Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

'I' LLUNDAIN.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

-u_ EISIEU, mewn Teulu Ffermwr Bonheddia~ i- HE YW sefydlog, oiiest, fd LLAKTIlllAEGa ClJOGES i'r Gweision mewn Hwsmonaeth. Y rliiiid iddi fod YIl gwbl hyddvs^ nunvn I'lefiiiad I.lacthdy, inoithrin LIui 'a Jiailtu pot) math o fel yr ai-fcrir ean yr llwsiuyn Cyrtireig goreu. J\Jae'i'.s'fyltfa'yn csmwvth: fc fydd i'r G«artheg gael eu dwyn i'r fieudy i'w godro, a hyffd iddi gael cynnorlhwy ddyhidwy. Can fod y tlydclloii- dei> a'r ynuldiried m^yat \iv otvnol, fe roddir poli, anni);r.- aetli i up haeddiaanol. Y mae r Lluethraeg uresennol yn mynod i briodi.  (t?- Atnhysby?apthy!i.tnhpUachymof\n"ra D.JENKt?, A 1.  Ir. 1)' 1 Crt i cci Ar?r?rydd v Pa?irhw: ]\tr. DAvn?'rfto?As, Crncca, ¡ UanisyfHacli; neu Mr. r:L TnoM?s, Tre?t, s?r!!? caer,ti,yi1d. A?s?, 1SH„ ifi ■■ ."i I' TO IRONMONGERS. To he Disposed of hy Private Contract. .T HE GOOD-WltL, STOCK m TRADE. JL and UTE?StLS of :m H:0?'UO\G] HY CO? ICL R-N, long established in a principal Town in GLuatK ganshire. The present offers .¡rre¡Ù inducement to any persoji p<i? sessing an adequate capital, e.s the situation is cenlrical, and the siiop weii accustomed aiid coinmandin? a proiitabic .111(4 tile ilol) i i('Cli?;to.-ne d ai)d a pi-L?iiUL)IC The Stock wiU he disposed of Upon reasoualle terms, and the payments made to "uit the convenience of tue purchaser. The Household Furniture may he taken itpon valuation. The rent is moderate, mid more than repaid by an hi(thl.y rcspectahh- tenant, M ho occupies one of the suits of rÓOIIb. For particulars enquire of Air. Robert Iaicus Chance, Nicholas-street, Bristol; if by letter, post-paid. ———————————————————————. Cyrndeithas Arnactin/ddiacth J\16n. •GWOBRAU AN Y FLWrDDYN lSH-H. RTIICSTIl I. Gicobrau i Denaniiaid i/n ,u.ni! ?' ??-??y Aurhydeddus BKUKEi.RY PXGKT.— ?? Fr Tenant yr awn a wna ?u ac a blanua Gocc! yn v mcsur in\v vat o tlu', os n:t bydd yn llai na hanncr ei vv. deg gini. ?. 1 r lenant a wnaeth (gwe«li sefydla y Gymdeithashon) I yr amactiu.uiau, s?f y gweiliantau mwyaf ar ei dyddvn, ac a i cynhaliodd yn ol yr noil a»n«;ylchia(lan, vu )' drofn oreu 1' ii 'icy -iiiiii1ioil?i ?ll ot I a!n,3 1(, gvvrychoedd1, a i o yr chkxidiau, bsartiiau ?.trtL.e?, dyfriw>brail, ?r. ?c. os bydd y (atii dyddvn j-u cynnwvs oO o erwa' u neu vchwanes, j g'.vubro</</?'