Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUN-I-)AIN.I -.;:J¡¡.I

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

B. WILLIAMS, iLlawfeddyg, Fferi/ll, a CltokcynKT, ABERTAWE, OYDD yn dychweiyd ei gn,hmhvddiheth ddi- ?? olch?ar i Dr!?oli<n) Ahortawc, a'i (?Hymtnydo.?act.h. oddi ar pan ddeenÙi)(Jd dllylyn ei t\,h:ad,- gaii obeitillo, trwy ddyfal yml.yniad wrth bob rhan ol Ahvad, i haeddu cu nawfid a'u cyfinovtlnvy rhagiJaw. Parotoir Cyiarwyddiadaa Meddygoft .a Theuluoedd I-nl yiwcll iiiw if at ofyttiad y 'OvfarwydtSwr, a Moddion di^yinraysc, ac mor itiedroi ag un iieu Gyiryriwr yn Zv hyw ysogaeth Cymru. AR WERTH, AM BRIS CYMIIEDROL, TRWY GYTTUNDEB ANGHYOEDD, AMRYW FYTHAU r?.??-e.? a GERDDf, A wrth ?o?T JLLANYcnAtARN, dwy htldir o Drcf A!!ERYSTtVYT!f. (r?' A m yciiwanc? o wyodaeth ymofynwcli a'r Medd- lamiydd, Mr. J AstEs Davi £ s> Cnvynwr (Currier), Aber- ll"i?;131C,"i, J ATtLs DAVIES5 Uriv),i?vvr ( C iti-i et- ) Aber- Awst e, 1814. II YSBYSIAD. ?.AN fed CYMMANFA yr YSGOHON .J{',L:\NCA;TERAIDD at FECHGY, yn ABER- JAWiv, y? ('hweonych hciaethu buddioldeb y Drefii cvn ? ht'!n )c\ da?a f:ytldo'n hoibl, ac i roddi poh tyiiunrth?y yu cH ?aUu i'D'i?u s.y'n cinvenny?-h inahwysiadu y Dull man- teblOJ hwn 0 Addys?iad, y inaent wedi peiidorfvnu ar wneuthur YscoL AnEm'AWE yu ATHR()!'p\e'nr dct-fv?u ar O?AETH tua?at addys? ?SGOL-FEISTRtAID ar y ( YNLLU\ LA?(-ASrERA!D!). ?j?lSiK?, mewn Teulu Ffermwr Boniieddig, -?-? BE?YW.?-fyd!?, on est, M 1,1,,A LIA a CHOGjS i'r Gwohi?n infwn JIwsmon?cth. V map'n rhaif) iddi fod yn ?whH?(tdvs? mewn Trcffuad Hacthdy, mciUn-in L!o¡, a haHtu pobmath 0 (ji?, fel yr arferir g;1I1 yrJiMsmyn Cynfi-cs? ?rcti? J\fae'r sot'ytlt'a'yn c&)nw\th; fe fydd i'r Gwarth<^ j>-aol eu dwyn i'r Bendy i'w podro, a bydd iddi gaol cymiortlvwy ddviadwy. Gan Cod y Jryildhu- dob a'r ymddiried mwyaf yn ofyno), fc roddir pob annotc- aeth ill?N-311t, ?'i o i.iaethmc-g prcscmtol \n ae,t,!l i ti (liaiiiiol. ina,2 ?r -,ri (?y* AmhyshysiacthynmhpHac))ymofynpraD.Jn?fct?, A rranvdrl y F'a?ur hwn; Mr. DAVt? THOMAS, Crucca I Lhingyfdach; neu Mr, Evan TItos) Tregull gcdb\y Caerdydd, Awst 1,181k Awst.l,181t. CYNNYGIAD I argraphu trwy RAGTJALIAD, Hijfforddwr Meddi/gol; ivETI, • ? Arwcin?d Deuluaidd: I Arweinydd Mcddygniiactli Deuliiaidd; SKF TR,AEI,'Il,k.11-D,ir Aclio.?ioii, .BL a Gw)]had amrywiol Gicfydau a? Y ma? Corph Dyn yn ddarostyn?c<ii? iddynt; vn 'dan?os pethau inwy«f rhagorol a diweddarai a dda:m:(:'H?\d )new.) Mcdd'.?u- metd,) nglijd a Tharii?riacth Cyflciriau { Vhaviuaui.) YN DDWY RAN. givedi '1-:[ «vFfErx;fu O'R saesxeg. YR AMMODAU. t, Bod i'r Gwalth i s^ael ei ar^i-aphu yn hardd, ar lythyr- cnau da a phapnr cryf, ac i ddyfod ailan yn lisol. 