Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

f Q,tYSGRJ[FEJV: PHYDN t\WN DYDD MARCHER; AWST3. p'APtmAb:1is i'r Itaf o'r mis 'hwH y ?- r?st a dderbyt)\vyd heddyw?a ddystrywiant bobgoba??ant gyt?ndeb heddychol rhwng Nor- way a gwtedydd er..i:{ ? rop. ? ?'y?wynasum yn ddiweddar fed M. Morier, y Diil'rwywr Diytattaidd'yn Norway wedi dych- weJydo'ddi yuo. Ac yn awr wtth erthygl o ,Gottø.nblJrgh yr ydym yn dysgu fed yr hoU "DdIrptwyMyr wedi dychweiyd cddi yao, wedt methu yr, honotyugwithddrych eu cei;adw)-i, 6a.n fed y Tywy&og Christian yn gwrthod .gwrando ar reswm, cyngor, nac ymbi'iaeth. .1\lewn caH!yni d hyn yr beddid.yn tlysgwyl i Irwydrau gyr;lmeryd Ue ynebrwydd,a dywedir 'fed yddwy bfaid wedi ymbar&toi i'r etthaf, yn <ol eu gwahanol alluoe(hr, i'r ymdrech waediyd. Cylilllvysir myH(>giad hir yn y Monileut- am ynghykh Hwyddiattt cymdeithas y frech pewydd, neu frech y fuwch, yn Paris. Yntddprgys fed y frech \van yn ages a chae! ei ttatttudio o Ff,ainc, gan ei bed yn Ueihau fwy Jwy )'ngyf-atd)ol i'r modd ag y mae'r frpch '1It'wydd yn cael ei go?od ar y plant. Y map, rhifèdL y rha;.& fuont fehw o'r frpch wen yn Sns;g 'fedi y mpdd can)y,,oh— Yn 1803,bu farw o'r frèch 'rh b18; 1 S07, 284; 18\1, 14;1812, 1. Cynnw}siranldditfyu y jjywydd Davoust yh y JOltrhaldesOeba:ts, am gymmeryd o hnnaw feddiant o drys(,rau Ariandy Hamburgh, tra fu yn rhagl&w yno ar amser y rhyfel diweddaf. Angenrfleidrwydd yw ei ddadl, canys ,hysbyir Sanddo nad oedd y Uywedraelh wedt darparu Unmodd ara!! igynnat' y fyddin. Y mae Hy<hyr 9ddiwfth Gadpen Malcctm, o long e; Fawrhydi y Rhin, yn Hysajgratr dydd Mawith, yn wynpgu iddo ff ysgafaelu yr hcrw- lonr Americaidd DecatUr, arddechreu Mehefin- y!' o?-dd wedi hwylio o Charlcstown ar y 30ain o Fawrth diweddaf, heb ysgafa?u dim. Y mae yn Hong newydd hardd, ac adda&! Avasanaeth ei Fawrhydi. Yn Ebrill, 1813/ygoHyngwyd hi l';rdwrgJ'ntaf ?lANGODD ROBRRT GRIFFITH, gynt -b Ile(Idgelert, o'r I)yfii!4-bacli, L!a:nf<ur ?wU- ?_-yugul!, Swydd Fon, Nas Sabbath, Gorpttpnhaf2L'18l4 Vi?-jitis Thomas ?iHtams, Saer-cocd; eioed ?; pt uehder a trcedfedd 3 thodfedd; ei wattt yn wincu-ddu; ei goes C!im ith yn gat, yn n!Jymmal y fcr, yn peri cloiriii. Bu yn Bydd Gwobr a Diotch am ci Hanes i Thomas Wiili.tms a cnwyd Hchod, pan y dygir pfgpr bron Utus yr Meddw<-h. REES JONES, Dealer ÙI, Foreign 'f!udBritislt Spi),ititous Liquors, CAstLESTREET,SW ANSEA, t? ETURN? hi? sincpre thanhs to the PubUc ?-? f<tr pnst?v<))'s, and be?sto infortn th?m t?at ht' ha< received a lare SUPPLY of the BEST SPnUTS, \V.uch he catt render at the fo!!owing reduced prices:— ?n!tc Brandy 28s. British Gin. ISa, & Us j ? Hcne? 27s. Rum Shrub 17s.. n"? '"J<unKiea Rum Ms. Usquebaugh it); °?'sa Bra,Mty.l4s. And other CordiatseqadHycheapt :TltisDwf j, Published, pi-ice 2s. A NEW SERIES OF T?e A?icuhura! Ma?azihe; TI??