?!?. ¡ ?. i'f !m.i ,u.!rd'na yn y cyfryw fodd ei ?-??s??rthiant yuyr hat, tel y cyulinlui y rhitedt nmyaf o iiuifeiliaid am r j amser hv\ yaf 1 wm-uthur nafdom, yn oImaintioli ei dyddyn, putn .ghii. 4. i r hwr. a sycha (drain) yn y modd mwvaf eflWtliiol a goreu, g yda ciierri"- neu bil;"llau, y.inesurmwy af odir. udim* ¡ llai na cnwech o erwau, pi/in gini. •i. y .cy.iciyb wobr, os na DO r tir vn llai jia thair crw, ?'< A'?.  -ivn -iii ]i-, ii, ? s;Twl a f? Dadant ofyn hawl am v N;?'obrau hyn, rhaid yrru r;)ybudd ''scrifenedi^ at v 'scrifenvdd, bed- war din mod ar ddeg cyn cau y 6. 1 r-liwa o wcllha-y maintioli mwyaf o waundir neu wer;;lodd, neu flir porfa, yr lnvn na fu yn arfer)] o fod dan I dr,i fl- lifo tros to, ),11 f lit-ddwtr, drwy beri i ddvvfr lifo trosto, yn y modd mwvaf cytanvydd a cliydvvasdad, os na bydd mesur v tir hwnnw a wellllelr tldimllai na phum erw, piau gilli. 0 i 7. Y cytt-tyb wobr pail iia ho ir>esur y tir vn llai 11a thair I erw, tn gUll. Rhaid'i'rsawl a ^eisiant y pvobrau am ddnfrhau tir, yrni eu holion at y kcrifeuydd tra bo'r dwir YU 11 ito dros y Itf. 8. 1 r Tenant a blanna :?i y modd mwyaf cymmeradwvi ac a u cadwa vn y drefn a'r < viiwr iroreu mesur m? \af'o ?ryc?oedd o ?idriiiii "Viiio heu ?elyn, dith Uai cnJU 0 rydan, ?Mw ?M<, r doii Iliti 11. -19 20 !). cyfH h)t ?obr pan fvddo'r mesur ddim nai n? 20 r))<\d. <t??:. I). S. Na thdir mo'r Twobrau uchod onid ar ol yspaid lf, "Nyy flynedd jrwed* plannu y gwrytliocdd. ly- l'r a [)air dyfu ac a dreulia yn ymborthi'w ani- reiluU. d ar et dyddyh, y enwd -oreti o s h. v. k inter vetches, ddiirt llai na dwV erw, tri giui. II. Y cylfelyb wobr, os hydd mesilr y tir ddim llai na? ufe erw, elau giui. !-■ r ilu 11 a hlllr dvfu ac a dreulia yn ymborth ar ei dyddyn; y cnlld goreu o faip Siceden, a elwir Yllgylfredin nvuiiis, a y. rwta haga, a inaint y tir danynt i'fod d'r hyn lLciot n bum erw, punt giui. lii- V cylfelyb wobr, pan fyddo marnt v tit ddim llai na dwy erw, trigini. u. I'r li» n a liauo faip cylVredin. ac a'u treulia vn Ym borth i » aniteiliaid ar ei tlyddyn, sef i'r hwn a bair dyfu y enwd eu o honynt, o ha ryw bynnag v bo'nt, os 11a Jyd v tir danynt yn hai na pinmi erw, ?M, giui. ??. Y cyiM' yb wobr, os 11a bydd y tir vn Hat na dwy cr?.? -ytl'eivl) 1vol)r, o, iiii b?dd y tir ?ii ii?ii iia d-t%- 3 criv, 16. IV hwn a borthn ei anifeillaid niewn biiarlli tail ar y enwd goreuofrcsyOt, IK V. cabbage, os na bydd v tir danynt c [iW(i ?