Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- .LLUNI)A-IN, Sadwrn, Gott.…

[No title]

News
Cite
Share

LLULS, AW ST 1. Ci.vsom baputaii Paris i'r 2Qain o'r mis dii weddaf. Yn eisteddfod cynnyrchiol wyr y bobl ar y 27ain, gwnaeth St. Larey ei gynnyg addaw- edig ynghyleh talu dyledion ei Fawrhydi tra fu rnewngwledydd estonol." Y dyiedion hyn," meddai efe, 44 gan nad pa sori sydd wedi cael ei daenu ar led gan ddrwg-anian, ac a fynychwyd gan anystyriaeth,a gyfyngir i'r hyn' a rodd#yd gan Bvnaduriaid ac Unigolion anghy oedd t gyn- nal y teutu- Breriiiiol tra fu yn preswylio mewn gwledydd trrfnior. Yn y gsadd cyntaf o'r ech- wynwyr haelionus hyn y mae Brydajn. A fyn- ech chwi roddi rheswin iddi hi i ymffrostio, iddi gynnatteula eich Brsninoedd dros gviusifer 6 tiynyddau, heb i Ffrainc erioed gyunyg talu. yr yn It dreuliodd hiar yr achos? Y rnae di&lch- garwch dyledwr bob amser yn ddarostyrfgedig i ddrwg-dyb; dylaPr eidrlo ni fod yn anymddi- bynol, yn deilwng ar uawaith o'r genedl sydd yn rhoddi, ac o'r hon sydd yn de'rbyn. Yn ofer y gwrthddadleuai Lloegr falch, nad yw hi !ond dJly" angrailit Ffrainc, gan ddychweJyd i'r Bourboniaid y caredigrwydd a ddangOSOdd Lonis XiV?i'r S.uart'aid, hHiogaeth y rhai sydd etto yn llenwi. gorsedd Prydain Fawr. Bydded i IH, Fo ieddi^ion, wneuthur ein dyled- swydd, y Brytaniaid a Wnant yr eiddynt hwy." MYIIL-gir dan y wn Vienna, fod amryw briod- asiu rhwng enwegion prif-lysoedd Ewrop, wedi sefydlu arnynt, trafu Ymerawdr Russia a Bre- nin Prussia yn Llundain. Y mae'r son fod yr Ymerawdr Alexander yn bwriadu adfera teyr- nas Poland yn ennili tir. Eithr dy\yedir fod y mesurau hyn, y rhai, o angeni hpldrwydd, a bar- ent i Awstria a Prussia roddi eit rhanau o'r ys- pail ifynu, wedi peri rliyw ddyi-y sweli rhwiag y gwahanoi Alluoedd hyn. Derbynwyd iianes, o St. Domingo i'r 28ain o Fai. Ar y trydydd o'r mis hwnw cynnaliwyd cymmanfa yn Gonaives, pryd y cynnygwyd gan Hairry I. (Christophe) Brenin Hay ti—— Petion, Llywydd y Gorllewin, a Borgella, prif Lywydd y Deau, ar fod i gyngrair ymosodol ac anvddi. Ifynoi gpel ei wneuthur rhyngddynt, a bod idd- yi\t sefydlu ar tlerfynau eu taleithau gwahanoi; eithr methasant gytunb ar y terfynau. Torwyd ymaith y gyiinadledd ar yr wythfed. Cyfai fu byddinoedd Christophe a Petion ar y l7eg, ar y ti-irdd i Gonaives. Yr cedd Christophe a Petion yn tywpeu byddinoedd euhunain.Lly wodi aethid aden ddeau Christophe gan y Llywydd liomain, v canol gany Llywydd Tpussaint dewr-a'i, aden aswy gan yr Is-gadfridog Gabarre; a'r March- luoedd a dywysid gan y Cadfridog Mouchelle. Tywysid tair Dosparth byddin Petiun gan y Llywydd Vernet, y Cadfridog Bazelet, a Ffer- diuand Deslandes. Bu y frwydr yn dra gwaed- !yd, a>chyhoeddodd buddugoliaeth ei hun yn derfynol o du Christophe. Collodd Petion y rhan fwyaf o'i wyr a'i Gadfridogion. Ac oni buasai i'r Llywydd Remain gael ei attal gan Rigaud buas-ai diwedd ar fyddin Petion yr hwn a gilioddyn ol i Artibonite, ac a dredd bout yr Esther i attal byddin ymlidiol Christophe. Cynnygodd Christophe i gychwyn yh erbyn Port-au-Prince, pryd y deallodd fod terfysc wedi tor! allan, dan y Hywydd Cesse, yn nhai- eithau Valliere, Gome?, ac amryw ereil1, a'i eithati V