Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

'' I I'ATEIN GOHEHWYR, ........…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I ATEIN GOHEHWYR, ') Dcrbymasom Lythyrau R. E-, Meinon,a Gwerl¡r;ifYS'T. j i ??@s?? BARGENtON IHAWHION.S'ylwVd rod amryw sefyd- yn a\'vr yn ddiannieuo!, nas geHir (-apt gweUmargen am nag ArwydH'nod (Ticket) yn yGHe!brenfa (Lottery) yr hDn a dyuuir ar y Haf 0 Fedi, gan fod yr Arwydd-nodauynrhnttachynawrnag y boontcrys rhai bfynyddan; ac ar yr un pi-yd, y mac'r PrifArian- dl'ys<lu (Prizes) yn gynunaint ac mor Hiosoced ag oedd- ynt, acy mac'r ThvsiieiafyMfwy na pin-is Arwyddnbd. Y niac'r Pnrch. W. o'r (h'ef hon, ti-edi cac! o drctni i fod yn Dd<;cn GwiadaiddDeoniaetb Browv), gan Argiwydd Esgob Tyddcw:, yn He'r Paich. J. CoHins, Rhoddwyd cinio ;,Ni-, i iI)Iant.)-sgol Arg. Dvnefor, !ti-ddyddgcnedigaethvTywysogRhag!aw. Hir angwyddfodoldeb -.gwiad?araidd Svr. W. W. ?'ynno vm Mrydnin !sydd. 'wed: ad)hsurn esgenlusad y Wh'dd Ammacthydùol yt1W,'Yd.dyn hon yn Wynnstay. Y niac.?i-yn tawero yir.Ty'nnuitgan foneddigion, bo- neddigc?u, nc erciU, y ?yt?iior hwn, i'r ymolchfeydd yn Abo-ta?e ac Abery?HvyUn ac yryuym yn dyaU t'od cynnuUiad aHarfcroi 'y- r haf hwn i tfvniioniiati Uan- di-tndod. Gydil dywcnydd yr 'ydym yn dy'sgu fnd Cyfai'fod <a chyfrifblo Offeiri:a id a t-hyfeiliion ei-eiit t Gymdeithnsy Bibiau, wedt caet pt gynna! dydd Mawrth dtwcddafvn Penihys, i sefydin Hiblfi)mnwnfa trwy'r p?n't)t itynnv o Ddeoniaeth Browyj-ag sydd.o dH'r GodJcwin [ A{)cr. ta\\p;' prydycytunwydiatw Cyfat'fod mwv cyti'tedLn wcdtdyfodiadyPurch.J. Ovven i'r diet bon. Y y Gadai)-, ac ad:oddwvd an!- I'Y\V byri-ioli, l ryw hancsiol1 byrrion, y rhai oeddynt eglnrhaolO fudd. ioidch Hibt Gymmanfaoedd, gan Mr. Jostr.1i 1.icei a bcnedd.giOjiPt'f'H).. j .Casghyd Heel Awst, "yn Ngi.ner- fcl Sut pythetnos i'r diweddaf, cr cynnor- thwy i Gymd<?it!ias Genbado! Lhtndaitt; ac a:dav.odd ychwancg nil ;;QO o bob! iCtuungc perthync! t'riie uchod )'o(.dtCf;iM[ogynw\thnosoltnagatgefi)pgi'rgY!udfi.- Yr-ydym yn dcaU fod Gyu-' norths yoi,: Gyntdeithas Gpnh:x!ol y Bedyddwyr i gaet Cl fflHfiQ YtJ y dref hon. Yntddengysnad oes dim i!<u ? ym mwriad Cnsttanogion n wahunot enwan y'n yr ccs hpn, na gorcht'ygu'r byd eilnn-addoigar a a'dd; <!c wrfh ysfyricd yr ;u'f:un yrnosodot a ddefcvd<iir .ganddynt, sct' gwasgarn Bibta)),adanton prpgt-t'.wyi- i L-i'cngytui' rhai sydd yn y tywyH?ch, ac nid gyrrn !iHoed(} o ?iwyr, fpj y gMna: teyrn?oedd cred, yi/ oes Rhyfct Y (roes" (-'C}'d{!) fef y gciwid yryniosodtad a wnned ga:) y r}¡,:u fwyaf odcyrnasoedÜ Cristianogol g')l]t, yn erbyn I\1;¡homctaniaid; .Iis gaJ!wn lai na dym- unoiddyntiwyddiant, a btiddngoHaeth lawn i gani.vn euhynid!