Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

'I' LLUNDAIN.

News
Cite
Share

 'I' LLUNDAIN. 1) Y D D I A F, AAV ST 11. PRYDNAWN c1}ld Mawrtli cymmerodd ei Huchder llremnol Tywysoges Cymru long, y ffreigad Jason, yn Lancing, gerilaw Worthing, i hwylio i'r Cv fandir. i mgyiinuilodd tyrfaoedd mawricn i Worthing i ch ar d liuclider Breninol yn ymadael. mynpd o lioni i'r bad yr hwn a'i tros- ghvyddodd i'r Hong, hi a gusanodd ei llaw, mewn flordd o annercluad i'r boneddigesau ac csaill y rhai ooddynt ar y Ian yn chwifio eu Uogcll-'liei niau. Yr oedd yr ymadawiad yn ddi.-taw, heb florddiadau gorfoledd o'r fatli a amlygir yn gy lived in, pan fyddo personan mawr eu hurddas yn ymddangos yn gyhoedd, megis pe ¡ c y feillioii y Dywysogos y gwnelid cam- I c., tidcfnydd o'u gorfoledd, pe buasent yn ei amlygu. Y bore hwn neth yr Isaac Heard o Lundain, 93 flawtii y Rhaglaw, mewn uudeb Atglwydd Casticreagh, yn llelarll Aberdeen, i urddo Ymerawdr Aw stria ii Urdd y Gardus Aur, ynghyd a'r holl arwyddion perthynol i'r iirdd. Y efe i fyle(I i Vienmt heihio j Brussels, He y mae efe ac Arglwvdd C%stlcreagh i urddo Tywysog Goruchaf y Netherlands a'r }tll urdd. Hi'ddyw, ythydtg cyn un o'r gloch,daetll ei ^cltder Breninol Hug Herri (Ffrangc) i Lundain, n verhyd a chwcch cpiTyt ynpt dynnu, yr .?edd ccibydau eraill yn <yrmwys ei weinyddion ")c(l(l (,ei 1.?8,(Iau -e'raitl y n c y fi,.iw y ,s ei weiii)- ddion Y bore hwn, rytnmcrwyd bancr a holl ar- wjddiou bonedd Arglwvdd Cochrane i 1 awr o'u lieoeud ynghyssegrfa (chapel) y Brfniu lIard *li. yn myuaehiog Westminster, a syinudwyd y cwbl oddi yno. Papurau Paris i'r 7fed o'r mis 1nn a ddaethant i'r ddinas bore heddyw, Nid ydynt yn cyn- luvys peliach sylwadau ar yr anigylchiad anar- ferol a barodd i gynnyrchiolwyr y bobl ohirio eu dadl ynghyich rh) d'did yr argratrwasc, ar y 5fed. ^ymmeiwyd yr achos hwn mewn llaw yn rheol- atdd ar y Sadwrn canlynol. Cefnogwyd cvnllun yvS3 fraith. neu, yn 01 iaith Seuoddr Prrdain, yr a gyimygwyd gan y gweinidogioir, mown faith, gall M. Fleury, achafodd eigwrth- ^ynebu gan M. Gallois, ic eraill, ac wedi hir ddadleu gohirwyd y pwnc hyd ddydd Hun, a plum ystyrir y rhifedi helaeth o Aelodau y rhai 'yn debyg a chwemiychant areithio ar yr achos, t) bir y bydd i olimad araU gymraerydlle y pryd Jiyuny. Y prif wrthddadl i gynllun y gyfraith a gynnygwyd gall y gweinitlogion yw fodyr ys- giif yn gofyn i'r hyn a fwriedlr i gael ei gydiocddi pn awdwyr, i fod yn ehlarostyngedig i gael ei brofi gUl farnwyr y rhai a drefair gan y Llyw- odraeth. Yn Mrydaiii, y rnae nob Barnwr wrth J 1 I ,r ocanunio cyfraith Cabl-dreiMiau, yn ei gosod i h WI' fd egwytidor, fod rhyddid yr argraihvasc yn gynnwysedig mewn rhyddi? oddiwrth bob rhwystr neu aHa liad eyn y cyhoeddiad sef yw ?V'?'y? dichon dyn g) hoeddi yr hyn a welo efc Y? dd?, end y fnae efe yn attebol am y caidyn- iadau. Hyn mewn g?hioncdd yw bywyd ac ?'icho) ct rhyddid ')?".f6di. Y ddad't gau hynny ??'ifod rhyddid yr argraffwasg, heb hyu.ni ?rbronScneddt-Fi'ralngcyw. p?unagaiti' vr ?'