11. Uydd i'r Gwaith i gael ci gjviaiw^s mewn naw rhan, pris swllt yr un. III. Bij;1 i hob rha^dalwr roddi swllt gyda ei cntv, pa iiii a gvirifir yn dal am y rhan ddiwoddaf. Fe roddir ti P. llyfr ar bob dwsin i'r eyfryW a gasglo enwau it at y waith, ac fe ddanfonir y rhanaii iddynt yn drlidraul. Rydded i'r sawl a gwybodaeth i Wiliiani Williams, Ar^iaphydd, Merthvr Tydtil/pa niter o Iyfrau a fyddant yn ymofyn* mor gynteel ag y galloat. Mae'r Llyft bwn gwedi myned trwy ddcg argraphiad yn y laith Saesnegmewn yspaid deng mlynedd, yr iiyn sydd vn dango.s y budd ag y mac teuluoedd yn ei ael tnvy el ddef- nyddio; ac yr yt\ys hefyd wedi ei argraphu yn. America, a'i cyfieUhn i amrywiol 0 N r hyn sydd yn d'angos yn y modd mwyaf eglur wcrthl'a.Wrog"- rwydd y Llvfr. Fe ddylai'r Llyfr liSvn fod ymhob teulu ag sydd yn tnedru N" Iii bod corph poh dyn yn ddarostyngedia- i 1 glefyd; ac y mae yn ddiammeu nad oes uu llyfr ondjy 1;;bl t Kior angcnnieidiol i fod mown meddiant o hono. Cyrory yn acliwyns ac nid lieb achos, nad Ynynt tnvy yn cael y cyileuridra o gvrraedd gwybodaeth fel ccn- iiedioedd eraill, gan Dati oes liyfrau eelfyddgar j'w cael yn y iaith C'ymra.eg. Wele yn awr un o'r Liyfrau mwyaf guertii- lawr yn ei bydded iddYllt hWJtbaÚ ddiuigoseu bod o ddifrif yn "ymofyn am wybodaetli, e(i Awst 12, 1811. H'ar.reti's Original Japan Blacking. DUAD GWLYB JAPAN CYSEFIN WAI1REN, 'T Macr Cynimysciad hwn yn tbo(!,(Iilr Du Muchudd goreu a welwyd erioed yn cadw'r Lledr yn dyuer, ac n rhwyst.ro iddo ageiiu; y mae yn whl rydd oddiwrth bob sawr dre" llyd, ac a geidw ei rinwedd yn mhoh rivill 0 r l>yd. Ar gyfan-werth an Robert Warren, Rhif. 11, lleolan St. Martin, Lliuidain; acar fan-werth gan David Jcnkin, Argmft'ydd y Pajnir hwn, J. Harries, ileol-fawr, J. E<1- monds, a R. lJevan, Aberfcmc; Roes, a Morgan, Castcll- nedd \r aughan, herhow:ulI; Pcrrv, lUerthyr; J.TIiOma-. Dangadog; Davios, Llandovery; Jones., C-aerffily s J. Ro- berts, Llaiiellv; Roes, C'ydweli; J. Evans, Caerfyrddin; South, Caenlydd; C. LewIs, Aberi.eifi Most's, Trccastdl; Roes, New .Inn; Griffiths, Parry, Cox, a Scandreit, Aber- ystwyth; Newal!, a Morris, Presteign; acynmhohtrefyn y De'vrnas, mewn costrelau piidd, am 6d. lOd. h. Gd. a mac rliinwedd goreuwych y Dead h""1 Wfdi peri i amryw Dnyiiw yr gwael i v.eriha eymmysc- iadau ilVigiol dan yr enw uchod ac i a y cyfrvw svlwer nad oes'An 'ya ddigymmysc, oddi eithr bod Robert iVnrren" wcdi ci anvydd-nodi ar y Eabed, a" 14, St. Jfar- tina Lane" wedi ei ltliiit) ar y gostrel. Cymdeiihas jLrnaeLhyddiatth lôn. GWORRAU AM Y FLWYDDYN 1813-H. ■RHESTR 1. Gicoirau i Denanliaid yrt 1. AN yr Anrhydeddus Bkrkklky PAE.- I ,Jf I'r Tcuaut yr hwn wn? ?an :ic a ht?nna Goed ? .t vrnp?urmwy:? M ??] <? 9a by?d yn iiw aa trumcr 'erw. j y InIl')"Lf v OL-, oi UZI l), ??.g't.T? ..?'?." 