Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

' .L ..-tÓr -ommeov I ? '…

._...."";;"-_...:..-__-ATTEB…

-4 T G YliO-E, DD I VR S EP,…

IMARCHNADOEDD.- I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I MARCHNADOEDD. I I V), J1I.mc, .1w'l 9. Yt oedd yma ychydig c W enithLloegr o'r tiewytid borehwn, yr hwn a bryuuyd yn awyddus gan y mcli! wyr, am 5s. y grynog yn ddrutach !i<'goedd dydd LInn diweddat'. Haaid a B'ag, gwertinad marwaidd. Cod' oddFi'ao'rddan fath, ynghyich 28. y grYl1og. Cen'cM da urn btisoedd yt wytbuos ddtweddat, end yr oedd y gwaeitou yn agos a bod yn anwerthadwy. Yr oedtt Pys liwydion, a Phys at ferwi, yn rhatach. Ychydi% oedd y cyfnewtdiad n)t-wn Rhyg. Dysgwyih- i'r Iloill- iaid godi 5s. y sachaid. Hadau L!iu ac Erhn GwvUt' ioi), yii di-a mai,Nvaid(l, frMoeA/ derbynaduw Sir < ) I Gwenith coch 63s i í8s (m'eniti)gwyn- Ms b6s ihndd ( Barley) 328 i s Ccirch -18s i 2Ns Potand' -22s zSs Ffa cpn\tan new. S8s i 4ri) i Hen(t:K;ei)y)au-—s -0 ,I Ff? t'otom?tod new. 44s 4? HfHitht-ftionenud ? —t ?ysatt't'rwi Ms i ? ?ysit?ydn)n JS, i ?Q  ? ¡ I ———————————?——? rr? c?r??r F<?M y?i/n;M ? ??)Mg- CJ??/</ I Villc!¡; I ? <cr?</te??. ?! Gwcn. Rhy?'. IIaidd Cci)c!" I GWelJ.IRhyg., lIaidd I Ccirrh ti Sc wydjd ,F- or?anw? 72 li 0 0 00 96 ? rdc?iii 730 0 0 36 0 1?" Mei.tro 59 ?. 00 3JK)! M? ———— .?hcrtetti 70 u () o ?? o) ? J ——— FfceiteniX! 67. 2 4S 0 .'? 1 '?' j ———Facsyfed- 632 ()() ?? () 28 ? Fynwy ? 0 0<) I 00 I 0? ———— i)rc't:ddwy'n 7? 7 3() 9 0 0 M ? ———- Men-ion 75 0 480 4t? I ?1<' ——— F()!t)t 767 0 0 43 ? 0? ——— U<!inibp<-h 81 1 00 50 6 ?J ? ——— Ca?m:n-fun 76 8 1 0 Ö ¡ S? 4 2i ?  ——— F<M- 00 0 0 ?JOj O? .P;'M Peilit.,iid (F!OU!-), !l-Suc1wid 0 280 plc,21s. 11 Peiihaidtf?- -6?i65ii!Ei!ion,- 55ai? Nj i'Ftttiaid-Am€i-i';a,yFarii. 0, I Os -I I —————————————————————————————? W i,-i,y Ba,-ay't, Ltutt(l(iirl. j Dydd l\I,nÙ"th dí"\f'àdafg()r.cYIlynodd y" A r"-]. Nlaer i*f dorti' bc(hYar:n (qiiat-tei-ii) wenith i barhnu .inn im. it 11 Pi-is Siicgi- GtCXMCM (Bi-owit), jt Yn o) y cyfrifa \vt):n\d yrwythnos :) derfynodd Awst 3" I yw-C2J70ycantoLi.2))\ty! I IIebJaw yr Ardrf'th a daln y'd, IlI'U !iydd i'w tlÚlu ar ei. I drosghvyddiadtBt-yd.nnFaw)'. t Pris N Cif!" hebilito y B)*iiL-Jic)g (I, y ill(le?i f) s 1, lcy, rCI ?5s Od 1 8 C?