-g:at?nsc fed yn rhydd'al peidio yn y wlad ?'onuo ? Etto y mae'r Ffurf-lywodraeth newydd ?'!o yn diogeiu rhyddid y wa"g; ond os caniatteir ?' y?-grU'ddywededig fyned u gyfraith, bydd p)- ?u'f cyn bctied a hynny fyncd yn ddi;y:h. O'r tu a»'ail, honuir'gan y ihai a g?fnog?nt y cynllnn, »eu yr Y-g ii? na ddichon ansawdd mGddyiiau y ¡ ?y?'-edufgauiatau rhyddid y wag, yn ei helaeth- ¡ XSfi?^ eithaf gyd? diogehveh i'r whHhnraoth. ? cpsun newydd Hcoi o bwys yn mhapurau Pari^ ? '?'?V?'' crt?)yg? ynddynt a amsp! wyd JVJad G" b J ?? y" ?y?? fod ?y?y? J <:h"J.t's ".0 t. 1. I Ù.. I' h 1. Ch i Is '??" CaQi el beanodt gan ei iawr VC I' ..? y ??n ? svrthtodd ar !?gob Aimeria, uenl 1 ar  I ??;?Srwyd gan y ChwH-Iysydd di- 'weddir .C esS°k Saragossa. Nidywycen- Daù w' S', 'o Sarag,)ss-,t. iN7d ) iv ?, ceii- i ? ? S P"111 I ?? ??'?' ?' dechreu Gi daith tea yuo. Dut?mr anerchiadau cydlawenychol T'l barnaus 0 amryw barthau'r wlad i Fferdiuand. p.i'wedallt fod Madnd yn berilaith dawcl ac Wn '0^0^ aC mal ga:i('<!y!it na allant fab- ■vvy -io C uu 1 Pr}<lain meWn (f Wif'O'O 0 hcrw}'c.hl iidoCi1 i-f9'1111" *•>» d  ? ? ?'?'nc yn parhau ? gynhyrfu anfcdd- O'j"ychl ..I. i„o jrvty d d ? gweriuos. o b!pg!d fod Hiw gwn 3 ?iueu?i i 0 '?y??wrynywtad honno. Dy- I enaii ym ?heUach nad yw papurau newYídiou \()£'r -'II e1\'f d.' ),ii (-ilyfod ''? brawychu mwyach yng- ??r'? 'f-? '? y ?'??'g:ent hwy ?ybod 3? ?veHn?r ?paeniaid eu hunain. °Pi'nila"Pn' GorP?'- 25, dywedir C"OPenlla,rtti, Gor,)I i. 2.5, dywedir ■d o l/i'm ???or, y Cennad?r, m,edi dych- ?'e'yd ?"? Y P''Y? hynll r ac nad o?dd sicr?ydd ?tt??'? ""? '? y rhvfet wedt dpchreu yn Nor. '\vay' Un a nod y rhyfel wedi dechreu yn Nor.. 0;1(?t bo(i y ddwy fyddin yngwyddfodoldeb ell gf yd(l. ?"'?Pugys fod cr>u derfysc wed! ?y??er' i, yn Barcelona ar y 13eg o Orph- ?'? Ot 1 ycn.:)! y n  a d auna'ram g 1 G*-| ni(1 yw y cnlyn¡adau na'r amgy ch- ???yrfo??" ?rtunto; ond hysby?rmewn IIJ I' r("l ?'???:' a'r mangn<»ku wedt gwas- ¡  Daeth llythyrgod Kllmynaidd i'r ddinas nei- thiwyr, a phapurau i'r 7fed o'r mis hwn. Y mae unoliaeth disgwyliedig Belgium a'r saith talaith gyfunol wedi peri gorfoledd mawr yn Brussels. mddengys fod y ddinas honno wedi cyrraedd ei gwychder blaenorol eisoes. Yr oedd y Llywydd Blucher wedi cyrraedd Brunswick ar y 23ain o'r mis diweddaf; y fath oedd awydd y bobl i'w weled yno fel y gosodent ysgolion wrth fur ei letty, gan ddringo ar hyd-ddynt mewn gobaith i gael cip-olvvg aruo trwy'r ffenestri. Derbynwyd cennadiaethau y bore hwn yn hysbysu fod y lluoedd Brytanaidcl a hwyliasant o Bermuda, yri. erbyn ynysoedd yr Americ, yn angorfa liassamaquoddy, wedi bod yn llwycld- iannus, ac iddynt