2. i'r Tenant a wnaeth (gwed; sefydlu y Ciyrndeithashon) yr amadhiadau, set y el it mwyaf ar ei dyddyu, ac a'i cynhalioSd -I) ol yr lioll amgylciiiaaau, yn y drefn oreu a heiin-v(td yr adeiliadau, gnvryc'noedd, a chiodcliau, bnarthau gwarihef:, dj frlwybrau, 6ze. &eo os bydd y fath dyddyn yn cynnwys 50 o crwau neu ych\u'?, glN'obr o  3. l?r hWn a drefna yn v eyfryw fodd ei ir-las bortiiiant yn yr haf, fel y i-iiii(-di mwyaf o an)fei!i:ud am y r aniser Imyaf i whoHhuf mŒdour, yn 01 mainrmii ei dyddyn, pum gim. 4. l'r hwn a sycha (dráih) yn y modd mwyaf efteithiol a gorru, gyda cherrig neu bibcllau, y mesur mwyaf o dir; ddini llai na cnwecn o envau, pum gini. 5. Y cylfelvb wobr, os na bo'r tir YB llai na thair erw, tri giiii. 1 sawl a fwriadant ofyn hawl am y gwobrau hyn, rhaid iddynt yn'u riiybudd 'scirl'enodi": at y 'scritenydd, bed- war diwrnod ar ddeg cyn can y liyfrlwybrau (drains). 6. 1'1' hwn a well ha y mahitioJi mWvaf o n aundir neu wcrglodd, neu dir porfa, yr hwn na fit yn arferol o fod dan ¡ lit-dawtr, drwy beri i ddwfr lifo trosto, yny moild mwyaf cytarwydd a ciiydwasdad, cis na bydd mesur y tir hwnnw a welhieir ddim llai na piium crw, pum gini. 7. Y cyRcIyb AYobr pan na bo mcsur "v tir vn llai na tliair erw, tri gini. Rhaid i'r sawl a geisiant y gwobrau artl ddwfrhau tir, yrru eu liolioh at y 'scritenydd tra bo'r dwfr yn llifo dros y tir. 8. I'r Tenant a blanna. yn y modd mwyaf cyfiimeradwy, ac a*a cadvva vn y dretll a r cyliv. r goreu,y m<:sftr mWyaf o wryehoedd o ddrain gwynioiij ncu gelyn/dim llai 11:.1. 30 o 9. Y cyiielyb v, cbr pan fvddo'r rhwd, tri gini. lr ol D. S. Na tlselir rno'r gWobraii (icho4 rtnid ar 01 yspald d\yy flywedd gTvedf ptannu y gwrychoedd. I 10. i?r hWH a bair dyfu ac a dreulia yn ymborth i'? ani- j feUiaid ar ei dyddy?;; y cnW(lùreu() n'y?h') s ganaio), h. y. tcitUcri'etches, dditii llai na 'dwy erw, 'trigini. 11. Y cyttelj'b wobr, os bydd mosur y tir ddim fbi nag un erw, dau "Ùii. 12. I'r hwn a bair dyfu ac a dicalia yn ymbortli ar ei dyddyn, y enw-i ?oreu o t>iip Swedeii, a ehvir yn gyffredin i rwdiiH- li.v. w/a bàga, A m:tmt y tir danynt i fud o'r h'n lleiaf y n bum erw, pum "gini. 13. Y cyiielyb wobr, pan fyddo maint y tir d&im DaÎ. na dwy erw, tri g/ni. 11. I'r Iinmi a hafiOTaip cyfl'redin, ac a/u trculia yn vm- borth i'w anifeiliaid ar ei dyddyn, sef i'r hwn a haiufyfü i y cr,V(l goreu o honynt, o ba ryw bynnag y hO'Jlt,()S na Fydd y tir danynt yn llai na jriiuin erw, plim gini. Ü. Y cyiielyb wohr, os na bydd y tir yn Hat t'a dwy C'rw, tri gin i. I lii. i'r hwn a borthn ei anifeiliaid mnvn bnartli tail ar v enwd goreu o fre:;ych, h. y. ciiboage, os 1Ia bydd y tir danyut yn llai nag uu <:rw, tri gini. 17. i'r lnvn a hair dyfu ac a dreulia yn ymborth i'w ani- j feiliaid ar ei dyddyn, y cuwd goreu o