Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

' .L ..-tÓr -ommeov I ? '…

._...."";;"-_...:..-__-ATTEB…

News
Cite
Share

ATTEB I LYTHYR MR. J. J. OR B.L. r Pai-had O'¡¡ flltifyn diu:cdc!trJ.J AirNvydd fod mewn un dueddiad natunol i ymryson àeYldd&Gell, yw -ei foil, panfethocaelneb man i'w wrthwyncbn, yn cytbdt dychy'Qygion u'i greadigaeth ei hun, ac yn ymtadd a'r thci'ny, fet gwr yn curo'r awyr, cen \n chwarcn c!eddyfa bwccied, a't gysgod ei hun. '/?? ? ;¡"ëP-Ó¡TEP.XXX¡"'E I-J ¿en, OfM TTM eTO¡ Toy' Cynncna rhyfel ac ymryson sydd yn wastadol yn byfty<} gennyt, end ystyria, er dy fod yn wio! iawn, Dttw a roddodd y rho(!d hoi] i ti." Fe ddywedtr i Iliad Homer i.Ael ei ihoddi nnwaith tnewn a'axglen cneucn, a phan soniwyd am ddodi eich d\ss:cuim<th chwt mown Hwch o'r fath, a pban ddyw- edwyd na fyddai eich dysg g-ym1i1iJint a'r eidJo .Momer, pa beUi oedd hyn ond rhoddi ar ddyaU nad ceddit yn sieet--i)ad oedd yn Ytfy. Od oeddech yn caru NiyKed i'r dafb!, iely dywed Itir,.s Fcclian, i bw)'w eich Lun yn erbyn Dr. Johnsoo, pwy wydda! na fuasech yn faicii iawn o gael cich r!)oddi yn y dafbl gyfcl-bvn a phrif-fardd y Grocgiaitl, canys, nes eich pron,ni aitasai neb fod yn sicrr, nad efe a gawsid yn brin, a phe buasai efe yn fwy ci bwysau na chwi, fe fuasai hynny yn fodd- Mno'ch (kiyy,chtifii, aphwy o'r.b!aen a anfodutonodd o herwydd ei ddy?-eh(ttit Nid wyf n ddtm yn anfuddtom o hcrwydd cich bod ehwi yn bychanu fy nysgekuaeth i, e herwydd fv mod yn credu na wua hynny ddin) o honi yn Hal yng n,-4)lwg neb, a pha ham yr ydych chwi yn ":n'tomnu o herwydd fy mod i yndyrchqllt eich dysgeid- iaeth chwi, a'i gosod yn y g!-oi-iaii gyferbyn a'r eiddo Homer, pwy a wyr na aU hynny beri iddi ymddangos yn fwy? ond feaUai, wedi'r cwb!, y geHh' dywedyd am danom ein dan, yn ot yr tten bennii!, 1-1 Ti dd'wedi ddfwg am dan at't), Mi dd'wedaf dda am danat ti, Ond, 'sgatfydd,eretnhamteirtau, Na chrcd y byd na thi na minnau." Yr un tneddiad i gyfodi hwdwg o ddychymmyg ym- !a<Jd ag ef, a wnactii i chwi, fe atiai, i feddwt mai an' 'wybodacth gwcimdos;Mn yr Eglwys a barodd iddynt anton yn 01 y gneddiau a ysgnfcnnasid yn of yr fei ei gclwir, ac yna i ruthro arnynt yn ddidmgarfdd, gan huem fod tiangciau ieurungc taweryn Ng!tymrn ynfwy eu dysgeidiaeth! ai nid en hymrpad i wrthsetyUcyfuewidiadau antuddiot oedd yr achoso'r hyn a wnaethant? a fnasai yn brydferthiddynt d tywedyd wrth y.' f:sgoljoIl" eubod wedi cam farnn, a cuamddewis fH cynetthwyr? am hynny onid oedd vn w&il cYlUmcrydy bai&rnyut eohunain, a dywedyd