gymmeryd meddiant o'r ynys- oedd. Passamaquoddy yw tref fechan yn rihir- iogaeth y i-i) swydd AYashingtou, yr hon a rydd ei henw Pr angorfa lie yr oedd y llongau Americaidd, a ddistrywiodd ein gwyr ni, wedi ymgynnull. Cyllogwyd llawer o drosglwydd-longau gan y Llywodraeth yr wythnos ddiweddaf, yr hyn a barodd lawer o ymholi a siarad ymhlith pobl o bob graddau, ynghylch diben y C) llogiad; myn- nai rhai eu bod i drosglwyddo Iluoedd o Ffraingc i'r Americ, yu erbyn St. Domingo, o herwydd fod Ilongau y wlud honno, ag oeddynt addas i'r gorchwyl, yn anaml, l'el y tybid; ond symmudir y <iy ryswch ar y pen hWII gan y 1 lythyr can- lynol, yr hWIl a ddengys en bod i drosglwyddo milwyr ychwanegol o'r wlad hon yn erbyn rhyw barth o'r Americ:-— Portsmouth, Azesi 9.-Gorchymmynir i 14,000 o w vr gymmerycl llongau yu y llong- borth hwn, cyn 14 o ddyddiau, o dalllywycld- iaetii Arglwydd Hill, y rhai ydynt i ymosod ar y Horidas; y mae trosglwydd-I'ongau a chad- longau ytna yn barod, yrhai a gynnwysant ychwaneg na, hynny o wyr, ynghyd â'u peir- ianau a'u harlwy rhyfel." Dywenydd gennym hysbysu ar awdurdod di- amheuol fod Mitchell, llofrudd Miss AVelchniati, wedi cae I ei ddala ddoe; yr cedd efe ynghylch cychwvn i barth arall pan ddalwyd ef. RhitpdI'r dpisytladau a ddanfot:wyd i'r Seneddr yn erbyn y fasnach mewn eaethion yw 861; y rhai a arwyddwyd gan ychwanpg na, 755,000. Hysbysir mewn papurall boreol Saesneg, fod llythyrau wedi cact eu derbyn o'r Yspaen, yn crybwyll amgyichiadau y rhai a berant syndod; dy wedant fod Charles I V. tad Fferdinand VII. wedi tystio, mal ffug-ysgrif oedd yr hon gyhoedd- wyd i arwyddo ei fod ef wedi ymwrthod a gor- sedd ei hynafiaid, a'i fod ef yn ystyried hawl honnadwy ei fab Fferdinand hollol ddirym, gan ei fod yn homii .hawl iddo ei hun i fod yn Frenin Spain a'r India berthynol. Dywedir yn yr un llythyrau fod Brenin Sicily a'r Pab yn cefuogi Charles yn hyn o orchwyl, ond nid llawer a bwysa y ddau hyn ynghyd i droi y glorian o'i du,eithr ychwanegir fod Louis XYIIL yn ewyllysi6 yn dda iddoj ac wedi amlygu ei barodrwydd i sefyll o blaid ei iawnderaii ymhob modd addas ac heddychol. Yr ydym yn gosod hyn ger bron ein darllenvvyr fel yr ydym yn ei gael, ond (lylid cael gweU sylfaen i'r hysbysiaeth nag a ymddangosodd cyn y gellir rhoddi cwbl gred iddo. Dengys yr ymactroddioh Canlynol yn arårth M. Fleuny, ar y ddadl ynghych rhyddid yr ar- gratfwasg, ychydig o nattur yr ymresymiadau, ac o ansawdd meddyliau y bobl yn y wiad honno:—" Dywedir wrthym fod rhyddid yr ar- gralfwasg yn hysbysu y gwir i'r gwledydd ac i Freuinoedd: ond pa raid Pr bobl gael hj/sbys- rizyild am cu hiaicndcrdu pi Y goirian l.y n a gyuhyrfasant rwgnach digofus; ac welli hynnv efe a sylwodd—" Ni \vyr Ffrangcod y dydd hwn, megis eu hynafiaid, pa fodd i oddef fly- wodraeth ormesol na rhyddid."

[No title]

Advertising