-, Ag rl'cultural IV]ag .u,i'tie TH.E FARMERS MONTHLY JOURNAL OF HUSBANDRY & RURAL AFFAIRS, FOR JULY, 1814? 'y?IS ?unib?er ?oiitains resides a var!e.ty of terJR? ?'?'? ???"' matter, an Essay QO the Cu!ture of Win- ter Barley, naked Bartey, and the Bunias Orientn!is—0n the ?? 'y? Management of Mr. Robinson in WUtsinre— tOhn -?'?? Sheep, and its Influence on the expense of their keep-Cautious on engaging w i th the Lease of a Farm: Ontbe, late speculations respecting the Corn Laws—On the l,anërne 0 t of Bees; Thoughts on. Home-made and. Fo-! o? ?'?' &c.—0athe Advantages ah? Disadvantages! of F oldmg Shpep-sTheyoun- Farmer's Vade-mecnm fi)r th? ?""? of AugústOl1 Par:ng and Burning Stubbte L?a °a. &c,—0n Harvesting Beans—Oa Turnips and a DriH lachine-EssaY8 on the Philosophy of Agricuttnrc?An Itlpro\' Process of making Spruce Beer—03 Lime and C"IOt"ut-On Manure—Genera! Report of the State of the fu\!ntrY-An Accodnt of the Transactions of the Society nstttuted ? London, for the Encoum?enre.nt of Arts, &c.— ? ?" '? ???? "?S'!cutturat Meetings-TaMes of d.e iieeg of a? knK!s of I?nn.ns Produce, &c. &c. '??''and??????? by V.?;RIFFITlIS, ?. 1, Faternoster IW and sold hy aU I! k5?!ller,. WARREN'8? 0?!/M? .7<p<7M L?M/? Z?C??. ?ms Compostt?on ?rod?ees the most ex- a ?'? '? ??c& ever beheM; preserves the Leather Soft, and pre??'nts '? cracking! it is perfectty free from any naSlCjdUrnell. ?"? ?'? retain its vtrtCes in any climate. Sold lesale ? RoBBHT WAR!t6N, 14, St. Martin's Lane, ? Lond? "?"? Reta;t by B.Jenkin, Printer of this Pape J j? S apel,.}arrj.e! High-street J. Edmonds, and R. Bevan, Perry. Merth?r'. ? ??''S&n, Neath; Vaushan, Brecon; p erry. Merthyr; J. Th,,?as 'Lian-i'?doci dovery; JoSnes ?r?PhiUy; J. Roberts, L!ane?y; Rees;  Kidw?! y? Lyan-?, ?"*??hen; South, Car<!i<t; C. Lewis, Cardisan Cardigan: ????; R?s, New-Inn; GrifBth? Party, Co' ?"?"?? Aherystwyth; ?ewaU, and Iorrts, pj(ste$ ;8nd every Town in the Riog" dom, in Stone Bot' ?' f?- ?- ? ?. ?d 2s. 9d. each. ? 0 ?? ?erior qualities of the Blacking phao?si?d.? ?? ? ?i'?rs to sen .puriou?ComI })oSlttons ?"? the above name; M prevent ?vhtch, obsene, ''One X a ??" ? ?'T" ??? ??-M" is signed on the Label; an "14, St. ?'?? ? ?ane," stamped in the bottte. ???9 ??0?? F??M? ??M, ?- ??YA!to,WESTMm8THT(, AwST2,1811. Y F? Nt????? HAKLION?H 0!)ein?T)?-?ni ??? atfwyhau Cynnatiaethyr ?S???'?? g<Ul ftgtdf()d di*eddaf y Seul"'ddr, i',ÿ cÿfranu atfwyhau'l' ???."?.???????????? rhvbudd cyhoedd hWn, y t;? ad iddynt e?i rboddi I fwytiau'r biwi4)liaethaii, y rhai, 7 n ??y'??'?as gorSercdig hvn, yd?? adda?Vw ?/. ?Mg'.haet.oni. rhod?H?i-i Chxnt Punt i ??" '?? ("cuguradiaeth)ite yrhoddoun d'yn,mewn iydd?'??' y' "aehoB., Ddau Can Pnnt, neu swm o arian a ?''eth y, nen en Xwerth me?'n ttreedft ne? ddegymau, neû ? ???"