Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

•LLU-NDAINj Sa myitx, AWST…

[No title]

News
Cite
Share

LI.I N", Ci. Daeth dwy lythyr-god o Gottcrdmrgh i'r ddi- nas y bore hwn. Cynhwysnnt genmidiaeth Swedaidd, yr hwn a rvdd hUiles am y rhyfel-dymhor rhwng Sweden a Nonnq. Ar ¡ y 30ain o'r mis diweddaf, aeth ail ddospa.vlh by- ddin Sweden, dan lywyddiaeth y Count Essen, "0,( 00 yn gyilawn o wyr, dros y cyff,i) i Nor- way: ac ar yr un dydd bwriwyd golwg gau y Ty wysog C(,)l a,i, yr un pa rth o'r wlad ac ar y cyntat o Aw.d aeth dydoliad o'r fyddin olaf hyn i Norway wrth e, Li ii (I F r ed e vickshali a Frederickstadt i feddiant y Swcdiaid heb fawr gwrthwynebiad; proil'esodd gwyr yr amddiffynfa olaf, y rhai oeddynt 2000 o Wyr, eu ffydd'londeb i Frenin Sweden, a danfpnyeyd hwy i'w cartref-leoedd perthynol. Adywedir fod yr tin ysbryd a tliuefld trwy holl Nor- way, ac am hynny disgwyiir i'r wlad gael fi cl, a rostwug yn c'brvvj, dd. C) laddefir ganddynt fod anhawsderau dirif ar eu ltordd with gychwyn o Osnabridge i Prcstboekav Yr oedd yn anhawdd iawu Vj gwyr tra fed, ac yn analluedig i'r gwyr nieirch fyned ar hy;d rMi o'r liyrdd geirwon m.ynvddig. Syrfhiodd cefl'yl y Tywysog Oscar oddi tan-oar ]e tra eherr¡go, a gorfu:! rno ger- dded ar draed o'r fan honno i Birby. Cymmer- asant45 o gnrcharorion ar y ltaf o Awst wrth Tistidablen; ciliodd y gely nion yn o! yn yr ym- drech, a chollodd y Swediaid dri mewn lIadd, a 13 mown clwyfo. Ar y 3ydd o A wst, cyfarfu y Milwriad Bergholst a rhai' catrodau o'r gelynion gerltaw eglwys Ingedahleu, y. i liti a yrrodd efe yn el i Gustand lladd'wyd'rhingyll- (aerjeavt) a chlwyfwyd is-adp I a haw o w y r -Sweden yn yr ymdrech hwn, eithr dyvredaut fod collect y gely nion lawer yn fwy. Parwyd i'r--Llyngesydd Puke i ymosod ar ynys lvrageroe, yr hon a gy mmcrodd efe yycdi i1! amddlffynfeydd wneu- thur peth gwrthwynebiad, Paii gymmerwyd 'mangnelfa .(battery) Krageroe, caiwyd yno ùlj maiijrivel a liawer o arlvyy rhvfe!; lladdwyd ult a chlwy fwyd saith o fihvyr Sweden v. rth gym-! mrryd y lie uchod. Cafwyd cant o fangnelau, a lluniaeth dros chwrch wytlmos yn amddifiynfa .Fredericks tad t. Dywedir fed diwg-ddyn ion a gelynion I es'&»^ythyd y Goglcdd vyeditaeuu son ¿ ar led fod trigolion Norway yn casliau pobl Sweden, ond fod pob dydd oddiar pan aeth by- ddin Sweden i Norway yn dangos proiion i'r gwjrthwyueb, gan fod y trigolion ymhob partli yti amlygu eu gorfoledd am ddyfodiad y Swed- i,ai?t i ga,? (?l iid iaid, gan bbeithio y bydd i'w hundeb a't wlad honno i derfynu eu dioddeiiadftu. Derbj/iiiasom bapurau o Ifambargh i'r 13eg, au o i'r I "le, ac o Holland i'r wed yu Copenhagen ar y Gfod; fod mil wyr Sweden gwueuthur'' ymesodiad allvvydd- iannns ar Ynys Kragaroe, ond eu bod wedi ei chymmeryd ar yr ail .ymosodisd, gyda'r goBed o 1,600 o wyr. Ond y hanes swyddol nchod o Sweden yn dangos Had oedd y son yn Denmark wedi ei sylfaenu yn dda. Y mae arnryw yinadroddion ym mhapurau Paris, y rhai a ymddangosant nwgis pe byddent yn cadarnh.?u'r sen diweddar, ynghylch bwriad Siayl IV. Rreaiu Spain, tad Ferdinand VII. yr hwn sydd yn awr yu Rlrufain, i honni hawl o'r newydd i'r orscdd a feddienuir vn awr gan ei fab., Agorwyd Seneddr Sicily yn Palermo ar y IBfed o'r mis diweddaf, gan v Brenin yn ber- sonol; yr cedd y Rbagla wheth Wedi ei gosod o'r neilldu, a'i Fa why di wedi cymmeryd yr awdurdod brenhinol iddo ei hon. Traethodd y Rrenin araeth ar yr