Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

-BAiiDDomAimi. —»> *?——

ATTf.Ii I LYTHYR MR. J. J.…

IATTEfc I OFYNTADAU PHILO…

News
Cite
Share

ATTEfc I OFYNTADAU PHILO BIBLOS, VNG- IIYI.CH YSGARIA ETH. Mat. 5, 32. Ond yv ydwyf fi yn dywedyd i chwi, fod pwy bynnag a ollyngo ymaitli ei wraig, ond o achos l godineb, yn peri iddi wnenthur godiaeb; a phwy byn- nag a briodo yr hon a ysgaiwyd, y mac efe yn gvvneli- thur godih'eb."—Y geiriau yn cynnwys yn gyntaf, ¡ nad oes un achos a gyfiawnha ysgariaeth and godineb yn ail, fod todineb yn achos cyfreithlow i wl* ioddi ymmaith ei wraig. A pilan ystyrioni nattur tindeb pfiodasol, ymddiugys yii eglur fod yn mcddiant, y wraig- II i wnruthur yr tin peth a'i gwr godinebus, os bydd n ew- yllysio. Er fod y berthynas hon j u nes nag;, uu arall, i etto nid yw yn gorphwys nr yi, iir, syifaen, nac yn gyu- nwysedig yn yr tin peihau a phcrthynasau ere.11; y mae plentyu yn blentyn i'w rieni o angenrheidrwydd- ac nid o ddewisiad; a phlentyn natturiol iedylt hwy a fydd gan nad beth fyddo eu !iymddy?:adm' hwy tu ag atto cf, ueu yr eiddo yntef ta ag attyit hwy md felly 11 ? c y feBy priodas, y me yn sylfneHedt? ar ddpwstad y ddwy blaid, ac yn sefyll ar ammodau; a'r bcnaf oIl o'r ammodau yw bed i bob un o'f pieidiau gadw ei bun i'r Hall yn unig, fel nad oes gan y naill feddiant ar ei goHf ei hun ond rr Hall." Wrth sylwi ar y geiriau uchod o eid-Jo ein Hiachawdwr, ymddcngys nad oes un ainmod arall i'w chystadlu a hon; y lleill oil ydynt ail bethau, yn gorphwys ar hon, Y mae yn syhvedig fod pob cyItundeb nell, berthynas a fyddo gyr.nwysedig mewn atniwodau, ynmyned yn ddiddym, ac yu peidio, ¡ cyn gyuttid ag yr haiogir y-telcrau, neii y peidir a chadw yr aiiunodau, yn neiilduol y rhai ag y man y pwys mwyaf arnyut: telerau eyfaraihod ydynt fel mod- rwyall cathryn, pan dorro lIn derfydd buddioldeb y gadwyHj cddigcith ei chyweirio; pan fctho un o'r pieidiau gadw ei ran o'f cyfammod, aoth yr holl gytfiui- deb yn ddirym dros bytli, odfli eithr dewis o'r hwn a gafodd gam ei wneulhur o'r iiewydtl. 0 ganlyniad y mae yr un hawl yn hoiiol gau wraig i beidio cyd-an- neddu fi gwr godinebus, ag sydd gan wr diwaii iollwng ymmaith ei wraig anllad. Eithr os Cyd-drigant fel cynt, wedi cyrhaedd gwybodaeth o'r aBeudid, ni ddi- chyn ygwroilWng ymmaith y Wraig, na'r wraig gilio oddi wrih y gvvr fyth ond hynny, oddi eithr cael achos ncwydd. Canys y ruae eu gwaith. yn cyd-fyw fel pv. r a ewraig wcdi yr afiendid yt) ddangos eu bod wedi cy- weirio yr hen gyfammod drylliedig. Cyn belled ag wyf yn deall eyfraith Prydain, y iliac y sylwadan uchod yn unol a hi, yn gystal rg £l'r Ysgrythur Sanctaidd. Darlienals yn ddhveddar yn Seren Garner, ac mewn papurau ereiil, fod gvvragedd yn llys barn yn cael ysg- aru en gwyr 0 aclios godineb yn unig, tra ca fucnt vn presvvylio gyda hwy fel cynt, wedi gwybod en bod yn oklinebils.Yr acl,,os dcbygwyf fod y Gwaredvvr yn crybwyll gwryn hytraeh na gwraig yn yr adnod neliod ocdd, am inai arfer yr luddewon yr amser hynny oedd vsgaru ei gwragedd (ac aid y gwragedd y gwyr) asn diiiseddau bychain, y fath a phcid'io triu eu bwydvdd wrtll eu boud (fel y syhva thai esbanwyr; ncu os g\vet- 'ent ereill a hofient yn well, ike. Gofyiiiad nesaf Piiilo Biblos (0:S wyf yn cofio yn dda, caiiys nid yw y papur ger fy rnron yn awr) yw, "Ai cyfreitiilon yw i'v pieidiau bdoJj ag ereill wedi ysgaru o honynt?"lë, ciIl¡af eyfrc:th!on; os o achos godineb yr ysgarwyd; os amgen, y mnc yr hwn a briodo yr hon a ysgarwyd yn g-,vrc,,itiltir g«dineb, o herwydd gwraig gwr arall yw hi; v rr.ae y cwhvin priodaso! "heb di rri^o herwydd pa Iwm analleenig' yw ymrwvmo ha ?-.ii-all ar ?vil c?,tiaNN Ondtbn;? mxt :u!das yw i'r rhai a ysgarnsr.nt o achos ?odincb brbtJi drachefn osl¡ mynant, sylwer fod godineb yn torri■ pnodas yr un mor c?'Htthiotagan?an,y mae rhoddi ilythyr vs?ar yn am. iygiad fod y berthynas wedi darfod Jl, yr un modd a I phe trosglwyddid un o'r pleidiau i'r bwld; angau a o- dineb yw yr unig bethasi a l-'edrant ddattod y wlwm I' priodasol; o ganlyniad fod y berthynas ya peidio, v mae y naill mor rhydd oddi wrth y Ha! a phe buasent htb rod yn rhwym i'w gilydd criocd, ac fciiy yn rhydd i ymrwymo draclicfn a'r sr.wi a fynont. Hefyd gan fod pviodas wedi ei threfni cr cysm- x dyddanwch i'r pieidiau, anghyfiawnder mewn y»tyri.aelh fyddai eauad y hlaid a gafodd y cam rhag hssmt a ysiyrir o werth mawr gan ddynqlryw yn gyhredm, o achos trosedi y blaid Ym mherlhynas i'r gofyniad olaf, scf, beth a waa dynion pan na fed rant gyd-fyw, y uaiil yn d.nystrio insddiant y Hail, ne\1 beiyglu y bywyu?"—Diau mat angenrhaid yw diogelu bywyd; ond ymdreched pob piaid • gael heddweh liy<! yr eiihaf, cyn ymrantiu ac wedi hynny os bydd hunan amddiOyniad yn eofyn idd lit ij. w ar wahan, defnyddier pou moddion i ysn- gyniuiedi, i'e hyd angau, ni's gelhr ysgaru, a jiiinod, ereill, y iliac y briodas he-b ei thorri, u'k- prif aiuaiod heb ei haiogi; gwr a gwraig ydynt tytli. I CVMIIAEG. I

[No title]

!MARC11NA00EDD. ;