Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- . - - . "¿4._ .._-;, 1"…

[No title]

News
Cite
Share

LLUN, 15. t Paptlrau Paris i'r 13eg a ddaethant i'r ddma: I y bore hwn. Terfynodd y ddadl ynghylch I rhyddid yi,aryraff-,vasg yn ystafell cynnyrchiol- wyr y bobl, ar yr lleg, pryd yr ennillwyd y cynllun a gynnygwyd gan y gweiiudogion, gyditi rhyw ddiwygiadau, dibwy", sf, bod i rai cyfan- ) goddiadau ysgfifonedig gael en profigan farrtwyr a drefntd gan y Liywodraeth, cyn eu cyhoeddi. Rhifedi y rhaj oeddynt dros gynllun y gweinid- ogiou oedd, 137; yo erbyn hynv, 80—ac felly cafwyd fod cymmainta 57 o'r aelodau yn ych- waneg yn erbv n cyflavvn ryddid y was, nag oedd <iros hynny. Yr oedd yr aelodau yn rhoddi eU ¡ lleisiau, neu ddangos o ba du yr oeddynt, trwy I' belau duon a gwynioru Ymtldpngyr; oddiwrth hanesion o'r Eidal, fod amryw barthau o'r wlad honno yn cae I eu haf- Ipnyddu yn ddychrynllyd gan finteioedd o ys- peilwyr arfog. Dywedir fod yrt Piedmoi-t ei iun gymaiaint a 3;700 o honynt wedi eu per- j ITaith reok'iddtc i- rliat y^ynt Jan riy W.y:-iad Ac y mae mintai ■•rail wecii cymineiy d metidiaat or holi oror o Nice i Naples.—Dy wedit yn awr y byddLeipsic i gaiel -ei chy hoeddi yn ddiiias rydd. Mewn erthygl a amserwyd Be lin, Awst 1, liysbysir fod Bienin Saxony wedi sytnud i Fre- 'dericksfeld, ynghylch fair milidir o'r ddinas hoivsio, a bod amryw o'i hen-dde-iliaid o Saxony, yrhai a ddaethent i Hair F.ankfort ar yr Oder, wedi bod yn Berlin yn ymweled a'u Bieniiu Cadarnhair yr hysbysiaeth a dderbyniasom j ets-^es ynghylch fod b: wydr wedi cyinmeiyd lie rinvng mangnei-fadau Sweden a Norway, gan y rhai a fynegallt i un irwydr. gael ei hymladd ar y 26ain, ac tin it-all ar y 28ain o Orphenaf, a bod Sweden yn fudd- ugol yn y ddw^ pa ft dd bynnag, nid oes gen- nym ond eu hanesion eu hlinam. i\I,èn:nHythyroStrülDs+ad, a amserwyd Gor. 28, mynegir fod y Llyngesydd y Baron de Puke wedi iiw-ylio å'j holl lynges ar y c2Gaui i ymoscd ar lynges y gelynion yn ynysoedd Ilvalo. Dan- gosodd y gelynion eu hunain mewn brwydr- {i.efn, ond yn y nos ciiiodd en mangnei-fadau i'r mor yiiysol; rinypg ynysoedd Hvalo a Frederik- st:ult; fel iii-ii niedd yr ysgrifennydd, 4i gwCiir mai rhan gyntaf gwaitii gwyi Norway ocdd ?adae! sefyllfa yr hon a dybhsent yn an-, fiel; ymladd, ?rth yr oiwg ar ein. lIynges ni, yr hon sefyllfa hefyd a ystyrid vit y, wlad fel diogelfa Norway^ Bydd i'r ftoedlgaeth hyn yn ddiammau gael eifaith lawr ar feddyliau'r cyflVedin. Y fath, yw yr ysbryd ag sydd yn bywioccau swyddogion a gwj r ein Hynges; pe ..I b ,) e/ ;!) gwnaethai y gelynion wrth wyinT/iad, nid oes amh?uaeH) na buami y fuddugrliaeth yn ber- ualth. Y mae ein lluoedd ni, o dan dywysiad y j Cadfridog G. Morner, yn meddiannu ynys I -Uva?Q. a!hvedd mor-ga nc Christ¡an. Gores- •gy-uwyd vnys North S-mdo gan y Milwriad liay g^dawodd y gelynion lawer o'u nwyddau ai eu hoi, a thaflasant lawcr o'u mangnelau i'r r.ior. Cyhuddir y cyfoethogion gan y bcbl o fod yn achos o'u holl drallodau. Y mae 1 lynges y gelynion yn anweithgar." Yn ol yr hanesion