Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

4-" f All ^VEHTH5 AM. BRIS •CTMiii5i)ti6t? | TRWY ?FTT?A?En ANG HYOEDD, '?AMRrw FYTHA?r???c? a GE?CDf, '?*- wrth Bo NT LLANVCHAIARN; dwy fiHdir b Pref ,A, wrt,i rioN-.?r dwy fill(lir k) J)ref .<?' Aiaych?nr? 0 -odarth 'vmófv.lnrth 1'; 'f j1dd nydd, 1\1i.. JÀ)H:sih.(ESr Cr?ynwr ?CM<?<-?, Aber? stwHh. 1814. A wst 6, 18H. | AT CiYJiOEDDYt R SEREN GOMER 1JIR. Gumf.R, i'yfuiwca cliwi mor fwyn a gadael i mi *rwy gyfrv, ng eid) Seren ddisglair, i ddvwedyd wrth i"jw, rfeynvvyr IIAJS ES CREF YDl) Y N NGH YMRIJ, ac l,e'"t;u"' wrtit v C-yfiill gwych o Arfon, fod y RHAN ),r Llyfr liwnnw yu harod Liyiicd i'r Argraff- ae Y daWai!,anyn fl!anbeJlac)¡, Ydwyf eich ewyllysiwr da, ?prfyrddin,A? i5,18H. D. PETER. cytndeUhas 6'cm'?/c'? y??or???/c'/ Abcrtawe I u- Ðchcttúarth CJjmnr. >: ??EWN '.GYFARFOD o'r GYMDEmiAS :f G.ENHA DO L, a ?ni!a!)wyd yn y LITS-DV, yn ?'s-1 ''?T?YTE, M Ddydd Mcrcher, y Jyd 0 Aw?t, 181 J, L. \V. DiLLWY?, YsWAtN, Y?Y GADAIH, Ctrrrs./rn, An r \L7.?? .V?'?/??D?!7 c ?.i ?.: ? ? ???"?''?'?''? Fod cyliwrgre?yno! myrddiy'oauf't' h??u ^Muiicaidd, y m:u ydynt itiudd?ifaid-o i;ajitei?ioii. -%v,sgLi yii cidivys it,- t'ecidy,liitt a»«i tMlau y Cy?u-fod hwn, v rhagan hyny a ddymunallt Bydruddi,irM\b?h)n<Mtd'o.iYtn-ugnUu, i gyfranu iddynt T ?'?tuuon ('i'isttmi?aerh. 1'> ,d2. ?y?y*?''?<'d h?") gan fawr gymmemdwyo cgwy- "fld «r hael v Gyindeithas (?t-niiado?yrtton sydd yn cymiwys ? "?No?boao army w enwau, yn cytuiio i ttH?.o ci him yu ?_ /?'?"s i' ?y?iwrth?yo y ?'tydiiad riittgot-oli I :J ?? alw ?? "GymueWlas Ucnhado} (iymiorthwyol —'?i?h Cymiu." a 3. ?"? i ??? Tanscrifhvr o Guinea'r Hwyddyn fod yn ^?!?u "'r Gymdeitlias hon, a bod i bob Gwomdog Cynuutl-  yr h"1 a ,frallo at cj thf\/ora.ti foti Yn Adm! 0 .Lb. tf t ?-' ?? ? .a s:y?'anu at fi tlirysorad, fod yn Aeiod ? Eis* ??y?"'p'"?y?y'- ( CommUUe).. 11  itmi Cy"a farfbd o r Gymdeiwas hon i gadi ?ynnn!' yn ?'yddo). ? j? i'r Gyfarfod ncsaf ?ael ei gynnal yn \"?'?''ty)'dfi&, o'r hwn r&oddir hysbysiaeth amserol gan yr s S '?ntg?w.i.ud. J. Eod i itvit-ha(i Canghenol gael ei annog i fYnln¡¡'ra:lvyaClb c?ttrcdm y ?wahanol gymiuiieidtaoe?d ''?yy'-htt?'Dywy?gaeth. I iiod.TfiomasVdorris, yr ieuangaf, Yswain, o Gaertyr- ?  o, i fod y<! i)rys«rwr. i'r Gymdeithas hon. ',dreli.. 1).tvi(i 1.1i:tei-, -t.'r Pai-(?li. Da- ??'h-?(?n'j'tYrd.d)t), weitHredtifel \?t'tf-rn' "ia?t?d ";i ?.?'J.?.ifpn. yfarfod li wn gael f ?y?wyno i'r ^lr. Tfjio'v. ?Dt'-ra?law i'r Cymdfithas (ienhadol, ? i"'?"' J.' ? U"r?"'? ? Stnntd, y Pareii. 