Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-,\.I...I " OIL- Y SO RJ[PE''''':1

Advertising

AT ErN ÛÔHElnVYR.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT ErN ÛÔHElnVYR. Derhÿnias\')m Lythyr J. U..d, ac ymaedan ygtyr- iacth. Nid .ydym yn coHo i niwrthod lJyihyr o.eiddo y Parch. W. Dav<es—c!t\llmsbm yn fanwl am dano, ondmethasom eigaeL -Da tli C&n heddychol M. D. o Tt-efdracth yn ddiogc! i taw.. CaKFAwdl hanes yr lien Gome:' ymddangds yn fuan. y "I' -W c::r: Ymáehyin¡,wsedd HythYI'Mcudg yn ei wneuthur yn deilwng o Ic, yr 11'na roddiriddo yn<'biwydd:—-yr ydym yn hot!a! o'r un farn ag ef, Mai tyru cymmaint o -heU)au posoHot ac anmhcrtllynasol ynghyich silitadu'r ia{t!] yw yr achos fod cynnifet' o'n darUeawyr yn blino anii. é I GORUCHWYLWYR. CastH Neeld. David Thomas, Sloptvr Caerphiity ? Parch. J, Edmunds ? Pt'nyhontarO?wr -D.?.Jones HaHtrissent WaItcrMorgan Pontfaen Tiios. l,leivelyn, PositiiaGter Cpor(tvdd Post-Omce l\lerth'r-Tydtil W. 'M.Davis, P\stmästoc Aberdarp JohnBynon, Postmaster L 'il — —-—- —JohnR<!bfrts,Siupwr Casteiin.ewydd yn Emiyrt Timnthy Thomas Llandilô Frederick Evans J Hanytnddyfrt Is- Thomas Thomas AherhonddU,- G. Ko:'th Cryghywei ,John Price, Postmaster thtiffbrdd James Thnmas Trefdraeth David Thomas Abt'rgwaun -< Henry Hvans Arberth — Parch. William Thomas Aberystwith- Parch.JohnJames 1 Aberteiti Caleb Lewis Uanbedr pent Stephen -'HughJont's,Post-m&ster (;Ia'nywern-Ystrad DavKl Richards Rhaiadr Edward Jones, Postmaster Andwch Pat'ch:Jo{)nE\ahs Bodedern- -— Q<ypnWiHiat!t5; Postmaster Caer¡(ybi ,'eoja.mínJone-s, L!atip)-c))ymedd"- Evan Thomas, Postmaster -Bryusiengcyn W. Roberts f5anor Parch.ArthurJonPS Pw!te!y Parch.'Benjamin Jones Cacrnartbn RicRJon?s Tremadoc Wíll¡mWjlJiam8 }}mhyd, TilOs. Gee, A j'g;-ar.ydd, &c. Wt-exham- — J. Painter, Uyfftverthwr Uaurwst- -——-WiH'amDavics Rxthin JohnPi:ips, LJyfrwerthwr LiaugaUen -JohnEdwards Bitta R. Sanderson, Arralfydd Newtown Pare)!. John Jones A!I"t,chytilletli Richard Jones L!anfy!!m- Ed-ard Price Danidtocs Ahcl Jonps CasucwyddarWysc EvanLcw!s,Myfrwcrthw)'.a fohn Tit)[)iti, Argrail ydd Pontypoo! Parch. Hbenczcr Jones Lluudain <- Newton & Co. Warwick- Square; J.White, Fleet- \> street; aM.Jones,No.5, Newgate-Street. ? ? @ < ? S ? CYMQEITHAS,"GENHADAwlABERTAW. Dechrenodd yr addcl?ad prydnaw? dyddHun?y itaf! o'r mis hwn, yn nghapc!y Parch'?.Kemp.a?y Morfa, am chwech'o'r gtoch, y Parct?' i ?'PKter, Gact'fyrddFn, 'a agorodd y cyfarfbd trwy \?,eddi; pregeth?dd y Parch. S. \V. Tracy, yn SH&sneg,?? o ysgnt*i:ag}aw:atd.,y ?GymdcithasGenhadaw!. '? -?. Dydd Mawrth, ynEbeM?er.caMty'l'at?t?D.Ba?J vies, d?chreuodd yr addetiad am lQ,trwy <Mar!Leh rhan ? o'r