bod yn rha!d ysgcl tlnH¡efHrc) .aÍ!!1 darJ Ut'neyiieithado'rfath? canys. yr ocddhynny yn m mewn mcsnr, pe bonsai pob un o honynt yn gortod'troi yn ysgoi-feistr iddo ei hnn dies ychyd.g. Y rhai a ys- tyfiasant y pwngc, fel agy dyient, ydynt o'r fm'a tod y wiad dan !awer o rwymau i'r otfci1'iaid am sefyU eu tn nior giiotarn ar yr aches hon, a bod yn fbddion o gadw'r Y.qg,-Vth?z.;au. suretaitid yn ddii'Agr, yn gystiti a gweddtau'r L'gl%vs; iddynthwy yr ydym ni yn rhwymfdig, -r.ad yw y jfieÙid-dm anghyjialcddol, o gyfncwidiad ancgnood- o!, yn awr yn sefyii yn y He 3<n]ctai(!d. Yn i!e cym- meryd y peth yn yt ystyr hyn, fei y dytascch, yr ydy< h <;hwt yn ban'od i'w cyhuddo oil o aímysgeidmcth; ac yn !huth!'6 ar y bugeitiaid ntor tt'yí"nig ac Ajax, yn ol So- phoctcs, ar y praidd, pan yr oedd etc yn gwangon Pe buasat gennych y parch !)ciaf tu ag attyut, a f'uasech cirtvi yn eu trin yn ymodd hyn? ft ddichon fed Dyw- 'clyn dan ryw gatnsynniad o'r fath pan to gwr yH.gyn'u ur farch bnan, y ma" y pertht yn ytHddaagGs fet pe baentyn rhedeg nn fiordù, pan f'yddo etc ynpetlwar. carnn tf(}!-{id araU marchogueth barn thy iynbwyU a a)) gael yr un eftaitik dros ypnydig a!- y meddwi. Fe aHai fod y danan y mae etc'n son a;)) dani, )'n ddtsgtan', ,ac mat adtewyrchiady tyHana'f ciwyfau a wnaethidyn ritesymmau ei wrthwynebwyr, oedd yr hyn a wnaeth iddo efi'eddwt ei fed yn canfod tytiau yn ..i'darioo. Am yr hyn a dd,vedii, ynghylch barnu yr )sgrlfn- nydd wrth ei waith Pel y prcn with ei Sywyth, yu tA sytwiad GrotitM, onid yw y rhpol iton yn addas i'whar-! for mcwn perthynas i iythyr:))) dy-gedig Mr. IIynaws a Mr. J. J. o'r H.J. ? Maddcnwdt i tnt, t)t wn i pa o'r dy.sgedigion hyn yw y mwyaf' parchus, na pha un i osod yn naeHaf. An) eich arMain i /;yllau, nid ydwyf n yn gwe)cd angenrheidrwydd yn y byd i wnetithnr felly, --caii3-s,vj- anhawsdrantwyafyw eicJ] caet aitan o honynt. Yr ydwyf'fi yn methu gwcied tHi anghystondeh yng ngwa.th yr ardderchog Dr. Danes. Dymaei cutun yn ci CSPODiaci,oli* zair Arg, os cymtnerir hwynt yn. gyf- lawn, -Git vd(teleg, I'fi-iiiigeg, Hyspacneg, &e. Lingua Htbemica, Caijica, Hispanifa, &c. sic has voces poets 'vetoes ccctncnint; sic historici scripscrunt; scri-bant Ucet Sâ)li recentiores Gwyddetaeg, Frrangaeg, &e. e1: vocps con;positas esse existiment, a Gwyddei, &c. €t Aeg." Dyma fe! yT oC.tld yr hen t'eirdd yn cann, dyma ici yr oedd yr uancswyr yn ysgnfennu, cr y gall rod ihai cc,t),?,-dtioethi,))t diweddar yn ysgritcnnn Gwyddelaeg, Ftrangacg, &e. gan feddavi mai gemau cyfaasawdd