Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-,\.I...I " OIL- Y SO RJ[PE''''':1

Advertising

Advertising
Cite
Share

PEMBROKESHIRE. ????..E? ? y?. TO BE ?dLi)Bt AUCTION, ',I -OnTces?ythelSthday of š 'pJtè'm,lH>r 181), at three o cinck in the afternoon, at the Biack-Lion, in the town of Card.san, (unless, disposed ;of in the mean time by pnvate Contract, of which notice w.H be given,) rp?;?-,oy-!K?:e/bKoM?-I,o?;' A? ? ?? ?f PANTYDERM -??- ?MESNH, oh the !eFtsideofthe High-road te?!n ?"' B""cath down to Pontva?e Bridge, within a ?M6n ??? ? ?'? about I46,Acre.s, mo? or'!?. e? }Alt there ,IS ?comfortahte DwpH.n?ho.use ?nd  Pl.tntaüons, and :Shrul)herie "? ? J?ir? '?-K ?? ? K ANTGWYN ?ARM, with the ?M??N- ?????D tA??.rr?m !I('e of, hronnq ? the R?e.-ofa?t t? ?Mn ()V. t,ierigiit side .??? R?<t teadi?From I??rw ?? to I onha.ne Bndge, and conta;p? i? a toogct!?- ?bou? 'crps, more or less. I ?fi'cre is on this Lnt a Fanh-house ?:th Out.oHices, w!i;c!i t '?y "? con'fojtaMy ?fM Hp at ail<"aSY, e xpens t "tf)t3. ? REMAINDERo? NANMWY? LANDS, \')!1 ?'* 'f?'-ideof the Ro?t?ding front the towjn of Car- '? A' ?" ?"* ?"? H's!?? to Buncath, cpntaming nbout '"??'<'?,moreor!e:-s. 'Ti?(,r,, is "?H"u'-e on t!i!s Lot, hut a o-ood Quarrv of IB!Iilzli?t4 ?"'?? ?? ?i?'-ntifui Sunp]y of Water. T h'?? abo ve Th'.?h? ?"? ?'? situate in t'!e se??if parishes of Uan- "ernarit,?,v?,n ?d Eg:??n., in the ?<! com.ty, and _? 'H make to?er ?exte?ive Farm of 433 A cres, and O1¡y .nterccptpd by the said Roads, laid cut in spacious ?'etds, ornamented w'thP!<intat!Ot)s, inapteasaut country ahouttdin? with Game, and surrounded with Kood puMic Roads, and Wtthin six mi!es of the sea-port ?"wn of Cardigan.—Immediate possession of the whole T"'?''?'K'?'n, if required. I,ot '?? WATER CORN GRtST-MILL, with SO kND, c?til,d TYTHY?-RHY!).EMF.YN, in oc"" I)z"iOrl of ?"?" '??"?'"s, MiUer, situate in the parish "F Wintp?"? ?"*? under a Lease of one Life, a.t the yeadYre?nt" -?43, and &. redeetned Land Tax. T;)ree- "? ? ?''cat and SmaU Ti thes of the parish f Lfourths øf the Great ;.IndSmall TIthes of the pal.lsh to tianvcrnantgwyn ?'? ?? R'?!'toft)te Presentation to the of Lltnveri)aiitg v ,n ?i-i  of the? C"racy of Danveroant?wyn on the above Estate ?? tncutnbent, ma:y be sold with the S 1"01' furher particulars anplvtoMr.LEwrs EVÁNS, M F()I' ?'? PSTtic?ars a.n?v to Mr. LE?rs EvA?s, b OIQC::°r.' CrdJgan, ? whost-Oince'Mapg?fUte Estate may:  ?m?' STE??s, Soticitor, No. 1, New-Inn, London, ?"'?t?o be post-paid.) -——??