Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- . - - . "¿4._ .._-;, 1"…

[No title]

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MAWBTII, 1G. Hysbysir mewn ilythyr anghyoedd a amser- wyd Antwerp, Awst 11, fod ei Uiddasolrwydd Dug Wellington wedi cyrhaedd i lie hwnnw ar y lOfed; nid oeddid yn ei adnnbod pan di-i- dd /yntaf,. gan ei fod mewn gwisgoedd dinddurn. oiid pan adnabuwyd ef, efe a roesawyd gyda llawei o fonllefau, yn neiilduol gan y Cr. tan- iaid. Y sgydwedd. ei Arglwyddiaeih ddwylaw yn dra siriol ig amryw o'r boTieddigesau [try. tanaidd, y rhai oeddynt awyddus i neshau atto drannoeth efe a'ymwelodd a'r llong-gadlas a' r amddifiynfa yno, ac wedi hynny, yngiiylch un o'r gloch, efe a gychwynedd tua Brussels. Yr ydym wedi cael paplJràU Paris ychwanegol i'r Meg. Rhoddwyd rhybudd gan fl 1, w wyr Cyliredin y fasnach a'r Llaw..Weithiau yn Ffraiiigc,, f, (I trosglwyddiad allan poh math 0 arfau tan i ddybenion difyrus yn ganiattaol, ond gwaherddir trosglwyddo o'r wlad un math o arfau mil wraidd. Yn ei teddfod Ty'r Dirprwywyr ar y 12fod, c-.yflwy'nodd iVi. Bedoe ddei-yliad oddiwrth Sieur Biady, un o diigolion Corsica, i'r Ty. yr hwn a fynegai mai o achos rhyw ddanuvaiu annymunol nad oedd yr ynys honiio yn cael ei chyntiyrch- ieli yn y Seneddr; ei bed yn ynnddangos fod yr ynys iionno yn hir wedi cael ei hystyried yn ran o Ffrainc, yn ynig i gyfrauogi o'i beiohiau a'i thrallodion, y rhai ydynt bob amser yn anwa. hancl oddiwjtlj r^fel birfaifh, ac yn yr amser hynny fod ei liengoedd wedi collieu gwaed gyda'r gwroldcb hynny ag oedd yn cael ei gyn. hyrfu gan ogoniant Ftiaiuc, a chariad tuag atti. Gan hynny yr cedd y I),isyfw" Y II eeisio drosto ei hun a'i wladwyf, ar fod i'r elholyddion gael eu galw ynghyd yn ddioed, a chad eu hawdur- dodi i tldanfon Cynnyrchio] vvyr i'r Seneddr, y !I.0 sydd ddyledus'i'w. nyddlondeb a'u hymlyn- jad wrth Ffrainc. Ystyriwyd fod cais y deirr- iad yn gyfiawn, a chyttuiiwyd, ar anncgaeth M. Bedoe, i osod ydéisyfiadger bron y Llywod- raeth.— Nid y dalaeth hon yw yr unig un sydd heb Gynnyrciiiolwyr yn y Seneddr; y mae Ar. deche a'r Alps isaf yn yr un amgyIchiad. Mynegir mewn hanesion-o Copenhagen, fod ILlywoclraeth Denmark, yr hon a waharddasai drosglwyddo allan beb math o nwyddau mael- ieraetih tramor, wedi rhoddi canniattad i hynny fed yn awr, oddieithr llieiniau, brethynau, cot- tymaii,. a siwgr. Y tnae gweinidogion y Lly wodraeth yn Ha- nover wedi adferu i Esgob Tywysogol O.tabruck ac i'r Offeiriaid Pabaidd, y breintiaii a'r gwrbcau a berthynai iddynt gynt, onda dyjuwyd oddi yvr- thynt gan Frenin Westphalia. Ddoe dniawoclcl Árglwyclc1Cnstlereaghgydâ'l' Cenadwr Yspaenaidd, ac wedi hyriy cychwyn- odd i'w lys ei hun yu Cray, swydd Kent; hpdd yw bydd i'w Arglwyddiaeth dd ehreu ei daith tua Dover, ihwy!ioodd{yno i Ostend, i'r dibon 1 fyned i'r gyrmadleddfa derfynol yn Germany. Tybir fod rhifedi y milwyr y rhai ydy! • yn 1. 