if'ygbys y gwanwyn, I os na bydd y tir y n llai ha phum erw, fiuii gini. IS. Y cylfelvb wobr, os na bvdd y tir vn llai na thair erw, tri gini. 11. I'r !iwn a haua y mainti?i mwyaf o dir i? ehlofer gwyn, neu hadau gwair, er rynnyddu gwair a phorfu yn y modd goreu, ac yn lanaf uddmrthch?yu, os na bydd yii I Ihii na deg erw, punt gini. I 2¡). Y e'y1idb wùhr, os na bydd y tir yn Hal na thair erw, clau gin; 21. I 0 drigolion sw ydd Foil a Vvha gneifo chwech neii ychwaneg o wvn, yn y modd m\vyaf trefnus a goreu, un gini. It. N, r li i%-n .1 2L7. I'r bythymvr, h. y. preswyliwT bwth, gan yr hwn a dvgwvd i fynu y rhifedi mwyaf o blant priodasol, mewn ai ferion o ddiwydrwydd ae hcb dderbyn cynnortinvy plwy- fawl, tri gini. 23. l'i, hythynwr gan yr b\i n a dygwvd i fyiiii y rhifedi nesaf fel uchod, dan gini. 21. l'i- gwas cyllog mewn gwaitll hwsmopaelh yr hwn a drigodd hwyaf yn y r un He, os na fu'T ysfjaid yii llai na deg mlynedd, dau gini. 25. Fr nesaf fel uchod, yn girii. 26. I'r wasanaeth-fereh yn bwsmobneth yr hon a drigodd hwyaf yn yr tin lie, o na fii'ryspaid yn llai na deg mlyiicdd, Un gini. D. S. Y sawl a fwriadant ofyn haw] i'r gwobrau am haf- deilo, yn ol y rhifedi 3; nffi am gadw eu tyddynod yn y drefn oreu o h\\ smonaetli^ yn ol yrail rif ac am wryeh- oedd drain, rhif 8 R 9 hefyd y sawl a fwriadaiit ofyn bawl am y gwobrau 22. 23, 24, 2.3, a 2G; rhaid iddynt yrru rhybudd yscrifenedig o hynny at y ',(-rifenyd,t ar, neu otlaen y dydd cyniaf o A^t, iRa, Y saw l a ar- ddelwaut y gwobrau am y maip Sweden, rhif 12 a 1:3-, n'r mnip, rhif It a 15; bresych, rhif 46, rhaid iddyiit yrru eu liolion at y 'i.cnff'ydd ar, ni u otlaen y d.vdd cyntaf o Ragtyr, 1813. Moiirtn am y gwobrau am tiyg- 1. rliif 10 all; ac am dVei'ini eu tiroedd at w air a p'aorfa, yn 61 y rbif i9 a 20, rhaid eu ffyrpi hwvr.t at y 'scrifenydd ar, neuofiaeny d\dd cyntaf o Fai, 11'11,1. lloliou am ifygl^ys y gw anVvyn ar, neuoilnch y cyntaf 6b Meholin, 181-S. Anru>- V", 1. I'r dalivr'r lit" ar dynn ardreth o ddeg punt a dengain yn y ii, neu dau hynny, vr hv n a nirido hanner cyfair, yn y modd orfH, mewn pum r dan gell'vl yslys-yk- ) ystlys, heb vrrrt r, yum a chrvs-ary. i-g i'r arddw r. 2. J'r ail felllclwd, dan a chrys-arwisg i'r arddwr. 3. I'r trydydd, crys-arwisg i'r arddwr. .1. i'r daliwrtir (pa taint hllil:) fyddo ei ardreth) vr lnvn a ardd.0 banner eyfair yn y modd goreu mevvil oednir awr, gyda d;r,: geli'vf ystlys-yniystlys., heb Yrrwr, -(kg gini, a elirys-arwisg i'rarddwr. s 5. 1r ail fel.uchod, piun gini, achrys-arwisg vr arddwr. W'th farnH'r s? obr? ?'on uchod v npth ?'r cdrychir arno ef -I fydd cvwreindeb y gwaith. ac a orphenwyd cf yn yr amser nodedi?. M mddir y iiaenonaetu i'r h?n a'i gwiielo gyntaf) oni bydd yr kaeddiant mewn pethau eraill cystal. 