<"<'h<adati; ('nysyniaentyn tnyned i'r yn hcno) r'cj cu Bfaenor a't' apo.stuiton, a:'f<m nniw'mc!.): frlwi nidoeddynt griawdol, ondnertbolti-v.'v Dduw i dynnn cestyHi'r !tawr: a pttan gvfiom fod yn rhaid t gi'efydd Ciif-torc.sgyn pob gwiad a nynn;) yn gy<T]ed:n cyn y di\vc<)d; a bod iiwyddiant mwy nag oeddid yn ddisgwy! yn cyd-fyncd a'u hymdrechiadan eis!ocs, :un fod tt (;glwysi M-edi cue! ell coi-iloli yH yr Indie; yr !syn a ddengys nad yw yr arian a gcsgHr yn cac! pH rho<!di ymtnaith am J'd)m, nen nad y\v Hafur yr \tn- drechwyi' crctyddot "yn ydymyn hyderus y ilwydda'r gwaith, nes hyddo hoH dpyrnasccdd y byd yn ciddo cin Harghvyd nt a'! Grist ft. Ymddcngys hcfyd fod ysbryd svrtuio m' y g<nedl ienangc, a r'LSantinewn amryw b:u- 10 :n, y lhai ydynt (h'a awyddns i gasglu enwan ant gumiog yr wythnos i gynnai y Ccnhadon a rhoddi bib- Ian i (\dgolioii cysgod anga,n. 'y mae ychwaneg na &'00 o Egl'.vyst Protcstanatdd yn Khan olythyroddi'.vrth y Parch. J. Ivimey, o Lnn- dain, nt y Parch. J. Hanies, o A bota'.vc:-—" Yr w\f. newydtj dderbyn y itythyc cvichynoi (ncu iythyr cvtn- manta) diwcddhf 0 India. Y mac anu-yw oaelod:))) yr egiwys yn Calcutta Ae.(ji I)iai-w yn ddiwcdda.r, ymhiith y rhaj y mne <Ian o'r pregethwyr ol'odorol, f(¡is!¡¡¡({-Das,o; Y mae y C<nhadonnic\vn iechyd gwych, ac ymaepcthnu ynmyncd rhagddynt yn ¡¡wyddannlls. 'Gn.sododd yj UywodnHt1¡ atbliad,. mcwn than, i'rerchyt) waith o losgt menywaid. Yr wyf yn gobeithio y bydd i fyned- )ad yi!)!n<;n distaw,olHl ctto :nrdnrdmloJ, yr den,gy!, i ddifodi yn cbr\dd yrhoUweLthredoedd hyn t) ciddo y Iywyllweh. Bhn gennym fyn(>u ?bddanjwain a!a!'usac fingheno! wdt dtg\\ydd yugn?.waith G)d' Pt'ntre gcrliaw'r dref! ))on)bc.edyd(tMcrchc!-d[Wpddaf,cynnne)'oddymyg-! da:th, nen'r awyr ammhtH', dan yn y pw!), a Haddwyd ppdwaro'rdvnion \n vf:m, tiwy losgi neu fogi; yr! oedd gwragcdd a phiant gan d)i o honynt; cafodd am. ry'.t- cre:!Iy' ciiy<ifg m?ed" g:)n y tan, ond nid oedd o' fa'.vrpwys. Gadwydymofyniad yuaditofrnddiacth ar y cyi'ph dydd lau.—Rheithfarn, -?rM-.?ae?! t/</(/m?;'e?/.tf,?. Blin gennv:n nu alla,9èm !'oddi yr hyshY'¡aetb cali- }yno} yn Cin rhit'yn diueddaf, yr hwn a ddcrbyniasom.! pan ocdd y pa.)th oh'f o hono yn myncd i'r wasg"D,vdd Gwencr y !]t'cd o'r nus hwn, cyn!!nfrM'yd dyn ienangc yr in\n ocdd ynghytch 20 mhvydd oed, R.'r ]nvu a gymmcrasai ei in yn y cerbyd o l.undain i'r FfDni mor I giafcd ar y fron!;I, tèl yg'fii'fnah1O ros yN Witney (trefyn swydd Rhydychen, yn