Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUN-I-)AIN.I -.;:J¡¡.I

[No title]

News
Cite
Share

GWENERj IQ. Derbyniasom bspurau o Hamburgh y bore hwn yn cynnwys yr hy•sbysiaeth canlynol;— Copenhagen, Aast 2.—Ar y 26ain o'r mis di- weddaf, aeth y pedwar Dirprwyvvyr perthynol i'r Galluoedd cyngreiriol o Uddeualln. i ddych- welyd i Christiana (yn Norway) mewn trefn, yn debyg, i wneuthur y cynnyg olaf i dreinu pethan yn heddychol (rhwng Sweden a Norway). Yma y canlyn hanes dechreuady rhyfel, fod gwyr Nor- way wedi cilio yn ol, a meddiannad ynysoedd Ilwalo g,, ii y Swediaid, yr hyn a grybwyltaisom eisoes end nid oes yma ddtui son am lwyddiant yr ymosodiad ar Kragero, ac ysgafaeliad magnel- fadau Norway. Ar y 27ain o Orpheisaf, yr oedd y Tywysog Christian ynghyk'h myned at ei fyddin i'w biaenori. Yr oedd gwib-longau (cruisers) Norway wedi ysgafaelu arnrvw o longau Sweden ac o'r tu arai 1 yr oedd y Swediaid wedi cymrneryd amryw longau y riiai oeddynt yn rhwym i Norway. Berlin, Awst 5.- Y boi-P iiIN-ii. haniC'r awr wedi naw, cawsom y dedwyddwchi weled ein hanwyl Benadur, yn dychwelyd i'r ddiuas hon, wedi terfyniad dedwydd y rhyfel. Nid opddid yn disgwyl ei Fawrhvdi cyn y 7fed, tuag at yr hwii ddivvrnod, yr oedd cariad ci ddeiliaid wedi gwneuthur cryn la^ er o barot- toadau i'r diben i roddi derbyniad arbennig i'w Penadur. Ond yn annisgwySiadwy daetb ei PavVrhydi hed<lyw, ac yr oedd w.2di dig) n il r,h ei L'renhin-llys cyn y gwyddai ti igolion y brif ddiuas am ei ddyfodiad. J^anfoviodd ei Fawr- hydi am y Gweinidog on a phrif Awdurdodiiu dinasaidd a milwraidd y ddiiia-, yn ddioed, a thystiodd wrthynt, ei fod wedi dyfod yn gynt nag oeddid yn oj, ddisgwyl, o hcrwydd ei fod wedi dywed am y parottoadau a wnaed i'w dderbyn; fod pobl Prussia a'r brif ddiuas yn y blynyddau diweddaf hyn,trwy ymdrecliiadau ac aberthau mawrion, trwy ddyfal barhau, a chy f- lawniad siviol o'r dyledswyddau mwyaf pwysig, vyedi rhoddi profion o'u cariad a'u hymlyniad wrtho ef, yr hyn oedd lawer mwy hyfrvd i'w galon na neb arvvyddion ereill o honynt, ac am yr hyn y diolchai efe yn galonog, y munud hwn, i'w bobl daionus. Ond rhaid i'w FawrLydi ymwrthod a phob defodau ag y byddo mawrwychder allaiiol yn cydfyned a hwy, gan fod hynny yn grees i'w egwyddorion a;¡ gymmeriad, fel y cafodd ei ddeiliaid gyfleusderau yn fynych i wybod. O'r tu arall, os oedd y wlad ddiolchgar yn dew is rhoddi tystiolaeth o gydnabyddiaeth i'r fyddin a'i blaenoriaid hyglod, am eu gwasanaeth, trw.y'r I ddcfod fwriadol, byddai ei Fawrhydi yn ewylU ysgar gydâ,'r cyntaf i uuo yn y bwriadau uniawn, y rhai ydynt er anrhydedd i'r deyrnas a chydii golwg ar hyn yn unig y cymmeradwyai efe y parottoadau bwnadol, gyda rhyw gy fnewidiadau"; ac efe a gynhullai o'i amgylch y prif Gadfrid- og!on y rhat oeddynt yn awr yu Berlin, yn neillduol, y teilwng Faeslywydd y Tywysog Blucher, a chyda hwy efe a dywysai ili- brif ddinas y Gosgorddion Brenhino!, y rhai a ddae- thent ar y 3ydd i Potsdam, y rhai hefyd ar yr achlysur hwn a ailasent gael eu hvstyried fel cynnyrchiol wyr teilwng eu brodyr dan arfau, ac fel cenhadon oddiwrth yr holl fyddin. Yn ol y rheoleiddiad hyn o eiddo ei Fawr- hydi, bydd i'r ddefod gymaieryd He ar y 7fcdj a d«rfysiir gyda dwyI'ol addoliad a I'c Dcu,m. Ary 3ydd cadwyd dydd genedigaeth y Brenin amryw Ityrdd. ithoddodrj y brif Athrofa yr enwau o Athrawon Athronyddiaeth i'r Tywys- ogion Hardenberg a Blucher; y Cadfridogion Bulow, Taueuzain, York, Kleist, a Gneiseuau. Bore ddoe tailwyd y Trysor-gyfncwidfa i fraw, o y d d fo O, () r v iv bNk" ) 7s 3,, n y o herwydd fod bonheddigo ryw bwys yn y ddi- nas wodi cyfaddff oi fod, uallI ai yn analluog neu vn anfoddlon i (lilu ei ran, sef 45,0001. Y mae efe yn aelod o'r Seneddr, ac a fuasai yn hir yn un o Gyfarwyddwyr achosiou Cymdeithas yr India Ddwyreiniol. Dywcdir y n awr fod Tywysog Pihaglaw Por- tugal wedi ymroddi peidio dychwelyd i Kvvrop, o'r Brazils, cyn y gwanwyn nesaft Rhifedi'r milwrr cleifion ac analluog, y rhai a ddaethant yn ddiweddar o Ffrairgc i Ynys- gwydd (hie of Wight) sydd ychwaueg na 500 o wyr. Ysgafaelwyd'a llosgwyd y (}-cilcrrtl IIlfllfcr, Smith, llywydd, o Miramichi i Lerpwl, ar y 12fed o'r mis Jb.wn} jjaii herw-long AmericaidJ.

Advertising