dwyfo! a!r gan y Parch. W. Dav?es, o Gower; gwe-' ?ddiodd y Parch. Mr. Smith, dApph:dorp,.a?pht-pgeth- od(i y Parch. Mr. Jones, o'r Heol Ai-iwii, LI-iiii4aixy a Saesneg, a'r Parch. M. Jones, Trciech, yu Gyntraeg-. Am dn Q'r glocli dydd Maw) th, yn Ebenezer, deeh- reuodd yr a(ido!iad trwy weddi gan y Pat-ch. J. Wn- liams, Tyrrycocd; pregethodd y Inarch. D. Thomas, ? Penmau), yn Gymraeg, a gweddiodd y Pare! J. Wi!- .1' !iams,TabernacL ? ? Am chweeh o'r g?och, yn y Morfa, dechreuo.dd yr addotiad yh Sacsneg; gweddiodd y Parch. Mr. Wario?v o Aberdangleddau;. pregethodd y Parch. Mr..Ln?e? o Hwlffoi-dd, a'r Parch. G. Hughes, Croeswen, yn Gym- raeg; ar et'ol gweddtodd y Parch. J. Harris, gweinidog yBcdyddwyrynAbertawc.. Dydd Mereher, am saith o' gloe%, yn Ebenczer, dechrpuwyd yr addoiiad gweddibdd y Parch. J. Ha- ? Vtes, AHtwen, a phrcgethodd y Parch. T. Skeei, Tre? vies,.Alitwen, a,i)liregetliodd y Pai-ch. T.'Sk-eel, Ti-et? Dydd Mereher, am 10, pregethodd y Parch. Mr.Wi!? Uams.oStroud, swyddGaertoyw, yn Eg!wys Ifan, yn Sacsneg; ac o ioo y dyrfamortUosog fetnas gaUaseHt gae! !!e yn yr eglwys, na chiywed oddiaUan, gwetwyd ma: addas ydoedd cud cyfarfdd yn Ebenexer aryruhaniScrerUes y cyn'rediH, Ue y gwaddiodd v Parch. L. PoweH,Crwys,pregcthodd y Parch. J.Jones, Taigarth, yn Gymraeg, a gweddtbdd y Parch. M. Le- wis, Hermon. Am di't o'r g!och dydd Merchtif:, tra bn y gymde:thas yn cae! et ihn'Eo yn Saesheg yn y Dysdv, Ue iMfyd y gwnawd Hawer o areithlau hyawdt gan y Sacpon, cad- wyd cyfariod Cymraeg yn Ebenp'6! gweddiodd y Parcli. W. Watkins, St. Donats; pregethodd y Parch.- Parch. S. Bavies, Maind\; gweddicddy Parch. J.WiUiams.Tynycoed. Am chweeh o'r gtoch,yn Efjenezerjgw,eddiodd y Parch. Mr. Danic!,oKingswo6d, yh Saesonaeg; pre- gethodd y Parch. Mr. Thorp, o Gaerodr, a'r Parch. E. Jones, Pcntypoot, yn Gymraeg, ar et ot gwed,dlodd y Farch.M. Jones, Tretech. Dvdil IaH, yn Ebenezer, bill" sa.itli ynyborc't, dech- reuc'dd yr addoHad; gweddiodd y Parch. R.PowcH, Crossinn, pregcthodd y Parch. Mr. PbweU, AbëHlOl1- ddn,adybenwydtrwyweddi. Am ] 6 o'r gloch dcchreuodd yr adeoliid; gwedd!odd y Parch. W. Jones, Penybont; pregethodd y Part'h.D. Dayies, Sardis-; gweddiodd y Parch. T.Edwards,God- reihos, a chafodd bwr'ada'h y GymdeithasentfarUenyn Gymraf'g gan y Parcn. M. Jones, Trele&h. Am drt o'r gtoch dydd lau, yn Ebenczer, bn Gymnn- t!eb Cenhadawf; gweinyddwyd yr orditihado- Swpper vt Arglwydd, y Parch. M. WHks,o Luhdann, a'r Parch. J. Davics.AUtwen, wrfh y Kwrdd: ar o! .itldYrt.ani'chl y gynnuneidfa? a gwcddto yn y ddwy iaith, tra bu yr pHenau vn myncd oddi amgyich, Hefarbdd y Parch. Mr. Thorp, o Gaerodor, wrth y dyrfa ar yr achos yn Saesnpg, a'r