Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

IATEIN GOHEBWYR. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ATEIN GOHEBWYR. I Q:T" Qerbyniasom,amddiffyo Cymm'dog Lewis. 0-3- YmddengysfcdA.o M.rT.t wrd! b!inn ar ddarUen d.tjcHeuyddiaeth, cithr pe cyhoeddcm ei lythyr cf, yr ydym yn ofni yr ach!ysura! hyny ddadt mwy an- fuddtot na'r hen y mae pfe yn achwyn ami. Prin y cyMM cfynGymro dUedrywgaa lawer o'u Coheb- wy. I)aeth Ilythyr Cymro o Fe:rMn ac eiddo y C. G. ac OswaJJt yn ddiogei i taw. Bydda! hanes yr angladd o piddo Carwr Trpfn yn s;pr o fagu anghariad mewn rhat parthau, gan hyny yr ydym yn barnU y gettai fod gwcll Hbrdd i ennMt y betus na'i ddat aiian yu wrthddrych gwawd fr w!ad. I GOItUÇHWYLWY. Castet! Ne<!d < David Thomas, Siopwr Caerphitiy Parch. J. Edmonds Penybontar Ogwr D. B. Jones Hanlrtssent Waiter Morgan Pontfaen Thos. Ltewetyn, Postmaster CaerdYdd, Post-Office l\1ertbyr-1'dfil ? W. M. f)w,,iq, Postmaster Aberdare; John B,rnon,Postmaster Caerfyjddi 7 of J;Evan, Argrattydd, &c. Li.,tnelly John Ro'I)ert, Siopwr Castel,llle1fydd yn H'nlyn Timotity Thomas Hand;to ? Frederick Evans Hanyrnddyfri D. R. Rdes, Siop Issa Llangadoc 't — — Thomas Thomae A ijerhondd, (i. North Ccyghywet Jo/)B Priqe, Postmaster Hwittordd James Thomas TEefdraeth Davtd Thomas Aoergwaun Henry E!!ur; A rbertti parch. WiUtam Thcmas Aoerystw!th Parch. John James AberfciS Ca!cbLe?is  tjanbcdr pont Stephen Hu&h jono?s?? P?si-Inaste? nianywern?stra? Dav:d R;ch<uds tthaiadr Edward Jones, Postmaster Amiwch — Parch. John Evans Bodedem Owen Will iUlls, Postmaster 'Çaetgybi" Benjamin Jones Haaerchymedd Postmaster Brynstengcyn W. Roberts HoRgefn! R!chardJot'cs Bansor Parch. A rt!i,tU' J ¡¡s Pw!!he!y Parch. Benjamin Johes! Caernart'on — -— Rice Jones' Tremadoc- WiUi&mWt!ams I)!mbych Thos. Gee, t¡'graff'(ld &c. rexita..qt 'J l Painter, lyfrwertht\'t L!anrwst William I)ales Ruthtn <! Jcfhn pb,m'JJI'J Ltyfrwerthwr LIangoMen j Ba!a Doigeltau r Rtch&rd Jones, Argrattydd JSTewtown Parch. John Jones MachynHeth — Richard Jones < EdwardPrtce L!anidtdes Abe! Johes CasnewyddarWysc Ey3nLewis,L!yfrwerihwr,a ?"Tibb?ns,Argra(fydd Fontypool Parch. EbetK-MrJothps LitrnthHn Newton & Co. W a:'ick- t Square; J.Wh:te,Fteet- street; a jM. Jones, No. B, -sire(,t;a M.- Jones; i Rb-yrrgodd bodd t ES'ob Tyddewi gyflwyno Arch- ddeaconiaeth Aberte!fi i't Parch Thos. t?eyAon,yrhwh a Ictnw fe y dtweddar 6areh. Atdlddeacoó WiHams. Yr ydym yn deali fod ein gwladw Arg, :kenington i gaet et osod yn un o Arglwydd! y Alor-lygf yii !te Mr. W. Dandas, end n!d ydym yn gwybod pa Swydd y mac y gwrbonheddigolaf hWl1 ya gael yn He yr un y mae' yttadae!. idlhd na phedatro YsgoHon Sabbathot Cymraeg tydd ynawr ymhIwyfLianddeHsant,gerHa'<v Uangadog, tyryda Gaertyrddth, yn cynnwys yhghylch -200 o Y*s- gÓÍÍ4ei,ioD1 er nad yw y pfwyf ond bycbao. t ? ?. Wtt& ystyned f(}djlavet' ó'ariifÚE,¡d yh 'mi\ o' ddiffyg cyunorthwy addà% amserot, nid oes raid t ni! gYnIhe:U y rhan hyny oln, y nt yn cadw tiroedd ac anifcinaid i wnenthUl:,C\'I"ÀRWYDDYD PRO* fED!