ydynt. Onid yw hyn yn 'I'llyw beth tchyg i M! J. J. or B I. pan yr oed<} etc yn beio ar un am arfer Y gen'tuu luith Gymracg-l gan ddywedyd mai mynyctl ad. roddtadoedd hyn,o heiwydd fod -zieg yn atwyddoccan -/M!i:A; a pliit' viiid(III)exiiju yn *ictilict)-gi ar aw,u.do(i Mr. W. 0.? oni chyhoeddodd-efe watth Dafydd ab Gwihm:' yn y rhagymadrodd o Haen y gwaith InHJUw) y mae y ',c;han canlynoi, rhagoiot g'a'm.pan y gwyr hynny uis annflliofi-, tra bo Lmn!(!'JrÜaethyn yr [«ith Ot)i chyhoeddodd efe wa.th l)ywarch 'I Hen, hefyd? yn y rhagymadrodd o flaeii y gwaHh hwnnw, y mae efe yn rhoddi cofrestro'r pethan <nwyaf angenrhetdio! i fardd, a'r petit b)aenafa euwit, yw it/ilk I Gynurae; Yitiae yPait-hcdigMr. Evan Evans, yn ei gyitcithadoychydig awdiau owaith yfhen fcirdd (ca- nys yr oedd rhai o'r 0 eiy,iiid. cr mor annysg'edig ac it.or anwybodus ,ycJYlIt, yu JJJe::d.ru dariiuin a dcongJi petit ohen ysgnfcnnadau ybeirdd), yn son am yr hen jion iaith Gynuaeg, a Timdur A!ed yn UH o'i gywyddau, a ddywedodd, f(iith Gy)rrrieq, a'th gyniinai- oe(I-d.11, Uronwy U-wcn ya un o'i iythyrau at Lewis Mot-ys, 'sydd te! yn cytrifCynnaeg megis enw gwan, a piih- ei gvs- syHtu a'r enw cudarn Hyt!)yi, Ntd wyfii end bwngler am yq,rifennii Lhthyr Cyniracg, o ettiianartem."— Cambti.M Roister, 1799, tu daL 509. O.ii ddvwedit yn yr nn Gyiiii-ae, &c.; :u)t hynHy cnid yw yn yn)ddangos vn mai cnw gwan yw Cymracs, a mfni)- gydá'l' cnw cada)nrnit!),abod ynrhaidatit'i- ygah-Iaith pan na tvddo yt- yntadrodd -ji heb iiynny, did pan fyddo yr ymadrodd yn ddeaiiadwy, y gdJ¡1' ci adaet aUan, ncu ei a)tt.r yn ddifeius, yn oi dewisiada barn yj- y'sgrifeunydd neu y Uafu) w}-. Mac dan brawt' o at-tcriad gcit-iati, li,e),a sc,.ipttt" y Jiythyrcn ysgnfenHcdig, a'r gair ymadroddoi, Û¡;â zoce, fe roddwyd t chwi unwaith stamp! o')- gair pa/'u1t yn ys- t;nfcnned:g, fe roddwyd i chwi diachefn angia.n!t o'j, un gair mt;wn yujadroddicn eythcdinol, Rhoddwdt yr )/c/<pK yM beDim, 'c. IJrawf cwiar It cîd p)awf gU'an yw ,.r f.yn a gymmerir a!!nn o en<'u tngolion y wtad, can\s fe el!irrLoddfm:! o dystion am uriedoldcu gair, am bob un a eUwch chv.i dynmm)!an o iyfrau. Md bcius bob amse) yw son .'ni nn synwyr yn Ue'r )!aH, yn gytf'cly/J- 'I taethot.tcd.