Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

' .L ..-tÓr -ommeov I ? '…

._...."";;"-_...:..-__-ATTEB…

-4 T G YliO-E, DD I VR S EP,…

News
Cite
Share

-4 T G YliO-E, DD I VR S EP, EN GOJIE R. SYR,Gan fod cynhwysiad y !!ythyr can!yno! yn bcth nc"ydd < iawer o'ch dmHe'nythhom os vw vn unfd a rhcoian etch sefydiiud, t'w 'JI'graflll; b;dd vn bkser gan tai (ysgatfydd) i syUu arnoyn itewyich ei'ch Se)'pH.Ydwyt',Syr,('ichewyMysiWrda. I''EUAN. Y ma<' attnonyddion yn cydsynio, fodpobcreadu!- ag sydd & bywyd yntlro wedi caet ei gCllhedln rhwng tad a mum, o'run i-liywogaetti ag efet hnn: ac nad oes tm o'r ymiusgiaid, na'i- pt-yfaid asg-cD&g fleiaf, hyd Y I .,iioti, y Thai sydd yi) an%Neledi, i't Hygad nueth, hebgaei ei tod a'i ddechteuad, t) Wy y dret'o o tfenhed'ad, yn gys- tal a dynion ac aniteUiaid. Er f&d iiawer o bobi an- wybodttsynmeddwt fbd y rhan fwyat'o Ylnlilsgiai(I a .phry:aid asgpHog, yn cael eumagn o't ddaear, tomenau, d fr drewedig, bfu'gyt.od, &c. megts HyfraiJlt, a bwydod Hau, ritWtiod, dêr,gwybed, a'r cytfelyb, Ond, pc byddai i't cyfryw bobt ystyned, a syiwi yn fanwi, ar y c'readutiaid bychain ttistadi hyHy; hwy welent eu bod wedi cu eynysgaeddn, a gatlnoedda chymwysderau addas, a ntanteis.ot tuag at en sefytlfa, a'u bywoHaeth, vir iiii wedd a dynion ac anit'eiiiaid: yr hyn sydd yu piod yn eglui, mat yr un Creawdwr, anfeidt-ot ddetb a da, a'n creoedd hwy a ninnau yn y dechreuad. A chan ei!) bod yu gweied, mae h-wy genhediiad, y tjefnodd Dnw; i'r boU gteadmiald ag sydd yn adnabyddns, a chyncHn g'enym hi, t epilio a !liosogi; y mae tebygol- rwydd o'yf, ei bod yn ddeddt'gyii'i-cdinoi; ac na odd Duw nn ifbt dd a! a!) i roddi bod i un math o gread- una:d byw. Hefyd, p::n ystyhoin fod y drefn o gCI1- hedUad, ag y mac y Creawdwr wedi ei hordeimo, i epilio a Miosogi creadunaid byw, yn bethtnot- thyt'eddot a dirgeiaidd, f'c! nad oes ganatht-onyddfon, na'r natnt-- ta(;tb\\yrmwyuf cywain a dysg&dig; un drych-feddwi (Ùlca), pa fudd y tnae'r peth yn cymmeryd lie; y mae hyny (debygwn) yn darigos yn egtm', nad yw gwres yr hant yn y gwanwyn a't- hat, yn creu, npu tim-no cread- nrtaid byw, o't- ddaear, tonicnau, dyfro6dd, a btii-gytioti, &e. (fei y mae Hawcr yn n)eddw!);-onite, fe fuasai attnonyddion, witt) ChwHio i mown i ddyfnderoedd natt))',('yn nyn, wedt cact allan, pa fudd yr oedd y pcth pa uL I (I vi- oe( l ,,] y pf?tli yn cael ei ddwyn i ben. Ond, cr niwyn pcidio bUno eiftt amyncdd, a t'hagor o rcsyman i bron pwnc ag v mae ttoit ddysgcdil,doll y byd yn ei ad/tefa'i gredu; mi a gat wncuthur lhai syiwiadan byrion ar gIér (flit's) a thai ocadmiaid asgc!iog bychain ereill ac a dynat rat addy.sgiadan