-EKiinn-6sOdi5s8d (JigM;u):o'<'n 5s0d}6s-t<) Cig 1,10 6sOdt7s Of H CigTyrchyn 7s Oct i Ss Lkf U-. Ctg -n 6b0di 7s. N Pi-is Yi- II(OP.Ys. t CYDAU (HAGS). Kent—?-5( Usi 7iI7s Sussex -.510st7)0s Essex- O Ost7!Us HANGER SAHTAU (POCKET!')*' it Kent -6! Usi ()I 9?I Sussex-5) i&i R)?a ?Farnham-SiOsilH?W jP<'M 9 Lleclr 911 Lcadmlwll. t Ci-%Yyii Gwad n,-txi,(B fills) 50 i 56 1)w3,s yr tin, t å i 21(1. I hi-c-ill 2lid. i :;H¡J (.wtr()d-gyttcttttgrwyn( 21d i 2'Z;\d. Crwyu bchated (IJ)-essimg 21 (1 i 2d. Cerhyd-gnvYj tê, 9241 i2,, .j Crvyn LJ)j., Sù j, 40 36it i 3!)(1. hrclll, bO t 70 y. 3Sd i 4'2d. Lr-iH, 70 i 8t) puys, JSd ¡,!lId.. Cr vyn Mortm bychain, (Scals Grcmllo.¡¡tJ¡).. 31<{i 3(id i- E)'eti!,)!ttWt'icn,ydw-in,t'2Us i lSt)' Crwyn Cett'ykm cytr<'ithtt'dig ( ICIllllfd) '2M t 2S(). i p(ŽS Y Glcer Y't Ltuitilain. t s.d.! MarchnnftWhHpehapeI5 U St. J :unt's 3 0 Ct:n-e 0 0 ? ———- 10 Q Cyfartalwdt 5 0 I ".? I' Gw('r y ù)'('f y cant ?? —-Htdyn Hussin 83" [ —— ?wy" Ru?ia 79 ——Schon 79" Dcfnydd t<xtdfd[g (? ————— ?anv 43 ? Cre?e?- 28 ? Rhytinn da ? ?re?), 12 ? ScbonCoH'run iU" ————Brychiyd 110 ? ———Me!yn 100 ? ? rns CanwyHau—Mnldiau. IHsOdyddwsin. t  Eron ..< lit 6dydf!wsih. I C;NEWIJ)FÁ YD, Ix,RpwL, Goro,% t 7-, Od i lis 6d ',? O GwonMh 7s.(M l!s6d 70pwy< Jftudd. 3s M  .5s (Jd 60))W'?. Br.-s. 9sM Hs6d9sal?yu. (.'cin?. &M ?6d 45p?'ys. 1'ys ??-yuum 6.5s Ud i 7'? Od y ?ryno?. —?-i)\tydiun 31s Od i 36? Od y?rym?. T W i 4,Ss Oil Y Yli()9- Ft;).4Us Ud 48s()dygt-ytM?. i Pf'iitiaidicg.aSsUd  <i3sUd WI?I)-NN- N. S. Eiiion.55sM MsOd 280 pwy! -—————————————————————————————.—— ABERTAWE: Argraphwyd a Chyhoeddyiyd -an M'. JERKIN, y<i ftEOL-Y-CASTELL, i'rhwu y dyniuhir L bO; Hysbysiaethgn.etetdanfon.ynddxhauL Det-b,ytzii- 14sbysiadart ne Eiinwit gall NEWTt}N ? eO. (gynt l'AI'LOR NeWTON), A'o. 5, J¥ARwlc,K¡::SqF-fl,$, J. Will Y'E, 33, Ji'LIÉ"'STRE.£f; (f'ur..1.£. JOIVES, 5, N£WGATE-STRE'£1', LLUNT.JAIN. SWANSEA: CASTLE-STREET, to whom Comtnuntca<;ioM, post-p-,Iid, a requpsted to bp addressed. Orders and 4(tvertivrinen ts rpcMMff by.3ressrs. IVI"T-VTOI; alld CO. (late TI YLOR u1l(INEwToN), No.5, TV ARW,¡;J£' SQUARE, ,Y¡;;W(.'I'!?-STRIŒ1'; Afr..A Jf/IJ1TE, 3f}, sT-REET; iUr.1tI.JCJNES, 5, NEliG.HE-STER7',(JlflJ().f