-farUcnir yn yr ysgrythuraa sanctaidd am' M*eM y gwynt yn He ci deunlu neu ei gly?vel. Nid yw y bob) gyff'redin yn wastado! yn gyfe.I.ornus, fe eith dywedyd weithian, Vox populi, t'(J;! Dei, aphaham nai e!)ir dywcdyd feliy pan soniant am .filoedd o &a?aM o ddi- fil?)edd o b I ltti(i i'r f\ <)din. Map Hawer o awdwyr dy.sgedig o'r tarn ein bod yn dai rhy fach o syhv yng Nghynu'u ac yr ym. adtoddiun a art'erir gan y wet-in. it is a sfcnptat inis- take in Wales, and that among good Wc!s-hmen, that! several words arc gro\\n obsolete, which arc not so among the Toiga)-, and Dr. Davics himstif was led into this lTor," S:c. Hythyr Mr. J. Morgan at Moses WU.' Hams, 171-?. CambriaH Register, 1796, tndaI.M8. Y rhcswm pa ham nad yw y gair parau yn fwy cyn'redtnol mewn yki-ifeiiiadau a roddir gan y Parchedig T. Ri. chardsynci.Ratnadcg, "Substantives componndcd or put in opposition with numera)s, instead of the piura! use the singnim-number, as wyth nyn, eight men, pym- t'ieg gwi-aig, fifteen women," &c. a fyddai y.) itai cyf. eili&rnns i farnu oddiwrth tiyn nad oes iath eiriau a dynion, a gU:iagcdd, nag a f\ ddai i haeru nad oes fatit eir- iau a pAaraM a chywion, o herwydd y dywedir wcithiau, pum par o dd:ad, neu ddau gyw coiommen. I ddan- gos yr angenrheidrwydd o arter y Hythyrcn A i wahan- iaethu fhwng y gatr p<H7MM a'r sair pai,(tzi, y soniwyd am <a!h air gyntai, am hynny pa ham yr ydych chwi, yn erbyn pob tystioiaeth, yn parhau t ddywedyd yn erbyn yr arteriad o'r a f'yntiwch chwi d,st,;on ),ra !mheUach? Paraii ryn rwygiad, dygymynai Ynghat btaen bragat briwai. AXEURIN GWAWDRYDD, A. D. 510. Rhwysg frwysg freisg o freint a dewredd R.hudd barau o beri cochwedd. LLYGAU Gwj:, A. D. 1300. Ond chwt a ddywedwch, ysgatfydd, mai yw ystyr p«rf(M yn yr ysgrifennadau hyn—*goren ei gyd, ca- nys ni fyddwch chwi ddim mbr ynfyd a rhede" yn crbvn g\vaywtfyn! ae fe ddengys y geihan, yr nn titth yr angenritetdrwydd o'r Hythyfen h, i wahaniaethu rhyng- ddynt a'r gait, pa.Ita?t, a geiriau erait! o'r êytret'b. Mewn perthynas i M yn caet ei chyfnewid i Mh, dar- Ucnwch yrbyn a ddywed y Parchedig T. Richards yn ei Ramadpg, Note that M and N are aspirated in South Waies, ei illliaiii, her Mother, <i A'Aai, her Ne- phew." Fe ddywedir am rai o'n hrenhinoedd, mai brenhinoedd banner en deiiiaid oeddent, am cu bod yn dangosmwyon'at'ri nn btaid na'r ila! fe ellir dyw- edyd yn yrun modd am awdwyr, bs na fyddent yn ddidt:edd yn parchn y r hyn sydd fwyaf cymmwys a rha- gorot yn yr iaith yn y Deheudir, yn gystatag yn y Gog- ledd-dir, niti athrawo thanaet-y !