'Mathew WUL-, ? ?'r p ,L¡ch. Evan Jone-, 0 Luudain, t'r Parch. W. Thorp, 0 ? ??'r, am ea dytbdiad i'r Cvfarfod, a'u gwa?nnaettt ? ar yr ach'bs hwn. • j) ?- liod i'r L1awutwnadau hyn gad fn cyhoeddi yn y Pa- f "aU ?cY.yddk'ti, ? 'Cambnall, Garmartaen Joumul, a?! "'?.n (iomt r. .('.idu?yd y f'?au-?a.ny L!ywydd.L. ?. DILLWYN, y- ?' >»« ?iiwy-da)- ?.-t,EVA?,ys\y:.a), cbkdd YLddJ. t'it¡ II Vii V llaw nlwrmd wvd ?, vl* i ddiuich ? Cytatf?d aêi ei roddi i'r Porth- I k.,va'r Goruciwiftvrr am ddptnyddUy?dy'r Dr(f, ac Pr ??u'wj'cuaiia.&i)ot-iar yra:,IOnwll. CASGL1 VDAU VN ABERTAWE. "y s, d -vVu" tglwys I y Parohedig B. Davies. I 100 v" sh;tpel y Morfa. gan y Keaip. -15 7 II Ebcuczer, gan y lrarcii. D. Davics. 70 .0 2 CASGLYAPAUCYK'LLEn)FAOL: ?? rch. Dnvtd Tho)?:s, .Pt-nmain 610 0? Bciwen, Castvlinedd i-x 8v 0? 0 Morg.? .inocs, C\!);mar ? 0 0 {,i}IldS Ldwan!, (HH11'rho  2 1 0 <diia.m.'Geoi-^e, Ueti:cl 3 0 0 ?Mud Pnce, ).tanp<U ? 10 6 Tiiomiiii Davies, liethartia. 1 1j 0 ?«.mas WiniamS, Bethesdii. 1. ? n 0 Henr} George; Urynberiau 8176 !iaÜrach Davies, ?laindy 5 0 0 Thomas Povrel, AberhOHf'du 3 15 0 ?utic! ?;'m, Mynyddbach 400 Jaiues ?'a!Ks.i'\)iYcocd. 2 0 Thomas Evim:; y))Y?rou, Merthyr' 5 0' 0 d(,fi i..I.I.400 ji-jMi. efigeJ, troy 'i law <;L 1 0 0 ?ch..ta?M P?Hi?, Tynygwndwn j.,f I! J?hn Da A I] tiveii .5 170 PONN,ei, criN-Y 301 Mr Fd? ? ?''? L?M?mtet. 5 0 0 r, ',dw;.r Märtin, tnvy ei'law ef 1 0 0 to'' AV ,i■ a™:?Vnw' '^nybont.3 10 0 James \'In¡am, Tabernacl ?. ? 0 0 DavidJon?s?Aberdat- "? "?'?' 2 0 0 David Davipa, Sai^is.r!" <i 16 3 -Bdhlehem ? '"? "? ? ??.. 2 5 9 Aher?arl?-.h 1 It) l! -— ——-Elanyrnddyfii. 1 li 6! ?avid Williams, L!an\ntyd. 3 ? S Daniel Evans, Rliaiader i 1 3 0 0 Morgan Lcwi?H ermon 1 5 8  I'.bpi?ze,' .J o)?s, Pontypwl 2 12 0 Itov tt <¥hrs> lirynbvga, VB f'i sgol Sabothol. 1 1 0 ? ?T. WatkiH \\athlli;St. Donat's 1 0 0 IdangoiK-vd 130 Noah Jones, Elanharau 1 0 0 W'illiam''Davies, Gower. 140 J'?n Jones, TalatÙ 1 10 0 Daniel Jones, Crygybar 6 0 0 Y, 'Ir 1.6 0 JWes Davies, Cas'm wvdd 4 0 0 Howell Williams, Llauelli 4 6 0 \t_???" ??a!)? trwy t-i !a? ef 1 1 0 ? ??.. cb.R?.??,.jj??an 1 1 0 William Grimths, Ltandyfau 1 1 0 £131 11 9 R.IIODDTON A TIIANSGIII-rIAD.NLT. 1" w: r 1\1 j .K/'M?/A;n.7?M?-? Ywir VY.d<lus Arglwyddes Barham 5   <idi)en ^I'glvvyddes Barhani 5 5 0.. Mr Joh- W.li>aV',es • • • 3 0 °-'5 001 Mr He-irv fVMf1 1 0 °-"1 I 0 lir. jit t .1 ? ? -? '? }?  I I 0"I 1 0 Pa, CkJ-Griiffths, Mach- ,Y (t.1 i. 2 0 0 <.wph.h,wr<!awd ? ? 0 0.. -N .i2 10 ^v!)iihYswain I 1 0 ^klrlthh -illiam Kemp 1 1 0 I10 ???'