euog o lofruddio ei phlentyn Bas-tardd- aidd; o herwydd aeth hi a'u theulu o'r Hetty uchod cyn gyntedagy gwellodd, ac nid oes neb yn gwybod i ba le yr aeth gohiriwyd yr ymof- yniad gan yr Ynad, mewn trefn i gael amser i chwilio yn fanylach i'r achos, a chael hysbys- iaeth os gellir y nghylch y ffoaduriaid. Disgwylir i wlad alluog ar y cyfandir i ddwyn cynllun ger bran y gymmanfa yn V ienna, i csod terfyn ar y gwaith ysbeilgar a ddygir ymlaen hyd yma mor ddigerydd gan daleithau Barbery. Y mae llythyrau o Quebec yn hysbysu nad yw achosion Prydain yn y ddwy Ganada gystal ag y gallasid ddymuno eu bod. Achwynant ar ddillyg tnedrusrwydd ac ymroddiad yn y Pcnciwdod (Syr G20. Prevost) ac ar ddydoliad o'n milwyr mewn ihai parthau, o herwydd yn ol tyb y cytl- redin, y gallasent y mosod arrai 0 brif sefyllfaoedd y gelynion yn llwyddiannus. Pa fodd bynnag yr oedd dyfodiad lluoedd o'r newydd o Ffraingc i'r wlad, a'r disgwyliad am llaenoi- newydd wedi gwroli a sirioli lIawer ar breswylwyr Canada. Yr oedd llawer o duchan a grwguach y bore hwn yngwesty Lloyd, gau amnw o falierwyr, yn 1 I h erbYIl Arglwyddi'r mor-lys, o herwydd eu hes- geulusdotl i ddiogelu llongaw mabilacliol. Yul- ddengys fod un ar bumtheg o longau wedi cael eu cymmeryd neu eu dinyrstrio gan un herw-long Americaidd, y Monmouth, mewn saith wythnos o amser. Y mae'r Malierwyr ynghylch danfon deisyijad am nawdd e.Ifeithiol i'n llongau ar y ii.,oroedd.

[No title]

Advertising