oddi withynh Y mae dcr, gwybcd, chwHod, a phob math o grpad- nriaid asgeiiog tiyd nod gwyddun caws, yn a ''hai o houyxt yn dec! ac €t-eiH yn cu \au 1ICWl) rhywleoedJ cyHcns,a:; it fyddo yn ateb yr ni,. dyben. Y mac nn rhywogaeth o giUon wyanmewn dait coedydd, (y dprwfynychaf!, ynmis Mai a Ilellel-.Il; ac y tnac nodd y dda!pn yn rhedt'K aifan ac yn magn tnath o gi-ailiptiii o ddantuyr wy, a ct\vir yn gynredin at'ai y d<t w a'r gillotJPn fach yn :nagn yntho, ac yn mhen a)nser yn tori twil bychan yn et ochr ac vn chedug ymait!). Math araH o giliotJ, sydd yn cosod fn wyan mown pob math o fm-gynod, ctwyfau, Hygriadan amiciiiaid a det'aid; a phob math o gig i'r; a chig haHt hcfyd, yn (,iiwe(lig cig mnch (bacon); a bydd i'r ivyati t)yny, tagu pryfaid gwynion (11luglJlA), y rhai yn ndicn ycliydig a <a::ant adc::ydd, ac a citedant ymaith i biitit eu iiUiosacth. Rhywogacth aia)! o g:cr sydd yn pJynu (;u wyau, fei math o nedd mctynton a)- flew cenylau, ar en hochrau a'u pati'cisau; pa rai sydd yn t-hyddhnu oddi at' y blew, yn mhen ynghy]ch naw diwrnodj pan.y inae'r ceit\i wrth ymgrafll, yn do byn Unwfr o honynt i'w afll a<- yn en Hyngcu a cban wres y co-it'ymaRMt yu myned yn bryfaid (tot.,) byw, yn ei fo), ac yn dyt'od aiian gydit'i ddorn ac yu magn adenydd,ac yn myned yn gjcr pe1'fhtj tho iliagil ae yii iiiytied 3,11 Y mac rhywogaeth arat! o !cr, yn pigo y ccffyl yn ei safn, ac yn gosod en wy.tn i mevvn yno; ac vn mhen aniscr y maent yn dyfod aUan, o dyitan y pj!iadan hyny, ac yn cae! en Uyngcn gyda'i ymborth', ac yn my- ned yn bryfatd byw yn ei t"1)1, ac yn 01 dyfod a!)an, y maentyn i)ialti 'ac yn elie'deg at eu rhywog- aetb. D. S. Y ddan i-v%vo,Iactll olaf Iii-n o gtcr, yw yr achos o'r otefyd a chyir y ni'yi'atd ar gt--filNlaii, ag sydd yn Uadd rhun) honynt. Rhywogaeth o gfct' hefyd, yw y chwHod sydd yn magu yn pa ra) sydd yn ('ac! cu dcctu enad, oddiw! th wyan fy(!do wedi caet pn ?osod yno. Matb o bryfaid asg?Uog hefyd, sydd yn ?o?od en wyan m?wn dodrefn, a phob math o ddefnyddian coed (;rai)!, ac y mae y wyan hyny yn magu yn bfyfaid byw, pa rai .sydd yn mahnio y prcn bob yn ychydi" ues gAN'tielitittly ,tyliali eyiiens t d<)ytbdatic.n o hono. Pjyt'aid diHad hefyd, sydd o'r rhywogacth asgeUog, pa¡l'ai sydd yn gosod ell wyan mewn piygiadan d)))ad a brethynau, y rhai sydd yn cael en hysu a'n bwyta yn dyHan ganddynt; yn enwedig ar dywydd Hatth. Oddi wrth yr hyn a ddywedwyd, ni a wfiwn yn egltii-, y dytid cadw pob math o gig- ir, yn yr hafmewn It i oc!, aiian 0 gyJihveirfa pob mat)) () glt.r:a gosod cig haHt, )'nAwcdig cig mochmewn bl'àg nen yd eras nen rhywbeth o ddentn iddo dan y Uon't; canys er ei tod wedt ei haHtt