-?:??::?:? g :I\t .I1'0 l"T{\\¡n 1llpkM .1 1 0 I.. 0 'n ')", 1 1 0 ?r..fQ'.n I%i -} 1 ^lr. Wmia.n WaUs; 0  James Davies { { Qn. .II n ^y^des P.nv' ~lr. Wilhain Brenl.. Vn!! ] 1 1 0 i1' illi;i,m 'Isimjrtirevs j. i o ?Jr-Geo, re iV °s. ? ? n V 'T/i5r,a,i5ins • • • — !i i o 3Urllopku's 1 1 0 "-04;?-r lit)I10 l\1' ;,lIa8.J enkll1s "1 1 0 M?r -.?.nTnckor.i l o ?r' t?'? Rogers, C?k'Unet'd ..] 1 0 M..?' PM'yhdut .1 1 0 M i-. wiii%un !4eva!1< hyiiuT, Treforris 1 10 Mr. Wjin 1w>Avan, ieuangaf, yr un lie 1110 ^r- Lp!,„ °9> Vsi rad .1 ? 0. r. j -< -??' 6, r, bS^WSe"i.oTO 6- Mr. 0 10 6  0 10 6 1\'11' ('h LhtV!('S 0 10 6 hi: Ch2& v,o 10 6 .0 10 6 lTies, A-hergwmm ■ 0 10 0, tin ile 0 10 0, ^i'- Samuel (VsPP^C||>% Aberdaugleddan 0 10 0., o 10 6 Ui, ? ?''1? yaagyfeluchT. 0 ? 0 P'l loi&RdKXsin'ttE. FREEHOLD E'STA TES. TO BË SOLD BY auction, r ■■■■ ■■: OnTuesday, the lgtli..d,-iy of September, 18.14, at three o'clock in theaCtemooii, at the Black-Lion, In the town yf. Cardigan, (unlefis, disposed of- in the ineaii time by private Contract; of which notice will be given;) Together, or in the following Lots: LotL A tr. that pART of PANTYbERRI XSL DEAtESNE, on the left side of the High-road leading from Himcath down to Pontvane Bridge,within a I riijg fen<?e, and contaiHiiig about lift Acres,- or less. On this .Lot there is a comfortable D\\ ellin-house and extensive Out-offices and l^arm-yard, ornamented with Plantations anil Shrubberies" Lot 2; All chat PART of \A\TGWY\ FARM, with the REMAINDER of-PANTYDERRI LANDS, (except two small Pieces çf Ground by the River of about two Acres) on the right side of the Road fi-ol. Eglwswnv down to Pontvane Bridge, and containing together about 82 Acres, more or less. 'i There is on this Lot a Farm-house with Out-offices, which Ú-¡;¡y he comfortably fitter! 11p Htan eaiY f'xpenRe Lot3) The REMAINDER of NANTGWYN LANDS* on the leftside of the Road leading frmil the town of Car- digan, and the said High-road to Buncath, containing abont 2j6 Acres, more or less. » There is no House on this Lot, but a good Quarry of Building Stone, and a plentiful Supply of Water.. The above Lots are situate in the several parishes of Lidr, vernantgwyn and Eglwswrvv, in the said county, and ■will make together an extensive Farm of 433 Acres, and only intercepted by the said Roads, laid olltin spacious i' it Ids, <>ri!meiited with Plaiitatioos, in a pleasant country^ abounding with Gam", and surrounded with good public itoarf:}, and within six miles of the sea-port tuivil I of the whole may begivejs, if reouired. Lot 4. A GRIST-MILL, with 30 Acres of LAND; called T Y fHYN-R1IY D-EiVl LYN, in ♦he occupation of John James, Miller, situate in the