achos, yr lion a ddeogys fod eryn. lawer o wahtllliacth rhwng ansawdd ei feddwl ef ac eiddo blacuoriaid yr Yspaen .eanys yrrlle beio yn onghyfiBwn ac Lr iilwyr-gwrol Prydajn, i ymdcechiadau y rhai y niae te yn ddyledns am ci oisedd, vmae yn eyfaddef gyda diolchgarwch y cyirnorthwye a dderbyniodd o Frydain. Cyfarfu y Dirprwywyr ac Ame- ricaidd y waith gyntaf yn Ghent, ar y lUfed; ac ar jT un dydd derbyniodd yr olaf gennad- iaethau o'r Unol Daieitiiau ond nid oes hysbys- j iaeth ychwanegol ynghylch y gyunadledd wedi a (I hos. '1"' D 1 I' T-' "Ó d' Yn y Dublin Lveumg Post, yr Wir a defer" byruvyd y dydd liwu, cylilliv 3Sir 0 gyd- I lawenychiad oddi wrth iesgobioh Pabaidd yr Iwerddon, at y Pab, yr hwn a.am'serwynd May- nootby Mch. '27, 1814 yu yr hwn yr afmlygant eu gorfoledd am adfersad y Pab a'i gardinaliaid, a ¡ ehwyiiTp eu tiirymWy r a chydnabyddant fod Pry da in .ogo'iveddivs: er ei bod wedi- ei hysgnr i oddi wrth y trydd, weal yrnddwyn. yn wrol, ac wedi biaenori yn yr ymdrech nes darostwng gormes.wr Kwrop—terfynant eu hanuerchiad trwy ddymuno. cael bendlthiad apcstolaidd ei Saacteiddrwydd, iddynt iumaitj ac hog- lvyysi, ac, meddaut, a vyni a weddiwn ar fod i'n llarglwydd iesu Grist, fel. y mae e f e. wedi eich gwaredu yti wyrtidol, i fod yn d Pedr, o ddalfa Herod, i'eh lj wyudo chwi mewn estyniad dyddiau, ac i sicrhau eich gorsedd mewn taE¡)efedd," I yr Cadpeii Creightors5 i mouth p: wytlmos ddiweddaf, o Quebec,, mewn o ddyddiau, o Nid oes hysbyi:wtl 0' m'?ydd ynghy!d¡ y rhyfel yn yr Amok', yn ddiwetk'arach nag am- ser (?f ymp annedwydd gwarchglawdd Emv^edie, I 1 cad ei dd?yn trosoddgall y n?ng hon ymdden- CVS fed yrAmeriCiaid y? mpd ru ymtiVestio hyd j j'J hyn yn eu gcrtwf1allaeth ar y ihnnopdd;! bygwthiant yn neliel i gau em.milwyr ni i fyn\i yn Kingston oddi ar y th', yn fuat). Yr oeddid yn disgvvyl yn aw y cldus am pllyng.iad ein Hong J fawr ni o d ri uwchcler i> dwfr. Y mae'r jea ous 74 yn^cael ei chymhwyso yn Portsmouth i fyned i Quebec, lie y mae i fod yn arc-sol, y ganddi wrr, vnghyd a rhai Svyyddogion, :JI {'"I.. y rhai ydynt i wasanaelhe ar y Jlynnoedd.. Daeth ynghyich 800 o fit wyr cbwyfus y w i, hon, y vhai oeddynt mewn ysbylai yn Ffraingc, i i o St, Sebastian, mewn trosglwydd- .longauj dydd bu diweddaf; y niae y rha ts. fwyaf j o hcuyut wedi colli clin nen fraich, a rhai o ho- nyn( a gollasant eu dwy chu. I Mynegir gan y Cork Chronicle, fod Dr. Mur- ray wedi ysgrifenhu o. Hnfaill ar y diweddaf. i hysbysu ei tod ef a'r Dr. Milner w edi cyfiiaaciiii am'ryw- -yveitliiau Pab, yr liwn a amlygodd ei fawr- harch i Esgobion, eiriaid a Lleygion yr- iwerddon, a'i gymmeiad wyaeth o honynt. Dywed y Dr. Murray rod y gennad.wri ar yr hwn yr aelhant yn my nod ] 1" 1" J 'f 1 f. I 1 rh-agddo yn llwyddiauiius, a'i fod ef yu meudwl dychwelyd yn (Ira bum. Y mae'r Arch-ysgnf (Reaciipf, neu yr )sgrif u. ddanfonw}J o Rufain yn n, a Ni- i babyddion yr iwerddon) a phethau iranigw cidus ereill a gpnmerasânt le wedi eu gosod o'r neiildn; ae v Albea, Lh w y dd Bi-avvdol, iaeth Propaganda, wedi cap! ei osod i ehwilio'r holl ysgrifau ag sydd i gael eu gosod ge-r bron y "gynnul'leidfa honno, fel y gell'r dyfodi derfyr.iad addas.— Kglurodd y Llywydd ei atgasrwydd at y llw, a rhai o erthygiau yr Ysgrifddiweodar yn y modd mwyaf cadarn. (Yr ysgrif a fu yn ddi- weddar ger" bron Seneddr Prydain, ynghylch Pabyddion yr r werddou).

[No title]

-. , . OI*"YSGRIFEAr.- -…

Advertising