allie-re- 6 '2 ac amr yw ereill, ali fod ef J'ii parotoi i gvchwynjn erbyn y Cape. Aeth Christophe i ymlid Petion, wedi gyru o honaw y I*y%Tysog- Breninol, ei fab, a'r holl farchluoedd, i wrthwyrnebu'r Kymudiadau ucli- od Fel hyn yr oedd sefyllfa pethau yn nhrefc- ediyaeth annedwydd St. Domingo ar 7ain o Fai. Un o ynysoedd gwerthfaw rocaf y Gorllewin yw St. jDomingo, bu yn hir yn meddiant yr Y s- paeniaid., ae wedi hyny porc'senogid hi gan y Ffrancod; ond oddiar y cl: wyldroiad yn Ffrainc, nid oes fawr ond tywallt gwaed, a rhyfel bar- haus yno, rhwlig y ddaU ilaefior a enwyd uchod yn benaf, pob un yn ymdrechu ennill penadur- iacth j'r yirys iddo eu hV»n. Hyshysir mewn erthyg10 Vienna, fed y Gym- manfa iddC,Chreu ynto tua y lOfed o fis Medi; and gan fod cynnifer o ddywediadau gwahanofi ynghylch hyn, amlwg; yw itad oes tiel) yn gwy- bod yr amser penod ol i'r Dirprwy wyr ymgyunull yn y ddinas uchod. .a i.. Ysgrifnodwyd. telefau heddweh rhwng Pen- aethiaid Ffrainc a Spain, dvdd Mawrth diweddaf, aethiald F t raitte a paill- d ldw- ? -.v l a d yn agos? y ii- yr hyn sydd yn gosod y ddwy wlad yn agos yn yr un sefyllfa ag oeddynt cyn y chwyldroiad Ffrengig. Ac arwyddwyd cytundeb caredig- rwydd rhwng yr Yspaen a'r w lad hon, yn Ma- drid ary 15fed o'r mis diweddaf. Hyshysir mewn UtlO bapurau r Dublin fod Ariandy Joyce a'i Gymdeithion, yn Galway, wedi mcthu talu. Terfynwyd mewn cyrgor fod i Feistriaid yn y Llynges Freninol gael yenwanegiad at eu haner tâl. Y cant cyntaf ar les yrhenyddineth, a fyddont gymhwys i'r gradd cy itaf a'r ail, ydynt i gael 7s. y dydd y deucant hesat, gael 6s. y dydd, a'r gweddill 5s. y dydd. Trefnir i Fistr- iaid gael eu traul wrth deithio hefyd ar eu trefniad oddiwrth haiierthi, yn yr un modd ag Is-gadpeniaid. Yr ychwanogiadan uchod oedd- ynt i ddechoeu ar y laf o Orphevnf, .1814- J. Cdtwyd y gad-long fechan, Halcyon. Cadpen J. H. Maichall tua mis Mai diweddaf, yn agosi St. Domingo; ychydig o'r trysorau ynddi a acliubwydj eithr diogelwyd bywydau y gwy gwyr. • • RfAWilTH, 2. DåcHl llythyr-god Ellmynaidd i'r ddinas y bore hwn a phapJrau i'r 31 aiii o Gbrphenhaf. Dy wedi r y bydd i un o weinidogirin llys Russia i fod yn y gymmanfa yn Ghent, fel cyfryngwr rhwng Prydain a'r Americ, frrth gynnadleddu am heddweh. Nid yw y papurau hy n yn cyn- ii.wys diweddarach hanesion o Norway ua'l' rhai a dderbyniasom 6isoes. • HeJdyw y deibyuiasom bapurau ychwanegol o Ffraiuc i'r Slain o'r mis diweddaf. Myneg- ant fod llythyrau o amryw barthau yn Prydain Fechan (Bretagne) yn sid-hau fod meddyliau y cylFredin yn eithaf tawel yno yii awr. Y cyl- newidiad disymmwth hyn sydd ddyledus i ym- ddygiad heddychol y llywydd hwnw, Dug: Dalniatia, yn ei fynediad tnvy amryw dreti y dalaeth hono. Yisgrifenodd Cadfridog byddin Spain yn y Peru uchaf (Americ) lythyr at yr Arda^ydd Concordia, yn (lai-lutiio buddlig!oliaeth a enii'ill- odd efe ar wrthryfelwyr Buenos Ayres. Cym- medvyd 70 o swyddogion ac 800 o wyr yn gar- chtit-ovion, ynmhlith y rhai y mae ychwaneg na 300 yn glwyfus; lladdwyd mwy na 400; cym- merwyd wyth mangnel, 1,500 o ddryliiau, a llawer o arlwy rhyfel: gwasgariad byddin o 7000 o wyr wedi eu dy?gyblu a'u peiriannu yn | dr^yadl yw lfrwyth y