??? Mynyddot o Bymtheg Punt. Y bydd ??'gne? ???by cyhnygion am Yr h?ehoni hyd y 19 new S ? yna ?nt rhagddynt i fwyh? yn ?das -t Lrwry g(,,I,, F"'Oo y cyfryw fywioltaethau ag ydynt yn addas, M"aeth ?e? yr bol! symau. Os ymddengfs fod un fyw- tPrchen yn Q-??yhandan y rheoteiddiadhyn, heb fod y bydd ul:rJgmlJol, oeu g?ba*ni'r dytedswyddaa ei hQn. 1119 arl* tn mwybad  er budd y  ?hydoni? mwyhadgynnydduer budd y fywio!- pyleds?yd dau p;? P??enog yn drigiano!, aeu gyi?wn? "'?OrchymynyRt;at:lawiaid, R?HARI3m7RN,Ysgriffaglaw. ,W' l \VtLLI1\],S" ? L law a Cholw.Ú,Ú ABERTAWE, gydn,-I)I,dcliaOtli (idi- olciigar t Dhgolion Atwrtawe, a'i Chy!nmyd(?f!aeh, odd) ar pandllechrf'uodd cld'N,Iyn galiol*)",It"ll(-i, trwy ddyfiii ymtyniad wrt!) bob dtan o'i Ahvu,d, i haeddn eu nawdda'u<'ynnort!)wyrhag!iaw.. *< Parotoir CyfanvyddiadauMeddygona Ttieultit)edd gyd&'r many!wcit mwyaf at ofyntad y Cyfarwyddwf, & ac mor gYlnhcdrot ag un FferyUueu Gyilyriwr yn Nhywysogaeth Cytiii,u. IS EW YDD G YHOEDDI, Rh& I, Pris L' < 3?. (I'w orphen mewn"kdwar Rhttyn, un bob Mis), Y CYFARWYDDYD PROFEDIG BOB' P.8RCHEN A-N.TIFEILIIfD; AL-AEF- DESCRlFIADCRYNÖ ac F.GLUR ? o'r hoU GLEFYOON sy'n dvwyddi YCHEN, BUCHOD, aCHEFI YLAU!' yng!.yda'r Modd mwyaf hnudd ac eifeitiiiol i tAClIA.U pot; RMtM ei.EiF?o yn ei holt amrywiolraddau. Gan JOHN EDWARDS, (Gynto'" GeKt Oyndn), o'f Plws CocA, Lla-nhycl(an, yn NY.frr!J1t Cltl:I!Jd. Dinbych: }\ ralkdig gall THOMAS GEE; ac ar werth gan yr hoH LyfrwerH)wyr trwy Gymru. llENAFIAEJ'II G'f'VLEpYDlJ PEZROiV,i (YN SALSIL\EC,) YN DDIUiEDDAR' CYHOEDDWYD, Pijis 7s. 6d. MctPM By; dd«M, wedi ei argraffu yM /t«rtM ar Buirtr da, HENAFIAETH GWLEDYDD/ (NEU GENHEDLOEDD), YN rvPYAF lirriLLI)VOL y Celtæ, MeM'y Gauliaid -(Cym 7); YI", cynnwys Amryw!aeth hp!aeth o Ddat- JB. guddicdtgaethau Ih¡n':SIOL, AifspityuDOL, a GEtR- OAOoGOL, Hawer o honynt yn anhysbys i'r RaufEiKtAlu a'rG&OEGtAlD. Ganllf. PEZRON', At yr hyn yr yci)wanpg)r, BYR-HANES o FYWYD ac.Y{IRFIN ADAU'rA W DUR. Uundain: Ai-i-afrv%,Yd dros JoNEs, Rhif.B, Heo!-y- Portitopwydd f Neu'gate-stl'e.tl): ar werth hetyd gan David Jerkin, ArgratFydd y Palmrllwn, a J. Harries, yn yrHcot- fawr,Abertawe; J. Evans, Caerfyrddin; R.Jones, Do!- geHau; aphob L!ytrwerthwraraH Ynghymrua Uwgr. Y mac y gwaith hanesio} pwysig Hchod wedi bod yn hh' yn draphnn, ac t'w gaft yn unig yn Uytrgettoedd ych- ydig 0 wyr .neiUdl1ol.}:' Cyhoeddwr!gan !,aio fod g\aith' inor anmhrtsiadwy yn dt'hyg o gap! pi got!) i'r cy<frfdin, a dueddwyd tgyhoedd), gyda thraul fawr, a'gra<B<id newydd a diwygiedtg uh cdsscviii, can obeitoio er.anrhydcdd Cyntru, i gaet cefnogath yumhhth ci wlarlwyr, yr hyn a't tupdda ynmheUach t aU-argratfu Uyfrau prpiH, yr un mor brined agwertt'fawr, yn gysta) ag aurhydeddus a boddliL,61 i deimtadau pob Cymro Brytanaidd.

IATEIN GOHEBWYR. I

[No title]

,i T àYlIOÈDDWR SE ,IZeN GOù!:i…

[No title]

Family Notices

''-LLOSG-XEW\+DDH1S. -'11…

MARCHNADOEDD CAHTREFOL. vi