Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

AT GYHOEDDWR SEREN GOMER.…

-:l ";:.f. ! LLUNDAIN, SADWRNj…

News
Cite
Share

-:l "f. LLUNDAIN, SADWRNj AVYST 6. II EI)DYI"V -Paris i'r beuwarydd o'r ■tois. hwn; cynnwySant 1, o drefniacau y Seneddr y ng- Liy wodraeth 1, y I di-Li i'r teulu i )-- Ffrewgig, vr hyn nadvw o fatvr budd i'n dar- lieuwjr. Y nitre gotchymmv:i Breninol yn y -bc-d uli athrofa filwr- aidd yn cidigGn ar yr amser hwn iV g wasanaeth, ac am hyny dkidvrr ir tarr atiirofa Sf. Cy r, St. Germain, a La Fieche, acadsefydlir hen athsefa iilwraldd Fr-eiuriol Paiis. Y rheswm a rod .ir yn y papurau h'yn tiros drcsgTwvddc yd o'r wlad ho.>o i wiedydd tiamor, y-w, f, d pris y-r yilmor is e led fel nad fces anrfúg- aetii digotiol i liwsniyn lafurio y ddaear. e it fir gofelir uabyddo y frosglwyruliad dywededig yn tfoddion i gadi pris vmb.-rth hngcnrheidiol yn rhy ucirel, canys- dywedii- y gwarafunlr y trcs- glw) ddicld cyn gynted ag y byddo ai wyddioti al-I Y mcdellgys fop. "Brenin yr Yspaen yn bwriadu cadw ■byddiu dan arfau yn ymyl y PyreiHieeSj fel ar amser rhytei. Ilysbydr mewn .erthygl o Berlin, fod Prwssia ynghvlch cymmeryd n-fddlant o'r rhan fwyaf" os 11id o hoP, Saxony. Dywedir dan y pea Cop- j enhas;cn, Gorph. Hi. eu b d yn sicr yn awryrad- | ferr ei hynysoedd Gor'v nol i Denmark, ar y cv ntaf o Awst, a bod y rfre'gad La Perle, a dwy diosgWydd lung JIll barodi hwylio iddyiit. Leipsic, Gorph. 25.— Y mae y i-on.yn adfywio- fod Brenia Norway (y TyWy og Christian) wedi eeisio Haw Tywysoges Prydain. Y mae y Ty- wysog hwn wedi ei goroui eisoes. Ac yr. ydytn J'n sicr fod y goron a'r deyrn-wialen wedi cacel eu gwueuthur yn Lloegr. DysgwyUr Brenin Prussia yroa ar y cytitaf o Awst. Derbyntasom bapuraU ElImynaiddy bore hwn, i'r trydydd o'r mis gw.vddfodol (present). Ar yr Slain o'r mis diwVdd if -daeth Tywysog Gr- ange i B usse's, ac ar y dydd canlyiu 1 cymmer- odd Lywodtaeth Belgium arno ei hun. Ilys- bysir dan y pen Cope.i.'lagen, fod y gy nnadledd A Norway wedi el haduewyddu a'u bod yn dys- gwyi iddi derfynu mewn nipdd elliol. Ond H b sylÚeu yr honir hyn nis gwyddom iii. With y 13eg a'r 14')g & thyglau o'r gynnad- -1edd heddweh, a fy y (I y it I-z,- i-: s'i! r ya i I I o Fai, trefu'r fod yr haw! i byegota wrtli New, foiiUdland, i fod yr un ag cccd a bod i'r a'r gweitinau a berth- 6 y pryd hy.ty 'i Ffias«;c. v" J feru ,Y "'¡'i\t )' nf)'d hY'tvi eu h.ld'ferul gviiyni us i; e.\n Li mis wedi ysgrif.ncdi y cyi- u; dob; sef y 30ain.o>r mis hw-n-; onii-y rnae y Maeliev wyr. oryta.,R!c.,c y rhai sydd yu ymyr- a'r pysgodieydd hyny, yn gwelrd yr amser yn rhy tyr, am u-d ydynt wedi medru tymheru eu it i raddaa digonol i'w dwyn eddi J no, ac am hyuy y maent wedi ymbil ar fod i'r amser ea 1 ei hwyiiau. Yr ydys yn tybied ybyddi rTal eihw\Chau.' Yr }dlisyn .tvbi¡¿,d v b'dd i l"> .1. ,¡. D 'Lprwywyr yr Am?tic ymdr -chu yn ga led* gael hawl 1 !)