Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

•LLU-NDAINj Sa myitx, AWST…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

r- M A W It TIT, 23. Daefh Llythyr-godan o Hamburg]), Gotten.. burgh, a Holland, i'r ddinas y bore hwn. Hys- bysant fed Ymerawdwr Russia wedi cyrhapdd St. Petersbargh ar y (25ain o'r mis diweddaf, lie y derbynvvyd ef g) da'r go» foledd mwyal. C'-e- leuwyd y ddinas dair n-oswaith olynol, r oedd Dag Weliu^ion yn Rryssels ar y 19fe(1 o'r mis hwn. Aeth "oi Ur ddasolrwydd gyda Thyw- ysog Etifeddol Orange i Namur, He y'derbynsryd ir>vy gyda phob ain'ygiadau o laweuydd gan y trigolion, megis ca»u clychau, l^onlletau gorfol- edd, saethu mangnelau, a thynnu'r ceffylau ymaith oddi wrth eu cerbyd, yr linvil a dynwyd wedi hynny gab y dynion. Arosasaut yno ddeu- ddydd'i olygu'r lie, yr hwn ynghyd a rhyw Ieoedd ereill a gryf heir, fol y byddant yn am- ddiffynfeydd cedyrn ar gyfftnjau Ffraingc, a dywedant fod Prydain yn tueddu i dalu'r draul a achlysurir gan hyn o orehwyl. -Y i'le,r Dirprwywyr Brytanridd ac Americ- aidd yn Ghent wedi cyfti,"od. i gynnadledda Cynhwysir yrr hysbysiaC'th canlynol ym mliap^ urau Paris, y rhai a dderbynia.som i'r, 20fed o'r mis hwn :—" r ydym yn dysgu o Bayonne fod Llys-argrali Madrid am yr ^lain o Orpheuhaf^ yn cynuwys cyhoeddVad i wahardd pob Ffiangc- wr i fynea i'r Yspaen,-a pheri i'r rhaiag yds rit wedi sefydlu yno i vrnu dacl dan benyd earchar- iadi Y rlicswro a roddir dros hyn yw nad oes ond gorphwyso cddi wrth ryfel "(nid' heddweh'' cyilawn) rhwng v dd?y ?;ad. Yr ydym y?' dysgu o Leghorn, fed Smd IV. Brc'nm Sp.tut ?V? ynghyd ? deulu, yn cad eu dis??y! '?c? a'u bod yu deaU y cychwynai efe oddi yno. i ) t'u 1-(?d yii deall y cycli?i,),iiai ef e odcli y'llo, I I Y mae Tywysog Orange wedi gyt ru allan gy- hoeddiad i rcoleidoio ymddygiad pob un o wyr Belg'ut? ag sydd yn anneddu yn Ffram?c, ac y? I chwetluycll uychweivd Í'w wlad encdigot? ac. feijy eiddo pob Ffrangcwr yn Belgium a ch wen. j !'ychai ddychwelyd ?? wlad ei hnn. Wrth hyn gellir cas?u ?yds sicrwydd fod Bcigium ?gael'-ct g(?iiii- sickwyticl fod 13eigiLiiii i gael,ei Y. g)7flav;T,,od (I yr dwr Alexander wcdi dychw?Iydo ho?o ?w bri! I I ddinas, oedd myned i'r eglwys gndoiriol,. i dalU diolch i'r iiollalhiog Ddnw am cl ymycledd. Derbyriiasom lyihyrau o NeWfouudlaml, y rhai a ddangesant fod gwib-ioagau (cruisers) yr' Atuesjc mer ddiJl) stdol yng-hymmydogacth T wlad honno ag y maeiit mewn parthau ereill. Cymmerwyd yr hanes caulynol o'r Edinburgh Courant^yr hwn a ddclbYlliwyd heddyw :— "Derbynwyd llythyr gan "T boiiheddig o'r ddinas hon, 0 Quebec, yr hwn a amserwyd Gor. 18,' ac a hysbysa fod y Cadfi idog RUill wedi cael ei gyfnerthu, ac Wedi ymosod drachcfn ar yr A i i i d a'ti 2,,50() o wyr odd! arnyut yn gafcha/orion,; ynghyd Ag UIl Cadfrkiog (Brown). Blin gennynv syIwi nad yw yr hanpHan a gafwyd wedr hynny yn cadaru- hau hwn." y mae Avglwycid Castlereagh m-edi cyrractlct y gynhadleddfa yn Che:it.

-. , . OI*"YSGRIFEAr.- -…

Advertising