diweddaf 6 Bermuda, yr cedd Syr Alexander Cochrane yn aros yn yr ynys honno. Yr achos o'i oediad yno oedd dy- fodrad yr Alban, Cad pen Wright, a, chennad- tae?buu o Frj dain, y rhai a hysbpHant iddo fod <-o'ph 0 filwyr ar y Ifordd 0 Bourdoaux i'r coi,)Ii o if,'vv,yr ai, y li' oi-dd o Bourt l ciiux i'r Dygwyd papurau o Gaerefroc Newydd gan JOdg o Portugal, a elwir y Ddau Fiodyr, i'i 15fed. o'r mis diweddaf, y rhai a hySbysant nad oedd neb biwyrlrau o'r newydd o bwys wedi Cymmeryd He yi;i mlnrthau deheuol nagogleddol yr Arneric: Iliff oeddynt wedi ciywed yn y ddi- oas uchod am Iwyddiant yr Americiaid ar y Niagara vprjd hynny. Yr oedd y mor-raglaw ChautiCsjy yn aros yn Hong-boyth Sacket, gan ddysgwy!. dyfodiad swyddogion a gwyr y Con. yr hon a envyir Mohawk, i fyned i'r frwydr gydil y lieill. Dangosir yn eglur gan y pipurau hyn. fod braw mawr yn ft), iiiiii yn yr U.ol Daleithiau, wrth vstyried y mesurau ymosodol a drefnir gan y wlad hon. Gw-dedd Mr. Madison y L'ywydd ei bq] yn ahgem heidiol gorchymmysi i 93,000 o wyi gael eu codi, eu harfogi, a'u meoleiddio yn eb. wy dd yn y gwahano) UiieitJiiau. Derbytnodd y Llywodraeth gennadiaethau dydd Sadwrn o G'hp.n' (Netherlands, He y mae I Dirprwywyr Prydain a'r Amer ic wedi cy fat fod i gyrmadpddu am hlcidkvcli). Yrydym yn deall lody: c farfed cy iJtní I'h\\ ug y Dirprwy wyr wedi cymmeiyd lie dyed LtUlI diweddaf, pan y dan- j gosasant ea tyst-iythyraa (cre(ie.niiaf$).pertbyn- 1 o!. Dywedir iddynt gyfarfod draehefn dydd! Meiciier, pryd y dechrucdd y eynnadledd wyr j ymre^ymu ynghylch acocsim eu gwledydd per- thynol; ond yr oedd yr ymresymiad y p! yd hwn o tiatui, rhy gyitredinol i dynu un casgliad ter- fynol oddiwjtno. j Y mae Ilawer o'r dynionrnwyaf ^y^ysg mewn achosion gwladwriatthol o'r farn mai gwaith anha'wdd fydd ynigy;mo(!i a'n- brodyr yn y grrllewin, o herwydd mai un o'r prif ach- '.J '.1 ji osion iddynt g\hoeddi rhyfel yn ein heibyn nil oedd, pin bod ni yn Iirnni liawl i chwilio. Cu ilongau hwy ar v moroedd, am pin m or wyr en-j ciliedig, a t 'yb'r mai prin y goclclef e-I balchder iddynt (oddi eithr iddynt gael eu darosiwng) i y-nidangnefeddu à ni, heb ennill eu pwnc i ryw raddau o'r tu arall, y mac yn dJiymwadol fed cannoedd o'n morwyr ni, o achos gwobrau a'r cytfelyB, wedi eucilio i longau yr Amcric, ac t ddi eithr i ryw fesnrau adehs gael eu cymmeryd gan y LI) wodraeth Frytanaidd, i luddias y fath enciiiadau rhagllaw, y mae perygl i ni golli rhan fawr o'n grym llyngesol, trwy oddef i'n gwrth- wy neb wyr ddefru ein mo- w\ r i ymladd yn ein herbyn, ac am fod diogelvych Prydain, dan Dduw, yn ymddibynu yn benaf ar dn grym llyngesol, anhawdd fydd gan ein Llywr>draetii roddi un rhan o'r grym diogelol hwnnw iddwy- iaw ei gelynion.—Arwyddai Bonaparte ei ba- rodrwydd^ob amser i ymheddychu a Phrydain ar yr ammod fddo ef gaet bod yn gydradd a. ni ar y moroedd, ond ni fuasai ceisio hod yn gydradd a. ni ar dir Prydain yn gynnyg mwv gwrthun, gan y buasai hy nny yn ei gynnysgaeddu a modd i, oieseyi-i yr ynys a/i lengocdd pryd y mynnai. Mynegir mewn erthygl o Madrid fed achos yr Yspaen yirgwella yn Mexico, o herwydd fod ei' lluoedd wedi cael rhai manteision ar y gwrthry- fel wyr yno. Dywed yr Yspaeniaid fod ga:l- cJdyot reswm da i tawenhan am hyn, o herwydd fod y lluoedd yn y fam-wlad a. drefnasid i fyned yno a darostwng y gwr-thryfel, wediamlygu yr anewyllysgarwch mwyaf i hwylio drosodd.