<? Mr. JOHN EDWARDS, (Meddyg AtM&tiiaid pjt- Dinbych) yn eiddo iddyct eu iiiiiialh. bywenydd gan ainryw o'n gw!adwyr yh ddian fvdd c!ywcd am atgraSad tíeWýqd OHENYUDIAH G'WIED- YDD, neu Geliliedlop-dd, gah t'EZRON (yh y Saeshpg) yr hwn oedd wedi myned yh dra phtin,ac anhawdd i'w gfle!Gwel H'!J'sl'!f.siad. 1 Cynnahwyd Cyfarfod Cenadol cysMorthwyoI tra Hicsog yn y dtefheh, dydd Mawtth, Mepcher, a lab di- weddaf, traet!iwyd Uawcr b bregethau bywiog, cyfirous, a pherthynasot, at- yr achos, gan Gymm a Saeson, o wahaHoi enwau; ac yr ydym yn deaU tbd casgttadaa hetaethwedtencaptttiagatgvnnat y geiiadil.-i-i. Rho- ddt'r hane& cyttawn b'r cyfarfod yn cm Rtufyn nesaf. Ymddehgy fod attydd netiidnot mewn Cnstianogion o bob enwan i heiacUm gypodaetb o Iachawdwt pech- aduriaid ynmhiith eihHJaddl,'Wyr, yn y btynyddau byn, ac am fod ftydd yn dyfbd hwy gredh, a c!)i<edn trwy bregethu, a phregethu ttwy dd-anton pt-egethwyr, dy- munai bobCJ'istion l'r,awy(hl nefolgynnyddu f\v); f""y¡, Y mac amryw o fechgyn t!od:on, ac erem, wsdt der- byaohaehuniyDyn-gar Ja?. Wpbb, Ysw. (dyfbdtad yrhwni'rdref hona grybwynasdm yi iV v(litibs,,cidivAl- eddaf), eisofs. Cynnullcidfa,fa\tt' o ra: anghenus sydd yn ei ddytyn yn feunyddiot, ac yn Sefy:! ger b)-on drws ei Jetty, a llatver o ngeiniauWccH eu di!!adu drostynt ganddo,heb!aw .çerbyncyti'aniadau'o :nian.' ¡ Dydd Sadwrn Jiwfddafond un; boddodd dan ddyn ienaitM', y naiH yn 15 a'J:Hall yo t8\J1]lwydd oed; yn afon Aberafbn. Yi- ceddynt wedi dytbd.: yno yn ddiw- eddar o swydd Frecheintog, i'r dyben i ymoichi yn y dwfr hat)t; ond aethant yn rhy beU i'r afbn pan oedd y Uanw ynCitto yn o), a dygwyd hwy ymaith gyda y (trwd. Rhuthrodd bachgenyn ag oedd gerHaw i'r fan, i'r dwfr, a chododd un o'r dyoddefwyr annedvyydd Wh ei waUt, ac wediymdrechuUawpra'reifengadarn I efe a twyddodd t'w ddwyn i dir, Ond ei mawr ond iiddo: yr oedd ei taCnr yn ofer, canys ehedasai yr aiiadi fyw. iog; danfbnodd rai or ptant ag oeddynt gerHaw t'r taa j t getsio cynnorthwy, a neidiodd i'r dwfr dtachefn gaa geisio y jiu!