-ort-ii o ir. c4bbik,c, os iia 1) ) ?(id i! tir dativi i t ?/' *? ? ?ai) dyfu ac a dreulia yn ymborth i'w ani- teiliaid ar ei dyddyn, y enwd gorcû o Iii,s y ?wanwyn, os na bydd y tir ) n llai 11a phinii erw, piuti gil/i. j os 11a bydd y tir yn llai 11a thair crw, tri gin/. I :J. i'r hwn a haua v maintioli itiwyaf o dir clilofer gwyn, neu liadau «;^ air, er cynnyddu jrwair a phorfa v« y "fodd goreu, ac yn lanaf oddiwrth chwyu, os na bvdil y" llai 11a .11"" pum gini. '20. (thJyb wobr, os na bydd v tir vn llai na tittir eri; daft gini. l21. 1 bwv byiinaq; o drigolion sw ydd Fon a wnn gneifo cliwecii neu ychwaneg o Vvyn, N 11 y modd mwyaf trefniis a ? "'cu, un ??;<. '22. h.y. prcswythyrbwO), gan )T Inm a g.n'eu, I'r bythynwrr, hifedi if () blaht ^riodasol, mewn dy?wyd i fynu y rhifed) mwyaf o htant ?riodasot, tnewn a?fcrior) o ddiwydrwydd achcu dderbyii cynnorth?y pt?y- faw?,?r/??'/< ?. Fr by thvnwr ?.n )T 1mn a dy?wyd i fynu y rhifedi nesaf fel ucisod, dau gini. 24. IV gwas cyllog mewn gyyaith hwsmonaefh yr hwn a drigodd hwyat yn yr unllc, os 11a fu', yspaid yn llai na deg mljnedd, dan gini. 5. I'r nesaf fel uchod, un gini. 26. Fr wasanaeth-ferc.h n n hrtsmonaeth yr hon a drigodd hwyaf yn yr ua 11c, us na fu'ryspaid yn itit 1,;t deg mlyncdd, un gini. D. s. Y saw 1 a fwriadant ofyn hawl i'r gwobrail am haf- deilo, yn ol y rhitedi 3; neu am gadw eii tvddynod yn v drefn oreu o hw smonaeth, vu o] VI" ail rif: ac am wrveh- ocdd drain, rhif 8 a 9: hefyd y sa«l a fwriadant ofya hawl amy gwobrau 22, 23| 24, 25, a 2f), rhaid iddynt yrru rh\budd yscrifenedig o Iiynny at y 'scrifenydd'ar, neu oliaen v dydd cyntaf o Awst, 1814. Y saw! a ar- ddclwant y gwobrau ain y maip Sweden, rhif 12 a 13, a'r mai]), rhif 14 a 15; bresveh, rhif 46, rhaid iddynt yrru eu holion at y 'scrifenvdd ar,. ntuoflaen y dydd evntaf o Itafvr, 1813. I rolioll am y gwnllran am 1tyg- bys gauafa« i, rhif 10 a 11 ac am drel na eu tiroedJ at wair a phorfa, vn ol v rhif 19 a 20, rhaid eu gyrru hwynt at y -it-, neuoftaen y dydd cyntaf o Fai, LSIE Holion am tfygbys y gwanwyu ar, neu oliaen y cyntaf otis MeliCiin, 1814. ^RVB-Ymdrech.' ]. I'r daliwr tir ar dynn ardreth o ddeg ptrnt a deiijain yn y liw yddyn, neu dan hynny, yr hwn a arddo hanncr c\ fair, yn y modd goreu, mewn puin awr, gyda dau geffSl y vstlys, be-to vrrwr, pum gint, a chrvs-arwisg i'r anldwr. 