nghyich 64nii!ldiry tn ynin i. Lnndain) ac me\n! modd annedv.'ydd efe a arcs- t odd mcwn tv dyn di-dost! yrh'.vn o Ùerwyddtod v ? bachgen yn gJaf, neu yn annhueddot i dreuu!) Hawer o arian, a'i tr&dd aUan.Ur ueol ar yr hwyr cantynol, ac ar ) Mwaithynciu'oainddyfodfarrtvdracht'fn.acthvf Tai'arnwra!tana(;a'icu!odd yn greuion—'wedi hynnv efe 'a actii t dv araU; ond dydd Sul, g: ei fod iawer yng!afach,efc a gymnierwyd t'r He v bn. f:u-wnosFnwrth,a.Cni!<dd\vyd ef yn weddaidd dydd lan. Y tuae'r Tafarnwr wedi cael ei rwymo trosodd i j brawdiysamei ymddygiad—ni iefaru ond ychydig Saesncg; dyweUai mat ci enw ocdd yr oedd gan- dtto ddan neu <iri o iytj-an Cymrapg; vt) y rhai yr redd vvedi ei y'.gnfennn, Davi¡1 EV1.hs,ofN anthenfot; 1811:' David Evans, nt' 181J. David Evaus's book,AprU]2,M'3, written by r')tt David Evans at AiitddH." A'r dydd cyn iddofa'-v.'cfe a ysgnfennodd fei y canlyn, "Da'vidEyans,Xant:tenfotfach,Card!g, ac a Y Mac Mr. Leakp, gwr bonhc'Jd!g o Mi'-Mtcr Lov(:ger!!aV/ \H<:nev, wedi y:nyraGth ci'yn lawer yn yr achos pruddaidd hwn, ac cic a fydd yn dra Fliri-o,,i i rcddi pob hy",bysiaeth ag a!{ot!yfciinonytrengedig. I Dydd Sadwru ?'ythnos i'r dtM'cd iaf. caf\d corph Mrs. WHiam?gwraig Mr. ?Vm. Wiliams, Cy?y n'ntwrwd ydd ??f:?rc<) o Aber-dau-gteddyf, ar Y (:rèiia\ll gyferbyn a darilaw-dy (?)'<:<i.?M.s'<;) Mr. Gayer St:u buck ei d)'yi!if< yn fawr; ynjddcn- gys e' bod wedi myned tna Harbi'anstonp,ne'r oedd ei gwr wedi myned.i flair, ac yn bwy nac ondd hi yn ddisgwyihpb ddyt'hwetyd, mewn trefn i gyfal'f"d ag cf,athybiriddisy!'t!:io'd)oa y bont, a chael ci. dwyn gan yfnfrr!nan lie cafwyd hi—.RheithfarB—Ca/'M'yd K'ft/< bacldi. R !It:budd i' s(rivl sydd ?In ?Jmdduyn yH ,T,t,eiilon t!lag at viiad Ilofrii(-Idi, e ti I yn Leicester yr wythnos ddnvcddai ar go) ph John Scott, yrhwh a a gafodd gan getty!. Y)n' ddangosai fod y trengcdig yu cnrO -y eeiFyt ar ei ystlys a phrt'n, gan ddsi (,Y,, o.,y y ccffylyn ei'taw ar yr )t!! pryd/acy.nsefyHo'r tu 01 iddo, yr hyn a burodd i'r cett'y) v.ingo.atharawodd y dynannedwydd ynrymus ar ei fol, sj'l'tivdJi 1¡ t;tl-e odd vii ddmtt.rsg' damwa!n, nos lau wythnos !'r yr hyn a t'n yu agosa bod yn anghenol i ydnnllleg nag- 20 O' ddynion; o ?Mios cam-ynjâ.dygiad un o'r bqdau; derbyniodd y dyn hwn t-tt'Hdi nhyd a clil u d-1k;vtli i tad ur21ah: o IOIl :i g Qedd newydddyfodrt-aitgiiorfa o'r India Orllnnnol; !