Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,LLUNDAIN. 1

[No title]

News
Cite
Share

GWENER 5: Gyrwyd allan gyiibeddiact gan Dywvsog Cor- onog Sweden, yn galw ar di-igolioti Noi-wty i ymostwng i a wdurdod Sweden heb dyW, alit gNVaed. Hysbysiriddyut fody Ty wysog CorPnog wcdi rhoddi i fynu amryw daicitthau, ac amddiffyn feydd i liywodraeth tienmarc, ar yi- ammod o fod i'r Norwegiaid dderbyn y Swediaid, a chyd- nubiod eu hawdurdod mewn modd heddychol. Dywedir wrthynt fod yr holl Alluoedd cyng. i,eiriol wedi ymroddi eu darostwng, ac llatldych- wel y Swediaid i'w gwlad hyd oni ettetthh- yr undeb bwriadol t A dygir ar gof iddynt fod dedwyddwch y ddwy wlad yri ymddibynu ar eu hundeb, ac maiamcan y Ty wysog Christian W rtii eu hannog i ryfela yn erbyn Sweden, yw uno'r gwledydd, set Denmarc a Norway, y rhai ddad- unwyd gan y cytundeb heddweh diweddar. Nid ydym yn gwybod pa effaith a gaiff y cyhoeddiad hwn ar feddyliau pobl Norway. I Dywedir mae yr ammcdau canlynol fydd rhai penaf a gynnygir gan Ddirprwywyr Pryd- ain Fawr, yn Ghent, i gynnadleddwyr yr Americ, sef, na byddo i ddinasyddion yr Unol Daleithau, II gyfyngu ar y pysgodfeydd Brytanaidd y rhai a gyftiniant a'n tiriogaeth Americaidd ni, dan neb amgylchiadau pa by nag. Bod i'r holl iynoedd, yn nei'llduol Llytioedd Ontario ac Erie, i berth- yn i'r Brytaniaid yn unig. Na byddo i neb gwarchgloddiau gael eu hadeiladu ar diriogaeth 1 yr Unol Daleithau ynghymmydogaeth y llyn- oedd hyn. A bod i'r Ohio fod yn derfyn i dir- iogaeth yr Unol Daleithuu, a'r Indiaid i gael meddiant o'r tiroedd hela y rhai ydynt i'r Gor- llewiu a'r Gogledd i'r afon hono. Daeth y Llythyr-long Princess Elizabeth, o St. Sebastian a Bourdeaux, mewn saith tiiwrnod ganddwyn hysbysiaeth o Cadiz i'r 16eg o'r mis diweddaf. Y Inae'r llythyrau wedi eu hysgi-if- enu gyda llawer o ochelr.wydd, yr unig beth a grybwyllant y n amlwg, yw fod amryw faelier- wyr yn y He hwnw wedi cael eicymmeryd i fynu a'u carcharu o dan gyhuddiadau o natur wladol. Gofidus. genym fynegu fod Switzerland mewn cyflwr aflonydd. Yr oedd gormes Bonaparte o'r fath natur, fel y darostyngodd yr amraftelion, I y rhai oeddynt mewn bod cyn ei draws Arglwy- ddiaeth ef, ynghyd a'r rhai a achlysurwyd gan hyny; ond yn awr, wedi i'w awdurdod ef gael ei ddiddyjgau, y maentyn torri altan o'r newydd. Fsigoliorrtalaeth Berne ydynt anfoddlon am nad yw'r Cyngreirvvyr wedi adferu Pays-de- Vand hC Argovia iddynt hwy; ac o'r tu arall y mae'r Vandoiaid yn llawn^fwriadu peidio ymos- twisg, nac ymuno a. hwy, ond fel talaeth anym- ddibynol; a mwy dewisol fyddai gan drigolion | Argovia gymmeryd arfau i fynu na bod yn ym- ddibynol ar Berne. Ffurfiwyd cyd-fradwriaeth yn ddiweddar yn Soleure, i gymmeryd meddiant o'r dref hono, a di-swyddo'r blaid oedd mewn awdurdod. Yr oedd dyn o gryn fedrusrwydd 37,,1 biaenori ar yr aciios, yr hwn fuasai gynt yn aelod o'r Seneddr, a'r hwn oedd i ddringodios y rfiur ac i agor y pyrth i'w ganlynwyr, ond wrth ddycyn