<nth ;'<t}-ntt Pan i) ddo [ gwyr yn tdt. R ;;yj'r;' yn arfer y gaii- sitv,,n(it, ouki y biaenaf a ddyiai gael y Hnenoriaeth ? o'r ttt at'idi, pan ddywed! ¡¡ennt yn y Go.E*!edd, a deitiad yn y Deha'), cnid y diweddafyw yr iaithfwyafcymmwys. Yn yruHmoud y tnaehchos i feddwi fbd y Dchan yn rhago) i at' y Gogled(,<Ù pa) ch- edig T. Shards ar y J)r. Danes, ya yr arferiad o'r HyUiyt-en Aar ol M yn y gan- pt MhaM cauys heb hynny fe f'yddai Mam yn y drefn wreiddiol (radÙ;({lis J yr un peth it Mam yn y dt'ct'n a-nadlaithl (aspirata) yn y poi- tt'etad o (rgwyddiad enwan cedyrn, a roddi)' y))p; Ngta- madeg Dr. Danes, !)ynny yw, ? fuasat'n <CM/?<KM?7theb awry?-M?A? ond os dywedn', "0 Matre pnk-hra 'n!ta pulchrior," y mac Mani y ft;rch yn de.t; yi' otwg ami, end mae"T fereh yn de<'a<?h yr otwg ami na'i MA«m, fc roddi)-gwahaniaeth raniadego!i'iiwng y gaii, ar y ddan acnosion. UIHI fe cHir rhoftdi an"-reÍtÚial1 ercill o'r angenritetdrwydd o ddodi A i gan!yn M, yr byn oedd y pwngc pennat yn Haw, fy nghamwcddan a aethant (ii-os fy Allien," Sal. xxxviii. 4,. Aniiacii,ydyiit na gwallt (y l\1:tre'n;" SaI. xl. 12. A t'yddal yn bcchod w1j{llldeuol pe adroddid t chwi ymddiddan a ddygwyddadd yn ddiweddar rhwng hws- moncetiwt'trus a't was, ynghyich y darhnuad a roddas- och yn y Newydutcn d'r modd e tlrciglo c'nw cadarn, aUa-n o R-iiiiiadeg y Dy. Daftcs? FGK'fM. PabTthywh&tina,mcish'? y illcitr,. Oged 1\11'1"J.o'r B.I. ydyw hi,! Pa f..¡et¡ mae efe'n wncnthm' á hi? F .'M(.M.. Dythu enwan ? Y GWI/,< Pa Ic y mac ei d(¡nnedtl h¡? F iUeísLl\'lae et'e yn <'adw y rhei'ny iddo ei twn; dyna.pa hamyma-e ci tatth m<a- ddanneddog, a'i \n)a;{- roddien yn swniomor rhwyrn)}yd, caxyschwi wyddoch tra byddo y jhei'?y gydag ? fe aii ddai?os ?M'a'<? os naaHffgnoH F?&K-?. I?i?on gw!)-, syt-, n:d oeddwn i yn maddwt dim am itynny; yr wyf yn gobeithm y gweiwch chwi foiÏ yn dda t iyned heibio i taituac ymad)oddioj] am- inliridfe4-tti y dy-nicat alJnYSI;dig hyR yn ddtdramgwyd< canys gan na chaW'sant y fantais o iawer o hyftorùd¡al! au, ni (>llit, di'Hl disgwyl bod eu- hymadt"oddioll mol' brydferth, iiio4- fbneddiga:dd, ac mor ysgo!heigaidd bob ,l .0 t:>. IJU mns'e1' a'r -e-lddoch clnvi. Er MM! ywcnwan cedyrn yn Cyfnewid, ar bob achos yn cu tcrfyniad, yn GyiiAyaeg, yn Hebreg) ac yn icith. i oedd y dwyrain, fet y maent yn y Dadin, y G) ocx &e. c'ttoMae amryw Ramadegwyi yn son am cfir,ocil zl(!14os- ion yn yiaith Gymraes, \r Hebraeg, yr Arabae? Y ¡ Cii,-ildt.e. &c. yn ol dnil y Rhnfeiniaid, &c. I'r dibt'n o eghn!K)u y gwahaniaeth rhwng yr achos, pan ddvw- Odit- illain, aphanddywedir ei Mham, a'rangenrhcid- rwydd, nen o kiaf y cymtuwysder, o roddt A i sanivn M ar yr achos ddtweddaf, nnn a a{)peii;))s at Ramade< ) at- t'ei y byddat y t-ht-swm yn fwy dyajtadwy i'r riliii <\vyaf o Ramadeg R. DaYies