}an- wyd y b&d gan y m:;nedoJiol1 (passengers) a r)JaÍ 0 ho- nyi)t yn fpd(!won, fct mat p:'in yr oedd tie r odwy rw'\f iweithto.ct t'odygwynt yn c'invythn yn })ed g'yf. a chryn c!iwyd(t yn y mur, a' bad yn d,wfr. Mwyhawyd y t)\yy anfcd)'us:ydd: ac anv.'vb- odaeth yns;hy!ch ymoddigyfciHoi'rafon, ganfod y ncs yn gymntyicc; ac yn drathywy]!. T:u'awf)dd y bad yn erbyn y gwaelod ar y Swash, ac acth yn fwv na banner Uawn o. ddwfrmcwn munndyn, a ehfotld y rno)' fynt-diaff tind:! drosto. a sefyHfa't' ¡nynedolum y)) ddi- oija'th; yt'oedd y noHgan yu ihy bcH i alw ai-n\'nt; ond niewn madd dedwydd gwelwyŒ Hong {s!aw iddynt, yr hpn a dybid o.edd y*} thy beH i'r dynton m* i )lwrdd i gIywed, pa fbdd bymlag,. mewneithaf cyfyngdcr gwnaed y cynnyg, a'r nocdd ynghyd a§. gwragcdd a gyrhacddasant y tlÖlig, gwvryt- hon -a ddaHthant ar y ac aacnubasant wyr y bad, p)yd yr r;edd mcwn ystynaetL yn ti-ei li .A'viieb-,iii.Y iii,, in i;)d dyogar gwyr y Hong- yn haeddu')' tra y niae't' badwr yn o gcrydd itymdost. Euogf3nuvyd Witliam Evans, ulias Stev("ll,oed 45, ) am iedratta an:ryw wisgoedd, ('xc. i duioddpf dwy J1y- nedd o gar{'h;!)' y]h.mrawd)ys Myn\vy yr wythno. d<U- wcddaf. Hhydd!tmvyda)nt'ywga!'c!iarorn)nerfiH,y' rfiai a garcharasid oi:erwydd drwgdybio ynunig eu hod yn euog o wahanot driJsedd¡iu.. Rtiyddhavyd Rheithwyr Feirionydd dydd Sadwrn wytimos i'r diweddaf. tx'b i on iichos g-adei ddn'yn ger en bronnan; nid oe<)d na tiadyicdwr yn y d''y.au yr invn a daHwyd yu agorc<). Yin Mrawdtys Durham, y mis hwh, CYhnddwyd Ann Cran!pton (ued40), o Gastcl! Barnard, ar !w imboti Jordan, gwehydd, o don-i ymhtth ei (tf>;üd dirgel nx)dd iiizil,(-isiis :u' yr 8fed o fawrth diweddaf, gydà'i' bwnad i'wanaH) :i'ianit'!)tTib. Enog-J1,ncùladh, Adfywiwyd yr arfermd gy,vilyddnso¡!Ylinuysgu clai g,%Vyll u pheiittt'id ynn ddhvcddcu'. DaUwyd tan- sadiaid o'r c\mmysgedd riu:idd hyn yn nhy pobydd Pikisliin-- dvdd lau \vyHi- ncs Ft- dl\+;eddaf, a tharlwyd iiwynt t'r n:nr. Haerir fod cymmah'.tag ugaintunhello'rc'ethwn \vcJi f;ae! ct %k-ei-ttiu i'r dtbt;n gwarthns h'Ait b fewn i'r dan npn' 11 ((ul'd{yoedd Trim ¡sol (QuÙrter .Ç;¡'8,m. ).y n 01 Gweithrc-d o cidd<i y Scnedd)' a wnawd y!) y mac Brawdlys Ti-iiiiisol i ei H:vnnal o tiyn a!!an yn yr wythuo:- vi1t<lf v.C(U'r )l_e:j o Ú vd ref; ac yn o! Gwe"ith\'(;d ai'a)!, y mac Aroly?wyr. y t!f)dion t g;)'! en Br y 2;aiÍ1 6 Fa\h¡h, fI fewB j bedwal' ùrwrnod <Ü' ddcgi h}ïiny y inte \n! rhoddi hciij;o fain (/ros am.s(;rlnvt),ac wedig-a!w'r echwynwyr )'Hghyd, Ond pan ystytiom nad oes t'c'mnia-vr o A:ia.n\ vr vn y \ad yn cadvv i!a'.vcr ychwaueg o ?:rian sexnr yn eu tr\so! fcydd na byddo en {:(;!si(u, dichon fod taiupandJysireuhysprtfau t rnewn yn amaL pr fod! ganddyst ddis'on o fudd. ond fact yphydtg mnscr i da)(! '<;Us. yu y bunt i.bub