Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- .LLUNI)A-IN, Sadwrn, Gott.…

[No title]

rSENEDD' YMERODROL.

News
Cite
Share

r SENEDD' YMERODROL. Cyn ymadael o aelodau y Ty Cyffredin wedi y pod-- ¡ Cyn ymadael a aeloda,u y TyCyffredin wedi y god. oriad (prorogation), flywedodd Mr. Tierney, ei fod yrl fchwennych gofyn rhai holiadau i'r Arglwydd UrddasoJ (Castlereagh) ag oedd arei gyfer. Yr oedd son ar led fod ei Huchder Breninol,, Tywysoges Cymrn, wedi I ceisiocan¡atad trwy gy&wng g?en?do?on ei Fawr* hym i-dd?chwe?d i'r Cyfandir. Pa un ai gyda bwna? fymwcte? dros ainser a'i brawd 'n Brunswick, neu rt' I dyben i breswylio yno o hyn allan, ni wyddai efe, oliff gan nad pa nn, yr oedd ef yn ystyiied yr yniadawiad hyn gyda goiid. Pa fotid bynag osatebai yr Arglwyid I iddusol, mai dros ychydig amser yn unig yr ocdd yn bwriadu aros yno, ac y gofalai efe am chiiogeln ei dyclt- weliad yn fuan, nid pedd gamkfo ef lawer o wrtliwvn- ebrwydd h yny. OmSosamlygai ei Huchder Breninol, neu os amiygai gvVeinidogion et Fit^wrhydi, mai bwriail y Dvwysoges Cedd gadael y fn gyfaiigwbl. rhaid oedd;iUdo ef ardystio yn ddifrifol yn erbyn y cyf tyvf fesnr. Wrth roddi ei bus dros veil wan egu tal Wviiydrfdi ei Huchder Iii-e\unoI, yr oedd efe wedi gwne»«fhur hyny yn uriig i ddangos tod y Ty CyffrediR,' yo ei pliai-c.liti, ae yn barod t'w cliynnorthwyo. NI bnasai efe fyth yn rljoddi ei lais dros hynv, ac nid Oedd efe yn tybie.d v gwnlethai y hynv, pa b>iasid yn ifteddwl fod hyny i ryw ddyben ncbtaw cynMi ei Hnch- t-^er Breninol" mewn' mawredd add as i'w hnrtfdas n't sefyllfa yn y wlad Ifon. Gobeithiai.efe.nad oedd yr Arglwydd dylf>ùog yn bleidwr yn y cyfondraith hyn, at; os rboddid y bwpiatJ mewn ymarleriad, y gofalai efe na byddai i'w liai-lan gael ei lianfoa ali wiad heb gyd- syniacfy SCneddr. Atebodd Arg. Castlereagh, fod y Gwr bonheddig Aiiiliydedthis-wedi bod yn dra annedwydd yn ei dde- wisiad eeddyn i yiliboli ag ef ynghvlci fbwriadn Tvwys- oges Cymrti. Yil oedd eyfiiiii Ani-tjyded dtis iddo vt' ei liuii, yi- hwn nad oedd vh awl, yn ei ie (Mr. Whitbread) yn fwy yn ei ehyfrinaeh nag oedd ef. Nid oedd eft yu' wybod bwriadn ei.Huchder Breninol; yr unig both a vvyddai efe oedd ci bod wedi arw yddo wrth un o wein- idogion ei Fawrhydi, ei bod yn chweliUych i'r Tywysog Rhaglaw gael gwybod ci bod hi yn bwriadu myned i'r Cyfandir. Ni wyddai efe beth oedd y gwrtlddrych 0 flacn y Bonheddig Anrhydeddns wi th roddi ei lais* dros y t&f ychwanegol, ond yr oedd efe yn sicr mai nid bwr- iad y Seneddr oedd carcharu ei Hucirder Breninol yn y wlad hon. Ystyriai Mr; Rose Y Bonheddig Anthyd." eddus (Tierney) yn dra anaddas, os uid yii wi-ititin.i Efe a ofynodd pa liawl oedd ganddo i nnoY Ty ag ef ei hnn, wi th fyncgn yr hyn a fwricdid Wrra. yeh%xaiiegial ial;blynyddoly Dywysoges? Nid oedd efe (Mr. Rose? yn gwybod pa haw 1 oedd gan Dy y Cyffiedin i ymyr- aeth yn yr achos. Dywedodd Mr. Tierney, wedi ail-adrodd mor agoS ccdd raid bod y pwnc hwn i'r wlad, ei fod ef yn gadarn> o'r farn nad oedd gymmaint; a dyn trwy yr holl ymerod- il raeth al, iia theimlai y braw mwyaf ar yr achos hwn. A bed Tywysoges Cymru wedi cynnyg ymadaei u'r wiad hon, nid yu unig heb gvfarwyddyd ei ?yfain Mr. Whitbread, ond yn hollol %,ti-t' i'rc\?or a dyb- liwynet) i,r (-.viigor a d y b iai Mr. Whitbread yn angenrheid> roddi iddi. Ac mai dyma y tro cyntaf iddo ef (Mr. Tierney) glvwect fodanneddu yn y wlarf hon yn fywioliaeth mewn car- char-wedi hyny gadawyd y pwnc. Ni ellasai Arg. Castlereagh roddi atcb i ofyniad Mr» Smithj sef, Pa un a fyddai yddadl rhwng Norway a Sweden i fod dan ystyriaeth j nghymmanfa Vienna ai peidio.

MYNEGIAD LLAFUFWRIAETHOL MISOL.…