}, eithr methodd ei gael, a gorfuarno ddvch. ) we!yd heb gyHawni et fwriad canmotadwy, ond catwyd et gor# ?edt i'r Hanw gino; arierwyd y moddion ad- j fywtot arferot, a chafwyd cynnorthwy meddygoi, eithr oter fu pob ymdtech. Dylai dye?niaid pan ymwet- ont ag ymoichfeydd ocheiyd myned ynmheH i'rntorpan iyddoyUanw ynct!t0, yn ueiilduot mewn rhai atbn- yddathraethan, lie y mae yn c::io yn ebrwydd; yn enwedigosnafedrantnofro. Ciaddwyd y ddau t'ach- gen y dydd Uun canlyuol yn yr uu bedd )'n'n10Uwent,¡' Margam. ? Cadwyd Ymotyniatf Yna3 LlofrtfdOiacth gan y Meddyg J. C. CoUtHs, ar gyr<TMafgt: Kttt, yr hon a ru tal'  ar '.I I tarw mewn cantyniad i gwymp.oddi ar ei chcffyi ar y ) traeth yn Abertawe a Samnct Thomas, yr hwn a goi!. odd ei fywyd mewd cy<te}yb tbdd a Richard Wiiian], yr hwn a fn fa! w yn am y ddaucyntaf-lJ-Iarwolaeth ddámtpeÎ<,ziol,-ac;am yr olaf- M<« M' t,U: ymweliad f)KM'. < Dydd Mawrth dtweddafond un, aeth gwr o OJedd Cymn!, o'r enw Thomas Davies, yr hwn a fu dros amser yn gMasanaethn swydd CytHdydd (Exciseman) yn Nghaerfyrddm, i'r afcn Towy, gerHaw y dref hcno i ymolch!, orld am na fedrai Hpfio, ac o herwydd iddo fyncd yn rhy bell i'rdwfr,g)ynodd yn y Haid,a soddodd yn y dyt'ndcr, ac ni fedrwyd ei gae! oddi yno nes oedd yranad! fyw wedi cyihliiei-yd ei chenad,achHiohyd ddydd brawd. Brawychwyd -trigolion y CasteIInewydd yn Em!yn, yn fa\vt',dydd Mercher wythnos i'r diweddaf? ?an storom ddych'r'd ynllyd o fe!!t ft?haranau, yt hyn a ddecb. renodd ynghytch un o'r gioeh yn y boe, ac a barhaodd yn ddibaid dt os dair awr a hamier. Yr oedd y tan mor arswydus a'r taranan morseinfawr, fel nad yw traction hcnaf y !!e yn cofio am y fath o'r blaen; ond trwy dru. garcdd ni wnaethant ddtm ntweid. Ar y g7an) o Fehenn, syrthiodd mab Edward Pryte, oLangoUen, swydd Dinbych, i afbn ag sydd yn di", waHu Canitas Eilesmerc, 4-wyd ef ymatth mewn modd buddugol gyda y arwd dros 60 o I tthenaa; ac yr yuys yn barnniddo fod o 15 i 20 mynyd dan y dwfr, a pitan godwyd ef i fynu yr oedd mewn ymddangosiad yn htrw; ond trwy !ynn wrth y moddion a gy'mmeradwyir gan Gymdcithas Dyngaro! Gogtedd Gymrn, gan Mr. Men is, Uawfeddyg yn LlangoHen, dros agos i 40 my- nyd cyn i anvyddion adfywiad ynjddangos, ac wrth ddyfat barhau adfcrwyd ef ynberntuth. «( y ssgafaeh"yd Princess Mary o Limenck i B!ym onth, a'r E!ixa, Cadpen Da<Hs, o Limerick i ,Lupdain, gan yrHen\.tongAmencaidd,y Whig. Daeth y cyn- e l taf,wedtdystrywioeo Ilwyth; t Aber-daugleddyf (illilfoi,d).dvddSadwi,n- ¡. ,¡ Yn UH.att-o!enadau arahlyshr yr heddweh diweddar anog,,vyd Gotygwyr plwyf (Jybi, gan yr Anrhydcddus Arg!wyd<!es Stanley, i wnenthn: casgUadan tuag at otenoa su-bti yehydig ar wyrcban.y tlodton yno, M Y ga!!ent hwyttiat! hefyd gyd.lawenhänyri'gOl'tlchwy1iadll hyfryd yr amserau; yr hyn, mcdd ei Hargtwyddiacih, sydd f\vy !!esolachysurns; o herv.ydd bod yn fynydi ddanuyeunan anymuno! yn cymmeryd lie yn y duU ar- arfero! o amhgu cin !taweHydd a'n dio!c.hgarwch, megys di-ll-.yd,hii a saetliti .