oddi ar y rhag-fur efe a syrthiodd ar ryw bigau yno, a thrwy ei lefau efe a amlygodd y sefyllfa yn yr hon yr oedd. Ni chollwyd am- ser mewn ymddidd?aiion; gyrodd yr Ynadon y milwyr allan yn ddkred, a daufonasant frvs-ne- gesydd i Berup, ^an ^eisio cynnorthwy yn ddia- ros; eithr pan glywodd y terfyscwyr am ddiw- edd eu blaenrr, a bod lluoedd Hiosog yn neshau I W herbyn, hwy a ymwasgarasant gyda brys. A dywedir fod diifyg llwyddiant yr ymosodiad hyn, wedi Jluddias un arall o'r fath yn erbyn Berne ———— Hysbysir mewn liythyr o Dublin, a amserwyd J Awst laf i berw-long Americaidd y Sad wrn cyn hyny, fyned i anghorfo Dublin, lie yr ysgafael- odd ac y dinystviodd amryw longau, ynmysc y i li?i i oedd lloiig o Boui, d t- rhai oedd llong o Bourdeaux, yn llwythog "o wi- red, ilcsgwyd y llong, a gyrwyd y gwyr i dir. Prydnawn ddoe, yn ebrwydd wedi chwech o'r gloch, gyrwyd 26ain o ddrwg-weithredwyr gwrrywaidd, o Newgate tua Sheeness, i gael eu halltudio, rhai dros fywyd, ereill dros 1 leg mlynedd, ac ereill dros saith mlynedd. Aeth Mr. Newman, ceidwad y carchar uchod ar eu hoi, mewn cerbyd, fel y gallasai weled pob un ag oedd (lati ei ofal ef, yn ddiogel ar fwrdd y Hong ag oedd i'w trosglwyddo i'w halltud-fanau. Ymwelwyd a tlit-ef y Castellnewydd (Lloegr) drachefn a thymbestl ddychrynllyd o fellt a thatanau ar y drylliasant amr.vw dai, llosgasant ddillad dynes yn ei chylch, a thatlasant rii (in-iiioii i lawr, eithr nid ydym yn clywed fod neh. wedi colli eu bywydau. Y r oedd y mellt mor ddychrynllyd fel yroedd teith- wyr yn tybied eu bod yn cychwyn trwy ganol titi byw: a brawychvvyd trigolion Boston ar yr un diwrnod gan y storom arswydus. I Stamford (swijdd Cacrludcoy, neu ..r,illcoln); Awst 5.—Teimlwyd y rhyferthwy a fkiwychodd y dref hon ar yr 28ain o'r mis diweddaf, gyda mwy o lymdostedd yn rhai parthau o swydd Caerbier (Leicester).— Declueuodd y dymhestl ddychrynllyd yn Reasby, cyn 10 o'r gloch; gan y fath wynt a chenllysc, y rhai a ganlyn wyd gan y fath feW a tharanau, nes llanwyd pob dyn yn y plwyf a dychryn. Sicrheir i ni gan ddyn cyfrifoi o'r lie hwnw fod y cpnllysc, neu y cesair, yn fwy nil wyau gieir; curwyd llaWer o vmyl-byst ffenestri i mewn, drylliwyd lliaws o flenestri yn ddarnau, a dinystriwyd cacau cyfain o yd yn hollol ganddynt. Y mae Mr. Wbod- cocke o Ayston wedi torri yr hyn a adawyd gau y rhyferthwy b gmtd gwych. o haidd; ac y mae yn aredig y tir i hau maip (erfin) ynddo— teimlwyd ysgydwad o ddaear gryn yn Sheasby ¡ am ddau o'r gloch bore dydd Gweuei'. Cal- Nvvd dyn o'r enw Thomas Kilby, yn farw yn y bore, ar y tfordJ gsrllaw Queenboro'; a di- fuddiwyd bachgenyn o'i olygon gan y niellt. pinygriwyd nenau Rawer o dai, drylliwyd a di- wreiddiwvd coedrdd; a dymthwelwyd cerbyd Caerbier, a rhai cerbydau ereill gan yr ystorom. Mewn gair, ni phrofwyd y fath dymhestl ddych- rynllyd ac arswydus erioed y'nghof riieb ag yd- I yllt yn fyw, a'r un uchod C" C'

Advertising

ICymdziihas Amaethyddiaeth…

Advertising