1\ i channiatteir i wr-boniieddig yindrechu am o'r gwo- brwyon hyn. i'r rbai -vdd yn bwriadil ymdreehu am y gwobrtVyon hyn, anton rhybudd o hvr.ny i Rencrai'g ar, neu cvn y dydd cyntaf 0 Fawrti, fel y byddo i'r Ur gael ei RHESTR n. Giecbrau 'w phenm'ihvtjA HM''n!/K< Dentmliaid yn unig. 1. Fr a dden^vs N-ii Llangefni ar y dotted dydd ar hugairt o Awst, 181 L (sef diwrnod Cyfarfod y (.vindeithas), y 1 ivrw goreu, o hiliogaelh Mon, o fidyry liwydd i bedair biwydd oed, pun; gini. Z. J'r hwn a ddengys y I Arw nesaf i r goreu fel uchod, l'i gill i. J. I'r hwn a ddengys yn Llangefni ar y degfed dydd ar hugain o Awst, (sef diW rnod y Cyfartod), yr HeWer ddwi ihvydti oreu, o hiliogaeth Mon, peduw gini. 4. I'r hwn a ddengys yr Heiffer nesaf at y goreu fel uchod, dau gini. I FJ. 1'r hwn a ddengys yn Llangefni ar y dented dydd ar hugain o Awst, (sef diwrnod y .Cyfartud'; yr lieiHcr it wydd I orcu, o hiliogaetti Mon, tri iriltz- 6. I'r hw n a ddengys yr lleiffcr flwydd nesaf at y gorcll I lei uchod, ditu gini. Rhaid bod hysbysrwydd yserifeiiedi, o oed yr anifeiliaid ) a ddangosir ani y gwobrau hyn. Cyfrifir ei oed o'r hen ¡ '\t) I J. lhaneJ. Heifter a ennillo wobr mrgis Heiffer liwydd, nis gellir en y Ilwyddyn ganlynol am wob, megis ileifler I dd* y liwydd. 1 t Meirch e%>s, k. y. Yslaixym. ¡ I'r hwn a dd??ys YH y 1 fair yn Liinerchmedd. a1' y chweched o Fai, y M:u-eh, sd Ystuiwyn mw y'af cy>uanvvs i ddibeniN i hw?MiMfth y wlad, ac tiefvd uymrtvyma 'iV ddw yn ger bron yn gyfannedd dnvy yr amser arferol, ssf y season, i Lanercimiedd a LIangdni, ar Y dyddiau marchnad. ?f?: D.S. Y Cyfarfod nesaf o'r Gymd- ithas fvdd vn Llan- ?ini, ar V Jt?Fed ar hugain o Awst, 1814, ai. ba ??iMrno? dymnnir i bw\' bynnag a feddianna beirkmnau h?smonaf-t? o ??t) trefn a gwneuthuriad na'r rhai cyllredin, eu dat?m i Langefni, er golygiaa y wlad. W. P. POOLE, Y'scrifenydd. Y Inae J. EVANS yn hysbysu t'w Gyd-wladwvr, fod y Moddion Meddyginiaetbol canlynol. ag sydd a* weriii gantldo ef, yn btir PC yn ddigyijimvs^. EVAXS7S GKN'UIXE Patent Moflieine Warciiouse^ CARMJRTIIEy. JOHN EVANS) 'Printer, Bookseller, Stalkssr, and Musk Seller, GUILDIIALL SQUARE, PATENT 8,' PUBLiC MEDICINES. For CoxgkS} Colds, Asthmas, and Consumptions. £'. s. d. cwITA13LE BALSAM?'i 8 q ?J'<i\oh:t)??os.ub!cSyrnp 0]1 $ lI:Ib,,I: T:tar:t!! Pills t 0 2 9 Cu.rl. 11 Balsam of iloneyv. >. e "2 9 (' t a n t' s  r O j S. Q 1 9 D.tws?M.'sLc.?'Ha'? ?. Q?? ? (irant's D r Lo]ozeojlig'IIorfhoand 0 1 tt Foixi's Balsam 0 1 n;'m' Essence of Coltsfoot 0 3 (i C!mrc!¡'s CoÚh Drops. 0 2 9 a' hs Colts-loot Lozeng' es 0 1 i O?foTdLuxcn?cs ?. 