parish of-Whitechurc.il, held under <1 Le;ise of one liife, at the yearly rent of J2A'2, and redeemed Land Tax. Three-fourths of the Great, and Small Tithes of the pririsii of Llanvernantgwyri, with the lti- ?i-, e. ;(' ii t I -tioll to1 the perpetual Curacy of J.tanveroant??yn on the death of the present incumbent, may be sold with the above Estate. ?y For further particulars annly to Mr. LEWIS E\'A, Solicitor? Cardigan, at whose Omce Maps of the Estatelay be seen ;• or to Mr. STEVENS, Sohntor, No. l,:ISew-Hm,? London. (All letters to be post-paid.) Tickets and Shares Cheaper than for the last Lottei*ies! STATE LOTTERY BEGINS DRAWING Is* of SEPTEMBER, 1814.j I SCHEME. !2 of = £ 20,000 are £10,000 2 2 5;000. 10,00d 2, 2,0i),) 4.000 4 1,000 4,000 5 500 2,500 10 200 2,000 15 100 1,500 50 1,000 2,750 .20 55,000 .14,000 Tickets. = £ 140,000 NO FIXED PRIZES. DAYS OF DRAWING. 1st Day, 1st September. 241 Day, 13th September. 3d Day, o' 17th September, I ",Prict,-of a l'icket. le 19 19 0 1 Half 7 (Yi Quarter 5 5 0 Eighth. -.= £ 2 13 6 j I Six teell th. 1 7 0 'TICKETS and Shares are Selling A rr SWANSEA, By D. JKN K.! X, Printer of this Paper,. TL A'VERFORDWEST, JAMW (irtti I rrns, Stationer, (. I' EPSTO \V, vv; Alojiars, Grocer, PEMBROKE, J. TREBLE, Stationer, RUTHYNj ROBERT JONES, For RICHARDSON, .CJOODLUCK, & CO.j CONTRACTdRS for the Lottery, London. B. WILLIAMS, Llazif'eddi/g, FfcrijU, a Cholxcynwr; ABERTAWE, j DEf yri dyclnveivd ei gydnabyddiaeth ddi- olrhar i Drigolion AbertaWe, a'i Chymmydogaeth^ oddi ar pan ddechreuodd ddylyrt ei Ahvad, gan- obeithio, trwy ddylal ymlyniad wrtli bobrhan o'i Alwad, i haeddu eu iiawdd a'ucynnortlmy rhagllair; Parotoir C^farivyddiadau Meddygoh a Theulttocdd gyda'r inanvlwcli mivyiif at ofyniad v ('yfarUyddwr, h Moddiori digymmysc^ ac mor gymhedrol ag un Fiery 11 neu ({yfl'yriwr yn N by wysogaeth Cymru. CYNNYGIAD" I ARGRAPHU TRWY RAGDALIAD, Hyfforddwr Meddi/gol; 1-?yffoilddwr 3-li-(?dtl 0 NEtr, Arweinydtl Meddyginiacth Deitluaidd: SEF rB?RAETHAWn ar Achos:on, Rhag?aeniaa, T.i. (,well lia(lirrirvii itil Glefydau ag y mae Corph Dyn ? yn dthu'ostyn?t'di? iddynt; yn dan?os y p?thau mwyaf rha?orot a diweddaraf a ddatguddivvvd )ne? n Medfiygin? iaeth, yn?hyda Tharpariaeth Cytirirtau(F/<?-MMc?;) YN DDWY RAN. feWEDI EI GYFIEITHU O'R SAEsifjilC. Yr AMMODAU; T. Bod i'r Gwaith i gael ei argraphu yhhardd,ariythyr- en;iu da a phapur cryf, ac i ddyfod aliaa yu tisol. 1 H. Bydd i r Gwaith i gad ei ?ynnwys mewn naw rhan, pris swlH yr un. III. Bod U?)h rha?dalw)' roddi swH) gyda ei enw, pa un agyfritir va dal airi y rhan ddiweddaf. Fe roddir un llyfr ar bob dwsin i'r cyfryw a gasglo enwau ztt 'v fi ddanfoitir y rhanau iddynt yn daidraul. !?