Parch. D. Peter, Caerfyrddih, yn Gymraeg, gweddiodd y Parch. S. W. Tracey o Lnndain. Am saith o'r g!och, bt) cyfarfod yn y Morta gwedd- iodd y Parch. Mr. Danie!, o Smgswood pregethodd V Parch. M. Wilks, o Lt)nda!tt, yn Saesneg, a'r Parch. H. George, Bryn-beirian, ya Gyml'aeg;ad;lien\'Vyd trwy weddi. Cafbdd yjra ganhocdd achos newydd i ga&m6! Daw. Mor hawddgar oedd gwe!ed brodyr 0 wahanot enwan mor gydnnoi yh ymdrechuiddBmf&ngwyb&daetho'r Iachawn i gyraupeU 'I, b.yd., ? Wilks, 1. "MR.W:LKS, "SYR,—Oddiar c!ywed e- .yc,livclig wythnosan a aetliant fileii)io, fod Cymdeithai;tknhàawl Ddndaii! YJ1 bwriadH sefydh] Cynnorthwyol'Gyrndçithas yn Ab,ertawe, -Yr oeddwn agos mewn y meddw!, mewn gobaHh y byddai i'r Arglwydd ago)'yd II caionau gweinidogion a phobi yn y tie hwn, t gvd- ,i,eitliio-Ag erpt!! mewn Mawer o ddinasoedd a thrcfydd o fewn i'r hiÜiol yny<; !)on, yn y fath waith camno!- ac', wv a,,r ytv danfon Ei"Kt'gyI- t'r gwledydd tramcr. Yn I nw)', Syr, mae yn rbaid i mt fyhegil i c!:wt mae gwdth- iwr ydwyF, ac mai anam: ma6 fy h&ryn cyiLaedd punt ,l yr wythnos, ond amtach o !a\"er o he! wydd anhwyldeb, nengle(yd, heb ddyfbd i ddcil sw!!t; ohd yy vdwyf wedi dotH heibio ddwy:bnnt,o lythYl'an .y" Arht)Nly at wasanaeth y Gymdeithas/ac e)- Had yw y &W1Í ondj by.ch.ah, yr wyfn gODdtlllo na wnewch mo'i gwr- I tnod; ac yr ydwyf yn gobeithio, Syr, erbyn y fath Gyfa¡,fod y fiwyddyn ne3af,osna fydd' Lchwi ddiystyru yr ymdrechiadan bycha.in a wnawd yn btcseno!, i gae! rhyw fitint yn rhagor i chwi. Yn y cyfrvW dtsser m! gafddymunbrhan yn eich gweddiati drcsof, yr hwnnid wyfdeihvng i gy!nmct'yd sy!w arno gan neb o boM Dduw; ond, i ..yw' radda:d yn gwybod gwertli bfn.jith- ion cfe.ngy! y tahgnefedd. Y r wyf Yti,tansgrifiof:r,1mo eich gwir ostyngedig .wasanaethwr/ ac e\'vyllyshh' da t'rachos yr ydych chwi yn ymrwymc ynddo, "O S. Yr ydych at eich Thydd-did i wneuthnr Y defnydd a fyddo ci,tvi yn weted yn bnodol a'r ysgnfel! hon." ?_ Dydd Sn!, y 7fed o'r mis hwn, ag ar,.vyd Tv Cyfarfod newydd yn CwmUynfe! yr hwn sydd yn perthvn i'< Parch. J. Davies, Ailtwen. Aeth yr atkitadaeth vn 'y gycvng, fel a- y go,f,, helaethn i!ed y babe! ac estyn cortynau y preewytfeydd/a hy" er mawi- !a\Ten- ydd i'r egtwys, a chysnr md bychan i. bngnH yn ei hen ddyddtan; ac y mne se! nc YmdreRhiadan yr eg- hTys a'r gymmydogaeth yn jra. 'chat)mo!adwv, ac yn siampt i ereiH j'w di'yn, yn eugwaith ya myn<.d trwy y dratdt gyd en liiinaiii o fc\vn ychydig, os nid y cwbt ot!. Dechreuodd yr adtiol,ad arnnaw ethodd y Parch. J. Davids, Han.sam!et, a'r Parch. D. Davies. Abertawe; gweddiodd yParctt. P. Edwards Godrcrhos. Gweinyddwyd yr ordinhad o Swner yr Arghvydd,gan y Parch. J. Davies, gweimdcg y !ic cyn ymadae! Rheo!ciddwyd athrofn yn o! cynUnn Mr. 