fuddtrgoliaeth hon, a en- nillwyd ar faesydd Auycma gan hlwyrr y Btenin, t ar wrthryfelwyr BuenoS Ayres. IIysbysant o Florence, mewn erthygl a am- serwycl Gorphenhaf 20, fod terfysc a chytlu wil mawrion ynifyunuya Arezzo yn Tuscany (tal- aeth o'r D,d;kll); y niae gwyr y wlad wedi myned mor haerllug ag ymddangos dan arfau wrth byrth Florence. Yr ydys yn meddwl fod y gwladwyr arfog hyn yn fvvy iii" 10,000 o rifedi. Peth llwyr adnabycldus yw na fedr6<ld y Llyw- odraetji erioed eu darostwrigy ac iddynt ynghanol eu coedwigotidd', etf cor sydd ? a'u mynyddoedd, yindreshu sefyel!u" anymddibynaeth ewrthwr- nebus i bob egwyddor, yr hyn a barodd i Leo- pold roddi iddynt yn gwnsallt, lun cetFyl wedi tori yn rhydd heb ua liVwyn na genfaJ Y maeblaenoriaid talaeth B "rne^ yn Switzer- land, wedi gyru allan gyhpeddiad gan wrthdys- tiolaethtt yn erbyn Ffmf^ywcdraeth newytfd Switzerland, a "i'uriiiN,yl, Iiiegys y dy,Wea,allt, heb gyf anogiad y gwledydd a adferw'yd'i'r unol- iaeth, gan haeledd y Cyngreii wyr. Gan y llJ'thyr-Tong a ddaeth f FaTmonffi o Jamaica, derbyniasom Ly s-argrafl'au Kingston, ,i'r 27aiti o Fehefin. hysbysiaeth yn yr ynys houo o Havaunah, fod gwnhryfei- wyr Mexico yn igosacliael eu darostvv~ng, a bod eu hofreiriad, y Cadfridog Morillo wed.' gorfoo ffoi gydag ychydig iawn o ganlynwyr. Dysgir o Carthagena fod y Rhaglaw Caraval, yr hwn a dywysai y lluoedd anymddibynol, wedi nesau o fewn pedair ntilldir i'r cfdiiias hOllO, a cheisio i'r pa pur aristr gael eu rhoddi heibloy ac i'r milwyr gael eu talu ilcr arian brboL Yn ebrwydd wedi hyn daliwyd ef, a gosodwyd ef .1 mewn carchar. — Yr ydym wedi cael hanesion lied ddiweddar gan long a ddaeth o Quebec, yr hon a adawodd yr amddiffynfa hono ar y 3ydd o Orpher.af. Cyfrifir fod y tltollyddwch ar Lyn Olitiri yii ddyiedus. i arfnhueddgarwch y Mor-raglaw Chauncey i gyfarfod a'n mor wyr dewr: on ni )rior?%- y .r dew l- O" i t ii i yno; ac y mae yn debyg na hwylia efe o long- borth jacket hyd oni byddo yr ail long o 6J mangnei yn b-rod i'r gwasanaeth. Nid yw y papurau hyn yn cynnwys pellach hysbysiaeth o Unci Uaieitlrau y r Amenc,. na'r rhat a glywsom- I eisoe?, oithr y niaeii t cli. yn llefai u gyda hyder diysgog. am udferiad hrddwch rhyngddynt St Phrydain fawr; ond ymddengys fod barn 1 wyr wahanolyu ffynu yn Lerpui, yn ol y llythyiau a dderbyniasom oddi yno ddoe, y rhai a hysbys- ant, fod 13,000 o gwdau cottwn, wedi cael eu gwerthu yno mewn wy thnos, am hanner myrdd- iwn o bunnau, sef ynghy lch tair ceiniog y pwys ynddrutath nag oedd wythnos cyn hyny. ) Cynnalwyd Llyrs Milwraidd ar fwrdd y Sal- vador, yn Hanvoaze, dydd Lfun, i hr ii David linzee, morwr a berthy nai i'r,Fisguarcl,am.gyn- nyg taro yr Isgadpen, a defnyddio iaith wrthry- felgar—dedfry divyd ef i gael cant a. hanter o flrewyllau. — Y mae ein darilcn-.vyr wedi clywed yn fynych yn ddiamheuol am y dwyll-wraig Johanna Soutlicotp, benyw ag sydd yn ages 70 ced, _.vr- hon sydd yn ddiweddar wedi peri i'r son fflied ar led ei bod hi yn feichieg ar y gwir F<:ssiaj;. a'i bod yn dysgwyl gorwedd i mewn ynmhen ychydig wythnosau. Ac y mae yn wirionedd [ diamiseuol fod boneddiges arianog wedi peri i gryd (cradle) trudfawr ae ardderchog igael ei wneuthur, yn barod