<)ded i'r sawl a gasglo enwau ddanfon gwybodaeth i Wn!iam?))]iams. Ar?raphydd, Mt-rt'tyrTyd{H, pa hifer 0 !ytmu :t fyddant yn ymofyn, mor gynted ag y gnHont.. ATae'r Llyfr IiwII gwedi myned trwy ddeg argraphiad yn y laith Saesnegmewn yspaid deng mlynedd, yr hyn sydd yn dangos y buddagy mae teuluoedd yn ei gael trWy ei ddef- nvddio ? ac 'Jr,ydys hefyd wedi ei argraphu yn America, a'i gyfieit.hu i amryw.iol o.ieitfioedd y Cyfandir {Coitfiamt), yr hyn sydd yn dangos yn y inodd mwyaf eglur wertiifawrog- m ydd y Llyfr. FcddyIarrHyfrhwn fod yrolwb teulu ag sydd yn medru darllain, o herwydd bod corph pob dyn yri ddarostyngedig i glefyd; ac y mae yn ddiansmeu n.-al'oes tifi llyfr ond jy Bibl mor angenriieidio'l i fod mewn meddiant o bono. A,-te' rCyrni-y yn achwyn, ac Did heb achos, nad ydynt hwy cael v cyfleusdra o gyrraedd gwybodaet.ii fel cen- hedloedd eraifl, gan nad oes liyfrau celfyddgar i'w caeJ. yn y laith C-ymraeg.- Wele yn awruu lI'r Liyfrau mvVyaf gwerth- faw r yn cae!. ei gyilnyg, bydded iddvnt hwy thau (IdiiDgus eu bod o ddifrif yn "ymotyu am wyboduet-li. Awst 12,'ibli. <I. } ? J?ea? ??? ?o .R!?;??'.? of 50 ??' Ce?. NOW 6t'FE?S!TSHLyAT. ? HUO-IIB.S5S ■ liolesale & ftetail Linen & WcKilleli Di'ajpery^ AND GROCERY WARE MOUSE, NEAR THE CIItJRCtf, MORRISTON. b. HUGHES $?FGS Ipaye to inform the InhahHántsûf ?S? MuRRtsro?, and its VicinRy, that he has just re6eiV £ d A large elegant Assortment of Goods | IN THE ABOVE I,INK; notwithstanding the immense advance on.every descrip- tion of Goods, they will find his Stock to be full 50 per Cent. tinder the Manufacturer's present prices. hI' S Friends for Ö, H. begs to return his warmest thanks to his Friends for past favors, and hopthi for a continuance of the same, which shall ever be his study to merit. The Stock Comprises 4-itbs and 7-Sths Irish Linens of the must-reputed fabrics; London Prints; real pa-tent and other Shirtings; Linen,.Cotton, and Union Dowlasses; Shirt Cot- tons; Checks; Calicoes; Nankeens; Fustians; Corduroys;,1 I i i Velveteens; Ribbons; Gloyes Cotton Stockings; Silk Handkerchiefs^ Imitation and Cotton.-Shauis; Muslim,of all descriptions; Russia Ducks; OoHen 'towels; Broiva Hoilands; ahd inanyot,. articles tod nunwrollg to mention. /As- fhe. lowest price will at all times be asked, no abatement can be expected. DEALER IX TEAS, TOBACCO, SNUFF, &c. HATS BY RETAIL. Aiig. 1,9, 18-il. .ioo:

- At ein gohebwyr.-I

Family Notices

" -est-*--L LO.N G-N E W Y…

MARCHNADOEDD CARTREFOL.