Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

BAEBDONIAETH. »e«<-=-I

ATTEH I LYTHYR MR. J. J. OR…

! -4-T Crllû"EDDTV.n SEllEN…

News
Cite
Share

-4-T Crllû"EDDTV.n SEllEN GOJlt:R. Mn. GoMER,—Da gCnnyf wcied eich Sefcn yn dis- glacrtomct'odtdog; ymaehi yn add)u'n i'r Gymraeg; v mac hi yn gotcno uawer o hi! Gomer, ac yn ant'on yma:t.h y dtt-dc'w dyv/yuwch o anwybodaeth o'u ptith.— Ohebwyr dy;gcdig a Be'n}aid cywrmnt a]- y:' iaith, ond goddefwch i mi ddywedyd wrthych fod iiawcr o honynt yn arfer gormod 0 gecraeth, a chwareu ar e'riau, yr hyn nad yw yn atteb Un dibcn i'i' ddadi dytasai rhcswm a hynnv.-sedd gxsl y b!a':n ac nid chwareu &r eirian. Synwyrol lawn y dywedasoch Mr. Gomer, Pe tnniat eich hewy!!yswyr da fwy ar y pwngc mewn (ladt, a !!ai ar cu :;Hydd, y bydd:d eu !!ythyran yn fyn'ach, sc yn ymot'ynga: 0 i na y CYI1g0l'; )'n wi}' dymunol en K))ydd ywsy:wedd Hythyrau Hmver o honynt. Nid oedd Uythyr Idhs Fychan ynattcb m'maw'' o ddiben end bcioarj ieuengctid Mr. J. J. B.). ac cihvaith Hidosdd nn addysg yn Uythyr'Dewi ond cut'oarD.acIdrtsFychan. Yr ocdd yn dda gennyf weied Hythyr synwyrot Ta- Ibh'mn ya eich Scrcn; ca!! ci ddywediad yn crhyu ':i0-ifcnnn «? yn He 0; end am 'sgr:icnnH t cz yn He ilid ei, ys- wyf yn mctuu cyd-wc!ed ag ef. MeddyUaf y b'ydda:'n v,'cU dywcdyd, y nMC ef wcdi myn'd idtl ei dv," na dywedyd, y hiae cf wedi myn'd ei dv, o her. Viydd tbd iae etyn !M':tn;dd yn can!yn en gtiydd gan hynny meddy!iat' y byddai'n \ve!t !;osod cydsc'n:ad r!iyngddynt,yr hyn syd(! yn cad ci arfei' yn y GiOeg;CHd I Midcbys-afy byddat'n fwv cv(1sVlJiol a' Illist i ddv- wedwd, y mae ef \vedi my'd :p dy." Meddyiiaf mac ar saH dda y dywedodd Lhmelyn mae o'r :hyw wi'y'.vaidd yw'i- af ua eUh' ci a!w \Vcithi;:n ft itC wcithiallh¿, !:<:b !'Iieo!aH'r gramad'eg; a chfiH y dywGttodd Shhmas Wynedd yn nghyleh hynny yn cTbyn Lewis; end am y mcddyiiafmaGb'r t'hyY.' feT!nywaidd y.v; ac md o'r !'hyw ítl y Siamas. Y mae 'heo1 odiaeth gan My. Gam- boid i tVahatnaetbn !'hwBg y rhyw wrywatdd, a' rhyw fetJ1'iywaidd, yrhos sydd i'r ystyr hyn; pob gair yn dechreu a <!n a" cydsetninM cyt'newidlol (mutable con- son(i.,its.) oct(licitlir i, a rh, drwy o&od y Hod-bandog y e'u bfacn a gyfhewIdiaKt yi) natm-io! O'r s:UH gated Jt- sat)! JyH(;r, 6s byddant c'r ihyw fenllywaidd, mcgi'¡; i,)?f, y elm!; t01Ti.mx:n y trei, y d'ref;carrèg, y gaiTeg; ac hefyd t,oecl, y droed, nid y troed., Ond, os byddant o" rhyw wi??-a:dd, ni ebyfncwidia y sam, truw, v tanÓ, y tY, y hy, n;d p dg; cctfy!, Y cffyl, &:e. Y ddi-v,,g gcunyfiymod yn dyuedyd yn erbvH a Mh W. 0. end mi fyudaf ddio!ch'gar iddo et", Reu GatÍ\"gan, rtcu Sinam'as, Rm ddangos i mi fy nghamsyma.d, os ydwyf yn camsynied, ac ni fydd arnaf sywiSydd ei addef. y I- i a f, y byddni yh gyfaasswdd a' iaith i 'scryfennuJ)/¡] yn lie DJ; ac LiI, yn !Ie Lt, yu v)' un modd a TA, PA, Rh ac C'A. bymtmaf gne: gwybod barn cich Gohebwyr ar y dfefn hchod o 'scryfennu. Pa rcc! Pawba atteb m:li am fed tn c! yn t:aniYIl cu gly(id, o herwydd lJi .aUasid gwybod pn nn ai Rhydd-did ai fnasai y sair-. Yn awr pe arfet id d7t yn He tliL, a 's"i fcnmt fei hyn, RkydlulÙl, Mi fnasfi uchos !<yrt!uo i {!é;- syHi:jd, Dyu))):t\vn g'ad g\vyi)od :,an D"wf a Hewchn bwy ams<'r (tense) a 'lTwdd <'mood) gnir nidwyfyhCQfio :)niwe!fdygai)-yh g::m.. ddynt hwy'. Dylai p:iwb, Mr. Gc'np! fod yn ofilill,.s i bcidio cyrm11)"r-gn Ph ac 7'y mown geirian megis Phon canys d;y!id 'sct-yfennt! l)bb ::ai¡' èylii!'ci;>; glL'J'CÙldiol ag ¡'J; nK-gts Ièfol1¡ Ffot-dd, rtun, &c. ttc hj. fyd bob gair \vedi deiHio o'rIJadin; inegis F:f!/dd (L' fJ;âih (iJ. Pc!'t'c(-tnm), &o. ac nil! Phydd, Ph, &< ond pub KHir Cy!mfipa:a fvddoyn decht'eu ii't' Uy!:hy!'t'n a. gyfiJcwidir i P/t, megis Pen¡ ei !<>;¡en, Mid ei jf_/ht; ac feliy hefyd bob gà¡t. a (vddo yn <!eii![o o'r a't' IIcbi'acp, &c. Yn a\vt-,Mt-. Gumcr, nu ddiwt'th'.tf, gun ddymtmo nr cich C'ch(.-b\vyr fod yn fvr, ac yn hynaws, yti en liyth- y:an at en gitydd, a gadact y gecracti) yn ôl; end g; beitbiafna roddir y ddadl heibio ynltollui; canys yn aWl drwy !ewyrch eich Sercn y mae <,s oes Awdihad iddl; ae yn wir rhan y d tad! yw'r )-Ii:u) o:-eu o'<-h Scren n Hawet'oedd e.-uHt o'ch da:- neayddIoH. Eich cwyiiysiwr da, M';UK!G.

[No title]

MARCHNADOEBD. ]