o Nantg)yn, fct at y nyfr mwyaf cyffredin o'r fat!ryn y wiad yn bresennof, a ciian obc:thio na byddai y bai yn anjilddCllo1, os M ydaedd, llJ,yfi a arferais eh-ian yr awd\vr ei hnn, tn da!. 38, li l'i, iatth Gymracg nid oe-s oiid nngogwyddiad tofynoi yn y rhit'nnigo], ac araH yn y rhif tiosog, ganhynny cyfiawnir y cyH-yw j (/<M.M.w< h-wy !yiinoi-tltwy arddodiad. Chyvech achos v sydd) 1;nwedigftcthydd, nomÙwtžuc, Meùdiauncdigaetl;- ,ydd,,gwnill'it-t, &c." Gaii,vilol yr awdWr Invu, Cod achos a elwh- Enwedigaethydd, Meddiannedigaethydd, &c. os cymmwys y ge<rian, yn y nifer unigo), ac achos a ci- wh- yr Enwedigaethydd, y Meddiunnedigaethy<!d, &c. yn y mfet- iiosog, megis Mam, Mammau, ei Mhain, et i'thammau, oni eitir dywedyd yr achuliiun a eiwir yr En- wedigaetbydd, y Meddiannedigaethydd, &:(-. Pa Ie maey baianfaddeuo! yn yr ymadrodd hwn? a nhwy syddcuogohono, osbai y(lv%v P maearnafofn i chwi neidioynrhy esgn<), y tro, hwn, i'r orsedd, acichw. h-oddicich barn, rywbeth, yn ac os na .fcrnwch c)i\vi yn weH nicwn letitaii aberthynant i'r gyfraith, nac mewn pctiiau a bcrthynant i Uamadeg, na I fyddwch ond barn",r anghyfiaw. a!ac ei(;h cyfaddenad o'r berthynas sy' dd rhyngoc!) a'r creigydd yn bur debyg o fed yn wir, mew'] ystyr- \J ;J.J" .J iaelli, os gf-ni! barnu wrth etch tueddiad i tyunu Y <rai) dJLweddaf, acwrth anhynawsdprac anfwyut'idd-dra eich Ltymmcr m- iawcr a achosion; fe ddich'jn mai hyntj' v] oedd yng ngoiwg Vir:;i! pan ddywedodd, —————— Durish)cotibusU!nm IsmatusantRhodupe,at!textt'ennGa)amantes' Nee genehs nostri pueruH), nee sanguhns, cduut. VIlW. Mac yn wir fod tebygo!rwydd angh).fl'redinol J'lnyug- yr Hcbraeg a'r iaith Gymracg, o henvydù tot! am..y\' eirian yn bur de by,;) cu treigiiad, a'r ditfyg o'r amscr prcsennot yn y ddwy iatth, yn debyg yn eu hamgytch- iadau canys y J):ap amser dyn ar y ddaear yn rhedeg heiuio moi- t'tian, fei y map yr a!User presnnol vn darfbd tra y sonier am dano, ac nid oes mcwn gwirionedd ond j t- amser a acth helpio, ncu yr amser sydd t ddyfod. Fc nittr dywedyd, c;'<'</«M, neu er(,daj; ond md cIJir cy,[ieithu ygauUadm, Credo, I believe, trwy 11l1fcrf yn yLaith GymrM'g, n.ic mown un modd, heb feu!hycca dau neu dr: o einau o fcrfarai), net! ryw ran arai! o y<nadrodd. Yn yr m] modd fe cnh- dywedyd am y trydydd person o'r ferf, mae'n bossibi i'w gaet yn wre;d<!iot yn iyn\ch mewn gentyfr Cymracg, yn gysta) ac me,1I gCtrivt'r Ht-braeg, megts dafth, gwnaett), ydo"dd,oedd, a'r gci- riau eraiU mewn cytansawdd ag oedd; ond nt ddywcd- odd y Dr. Danes