__ gt W(Jctf ei, Gotti. C(YLLWYD, ??? td?- ? ???' y" nhref CAERFnH. dydd MERCHER, '? ? ORPHE?HAF diweddaf, ?/uBr?T Lr Gn I T B.T!Vrtj Yn ateb vr en\v HECTOR. ?B y" at. eb? y renw THrECTOR. 'Ta. Fe'iJ?'yef???, ???c???????? gi?r Q)úh¡>ddig mewn cerz. ?? a'- Y flhrddoCaetHili i Alertby r I)yriag a (Idygo, n cli a ddatifoiio't- C' uchod i West- a? .? -??''?? ? "? M' HOLDER, yn Nghaer- ?yAdd ?? ??? ? ??'? theiiridd. bob traui. Awet 10, 1814. -B??'???" ?"? Ffermwr Bonheddig, èlt sefyd!o?, onest, fcl LLAETHll<\EG,IT. ??OG? ? ? /?' ??'s'? Mpwn Hwsmonacth. Y mae'n ?'?'f)i?" Jrtla'd ldL ? y' ?wb?'yddy? ,newn Trefniad.Daethdy, ?'thria"ty? ? ha.ttu pob math o Gig, fet yr arferir gan '? ?l. H?s Y A Cymreig 'g,:reu. Alite'r se; 11 a n esmm, y tli "y??d?d d;'i?? "y??g ?.'reu. JMae'r sefyHfa yn esmwyth; ?''?g ??'! M' ?wyn i'r Bendy i'w?ofiM, a ?ha?y"?.'Fy""?''thwy?dy!adwy. Ganfod yit'yddlcn- ?'th il1ddlr¡ d mwyaf¡" ofyno!, fe roddir pob annog- "'y"?ibfiod-'?? Y??fHaethraegpfesennolyn I r¡od i. Argra?'d? ??ysiaeth yn?heHach ymofyner a D. JENKW, Ayg"aff' dd -?par hwn! Mr. DAVtD 'TnoMAS, Crucca, <'?erdydd ?" ? E?A? THOMAS, Tr?gu? gerMaw ??1)1.81? TO IRONÍ\JONGEnS ? ? ?. jp?o?? of7:j/ P?'a?e Cont,.acf nr'UIE.(OOD ViILL, STOCK In TRADE, 1 Aj and UTENSILS of an IRONMONGERY CON- 1 CERN, long established in a principal Town in GIamor- ganshlre': Tj¡, present dfers great inducement to any person pos- j scssinr, an adequate capital as the situation is contrical, I and the shop we!! accustomed and commanding a pmfit:lblci and retail trade. Ti:e Stock will be disposed of upon rcasonab!e terms,and ihc payments made to suit the convenience of the purchaser. The 'HoUafhoid Furniture may be taken upon valuation. The rent is moderate, and more than repaid by an highly- reil)ectat.)Ie t¡,>na,nt, who occupies one of the suits of rooms. Fer parlicuiars enquire of Mr. Robert Lucas Gitance, Nicholas-street, Bristot; if by tetter, post-paid. HYSBYSIAD. ?AN fod CYMMANFA yr YSGOLTON ?L'? LA?CASTERAIDD atFECHGYN, ynABER- TAWE, yn chwennych heiaethu huddioldeb y Drefn cyn baited aga t'yddo'n hosiM, ac i roddi poh cyMnori.hwy yn eu galJui'r rltai sy'n chwennych mabwysiadu y D)dt man- teisioi hwn o Addysi;iad, y maent wedi penderfyHU ar wneuthur Ys&oL AnEUiAwE yn ATHROFA'r DYWYS- OGAETH tní; at aMysgu Y SGOL-FEISTRIAID ar y CYKLLUN LANCASTERAWD. Ggmdeillws Gt:1ÍJwtlol G:!