\ <g<.ta yn Nev. fjin;dlaiid^ yn y Htylaifod sydd igyKimeijd lie yn iuau yn Ghent. Pa haii- i siarad nad yw Napoleon M edi rhotldi pob g'obalth i fymi i ddyehwelyd i'w avvdurdod etto; gof/i oud un o i Gadlridogion, yr hwn a'i d» iyiicda i ElLa, id-do; osoedd efe yn meddwi ri w, beth am hyny, ei ateb oedd, u bu Louis y XVill. ddwy iiynedd ar hugain mewn gwlad ddvethr." — Yr oedd y pla yn aunrheitLio Smyrna mewn -medd tra flyehrynllyd ar ddiwedd lUehehn, set, i pan ddaeih yr hysbyjsiaeth diweddaf oddi yno; cnd dV\lP;y\'d gen"i11 f-n'2£1 ei fod we<1i  otid genvm fynegu ei fod wedi pekiio yn hoUfd y n ynys Malta cyn yr aUd?ydd o'r mis dnveddaf. T)8 d'?one??g<? ieuanc bn dweddol ei hun i eaniivs Cae St íago yn L'undain, prydnawii dydj Mer.her, a buasai we t syrthio yn ab^'rth; j w byrbwylidra, cni buasai i un o'r- bad wyr ddyfod yn ebrwydd i'w chynnorttiwyo. Yr cedti yn hollol amddif iid o'i sytiwyrau pa i ddygwyd iii i dir, ei,:h., ati ei hun mewn ychydig fy- nydau, a tuorodd illm mewn dagrau wrtii we- "lod dyeithriaid o'i hamgyUh. Wedi fair gym- hell ami i fynegu yr aciios n'i tueddodd i gyi- l;iw:t! y Y.e'(!pd dchbwyd; hi a ddywcd dd ei "bod Vedi -gwelcd -gwr .icaanc y1' hwn oedd wedi ix d yu hh yn ei caa n., yn dang -s n wy o serch- ■"owgrw-'ydd -i ferch arall nag iddi hi. Gydi Hawer o anhawsdra -caf^-yd gaiael yay gwr ieuanc, yr iiwn a fuasai yn hir yn chwnio am ei atiwyiyti, a'r hwu a ymos'yng-^dd hyd y-r eithaf am ymddstngos dros fynyd yn negy- pe' biiasai yn ii!ircii Li i,,eb yn fwy na hi ac aethant adref -gyda'u gilydd wedi.ymgymmcdi. Brawychwyd trigolion Birmingham dydd lau wyUmos i'r diweddaf, yn ddirfawr, ac yir dden- gys fed y stoiom wedi cyrhaedd cryn lawe-r o bellder rd fi imgylch oinai trigolipn Uttexeter y byddai i'w chioclidy newydd, yr hwn a fwr- iwydilawryn y gwanwyn gan folit, gael ei ddinystrio dsachefn, ond ni ^ddygwyddodd dini ni wed id do y waith i.yn. Ynghymmvdogaeth Litchfield, I'addwyd tair buwch i lVlr. Ward o Fisbeiwkd), ac un fuwch i Mr. Pym o Elford a iiaddwyd 18 o ddefaid Mr. Fowler o Felinau Aider, tra yr oedd ei fab yn sefyll yn y tfenesfr ac yn ediych arnynt. Dryl!i°dd y meilt nen ty Mr, Bissett, yn Leamington, end gan i lif o w'aw ddyscyn wedi'r daran ddychrynHyd ddar. I fod rhuo, nid llavyer o niweid ycbwanegol a wnaeth i'-r ty. Cyhoeddwyd dodfvyd nYarWolaeih ar Thomas pryat!. yn mrawdlys Stafford, Awst yr ail, am Irfruddi'-ieth gwi foddn! Mary Bryan ei wraig. Tsid oedd un tyst-wedi ei weled yn ei liadd, ond gwelv/yd ef yu ymdrech A fci, gan Geo. Leveft, uai i'r c.archaror, yr hwn a dybiai mat cliW 'rae yr oedrlynt, ftl yr arfereiit wneuthur yn lied fy- y, h iiid oedd y tyst wedi gweled diin yn ei law if ile yr oedd yn meddwl pe buasai cyllell y.-I (-i Inv y buasai efe (y tyst) yn ei gweled, eifhr ) n niwedd yr ymdrech efe a glywodd ys- grech, c ar hyn efe a gyfododd ac a dynodd y c ■ v; haro. yu ol; yr oedd y wraig* wedi ysgreeh- am tiair gwaith cyn i'r tyst gael gafael yn y car- '1 r c, jhyny gwelod^'waed yn mfo, ?r. gys pe buasai yn (iyfod o dau draed Mrs. Bryan, yr hoil a ddy wedodd, u Oh, dear! oh, (.1eqr!" ond ni ddy wedodtl un gnir aralK Ynghylch c20 mynyd wedi hyn y bu 1 fi byw-. Pan ddy wedodd .,y wedi ei ddyfodiad i'r <y, wrth y earchator, fed ei wrsig Vedi marw, ni atebodd efe iddo un gair. Dy wed odd y ineddyg, en bod yti (lywedyd iddo ef e; Ibdd, and ni wnaeth efe un at eo i ltyii pia gofynodd y meddyg iddot betli aall-asai ei dLiedCtii i gyflavvni y fatli wei- thred ^rchyll; yiitef a atebodd, iX Eiddigedd." D,y\vedodd.y edd):npd GHld <Je yn ty bied fod ganddo achos i eiduigedxUi, u Oh, Syr," ebe cf, I u y mae iii gwedi bod gyda dyn. arall."