-CY br4n6" ei Ha'rglwydd- iaeth yu haenohns ei !mn ar a chynfroad t'w tnyddynwyr ac erem. Yn ddtweddar, cadwyd ymotyniad Yiîadl;l6fldd'; !aeth,argorfmongwr dyei{hrynH!horth!add Caergybi; yr bWII a syrtbiodd' yn ddisynimwtli ..il -r mbr'i ac a gaf. wyd ar ot Nmryw ddyddfau wedi ann'urr:o efgnawd yn Dýgwyddodd damwàiålåfus :yli..êltfton'; gerHaw tbaerodor, prydnawn dydd Siil'diwodOW. Dringodd James Gtoud, bacitgen ircg oed i barttt nckaf creigian St. Vmcent, t gasght Uystau, gwylftioI1" ymafaeicdd mewn carreg i'w gynnorthvv yo at y gwrthddrych, yr hon yn He ei gynna! a roddodd iTordd, yntef a gWymp3dd i tawr ar barth alal! o'k'gmig gaii' troedfedd o beMder; pan fedrwyd fyned ato, yr ocdd yn fyw dygwyd ef i'f Ciaf-dy (I)icitlir bn farwHos Lnn. Beddo<MbachgenynaraH b6re dydd Sn!, wrth ym- j otchi yn y He a etwh' Sea.banka, ger!!aw Ca'erodor; a cll\;):bJpodd,nn ara!!odd!af yr hwyt-bren, ynghronfa Bathurst, dydd Me! cher, a threngodd yn y dyffoedd. B/'albdlys Caerltidcoy (Lincoln). 'DygNvyd evogba%vs gan Lumtey yo rbyn Marshal ain htido ac halogi et ferch. Y tyst penaf ar yrachos hwn oedd mercM yr achwynydd, Sarah Lumtey, sef yr hon a hnd-wyd gan yr arnddiffynydd. Hi a ddywedodd (gpr bron y Mys ar l\'vJ fod eî ihåd ýn RerlyS'ieuwl' (Gí'ocer j, yn Grunsby. YI' 9cdd yn adnabod yr arndditfynydd, Mr. Henry Marshan) yr hwn sydd swyddog yn y To!!dy, er ys dwy nynedd. Yn Awst, 1812, daeth yn gytcrMgar ag €f.<. Efe a ddywedodd fed ei fwhadau ya anrhydeddus, ac a addawodd ei phhodi, ond nid ym,étodd a hi yn nhy ei thad. Efe a tefarodd gytltafwrthi pan oedd wrta ddrws ei thad ynsefylt; ac wedi hynMagwrddodd ag ef, yn ot ei ddymumad, ar y ffordd sydd yn tywys Grhnsby Lock, ac yso dywedodd ,rtbi fod ei fwriadau yn nÜl;'d¡}'-M'l' b'Od'. if,; 'l'r.?'" Y'n' efl50i. yriwyddyn, a bodganddoddysgwyliada? an' nwch swydd yp fuah. ParhausanKi gyfrinacbtt trwy !ythyraHhydyjn?Ta(?t?ve<i<i<-an!yna!, ac yre@dd h. yh ? Select yt' ac?tysn?olhe{yd a? .yi.?warer b)-1iý Cy fododd anghytundcb thyngdUyntyn?afhw?dd, a dy mnnbdd hi arho bei.dio ysgi:ifenu ati h! bnd byny. Nid J bedd un gyfrinafh anwcddaidd wcdL tymmet'yd lle?, trhyhgddynt hyd hyny. 1,>a ,(odd. bYl1ag, ysghfenodd MarshaH ati drachptn ar y ItafoRagfyr, gan. ddymnno cael ei gweled Le yn gantynbt i a gyfarfyddodd a? ef. Efa a ddy,vedpdØ wi-tl)i,ei fod yn ch\Vennyci; p yrt adnewyddu y gyftihach tttyngddynt, ae aAd6i§vfoA(! arm fyned trosodd i HuH i briddh Dywedodd. y cym- i.'erai y hnodaS te af yr 16eg. Ar y.lgeg, hi 4 ajCth i Hn! !!e yr addawodd etc gwrdd & !u.d<anoeth, and er tddi hi a! os yno Nvyttibcss,. ni ddùethcfe fyth yd agos y 9 yrt)edJfeillach;alj\vc!'ddus wedicymmeryd !!6 tbyag- ddynt ar iddi hi t'yë.d.i HuH, ii gagly;nof ihyn bi a feicbiogbdd. WedirOg