1 y, thil?N-y? y? Tilai awr yn y Fry- taniaidj ac yn. Dutch. y;i 40p0u0. I èddriwpi eisicclf'f^d Seneddr Prydain ym- f [ heliach isyd y Itaf o Tachwedd. Pigicn o lythyr 0 l;ii is: Nis dichon eich bod yn anwybodus o gy flwr dedwydd Ffrainc ar r a ni e., hwn. Cyn gynted ag yr ymddangoso ein Bi-, iiiii da, y ntae Pive le Roil yn veiuio o hbb parti;, hpb g) mmaint ag un ILtis gtVatlallol, hyd iy i fyddo raid i'r Brenin droi ei law ei hun i'r i; vvs i'r diben i adferu distaw- bei.iii C-irolill(I.- Y'mrawdlys Charles- tow;) yn y mis Aiat diweddaf, diiwywyd Jamec I hlid: arn ladd r)\I ,dl! n'evvn nunner can* pant ac Cii*,gfa n W} d George Barn ws a Robert VVelsh i ddi(¡dJiJman;utac{h am kdralta caetu-? ion' duon 1!! I SWYDDFA RHYFELr AWRT 12, 1814. I Gan ei Uchder Breninol Tywyscg Rh¡¡gl?"V ¡! Prydain Fa?ra')' I werdden. Sipa, T. R. Yr ydym s?, wedi cymmeryd. i'n hystyriaeth rasoi ymddygiad Swyddogion y (yddin trwy y rhyfel diwednar, yn gvv-'led yn 1 l' addas, yn enw a thros. ei .Fawrhydi, -5 ddangos e':n cymrneriulwyaeth o.'o gwasanaeth, trwy ga- niat?au ychwanegiad at banner tal ?Mydd?a;?':) y Gadres, y rhai a delir ymaith a) H'uf h 'd sefyd-' ?iadheddwch, u??yrhai aalh'nt fod wedi en rhoddi ar banner tal yn amser, y rhyfel, ar,gyfiif ?'hvyfau neu weadidau a ddaeth i'w rhan t:a yr oeddynt yn y gwasanaeth y:' uarhyw i ddeciif feu o,? i5a"n o Fche?in, 18i4, g),dA golwg ar Swyddogion ag oeddynt vvedi etirhydhau yr amser hwunw, yn 01 y clot ian canlynol; set, IIa?no'ial yrj Ba!HWr tal ^3 amsr /nn:. newvdd. $ .s .è ;I3.,t: I- ].¿ i? ? j!?: '? 1:. -c <:31 "=' I "I'd "7.- Q,J r- è' r:i t-P I'i SI|S II j3, '??? jg? J, c. 1<.) ni-.  ??- ? ?. 1.=-¡,:ls d.s; d.. Milwriad, fod yn) :2 Ö L- 6  r 6 C) 6 Swvdd?-c"va?din???' 2 0 lo 6 5Vi J ? ? 2 6 Tsfilwriad 10 0 S 6. 12 6 11 0 <2fi Uc!ia,adpon H 0 7 6 10 0 9 6 I ?0 Canwrmd .j 5 6 50 7 6 7 0 20 ?s?anwriad i 3 0. 2 4 4 8 4, 1 8 Marchfan<vwr 'i 6 ?0 3 6 0 Ci l 10. Banmvr j I 0 0 1 10 0 0 1 3 0 1 2 Lhie^tcre'r ("at rod .1 3 0 2 0* 4 0 3 0 1 0 Llawfcddv^ 6 o o | 7 0 7 0 1 0 "T?V"b 3 0 ¡! J 0 4 0 ? 0 1 0 j ^ddvg?TL1 'Rhoddwyd o'n Llys yn Nhv Carlton, Awst 8, 1814, yn y 54ain o devrnasi'j<l ei Fawrhydi. Trwy orchyrnttiyn ei Uchelder Brenlwnol y Tywysog Rhaglaw, yn enw a thros oi Fawrhydi, }) '7" 0 t PALMERSTON. j

[No title]

I TRAETHAWD AR YR IAITH GYMRAEG,

?jL-i??iMFjEJV. ? JLJ Å U…

Advertising