Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

'I' LLUNDAIN.

[No title]

News
Cite
Share

Cl WEN EE, • G. Gan mai hwn yw dydd genedigaeth y Tyw- ysog Rhaglaw, croesawyd y bore gyda chanu elychau, a chodi baiierau ar glochdai St. Martin ac eghvysi ereill, ac am un o'r gloch saethwvd 52 o ergydion o fangnelau'r Cae, sef rhifedi y blynyddau ag y mae ei Uchder Brenhinol wedi dreulio. Yrr ydym wedi derbyn papurau Paris i'r lOffHl o'r mis hwn. Adnewyddwyd y (ldadl ar ryddid yr argraffwasg dydd Linn, He wedi traethu llawer o areithiau, gohirwyd y ddadl ymhellach hyd y dydd cai?ytto!. Y r oedd17eg o aelodau'r Se- neddr i Icfaru o blaid cynUtm y gweinidogion, a 3f2 i areiihio yn ei erbyn. Dywedant fod y Dug Berri wedi cael ei ddanfon i Brydain yng- hylch rhyw achosion o bwys. Ychwanegir gan yr un pa pur, mai gwedi i'r Dug Ffreugig uno ynghadwad cylchwyi genedigaeth Rhaglaw Pry- dain, y bydd i'w Uchder Brenhinol fyiied gydag ef ar ei ddychweliad i Ffraingc, i fod yn wydd- fodol pan gedwir cylchwyi genedigaeth liouis X Vill. ac y bydd dydd coroniad Louis i gael ei bennodi fel y byddo yn gyIleus i'r Rhaglaw Prydatiaidd fod ym mhrif ddinas Ffraingc ar yr achos. Dywedir fod arweiniad i mewn i'r ddeddf ag sydd yn adsefydle'r Ciiwil-lys yn Spain, ar, sydd yn beio ar y lluoedd Prydanaidct, wedi ilioddi tramgwydd i gemiadwr prydain yn Aylad hoiuio. Ychwanegir dan y pen Leghorn, fod y ttoaduriaid Yspaonaisid, y rhai a adawsant ed gwlad yn achos yr ynirafaelion yno, yn ym- gasgln i'r Eidal, ac yn tyrru o gylch Siarl IV7. tad Fferninand N;r ii),ti a (lued(la i gadtriiha -U'r son fod yr Uchelwr hwnnw yn bwriadu honni ei hawl o'r newydd i goron Spain ae hyshyslr mewn llythyrau anghyioedd o Barcelona, y rhai a dlaethallt i Lunda;n trwy Paris, fod gwein- yddres (equipage) y Brenin Siarl wedi cyrraedd II y lie hwnnw, ac mai'r dyb ffrnadwy yn Ffraingc oedd fod el Fawrhyeh wcelt myned yn sicr i'r diben i honni ei hawl i'r goron, gan haeru, nid fel yr oeddid yn disgwyl, iddo orfod rhoddi i 0 fynu ei hawl i'r goron, ond na roddodd efe I erioed i fynu ei hawl idcli, ac mai ffug-ysgrifen oedd yr hon a arwyddai hynny. Mynegir ehn y pen Gottenburgh, Gorph. 20. eu bod wedi clywed trwst mangnelau dychryu- 11yd ar y dydd Sadwrn cyn hynny, o dh indere- swan, yr hyn a barhaodd o ddeg o'r gloch yn y bore hyd yr hwyr, yr hyn dyb id oedd o achos ymosodiad ar yr yiiysoed(I geillaw i'r rhai yr oedd llynges Norway yu angori. Yr oedd Ty- wy sog Coronog Sweden i ddechreu brwydro ar yr 28ain. Hysbysir mewn erthygl o Genoa, Gorph. 27, fod 800 o ddynion yn manvbob dydd o'r pla, yn Smyrna. ———— CynnY?yg!rhysbys!npthym?hap?rau'rAmeih', y rhai a ddygwyd yn llythyr-god Halifax i'j wlad hon, o Caci-cfroc ?e?ydd ??-? ?'