2. I'r ail fel uchod, dan gini, a chrys-arwisg t'r arddwr. 3. I'r trvdvdd, crys-arwisg i'r arddwr. 4. I'r daliwr tir (pa faint bynnag fyddo ei ardreth) yr hwn a arddo banner cyfair yn y modd goreu mewn ppdair awr, gyda dau gellyl vstlys-yn-ystlysj. heb yrrwr, Aer gini, a chrys-arwisg i'r arddwr. 5. i'r ail fel uchod, pim gini, a chrys-arwisg i'r arddwr. 6. i'r try dydd, crys-arwisg i'r arddwr. AV rtli farmr r gwobrwyon iicliod y peth yr cdrychir arno fydd cywreindeb y gwaith, ac a Qrphenwyd (r yn yr amser nodedig. 1 roJdir y llaenoriaeth i'r hwn a'i gwnelo gyritaf, oni bydd yr haeddiant incrrn jjethau i t'raillcyetal, ■■ ,-I —— ¡ Ni chanhiatteir i ?r-bonhpddig vmdreci.a am un r "wo* brnyon hyn. ?f?f't) rhaid iV rhí ?dd ':n h'fnnf'u ymdrrciiu am v gwobi.Mvon hyriA aiiion ri»vt>i>dd o h\^ 1 iiv i 1 >'U)rrni>r y dydd cyntaf o I" aNs rth tel Vhvddo i'r tü: ci lesur. Rin-srn rr. Gicolrcu nc J?/?tiKeAc? Mo'?n? ? Dfn?n?7 & uni?. 1. rr :ml a ddengys yt,, U?.fni ar y dc?d.dvdd r,r Inigain o Awst, HH+, (sef aiwraod Cvfarfod v O^ideltfcas)- Yl'arw??t!, ohitiogaeth Men, u'ddv? Bw-?ddiLed?r jbI?yu<!Ot'd,?!?M:. ( 2. I'r hwn a ddengys y T?rw nes?f i'r gdrcv. M cllOdi j in gint. I'i:hwn a ddengys YO ??n?fnt ?r v (I<-??d dvdd ar I I h. ugain o A?tt, ?ffdmTnod y C'.farfod? T ileifer ddw'V. y(ld oreii. (?, h"fi,)sr, tli -crvi- ileiAl. i(,r 4. 'r i.? u a dd?Bgy? N'? ile?Scr nc?f&t y gorcu fel ucho? d(itt /Ú:i.. ?. I'r hwn a ddengys yn H?ns?fn) ar v do?M dvdd ar hnnin 0 Awst, (stf diwrnod y Cyfarfod), vr HeWer tlwy'di orcu,oh)ho?acthMon,?r(?!- 6. rrbwj) a ddengy. yr iiett?rCwydd nesaf at Y -"Mrex fel I, ri, I ?haid bod li i??cr,fcnedi,4 o frL' Yr ?n'!?i!t-? SvviTfS' y «WoBraa hyn- Cyfiliir Ci oed o'r h? a (idang,,),iriiii y ?ivtjLlrati iiyn. C i ot?et e'r lf(,i i?er a oni?tt) Wobr me?is Hf-if?r C?-vdd, n? c?!ir f? da.?os y M?yddyu ganhnol am v.?br s?? llcia? dd\tya?ydd. Meirch cmj/.t, h. y. Ysikayni. I V hwn a ddengys yn y F air "'n Hancrchmr-dd ar -0 e.iwec!.ed o ?< 5 Starch, srfY??v.t-n ur?afc-?tn.nwv. E d diben ion hwsmonaefh y wlad, ac U'efvd a ?ru'-?'ma 'i-? ddwvn ?<-r hmn vn gvfannedd dnh' vr ;>m-;enu-f*eroI' cef y smsJll, i Lauerchmedd a Elangefni,"ar v dyddiau marchnaJ. d::r !i;¡i. ù: .Y C\'farfoå np?)f o'r ?vmd?!t!as f"dd ?n Mar- ,efiii ir arh'?ain .?.s? IkH, ar ha ildiwrao-l :r,.