'Lanca<!tpr I addysgu bechgyn, yn NI yiiaelilng Caitelliie.(id,, 3-n dùi- weddar,ganMr.Tondinson,Athro yr ysgot vn '\ber. tawe, a dywcaydd genym fynegu. erpi bod yn ei mab. andcd, ei bod mown cynwr ffynadwy. Y n;aecyfarfôd o Fonpdd'gicn a thrigúIion swydd Caernrufon" i gae) ei gynua! ar y 1ge9- o'r mis tnvn, i'r dyben i ystyried yr ?ddasrwydd o ddanfo? anerchiad cyd!awenycho)i'rTywysog Rhagtaw,ar y dygwyddiad- ¡.. an bynodion diweddar, y rhan a derfvnasant mewn ati hN,no(f,.Il diwe(fdai-, y than a der'?"%?nas?jit mewii Cynnahvyd cyfarfbd !J;osns a Chvfri?I vt- wvthno? cyn'y:diwe'dda{yn Hpn?rdd.i'rd.be!) clodfawri sef- yd!u B:bJ.Gymdcithas Gyimorttnvyo], er c?fnogacth i'r Bibt-GymdeHhasFrytanaidd a Tfnamor, yn Liundain; trefnwyd Eisteddfod, a chytnn?vyd ar amryw, !awn? f\\riad:u! er dwyn ynfntaen wrthddrych y Gvmdeithas. Daeth HiflWS Qbob,l yhydi gynnn! cytchwv! Bib!- gymmaitfa Caerangon (WMcestÚ) dydd HuH 1) tiiefnox t'rdiwcddaf. Casgt\yydS2S!. y flwydtlyn ddh'eddaf, a'r t-hanfwyafo tawer gan ddynion o isel-i-add, v rliai a roddentond un geiniog yi- wythnos Y gynnat yr ach«s: a tbnvy hyn gaituogwydyr eisteddfod i ddosparthu 700 oFibIauaThestamehtauynyflwyddyn.. ..Ca-glwyd 15!. i5s. yneg:lwys ,'Rdcliff1 Caerodor, wedi y breg<:th ar y dydd diü,tci,lgài"wch, i ddyoddefwvr Germany. Gwnawd c:M:jad,araU ar yr nndiwrnad yn Nhy Cyfarfody Bedyddwyr yn Broadmead, ar yr un .achos, yr hwh oedd yn 381. 12s. -6d, Nid ydym wediciywedswtuy casgHadau yn y Tabernaci a tte- oedd crciH.. Cynmdwyd cyfat-fbd tra f-hyfdfo! anio30g,oronedd- i.&ton, Gwyr Hen, a Rhydd-ddcHiaid, swydd Trefa!dwyn, dy'ld Sachnn wythnns i'r diweddaf, a chytunwyd yn unfryd ar annerchiad cyd-Iawen;chol ilr- Tytvysocr Ktiaghnv, am y)- heddwch diweddai-, at, at, fod i ddeis- yfiadan gact en danfpn t'r dau Senedd-dy yn erbyn y I fasuach mewn caettuon. Dygwyddodd tro echi ys)awh yn ddiweddar ymnharth dwyreinio! swydd Forg;àmvl5. Dyn heb fod"yn y,eyf- lawn feddlant o'i synwyiau, mewn nn o'i onangwv!ttion gorphwyliog a darawodd ei chwaer ynghyfraith a pha), mcwn modd tra fiyrnig, yr hyn a'i hy)t)ddifadodd tu o 1 fywyd, a naw o b3ant o fam. t g0)-phwy!ddyn -1 ync't, yn ebrwydd wedi hyny a nehHodd i'r atbn E!y, ac afoddodd-Rheithfarn-Gwallgqf¡'wydd; i TorwydiFe!in St. Cathanne, Vnghaerfyrddiri, nos a* liedratn? i y d ci-vn lai,  T eher wytllO?S i'r ,di:weddt., Hcdratwyd cryn tawer o Wcntth dddi yn<). Cyfcdodd Mr. G. Rees yr hwn sydd yn annedda yho, o'i wety, wedi caet ei aflonyddn I gun 'stwr yr :"speilwyi'; bu ymdrcch rhyngddd ag nn 0,honyMt,yr hwn a'< brathodd yn e: fraich, ond pan I npsaoddamrywp'r cymmyd.jgion tTÔdd. yr vsppHwvr, ac v .9gii,,qetlivtodtl,, niLd ocs te!.iygo!r\vydd y can' gafae! ynddynt. hefyd; ar y Me) ehcr cah!yno!, ar et dych\ve:iad adref o gym mydogaethAt'.ergwiiy, an ddihiryn b'f (lree hOao/ yr hwn a'i cm odd ynHymdost, ac a daf!odd ei bashed a Ky'T'wysai f¡ií'a; ymenyn, caws, a biawd ceirch i'r afot). Mfdwyd caeoha!dd rhagorol yt- wythnos cyn yd!