i dymp Mrs. Soutitcote,' yr hwn a ddangoswyd er ys dyddiau gan saer-celfi enwog y'n lleol Aldersgate. Ymae llun colomen ar ei barth uchaf, ac amryw o destunau ys?y- ihurot wedi eu gwyrdroi yn warthus ac yn gabl, eddus wedi eu hysgrifonu arno. Y mae can oedd o ddynion cyfrifol o wrrywaid a menywaid -yn tyru yn feunyddiol i weled y cryd, yn yr hwii y credir gau ganlynwyr Johauna ys glir y Mes- siah n Ddoe cynnaliwyd y Jnbile fawr yn Nghaeau Llundain, ei, ariiiygli gorfofedd y trigolion am yr heddweh diweddar, ac er coil-ad%v-riaetli o deyni- asiad llwyddiannus l y.Brunswic, neu y teulu Breninol syddyn-ny wodralthu ytl--awr, -dr,os yan mlynedd, a buddngoliaeth Nelson ar y. Nile. Ymgasglcdd lliaws dirif o bob graddau i'r carau, lie yr oedd llawer o vyeithiau wedi eu pai-ot,,i trwy lawer o draul, or difyrwcli i'r werin; aeth Mr. Sadler i fynu drachefu mewn wyr god i wlad y lluoedd asgeilog, ac yn t?w,th? gollyngwyd cawodyddt" dati-belau i'r awy,r; yni. laddwyd tl'ug-fi-ii,ydr gan y llongau ar yr afon Serpentine, parhaodd y frwydr 15 mynyd, pryd yr ysgafaelwyd ft'ug-longau yr AMeric, Wedi hyny ymladdwyd ifugf;-wydr mwy cyftYediu rhwng llynges Prycbin a ffug-Iynges Ffrajnc; maeddwyd yr olaf wedi ychydig y,m(irect dangosiad o gryn la wer o gy wreinrwydd. Aeth aWyr-godau (balloona) ereill i'r awyr, heblaw eiddo Mr. Sadler. CyLumqrodd deml a ad. elladasid yn y cae dan, a chollodd gweithwryf hwn a geisiai neidio o'r: tan i'r dwfr ei (ywyd niweidwyd chwech er-ill, ac y mae un nonyut- wedi ma w. f Crybwyllir mewn llythyr o Virginia, fod gwyt* yr Americ wedi chwaiae twyll liwyddianuy á;, rhai d'n morw yr ni yn y Chesapeake. Yr oeddid. wedi trosglwyddo ynghylch 600 o ddynion duoiw o Maryland yn yr Americ i [ermuda, ac yroedu Pol) parotoaeth i'w dwyri ymaith yn myned yn V" blaen, pryd^yr /mddangosedd cortf llicsog (I Feiwyr yr Americ, wedi duo ac ymddyeithrio eu hunain ynmhou modd, ar lair y mor, gyrwyd ami'J'w fadau oddi wrth y llongau Bry"tana'uid ttl ag atynt," gan obeithib cael rhifedi helaeth o;f i bobt dduotj, y rhai oeddynt elynol i Lywodraeth yr unol d-Jeithau. Cyn gynted ag y tiriodd y morwyr, dangosodd y Meiwyr eu harfau, a chymmerasant hwynt oil yn garcharorioa, af ysgafaetasantyfhoHfadau, l Cy nnalwyd Uys M!twra!dd' yn Ceylon y 15fed o Gorph. 1813,ar yr [sgadpen Robert Jones, oail gatrod Ceylon ei Fawrhydi, eyhuddwyd ef 0 j amryw bethau anweddaidd mewn swyddog milr 1 wraidd, megis peidio cyflawtii ei wasanaeth, V defnyddio geiriau cyiTrous ac anwireddus wrth ei uch-swyddog ynghly w y milwyr profwyd ef yn euog o'r holl feiau ag y cyhuddasid ef o ho- nynt, a barnwyd- iddo gáelei droi o wasanactk ei Fawrhydi; 1 Y mne fhyfel fTyrnig yn ffyntf yn awr yngh^ nol ymerodraeth China, ac yn cyriVaedd yn i'r'brif ddinas. Dygir yr ymdre. h waedlyd 1ft mlaen hyd yma gydà llwyddiant cylchynol. iitt coelgrefydd blaeuor y gwrthryfelwyr yn fodd i achub byddin y Breninoliáid, y rhai a lwyf ddymchwelasantpugwrfhwynebwyr: efeadyb- iodd iddo weled dratg gnch China yn dyscyn 0'1' cymmylau i'w gymmcryct ef; pafodd bynag, yr oedd y weledigaeth yn rhy ddiweddar iv^ achub, ac efe a syrthiodd yn y lladdfa gy tfredib.

rSENEDD' YMERODROL.

MYNEGIAD LLAFUFWRIAETHOL MISOL.…