-A- j i'r Med, ac 0 Boston i'r lle?o'rrmsdiweddaf.j CrybwyHant ysgafae?ad y Hong unhwylbrcn Amcricaidd, IbttJesnuke, gan y Leander, (yr hyn a ymddangosodd yn ein rfcifyn am yr wyth- j nos ddiweddaf) a darliniiant ysgafaeliad y 1frei. gad Americaidd Essex gan y Phoebe. Yrcedd yr Esses, er mawr goiled i'r ysgafaelwyr,"wedi danfon dau fyrddiwn o ddolars i'r tir cyn y frwydr. Dy wedatit fod Cadpen Porter, Uywydd yr Essex, wedi gosod ei long yn y fath sefyUfa, yn agos i'r tir, fel nad oedd yn tybied yr ym- osodid ami gan y Pha»be, pa fodd bynnag yr oedd wedi parotoi y llong i'r frwydr; wedi i fangnelau y Phcebe iviseutliur y fath hafog ar fwrdd yr Essex, aCI ryw gynnnaint o sypylorau (cartridges)%ymmeryd tan, yr hyn a frawychodd y gwyr yn fawr, ac a barodd i lawer o honyut fiel(tio i'r gorchymtnynodd Cadpen Porter i'r llong gael ei gosod ar dan, ond pan gofiodd fod cynnifev o wyr clwyfus ynddi, efe a alwodd ei air yn ol, a pharodd i'r faner gael ei thynu i lawr: yn ol yr hanes hwn o'r frwyclr liaddwyd 58 clw) fwyd G3, ac Aeth ar goll 31, o wyr yr Essex. Crybwyllasom ein llwyddiant wrth ymosod ar yr ynysoedd yn angorfa Passarnafiuocldy eisoes: orrhai hyn cyrnmerwyd meddiant o yuys Moose, ar yr Ile,, o'r iiiis di%ke(](I-,tf, gaii y 102 (atrod a dydoliad o fangnelwyr, heb wrth- wynebiad; trwy hyn ymdocugys na wnaethom end eymmeryd meddiant err fiddym ein hunain cahys nid oedd gan yr Americiaid un hawl yno ond yr hyn a gymmerasant eu hunain wedi hedd- wch 1783. Bydd hyn yn fodd i gadw llongau yspeiigar yr Americ heb gysgod na n odd la yn y parth hynny yn nes na Fori laud. Bydd angorfa Fundy o hyn allan yn rhydd oddi Withynt iiwy. Y maoy Bad a elwid bad y Torpedo, yr hwn a ddyfdsttyd gan wyr yr Americ i'r diben i ddi- 118 stilio Cill ilyfiges Ili, trwy ei chw) tlll1 i fynu gan bylor yn ddisymmwth, wedi cael ei chwythu i'r tir ar gyfer YIIYS Faulkner, lie y distrywyd ef ga II Frreigad Frytaluaidd a'r cad-long un hwy 1-bren Sylph. Dygwyd Mitchell, llofrudd Miss Welchmari i'r brif ddinas dydd Sadwrn diweddaf, dan g:rd- wriaeth Swyddogion Swydd fa Bow-street. Yr oedd efe yn arfer gwisgo barf hir o dan ei en ac ochrauei wynfb, yrhon oil a eilliodd efe ym- aith cyn iddo gael ei ddala, mewn trefn i ym- ddieithro; y mae llawer o ddynion wedi ymgas- glu i'r Swyddfa, y rhai oeddynt yn ei adnabod, ond nid ydys wedi gwybod hyd yma, beth sydd wedi caol ei broli yno. Ysgafaelwyd y Crown Piince, dan fanerau Swedaidd, o Bermuda; yr Alert, o Cumano; y Friendship, o St. Thomas: y Mary Ann, o Ber- muda; a'r Martha, o Lerpwl; rhwng y 17eg o f awrth a'r 23ain o Ebrill, gan yr herw-longau Americaidd y Revenge a'r Fairy, y i-liai a gyr- haeddasant Charleston ar y 25ain o Fehefin mewn diogelwch, M edi gwibhwylio pedwarmis. Cyrnmerwyd a llosgwyd y llong Argl wydd Nelson, o Belfast, ar ei thaith o Rio Janeiro i'r Ilivannah, ar y 6fed o Fai, gan yr Ultor, herw. long Americaidd, yr hon a dd;ie(h i'r PorthLadd- teg (Fair HavenJ, y laf o Orpheuaf, wedi gwibhwyiiad o amryw fisoedd.

Advertising