- weddaf, ynghymmydogaethAberystwyth; ac yr oedd liawei- b'r hwsmyn yn yf ardal hono yn paroto! i'r cyn- hauaf. Y ma{;'r maesydd yn gwyna i'r crymau mewn adlI'Y'" barthau o'r Dy,vyso,gàèth. Y mae dhvygíadullClaetb yn caet en dwyti ynmtaen yn swydd Caetnarfon, yr ydys wedi cnnU! 300 erw o dtr oddt ar y mcr, o dn dv(yi-einiol y dref trwy godt clawdd uthel a cbadarn i'r dyben h\nnY y rhanfwyafo'rtirhwnw sydd yn ar}'l1 dwyn cnwd trarhagoro!oWenithaHaidd; ac y i ae clawdd ara!l yn agos a chae} ei orphen ar dn Gorl!ewiri0t y dref, yr hwn a geiSw 500 erw o dif rhag y mor. 0 howydd fod terfyniad yr ymrafa.et thwng y wtad hoh a'r Amertc, wedi caet et bhuio yi. h\vy nag ocddid yn ddysgwyl, a Hod yr ysto:' o iygtys (obacC() ) dciti&g yn IIeihan yn fennyddto!, y mae'r'marchnadoedd mawh modd anochctadwy wedi codi cryn :awer, o herwydd paham codwyd pris y mygtys gweithiedig 6a. y pwys yn Ngliacrodoi-, ar'; 4ydd o'r mis hwa; a'r trewlwch (ønuff) mewnmbddcyfarta!. Yr oadd y tywydd yn dra gwresOg yr wytbrios cyn y J dt\feddaf,ondy dyddlanhynyyr oedd yn ditfawr o wres&g. Yr oedd y tymhertesurydd (th- erinometej,) inor <!chel a 87 mewn go!yg!ad Gogleddd), ac yn 92 mewn golygiad Dwyreinio!. Y dyddian can!ynot deddynt y gwresocafvn v saith mhnedd dtweddaf. 1808,Go)ph.!3"" 9% 1809, Awst io 78 1810,MefU2. 84 18H,Gorph.g8 "<8? ]8l2,Awstt8 83 1 181S,Got-p!30 i 84 1814,Garph.23..< 92 ? ? sydd wedi b}jnoar.}¡ir-ddadJh Y,nghylch yr un peth, wybod I)dtli y%t y rhwns A od ocsdun. a!'wyd;!o rhyw bcth yn fwy neu eai na chyff.cdinl Gan,fod cyffr;:din yn enw Swa.n;'patma't gwal'ach'nNf .gryfac-h enw gwan ydv\v pan ychwanegir yro! -ti !;auir a in er a E1WCi'G.1d yn y of?d d'r Rht?uirai'l, pan m<n yr nn srai)' sydd ant y dJim yn pan ii3?ii y- tin s?7d(i a,-?i y GyttTt'aeg na'r G):oeg yn !<yn, npn yntc, ai si!t dt'cs b, Ðygt,,ddodd t'anr.t'ain nhelfol yn Mr. Lav.'rcncp, o Ba'tiQ, Stit;SHX; Cymmerodd rjyw gymmaidt o hyipt tMn, trwy yr hyn y chwvthwyd lhan o'r adcilada thr: o ddynion ag oeddynt \'n "ctthio vna yiHaith yri dt]afr,aii lr_ i, Cafwydca!on iiii o i.c: ynt yn pyf.m wi-tiii ei hun, heb iod yn asos i un rhua araii o'i t?otR'; yr caddynt oil yn wyr pnod.. Nid oeb yn niedra dywedyd pa ibdd y dygwyddadd y ddmc- waiU arsv.ydus.

Family Notices

- 1. .LLONG-EWYDDIÓN.

h . MARCHNAnOEDDCARTREFOL.