ynC). > wy tl1n os 'Ði, a ddychwc!odd i Gftmsby. Ynghy!ch pythcfuos wedi hyh, Hea ysgrifeiibdd-.iii gan ddyhnmQ ca€c; gwe!ed drachefn,hithan a ball6dd gydsv.nio i bnd wedi derbyn dan tymyr yn ychwaneg :ii a aeth i gytai <bd &g,ef; <tnd ai b" ygyfeiHach fythmo)- garcdig wedi liyn. 13aii ddeaUodd ei bod yti debyg t fod yn fam, IHamlygodd i trwy lythy-r- ei hsmgytchiad iddo; yr oedd 6fe yh ci thrin yn awr gyda dUmyg, ihoddodd gostt.däidoryw gymmysEfdd iddi i gymmeryd, a ,wcd-ipalI,eyd.synio I dros amser, hi gymmerddd ychycHg o'r Cymmyscedd, yr hyn a'i gyrodd yn gLaf, a& ni chwanegodd ei gymmeryd —yt oedd hi areigaisefwedt lIosgi yi: nolllythyrau:a gatbdd oddiwrtho, rhag i'w thad i'w.g-e,-eled-ni wyddai ei thad fotl 't'lii, gyfi-iuac:ii rhyngddynt fes oedd ei phtentyn wedi e: entt Wedi hoii rhat tYdiQtt:<ereW, gosododd y Darnwr gryaodeb e't, tl,4ti.ol.ietiiau ger bron y Rheithwyr, y t hat a fat nasant j'r, âiij¡jditfnyd(i,dafu lOOt. o iawn i dad y ferch.—Rhoddasom yr hanes Q{-hod ger b'on i'r dybcn i ddidwyilo y rhaaLyny o'ngwtad- wyraddichontod.yn tybted t;lad,oes.br'ygli hudo y nainyHaUmewuarhosiono'i-fathhyo. Yn mrawdtys diweddnf Nurthampton, profwyd $. Morris yn euog o tofrnddio Rachaei ei wraig yti wu-- fodol; derbyuiodd ddedt'ryd tnarwoiaeth, ae yr oedd i gaet ei ddyhenyddio dydd Sadwrn diweditao Yn mrawdlys swydd Hamp, dygwyd cynghaws. gan Hohne, 06eiri,ad, yr hwn sydd yn byw yn nhy offeir-I iadot Headtey, yn crbynSnatth, D. D. yr hwn sydd Ceryg!or Head!ey, amann!nigiant.; gan tody gyfraith yn gofyn-i Beryglor drigo yn ei berygto iacth, nen os Ha ddichop efe arcs yno ei Jmn, gofyuir iddo gadw YsgrH:oddefol i gyfiawfl¡Jlpds,,yddal1 yr cgtwys. Ytnddangcsaifod yr Achwynydd ei hun yo. byw yn y plwyf, ac yn cynawui y dyiedswyddau y rhai y daeth efe ynawr i'r Uys i achwyn, cu bod yn caci cu esgeu- fuso, ernadoedd y Dr. S'ni.th er hun wedi gosodun Curad Ysg-i-if-o-ddefol yno; aq er nad oedd y Perygtor wedi rhoddi vnydd fel ei Gtiraj,, etto yr oedd wcdiei eiiwi yn gyfrynv wrth yr Ef,ob; ond ymddangosai fed y cyiryw eowa.d yn annurfio!. Beiwydyn Hym gan Dduprwywyr yr Arnddinynydd ar ymddygiad yr Achwynydd am ddwyn yr afhos hyn ger b:on, a gwnacth y PrifYnad Syr Vicary Gibbs rai sy! wadau o'rnnnatu?gan ychwauegu tod y.cyfrywym- ddygiad yn anM eddatdd i Gtistlon, Gwr boHtteddig, a chymmydog, ond etto rhaid oedd ymddwyu ar yr achos hwn fetat ereUto'runrhyw; a rhoddodd y rheithwyt dan gyfarwyddyd y Barnwr ddedfryd o 170t. i'r Ach- wynydd, seftrydedd rah gwerth y fywioiiaetfí; yn ot darpartadaugweitbredySeHeddfaryracbos. I

[No title]

,i T àYlIOÈDDWR SE ,IZeN GOù!:i…

[No title]

Family Notices

''-LLOSG-XEW\+DDH1S. -'11…

MARCHNADOEDD CAHTREFOL. vi