¡nllOr.thwyol Ahedawe a Dehoubarilt C!pnru. EIVN CYFARFOD o'r GYMDEmiAS .iTJaL (TENHADOL, a gvnha!iw\d yn y LLYs-Dv, yn j AsER'tAwF., ar Ddydd !llercher ,YJydd o Awst, 1814, ..1 L. W.,])ILLWYA, YSWAIN, YN Y C-,ADAIR,. CYTVNWrD .4R. k LLdfVNFýVRIADAU CANLYNOL: 1. Fod cyliwr gresyMI myrddiynau o'r hyd dhnicaidd; y rhai ydynt amddifaid o fmîteisionoleuni ac addysg crist!auogol, yn gwas¡!;u yo ddwys arfeddyiiau aefodau y Cyfarfod hwn, y i'lii,i gaii,liyny a ddymunant ydrodii, U'.W} hob moddion yn cu gat!u,t gyfranu iddynt fendtthion Cristiallogiietli. 2. Fod y Cyfarfod hwn, gan fawr gynimei-,tdNN,-yo egwy dtior hae! y Gymdeithas Genhado), yr hon i-ydd yncynnwys CnstranolOn o amryw CHwaT), yn eytutio iu'urtio ei'hnn y:) Gymdeitb;ts i gynnorthWyo y sefydiiad rha/orI)} hwnw, i p;ael, n galw yn"' Gym.dsitaas Genhado) GynnorttMvyol Deheuharth Cy:nru." 3. Bod i boh Tanscrinwr o Guinea'r Hwyddyn fod yn Aeiod o'r Gytndeithas hon, a bod i boh Gwcinido? CynnuU- eidfa, yrhwn a ?yfrano at ei thrysorau, fod yn Aeiod 0 Eis- teddfod y Dirprwywyr f Ct)?MW!«?). 4. Bod Cyfarfod o'r G\)hd<'ithas hon.i ?ae! ci ?ynnal yn nynyddo), a bod i'r Cyfarfod nesaf g.?et ei ?ynnai yn ?ghaerfyrddin, o'r hwn rhoddir hysbysiaeth amserot gan yr Ysgrif-ra?tawiaid. '1 ?. Bod'i (rurnad Cymdeithasau Canghenol ?ael ei anno? t I ?ymmeradwyaeth c?11redin y gwahanol gynnu!!eidfaoedd t.r%vyrloll 1)"'Ys?)g'let(1. 6. Bod Thomas Morris, yr ieuan?af, Yswain, o Gaerfyr- ddin,ifodyn!)ryso!?vri'rGymdf'ithashon. 7. Boddvmai.iad i'r Parch. David Peter, a'f ran-h. Da- vid Charles, oGaerfyrddin, wcithredufel Ysgrif-ragIawHud i'rGymdeithashon. 8. Bod i ddio!ch y Cyfarfod hwn gae! ei gyawyno i'r Parch. Mr. Tracey, Ys'gnf-ragiawi'rGymdeitiias Genhadoi, y Parch. J. Williams, Q Stroud, y Parch. Mathew Witks, a')' Parch. Evan Jones;, o Lundaif), a'r Pare!). W. Thorp, o Gacrodor, am eu dyfodiad i'r Cyfarfod, a'u gwasaraeth pwy'ig ar yr achos hwn. 9. Bod i'r LLmnfwriadau .e.ueyhoeddi yn y Pa- purau N ev, vdklioii, y Cambrian, Carmarthen Journal, a Serel1 Gomer. Gadawyd y Gadair ?an y Uywydd, L. W. D?m?YN, YF- ?'a!n, ynaga!wyd ar W. HEVAN, Yswain, i ei?teddynddi. Wedihynyttawnfwriadwyd, TO; tod i ddtoichy Cyfarfod ?aet ei roddi i'r Porth- lywydda'rGoruchwihwr a? ddefnydd Uysdy'r Dref, a.c i'r C? d,. ?r, ain ?tlactiori ar yi achos hwn. GASGMADAUYNABERTAWE. £. f. d. Yn Eghvys t.fan, a;an y Parehedig B. Davies. It u 0 yi) ,Ngi)Ztpej y -iiny Wm. Konp. 45 7 t) Yn Ebenezer, gaH y Parch. I). Davies. 70 0 2 CASGLIADAUCYN'LLEIDEAOL. Parch. David ThOThas, Penmain 6 10 0 Thomas Castet'nedd. 60 0 Morgan Jones, Cymmar .< 40 0 ? Thomas Edwards, Godrerhos 2 1 0 WiHiam George, Bethel 30 0 Samuer Price, Uanedi 3 10 6 Tho)nag!)aViies, Hethania. 