rystted ag y byddo achos; etto, os bydd yn noeth mewn tafarnau, nen siopau, nen ryw !e and) ag y byddo Hinver o y" ymgasgh), by(IcLtrit yii sicr oosodenwyanynddo, mcwn rhyw te ncn gi!ydd; y that ynmhen ychydig a fagant yn bryfaid byw. Ni a welwn hefyd, mae gwaith da yw gosod !itw ac (new, ar bob math o ddefnyddian coed, megis dodretn, di-ysau,-&c. gan fod y cyfiyw bethan yn Hanw man-dy- itan, ac agenan (cre¡;Íaw) bychain y preij, ac yn ei gaJ- edn; fei na aUo pryfutd gaet He cyitens i osod en \vyan ynddo. Yn olaf, ni a wetwn, na ddy!id tynn di!!ad a dcfnydd- iau gw!an o'f con'ran, a'n gosod yn itcwyrch y! hant, a'n ptygn a'u dodi yn oYdrachefn; i't' diben o'u cadw rhas pryfeda- canys wrth wnenthnr felly, hwy bt'yfedant ynwaeth, yn enwedig yn y gwanwyn a'r hat', pan y maecymmaintobryfaid macn asgellog yn mhob Ue' canys bydd iddynt ddisgyn ar y diHad, a gosød en wyan ynddynt; ac ynmhen ychydig amser bydd i'r wyan hyny fagn pryfaid byw, y rhai a ysant y dittad, nes byddont yn rliwvd-dyllo-. Ond i'r dyben o gadw !dijhtd rijag,l)i-yfiii(t, os byddantyn !!aith, craswch hwy o tiaen tan yn y nos, pan fyddo pob math o bryfaid wedi myncd t orphwys; a gosodwch hwyat i gadw yn ddigoa boro dianoetb: L siryddor -,ti Iv j Jiofiuddiaeth gwirtodol y cyfnerthydd John l)nte)'ic!t mewn gome'-t, (duel) profwyd cf yn euog, a chyhoed- wyd dcdt'ryd !narw(.laeth at no, eithf gohirwyd et ddy' }fcnyddiad hyd y 27ain o Awst. Mum glOmig Pedl'Cymmerodd Offeiriad yii ei destun yH Mat. 8. 14. "Çhwegr Pedr oedd yn go'' wcdd,ac yti glafo-' ei-y(-I" aphrcgcthodd dt-i S¡:.bbatJi oiynot ar yr un pwnc. Yn ebrvydd \vcdi hyn, fn! oedd dan wt- gwiedig yn cro6si y to)nvcut cty\vsant )' gloch yn toncian< a gotynodd un i't- !).di, am ba bctti Y oedd yn tonctan y pryd hyny? Ni allaf fi ddywedyd," ebc'r Hn!), efaltai, mat am fam garaig Pedf canvs) mae gweeli bod yn glaf O'l- ctyd er ys tair Nt,vtiii]Oi bellack. y hwsmon bohheddig wrth o'i ddyt-nwyr, ei fod wedi <fiyw(;d fed gviCtthiwr 11\\5: tnon a<a)t wcdi dynxt Uwyth pedrolfet) oyd ohaut' hao), atcbodd y gwiadwr, Yna meistr, thatd mai ut)'' ddydd;au Joshua ydocdd, pan oi'chytnynodd eff(c-- i'r ha sefylIynUonydd." ocdd ysgo!ha!g, dyn penfoci, ac Cill iwr yn teithio yngiiyd, a citytnnasant, e)- mwyn dios:et' wch t wiho a'r eytch trwy'r nns. Yr ciHiwi ordd wUio gvntaf, yt- invn a eiNicdd ben yr ysgofhaig tra y't oedd yn cysgu, ac wedi hyny efe a'i dihusodd pa"! ddaeth ei dro; wedi i ) ysgomaig haner dett't-6i, et'e a! ddechrcuodd gi-afu ei ben, ac a deim!odd ei fod yf fop),ac am hyny alcfodd nHan, "Och! chwi'r Eill¡;r¡ dt-ygionus, chvvt n d(!ffii oisoch y dyn penfbclyn fy !!c i.

IMARCHNADOEDD.- I