¡:.y;] :(f: :I ;¡I-d!l¡! ;,Ij¡'è!r; j{;¡JI,ti:. .'v.oiit?na?-.n.?i?.Ltn.. d n?i-rh?r',jrredtn,cudaiii'<?t Eaneelnij er golygiad y wlad. W. P. POOLE; Yscirfenydd. A KG R AFF1 AD XEWYDD. AC An wcaTH GAN K. JF.NKIa, Argralj dd y Pn.ptti. lnvn; Jenkins, AbertaWe; Daniel, Evans. Harris, a White, Carrv tyrdoui; bavies, Hwlllbrdd: .North, Aberb^nddu; Wir. mot, i'entro; a lynwy; a Brown, Catc- liewy <Ul-;tr-W ysc, A tLLN VR AVVUWR WEDI EI nYNU YN AM BRrS MOR tSEt, A TKRI SWLLT, Tijwysfjckl Solomon i Techyd.* (YX YIl IAJTH SAESSEG); NEU, Crffarwyddyd i'r ddau Ryw (Gwrryw a Benyw), MEWN AMRYIVIOL ASlIWTLDrRAU. hM-n a finilyga yn gvUawn, mewn modtE !)vr ic i-iiir mwyaf hawdd i ymdrin a'r Clefydau caalyuol, yngiiyd a'r Meddvginiaethau mwyaf etleithiol, y i naia drinir o dan en ncnati iieiildnol Erthyliadj neu Esgoifa aii- hvmmig DiJry A Ilàcll ( Asthma) Colli Arclmaeth at Fwyd DiepiHad { ilfrrcnnr^s) ClefytF.eriaidd (Bilious) Y tiiesni (Chlorosis) Dwyn Plant Dart'odedigaert i lefydau Meimvaidd Llc\\ygoll (Fils) I'hior All)ii-, ( ll'/iites) Gsvvntogrwydd { Ff&Mehct) D'.ferlif-archoll (Gleets) I{ad-lil (Gonorr/uvil) Clelyd-y-ddueg (IJiiporluni- dria). neu y IJolur prudtl glwyfus Anhwjlderau cvdfynedol it Diffyg; tnird bw.yd yn y cyllifc Annorthder leUenctyd !seider Y hrwt Arlloesiadau irtisol Crefyrl;\lIcwy.n° ( y<vrmn^y Onaaiaetii, lien Dryihvih'. ca dircfl i?tC'tX'gr?'yd? i\wc!) ? (.t'w ynwst (/P/:f)?e?w) t; I efy d -y-brenin ( Scrofula) C. -,ve I11- b r, i n ? Cietrl pOeth (?cM/'?) Tw ar Fjwjd, j &c. &c At yr huA yr ychwnegir Tratlhand ar v Freeh Ffreneijt C V enereal Disease), BffcrHj-archoil, a Quendidaa hddaal. C.anS.SOLO?!0?,M.D. Y" cyhopddiad dcfnyddiol hwn y gwHii- Ti arthawd ar Ci?'ydaO Menywai Id, y i)?!?:au ('??-.ito?. t:iefvd-y- d<!neg, ar DartodcdL?n.t! Cvm.nt-ad-?ir Hyfr fiwn i ddyn?n .?!?))c a bcci??n; W\ rh?bu?dio rh? syr?hin ar ?ra.?n?hcn.;] (ar yr hon y mae .mi?dd wpdt eu (yfr.?Hi). ac 1 tod yn todd.oa iSv ea.lu rhjg aficchvd, au lioll JE heddtaur!)ag dmysm 1 Y mae'r ?.vaith tra buddiol hwn vn n'rw?th ?-t.f"r llawer o x tlynyddodd o hrot?'d a su!? :u' sanlvniadau m'cid'?i rhyw lai dirgel a dinystnol, ae mewi trefn i p?-I mcddv?? miacth i'r hwn y mar -Meddyg uchod ?fdi cvssegro rl?t fivyaf ei fywec Ni ddylai percheno^ion ysgoiioa-evd* ?pstcio!(?uo?;?