0 2 t> Weakness, Drhlffu. ànd Nervous Disorders: Man s Restorative Medicine 0 2 G Dr. Rpitoraiire Nervous Cordial D.ops 0 4 (j. Dr. Sùl",I1(kl" Seiiative Tea 0 2 S Dr. Rymer's .Vervous Tincture 046 Detergent Pills 0 3 6" Dr. Iluv'in tii'S Tincture of Peruvian Bark 0 3 0 Solomon's balm ot Gilead y Ji II l'amilv Bottles 1 13 0 Smith's 0 11 g. c incident to females. Dr. Sibly's tainar Tincture 0 10 6 Fot'ie:'riii's Female f*ills 0 2 t Hooper's 1'emaie Fills 0 1 ?l Welsh's Ditto 0 2 y I)itt( Golden Pills 0 1 £ Golden P-,Ils 0 1' t? [Tem^cathaVtic TiucRire 0 4 ft Whitehead's Essence of Mustard O:1 Mustard pms 0 2 !> Dr. Bateinan's Feeforal Drops y ] & 0 4 (. Cumberland's Bituminous Fluid 2 & For Scorbutic CornplMnls. SpilsluiryV Drops OSS Dr. Solomon's Ai>(i-impc(igines 0 11 For Cuicrfui: En-piiuns. Barclay's Ointitient 0 1 S Pike's Ointment 0 1 !t Solomon's Abstergent Lotion 0 2 9 Gow land's Vegetable Lotion 5 6 Dr. Wiieatley's Ointment 0 1$ Venereal _(!iec!Ùm. Walker's .lcsuif Drops 0 2 Leake's Pills 029 Leake's Purifying Drops 0 BilioKS Complaints. BarcIay" AntihiliolÍs Pills." 0 5 6 Dickson's Anlibiiiows l'i!J 0 2 Dr. James's Analeptic Pills o 4 (j Dr. Gall's Pills 012 Dr. Norris's Antimonial Drops 0 o 9 Disorders of the Bowels. Dicey's Trite Daffy's Elixir 2s. Id. and 028 Godfrey's Cordial 4„ 0 1 American Soothnig Sirup 0 2 M Bosrock's Elivir Q 2 ff Squire's Grand Elixir Q 2 9 Essence of Peppem.int 0 1 i Reaume e.e ie 0;3 Q 0 12 Dalb.y's Carminative 0 1 "S I Scots Pills <J12 Disorders ef Children. Glass's Magnesia 10 3 CP jl.-nry's CakÜwIÍ Magnesia, in Bottles 0 2 S) Ching»Worm Lor^.ges >. h, 2d. and 0 2 9 Severn's W erm Tea 0 1 A -Magnesia Lozenges, for Heartburn. 0 12 Sprains. Bruises, H'curid-. ?c. Dr. Seer's Opodeldoc 0 2 9 Dr. S!eer4s tt i # ttiecr.LL.iyt-evs. Robert's Medicated Vegetable "Water, an Effitfttisl Remedy for the Scrophula or King's Evil.. 0 6 0 Hunt's Aperient Famiiy Pills 0 12 Lavender Lozenges, for Lowness of Spirits 0 1 2 1 2 Batifs Restorative, or Strengtbrning Pills r..O 1 6 Prince's Rnssii.-n Oil, for the Growtii of iiair 0 8 0 Macassar Oil, for I)iU.> 0 3 6 Hickman's Pills, for the Stone and Gravel 0 2 9 Cheltenham Salts 0 2 5) Marshall's U uiiiversaI Cerate, for Burns, Scalds, Chil- blains. &c. 0 1 2 Puriaud's Famiiy Cerate, for Ditto 0 1 2 6iiitmeiit 0 2 0 Dr. James's Fever Powder 0 2 9 Ti.rlilJlun\ Balsam of Life. 0 2 0 Ginger'Lozen<» 0 12 i,"tto 0 12 Ilouie s for t'e Cou-ii 0 10 onfulsion Drops 0 5 0 Dutch Ditto 012 Kennedy's Corn Plaister 0 12 Collins's Cephalic Snuir 0 12 Newbery's issue Plaister 0 1 0 Dr. Solomon's AbstergentOUitmcnt 0 4 (i Dr. Sibley 's Powder 026 Davies's Infaiible Gerinaa Corn Plaister 0 1 2 Taylor's Remedy for Deafness 0 8 6 A N-in- -11. 0 2 9 Steer's Paregoric Lozenges 012 Rcliued Liquorice 006 Hudson's Bleaching Liquid. 2s, and 0 3 0 Atkin's Rat Paste 026 Hampshire Miller's Rat Powder 0 2 6 British Herb Tobacco 9 Q