e) iced fod y trydydd person o nn ferf araH yn teriynu yn oedd, ac hid ocs un awdwr cysso)] ag (;f fifhun n tertynn y ferf fe!!y. Od oes ar un aches ncn ddwy, rai awdwyr yn gwneutHur fetty, mae yn dc- bygo! mai amryfuscdd neu ryw gaiiisYDniact a barodd iddo wncuthnr ffiiy. Yn 01 darHain gwaith Daiydd ah GwHym trwyddo yn otatus, fe fettnvyd cael un ferf araU (oddteUhr )' ferf oecld a'i chyfansoddiadau) yn tcr- ivnM yn op<M, nac nn enw cadarn yn y niter lil:l!iog yn terf\hn yn otM; yn yr Awd), o ba un y cynnnerasoch chwi eicu ansrai<ft, mae tri o cuwau cedyrn yn terfynu yn oedd yn yr un Engtyn, GwaenddwynaHbrwynbrenhInoedd,auai Hywodraeth y bobtoedd, Hcsty)fa,iastorfoedd Hawen, gorawen gnroedd. J Ac yn yr AwdJ nc.saf y mae y ferf yn terfy'nn yn odd, pan nad yr odt yn gwncuthur hynny yn angenrheidloL megis, Rhif'i.niaidd fnn rhannodd flHid, Rhwyn,JO dy!'w 1'llO'O1 a'i dcnrudd. D. AB Ac yn f)ny(;!i tawn y mae yn terfynnyferfyn (itt,dil, yr hyn, fet y syh\iodd gwr dysgedig, ni aHasid bytb ei gyfnpwid yn naturioi o WfM, ond mae odd ac awdd, ciil,- odd a cftW'l1;wúd yn fynych, yn enwedig gan y heirdd, yn eael en harfer un YI1 He'l" Hall. Am y galr digammu, nid oes fath ferf yng ngair lyfr Dr. Danes, nac yng ngair hfr y Parchedig T.Richards, nac mewn un geiityfr ar- aU, awdwr yr hwn a roddodd anghraifit o hono, yn ar- gratnad Mr.W. 0. o waith Dafydd ab GwHyrn, mae y gorphwysnodau yn cae! eu rhoddt fel pe buasai yr aw- dwr yn edrych ar y gair cyHid, neu yr ettfeddiaeth, fel yr Enwedigaethydd, ueu y peth yr haerir am daao yn ddigam, Hysgwinace!)ays,ddigamoedd—gy!!id O'thgon<,a'tgwnaddoe(td; L!ys nafaur, !)es mferoedd; Hyw Ues, pe byw,)!ys pawb oedd! Pa beth a'i gwnaeth yn ddt. {.am:' o'th gol!i, o goUi LIy- ? welyn,'ÿIJ,;i hge!r lyfryfarch. T.Rid:mb) fe ddy-' wedir, Gwnnddoedd, gwnaddyw, and gwnaddoedd; is gwnaeth," m' os g:ih' cyfansoddcdig o gwnaeth ac oedd yw gwnaddoedd, pa ham na all y gnu- digllmocdd fod yH gyfansoddedig o di-gam ac oedd? Y mae tri o ehia)) yti caei eu rhuddi yHg nghyd i \:vnenthlÜ' un gah- cyfansoddedig ynf'ynych gau Dafydd ab Gwitym, me- -is y gan' Bryniiugenawd yn awdt Rhys Meigen ac os na eHi'i' tHangc rhug y bai o west awd!, trwy v modd hwn, o gyfansoddi y gait- neu')' gch-iau di g-a/M oedd, a oes mwy/Ú'r bai hwnnw yn yrcngtyn hwn wedrr cwbt nac ynyrengtyncaniynot? By<i ft'yddlol1 dvnion yw Duw, —byd Byd dif."a,itli bod heb Ddu\v Hydoer-ddigbod)iebwtr-Dd!:w, Byd hcb ddun yw bod hcb Ddl\\v. D.ABGwtLYM. L l barhaii. ]

-4 T G YliO-E, DD I VR S EP,…

IMARCHNADOEDD.- I