-<'A"?? neu ath«?teydd fod hebddo. Dynoda y !!y"'yn hwn v modd uniongyrch i iachau 0". Blenhorrhagia, neu Had-lii', i Sipliilis scr'vdieg. At Vr hyV fe }ChWaIH il' Traethawd ar Drvthvlhveh d'r?), Ymai? rodd ar Anailuogrwydd gwrrywaidd, a Diifn.Ydtdpr a 1) idd -dra 1)(?l ?r:?dd, &c.; ol-Tmadrodd ar fai ) at?hyhocddaditt.yst)!?, a anorchiad i R?:);, Vm?iedf'* IN N'I'. yri a'r i-Iiii s),,(id it k fynu arnyut; Itefyd cynsor i Ymokhwvr(Bathers) <.i I )){-i!'duol y rhat a Hhiir ?'.m (ncfydan nt'? vu<?. Y cwU wedi ei ?]u)-?u, a'i gyfr\Yns;-?:t?nru, ag: amrywiaeth o hanc?on gv, irioneddol, y rhai na chyhoeadwyd erioed o'r btacn. Vn v rhai yr eglnrir anvyddion, y dlii! 0 vmdrin, a'r meddyginiaethaa, yu ran-d?-it!ii,i'r Ctcfn podh, Gnahan?iwyf, Ckfyd?y-hrcnii), y Gy:nma!?<t, Ge- wynwst, a'r Freeh I-'tre,i- (!(;N.tlion leu- ainc am y perygl o ?ymdetthas ac ymdriniaeth an?eddus; a'r ø'wahalHaeth rhw n¡¡; arwydd 1H1 y Freeh Ffreugig a r rhata gamsynir yn fynych am danynt.' I inae achos i bob dyn wrth ryw ran o'r!?fr hwn, vn npiUdnol ieuenctyd o'r ddau ryw, y rhai mewn model af- Iwyddiannus a rbddasant Hbrdd i /a: ???cA K.?, J;; ?? a ? t/?!/<?/f' ,'n niweidb cu htefhyd? a dyr)\Yio c't ho)t alluodd bywiol trwyhyny:—vdd'i'rcyfry'n-cMrdd a "?f- ndf/gini(fth gymr-imen" wrth ddarllen y dull 0 ymtachau? 11'4 V,-rth ?darll?n ?F aull??o ?-iniachau-it eAin ?ymmenad tra rhagorol y Uyfr gwd yr amrvw A,iadt,u, At yCy,!frallrl>-Ni ddichon dim fod vn brawf ci(lirr.- ach o ddefuyddioldeb y llyfr nwn na'r di^vrt'elyb t i g?N c,t-tiiii d agafodd; dim llai nit Cit. ;\jil o'GOPIAU a weriii- wyd o honaw mewu ychydig iawn o amser. Pigion Sr.Gitir a roddwyd i'r Gicaiih rai-n un y Pun, Sfey Coarier, Albion, Times, Daily Advert^er/ MoniiiisChroI niclr, a'r rhan tunlafo'r flhestnyddhin dysgrdigyn Ewr„p Yr ydym yn hvfrydn ch i amlvgn. fod arjrrnS- n Solomon wedigyhoeddi; llvfr a sydd yn sicr wedi o werth nA, un cv fatisoddiad meddygci aglywsom m son am dano ciioed rUt ci ddarllen yh fanvvl. bydd iy afiaca gyfarfod a llawer o gynghorion a chyfarwyddiadau buddiol; 5 ac y maeV meddyginiaethau gorau a'r mwyaf dcrbyniol yn dd?n yn ca?l eu (ryBodt ar yrzimrywi,)iauilwN?ideraa s 3 ddarlunir yn neillduol y:;ddo, yn gystal a ctiyfarw vdu- ?ad?n ?t ?ynna! iecfcyd yn gyliredlnol, buudiol iawn i ddyu- ,*> ion yn -n",?b 5efvllf??  GeUir «l#T" Tywvsydd Solomon i Icehyd" gan bob i Gwerthwr Llyfrao trw y r JUevraai, am 3s. yr ua.