—-Dyg- w)d ynghylch ugain o dystion gei- bron, y rhai I oil a ddy wedasant fod y rarchardv a'i wraig yn ai wain b) wyd tra thangnefyddus a dedwydd, ei fod ef yn wr tra thyner a serchus, ac nad oedd neb wedi eL chlywed hi yn achwVn arno ef e<ioed-r-wedi i'r rheithwyr ei gael yn euog o'r Mcfruddiaethij ac i tkledfryd mar wo iaeth gael ei chyhoeddi, dywededdy ilarnwr y buasai y di. henyddi d gael oi ohirio, hyd oni ddealltd me- dd wi y TyWysog Rhagtaw ar y p\vnc.—Gwilia ddatlletiydd yn erbyn meddwded (yr cedd y-gwr ucllbd yn feddw iawn) a thymherau gwylltibn. LLOrKUDDIAr.TH ECHRYDUS YN HEOL Y MOCNT LLU DAIN. CyOawnwyd llofruddiaeth'o'r mwyaf erchyll a gly wyd sou erioed, am ddeuddeg o'r gloch nos iau diweddaf, yn n'hy Mary Macey, Rilif. 27, Heol Mount, ar berson Miss Mary Ann Welsh- man,. bo-eddiges ieuanc o dyhvyth cvfi-ifol, yn swydd Gvvlad yr Haf, gan frad-lofi add, .t!I)r enw James Mitchell, alias James MitchelL'Smith, alias Owen Smith. Baeth yr adyn hwn i gyf- eiilach y foneddiges ieuanc hon al- brydnavyn gwl-awieg i ddal gwlaw-lcn (umbrella) uwch ei phem ac wedi hyny aeth atij gan Ifugio ei fod yn B-wrswr mewn llong a berthynai i fasnach yr iindii Bdvvyreiniol, i'r dybeti i'w charu, ond wedi hy ny dealiwyd nad oedd ond gwas drwg ailan o wasanacth, ac yn 01 gwybod hyn hi a wrthodridd gyfrinachu ag cf. '11  Dy??yd y dystiolae?h gan!ynol ?er bjon yr Ye ad llofruddiaeth a'r iU.f:th?yr, pan.?adwyd iymofyniad ar ge-rli' Miss Welshman. Yr oedd t mit; ) n pa i-li a u dyfod at Miss Welshman, er ei bod hi wedi pallu eymdeithasu ag ef, a dywedyd ¡ yn eglur nad oedd a fynai hi ag ef. Yr oedd efe wedi gaiw yno nos lau, end yr oedd Mr. Wat- kinsy tyst, yr hwn oedd yn byw mewn parth o'r un t^, wedi vnyned i'r gwc-ly. Yr oedd Miss Welshman weitbiau yn arfer siarad ychydig eiriau ag ef yn y ddy fed fa (entry). Pan fraw- ychwyd y tyst evil 12 o'r gloch, dymutnvyd arno gan wraig y ty i gyfodi, ac yr cedd efe cyn hyn "Wfcdi cly.wed ychydig eiriau rhwng Smith a'r ¡ t engeuig, Lfe a glywocld swn llawddryll yn eg!n:, wedi clywed c JlOuaw y hengedig yn ys- grechain yn uchel; a clitywojl(l sain cylt'elyb yn ebrwydd wcdi ?y'?y. Arfn?odd y tyst d hun a .?feii, a rhedodd i'r iio?? a -eh? ?L f 0cld S'li mci ni gwaedu, mewn ymddangosiad yn farw yr- oedd ffenestri yr .ysiafell yn agored, trwy un o'r rhai y dihangodd y brad-Iofrudd, gan adael ei a dau lawddry'll yn yrystafell. ran gy rchwyd ilaw-feddyg at Miss Welshman, eafodd dau glwyf-yn ei phen, sef archolion.pefa-u y ddau lawddiyil a saeihodd y diifeithwr ati. Ac wrth dystiolaethau: ereill, ymddangosai yn eglur ei fod wedi 11a WII fwriadu cy tlawni yr .w^ithred- erchyll. Yr oedd y trengedig yn fon- eddiges ieuanc hardd, ynghylch o '24 i 25 oed. B'fn genym fyaegu nsd yw y llofrudd wfdi ei ddril hyd ymn. Y mae efeyoghylch pum trocd- fedd a haner o uchder, gwynebpry'd ty wyll, Hy- gid duon, ac yn ymddangos fel gwr bcuheddig gorwael, yn hytrach nag fel gwas.