nn o'u ac efaHai tawe" i ynsweddi)!. Mewn<'yfarfod a :;ynnaliwyd yh Lpicfter, i evUnnh sr Y ia.itac]) raeihion, ::wnset)i y Parcti. Kobt. Ha'!) araettt yr ho)) a anrhydsddodd m beu a': R:?n, (ci syn\vvr a't dpcddiad i a'r hon tnewn iraHuoed. hyawdiedd oe<'nj dda?nniadd) j n't-en\vmawra?,tn)ddcyn hyn:—Pa i.'pUt a t'cddv)- ietn,"pbeMr. ai? R,)iiin IIbod atho!! Ynt'vd- ddcwrion (DM?oa?M) pe c?.'dnabyddasai efe wrih fob) P!ydxin,eifdd yn gwybod tod cynUwyn i, ac vspeiim dynion Sherwood yn groe i gyCreithian scf.y(Hog cretydd, dynoUaeth, a chyrhnvnder. uc \'<' V!)! drechat et'ci oi'ct! t osod terfyn ar y difrod a_?vHawntd bob dydd, ymhen 1)tiiii {ml'à -O 1f:inI1' y ddarn Lychun o atwmyn chwUjpI (titbe) corsrio!! (cane) wcdi ei thyr.udrostioIiyndyUanbychain. Cosodwciidan bcint o dwfr mewii ysten br{dd g'd. Cynhyi-Fwch (net! trowc'!) y dwfr a'r t:ors-fFont)chod yn itcd gyfiym, dros bt'm.nnutud. Gadewch iddo orphwvs dros 1U ninmtd, a bydd i'r rht'nyHau lIy;zredig gwyinpo bei.dtaMtwnws;! I i'r gwaelod. TywaHtwch y dwft- gloyw oddi ar y gwael- odio)) j)yclJ yn bur ac yn r!asns. Dthenyddiwyd Henry L.ye, JohnMilfheH, Frnncisi Aiatoney/'Johu Ashtoo, a Joim Field, neu John Wi)d, bore dydd L!.nn d'weddaf, yn yr Old i BaHcy, am v.ahanot feiau angitpHot a gyiiawnwvd g-au- ddynt; yroeddy)!to!tynymdd\vyn mcgis y gweddat i ddyn'on yncusct'yitfa rcsynus, oil ti Yt- hwn ocdd yn nehHoac y!) dawnsio ar hyd yr i)oii ii'ordd o'r dafar-dy t'r ddyhenyddfa, Mcar y glwy'd, tra'roedd y dyhenyddiwr yn cy!!a\vni ei swydd. ac yn gwapddi ai)an, Wellingtoll dros tvth." Wedt t'r dybeuyddiwi' ddisgyn oddiar y g!wyd i oiiwng yr asteit, ar vrhon y safa: ygrcs\!)o)ionhyn, ita\\)-oda:) cu traed, safodd Ashton yn iionydd dros ychydig, e:thr pan dcmnodd YTI¡ asteU ?;i sig!o o dan ei draed, cte a neidiodd barth ara)) o'r gtwyd )te yroedd yr OrTe'riad yn sctv)),ade<-h- rcnodd ddawnsioo'rnewydd, a swaeddi, "Wenineton dros fyth gorfu ar y d?enyOdiwresgyn i'rgi?yd dra- ac ymatiyd yn Asttton, a'i danu i'r gwagle ag oed<iyn ytnagor i'wdderbyn; ac felly gornhenodd ei yrfa. Han?yd yr edrych-?yr ag ars\\yd, eithr nid oedd Ie i t't'!0 swyddogton cynawhde' ond yr oedd I hwyhad dioddpf?mt y dynti'nenns hwn Yn dd\)ndus I'w ymddygiad anweddaidd pf d hun. DatUenaso.n am "Ta)<-(htg:tndwyHpcc!tod," \vc!e ymagynuhMinto n'a-' ic<iwc!), fc;t y ):tcd!'ai yr ystrnan <')tW.uae pau oedd niewn (,I ydydnyniadau! I' j I. ), ,'J'Il'!Jdd Caenly,j d; Liun, 19; Capet-y-C''eit:ut, a PtK.ntf.ten, Iau/ 2'.).' CastelJnedd, L!n,12; Pemhys, Sadwrn, (;(/Cfll!'dd¡n.