— Nid yw cyhoeddiad M. Vicencio wedi tawelu mcddy liau y hobt yn Cadiz. Y mae ymddygiad y gwyr crefyddol tuag at y rhai a brynasent eu meddiannavi; wedi peri Ilawer o anfoddJt>ni wydd. S',i, s i r ti Ti Canary fod l,'fei,(Iiiiaii(i Vil. m-odi ei yi, 'I'e- neriile, fedy ChwiJ-Iys wedi ei aÔscfyditl, a'r ttai f-Iy wcdi-aeth newydd o eiddo y Coites wedi ei iosgii j I Cynnwysir cenadiaeth oddiwrth Syr J. e. -Sherbiocike: yn Llysargrati djdD a¿b, i'D, )1 1 ¡ '1 hwn a ddarlunia y mood y cymmerwyd medd- iant o'r yuysoend yn angorfa Passamaquod«S» oddi ar Unoi Daleitinau yr Am eric, gall fi viyr ei Fawrhydi; yr hyii a gyttuua a'r liaues-a we:i. mewn parth arall o'u papur. Y mae y Llysargratt" hefyd yn cyniiwys Cy- hoeddiad-, gan gynnyg madc!'euai;f ei Fawrhydi, a gwobr o 250L am amij gu Hof* uddion 1\1 IS. K Noyce, o Fawleyj- gerllaw Soutbamptou, yr ho a gafwyd yn gorwcdd ar eÎ ¡¡WY"CD YII holla", atinheintladwy, wedi ei ciiuddio 4 llaid, a'i ■iirpeuau wedi eu lieu ?i. iiic'eL.auwedieuH?avi. ? Blin genym fynegu nad oe* gobaith am ddiog- elwch y cad-longig Anacreon, Cadpen Joliti Davies (2)" yr hon, wi-fl) Lob tebygoiiaeth, a gyfrgoliwyd, ynghyd S'i holl- wyr, mewn stonl)1 Y roedd hi Dywedir fod y Royalist wedi cael allan fo(I vi- Americiaid mewn meddiant olti arwyddion llyngesol (signals) dirgel ni. Clywsom fod 72 o swyddogion milv/raidd j Ffrengig wedi hwylid yn-ddiweddar o'r Hong* byrth yn angorfa Biscay, .i gynnyg eu gwasanaefh i Mr. Madison, Llywydd Cnol Daleithiau yr Americ; aethant drosodd dan yr enwau ysgrif- enyddion a goruchwylwyr llwythau'r Ilongau. Y mae dyenyddiad y Llyngesydd Bradley, yr hwn a euogfarnwyd i farwolaeth am frad-dwyllo y llythyr-dy, i gael ci ohmohyd oni ewyilvsioy Tywysog Rhaglaw. Ysgafaelwyd y Mary a Matilda, o Bfymonth, ar y 29ain o Fehefin, gan yr hervviong Americ- aidd y Sabino, yr hon wedihyny a ysgafaelodd yr Avon o Greenock. Rhocldwyd, y Mary a Matiida i fynu i'r gwyr, weiÍi iddynt ei h"yspeilio~ o'i 11 wyth; a phob peth defnyddiot ynddi. Bu'r Dug de Berri mewn cyfrinach a'r Tyw- ysog Rhaglaw ddfte ynghylch dwy awr. Tiriodd ail run y catrodau cunlynol yu Ports- mouth; y 7fcd a'r 66ain o Jersey, a'r 23ain o YIlYs Gwydd (hte of fVtght). Aeth y Gtiain rhagddi tuag ardal Sussex. Ymlidwyd y Flora, Cadpen Loine, dros ddau ¡ ddiwrnod o du'r Gorllewin i Scilly, giiii henv- long o'r Americ; bu unv.aith mor agos iddi fel y saethodd yr herwlong lawn-ystlys o'i clrylliau atti; eithr gan fed y Flora yn hwylio yn dda, hi a ddaeth niewit diogeiweh i Guernsey ar yr 8fed o'r mis hwn. Yr ydym ytvdeall fod Rhaglawiaeth Gibraltar wedi cael ei chynnyg i. Syr George Provost.

[No title]

[No title]

I TRAETHAWD AR YR IAITH GYMRAEG,

?jL-i??iMFjEJV. ? JLJ Å U…

Advertising