1 1;3 0 Thomas Winiams, Bct!tesda 3.0 0 Henry George, Brynberian 817 6 Si)adrach Uavies, Alaindy 5 0 0 Thomas PoWct. AberhOtnddu. 315 0 1)aniel E.yans, MYll.yddbach 4 0 0 James Williams, Tynycoed. 220 Thomas EYans,Ynyggou,Merthyr. 5 () 0 < Grinith Hughes,G)'oeswen. 400 Pndef:grs, trwy ei !aw ef. 1 0 0 0 JohH<)avies,At)twei) .517 0 Lewis Powel, Cnvys. 3 01 John !3avies, Hansamtet 5 0 0 Jlr;EdwardMartip, trwy ei !aw ef 1 00 Parch. Wi!!iam Jones, Penybont. 3 10 0 James WiHiams, Tabernaci 3 0 0 avid Jones, Aberd;,tr è. 2 0 0 David Davies. Sardts. 216 3 '——————— Bcthh-hem 25 9 '"—-——- 1 16 0 ————— —— t<tanymddyfri. 1 11 6 )h:d Wiiliams. UanW'rtyd. 3 15 6 Danml Lvans, Rhaiader 30 0 Morgan. Lewis, Hermon t- 1 5 8 Ebenexer Jones, Fontypwt 2 12 0 Mt. HudIC" Brynbya yn ei Y gIJI Sabothol. 11 Q 10 0 -——————-———- LlangOllcyd 13 0 JSioah Jones, Uanharan 1 0 D William Davies, Gower. 1 4 0 John Jones, .110 Danie)Jones, Crygybar 5 0 0 4-0 o? Rees Davies, Cas'newvdd. 40 0 HoweUWiHiams,UanelIi 4 6 0 Mr. Evan J!.vHn. tJ'wv /Oi law cf 11 0 Pai'ch; n(ja-er f t. > < H Parch. o,er Howe i f, Baran 1 1 0 r ifl* t jDandyfau 110 rh11 1; an y an 1£131 11 9 RHODIHoN A THANSGRIFIADAU. Rlwddion. T(''1grif. YwirAnrhydeddnsArshYyddesBarhamB .5 0.. Cadpen DavM Davies. 5 0 0;. 5 0 0 Mr. John Walters 1 0 0..1 1 0 Mr. Henry Grithths 11 0..1 1 Q 1 1 0..1 1 8 M). Thomas Jones I I 0..i I 0 Ariang;y u gan y Parch. JtGriaiths, Maci.- ynUeth 2 0 0.. G;¡eithi't\T HaW-d. 2 /0 0.. A- Y r Anrhydeddus Francis iNeel.i L: W. D)!!wyn, YA-a-in 1 10 Parch. Wi)!inmKemp .1 I 0 David Daviea. .1 1 0 Mr-DavidJenkin .1 1 0 Mr. John Hopkins.1 1 0 Mr:John Voss .1 1 0 Mr. John Morris.<1 1 0 s. (I Mr: \VilJiam Watts, -1 1 0 M.r. James Davies 1 1 0 Mr.WiItiam Breu).1 1 0 r rArhvydde8Powèn 1 10 Mr. Wi!)iam Humphreys .I 1 0 Mr: George 1 1 0 Mr. Wi!!iam Spring .1 1 0 Mr. Roger Hopkins 1 1 6 Mr. EHas Jenkins 1 1 0 Mr. John Tucker 1 1 0 M r: David Rogers, Casteltnedd 1 1 0 Mr. Dmv, Penybont 1 1 0 Mr.WimamBevan,hynaf,Treforris .I 1 0 Mr. WiHiam JBevan, teuangaf, ytun He 1 1 0 Mr. Leyson? Y strad .1 1 0 Mr. James Rat<-?it& 0 10 6 Mr. David GritBths ?.0 10 6 Mr: Morgan Davfes t. "0 10 6 Mr: Jfthn Davies. 0 10 6 Mr. Char!es Watiis .0 10 6 Cadpen James Harries, A bM'gwaun. 010 0.. Thomas Harries, )(i- tin He 0 10 0.. Thos.Stephens.AberdaugleddauOlO 0.. Mr. Samuel Jenkuts 010 6 Mr< Wtllinm WiHiam., Uangyfelach .< 0 5 0

AT ErN ÛÔHElnVYR.

Family Notices

- 1. .LLONG-EWYDDIÓN.

h . MARCHNAnOEDDCARTREFOL.