('rrYI'd(lill, G\<-c')"r. 9; Cas- tc]!newyd<)-yi)-t!yn, aTai-U'echau, Ah'wrti), '1'C D)\s- hY\n, Lhm, :). a Unn, 1\ i Lacharn, a Mnwrth; 27, U<meH), Gweder, 30; Llanga.dog, Imi, Swydd R<?M/o.—-Arberth, a G6; Hen- feddau,Mawrth,27; MwU-fordd, a !\Iwncton, Gwcil;:3. Su;ydl1 Aberteifi.-AIH.>rtcifi, a tabarn, I.m,8; Han bedr-Pontstephen. ?adwrn, 17, Linn, 26; Liandys)]}, L!u'],l9; Uanarth, Ian, 22; Lliiastne%(Ift Gwehei- 23;Rhos,Iau,15. i Fi'echi'in¡'AberhOhddÍl 9; Cape!- coc!i, Tai?arth;.Gwcner,?. i ?'ft-?a Fff<?//(;?.Ca.stpt!.Paup, la! 38 Pont-Rhyf!- y-Ctetiion, ?Inwrih, 17 Rhatadcrgwy; Huu, :< SM-yJd Filnwy.-Penn" Huu, '26; CastHlInewydd-ar- Wyfig,Liut!,jg. 16; laiii(tioe, L'Iuti, 3.9 Trail- 1'2; Tt-etaidwyn, Linn, 5. 8Ù'ytld Fdl'iol!ydd.Bala, Llun,.1' 3\IrrI'1;0f; 2; 12; Dinns-Mowddwy, Sn- dwt-n. l<); DoJgeHcn, Mawrt!), 2(); Lhi-'fn'.Vt', a Towyn, Met-chet-, t4; UanyCt),aPenyati-ud,L!un,n. 8wydd J:flint.RhSddlan, Iau; 8; TrdIynnon, Me!- .che)',gl. Sit-ydd D(iiirbeelt.Din, beeb, a Ruth;!]. L!nn, 36; G\viec';Ktn, Hah, 19, Danelinn; a Hanynivnach, Gwe- :ior,2S; Llanrhaiadr.vm-Moch- ;;8; Uiim'wst, SaÙ\7r¡¡; 17; Y t!pytty- ,3; L 7 "Yspytty- If'an.Mettbet',gl. t G't!<'r?<u?!.—Abercon\vy,Hu!],5;Peddcc!ert l a CIN ndoe-fawi, vii Arfon, G\\ener., gg Bettys, a Pen- nine hno, Merchet, '21; Bcttws G<umon, lau, '1'2; Pc;n- utorfa, Sad. 24; Ttefriw, Sad. 5. Hu:i,l9; LlaiiüÚrdllnedd, Mereh@! 7 a 26. T?M?'-f: ?Hs'M?;' MftLK < cft/fM.—.CyC. ;'UL?:t 'r I"d..?\cn a. ¡',v.l1'af¡¡nÚ¡t dorr:set nythyr nr y S:\h?alh,'ond ttt?Hn'<3t Kuthun (Ltd Jew) yr hwnccdd n <'iu\n in?cr c i\t:w. ?an'?o ynf?yxort'tt' 3)eyinas, m'os ]iyd ncs ocdd n Sabbath'd:-osodiLh?bWt!io [ \bo? pti.fbttd *')' f€(i.? ppthan yn gwei\yyd cf arnS;¡¡lt 1 y gyfnewh4fa, yu aor n: thyr a/ ddyg?yd Htto y'!C, .t ph<<i) d'r fr:tdui:a:¡1":I1\¡¡¡t\ ''t Sabh.'th t)'y :iS:cr y SCI ;.e:;rra:,H¡Iï:W(¡:} Na'in.n f.-i h!:u, ¡ trw, dys::io nad pfdd y 'niig \\Cdl ¡ (J:'lladÚ,ó! Yr opd;i i:n wr d' )'<<t:c<'c. a dorri ct gihj wrth ucidio d;'os boHh. Cynintemyd et'ut ¡<w!ci1U. ynj\JiHhilJ, T Ijwn a ü;ododd pi i;Un y'n.ei !!e, ac* a i thwyn!odd; wedt i'r ci s.ac! t'i dd'-vyn nt. y mcddya: ')n- } waith neu <!dwy, ef'e ,1 at ddwy?ait!! v dydd yn ?si.nn ) gmd-trin ei.stin, hyd ncs .:achnodd. Hyw bryd ,cd.i !hYll" tia yr oNldy llawfeÜtiyg yn <ot'ympryd.o ar np bfre. etc a welai Cato i:ii iieidio di'os y ac yt: trwy nrwyd(t!0!i tb() a)'))c i tonewn pa;: npshaodd y tueddyi; utto; efe a gaur;, set gast, o i-yv., ie a.' ci liaith, n chuhddi

}jE{iCHA rU,J) MILWRAH);).

Family Notices

Z, 1)-I)fON. .- " ..1..

-<, ' . "a -c'

I .--MARCHNADOEDDCARTREFOT...'…