Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- .LLUNI)A-IN, Sadwrn, Gott.…

News
Cite
Share

LLUNI)A-IN, Sadwrn, Gott. SO. I P. Al'U llAD Th'tis i' r27ain a. dd:øettint i'r PAPU11AU Pinrs i'r 27ain a Jd?thant i'r ?? dd¡nas_yboættwn Y maefth)gl hir- '?' fa:th ?n y Journa! dps Decafs, ynghyich y U1ódd.y dygir y,pap«sati hyiKyftmlaeuyn awr, ,yr hvn a irc.lusurw.yu debygid gan dystiolaeth Ceuad ,Ar,yr V spaen, ;ch y tawelwctr sydd yu ffvuuyn.y wlad bono, yn wrthwyneb i'r hyn a-ynitklaugcsodd yn y papurau Firengig, yr hyn a grybwylfasom eioes. Yr oedd Ce&iadwr yr, Yspaeft yn haeru fod ymddygiad t),tioedd%vyr. qmpur-u Ffrainc, wrthgyeddi fod terCysc yn y wlad bono, p, yd nad oe Id, yn dd gou i fagu ymryson rhwng y ddwy wlaa; oitd y mae cy- hoeddwr y papur uchod yn haeru nasi "dichois hyny lod, o herwydd nad yw papurau .yri awr fel yr ceddyot gynt, yn hollol dan gyfatchwyU iad.y Ltywodraerh, end fed pob Cy hoeddwr at ei'ryddid i gyhoeddi yr hyn a dybio yn addas o liysby-iaeth. t Miiun (Eidul-j, Gorph. 15.AéthyTywyse og Borgr.est; trwy y ddinas hon .yn ddiweddhr, ar ei ddychweliad o Rufiain, pryd yt adroddodd j yr hant-s canlycol Cyn iddo ef yniadael ilr talerthan agoedd yn Rhag',aw araynt efe a lwytilo(IA long a'i fydd- iannau, y Thai oeddynt werth u fyrddiwn o .fi-aii Loi. rhai oedt ynt i gael Cu trQ'glwy ddo i liufaiu. Gyrwyd y lietvg.(tft wyntoedd gwrt-it- vvliiguuv. i ymy-I Elba., a gorfu arni apg^ri yn Iblongbortn Ferrajo. Yr oedd Bonapai tear yr amser yn golygu y pdfth a pharodd i'rlloug aft 31 wyth gael eu attefaelu yn ddioed heb uh fam tlaenorol gan ei gytigorwyr, gan ddywedyd, f4 Yr holl bethaehyu a, berthynant i mi, myti I dalodd am danynV; ac y mae y TyWysog Borg- hese yn fy hylêd i heblaw hyn, am waddol ei wraig, yr hon y mae efe wedi ei gadael." Madrid^ feorph. 15.-Derbyniasom Genadwr y Pab yn dra pharchus yma; ciaodd un-o Ir beirdd g&n iddo yr hon a gyhoeddwyd mewn un .1 Olt papurau. Y maey Parchedtg Dad, Esgob St. Auder, wedi cyhoeddi ei draethiadau Crist- rigol a Gwlad-ai-ol y rhai a sgi ifeuwyd ganddo tin dechreu y gofidiau yn Spain, ac yn y rhaiy rhag-fynegedd yr Esgob yr iioll gyfyngderau a tldygwydda^ant i'w wlqcl. Gwelsom yr Esgob llwn yu amlyga awydd sanctaidd wrth tiywys y milwyr; ac v n awr ymae gwedi profi ft,, Id y nef- asdd xvcdi tyfranu iddo ddawn prophwydol- iaeth I Cyhoedd "yd gorchymyn gan y Brenin i rydd- liaa yr Offeiiiaid oddi wrth pob math 0 drethi ar ddegymau a meddianau ereill perthynol iddynt liWy, y rhai ocddytat ddarcstyugedig i daiu tre- thi yu 01 cytundeb y Cortes hunan-wneuthurol (megys y niae. ei Fawroydi Y" gweled yn dda i*w galw), o herwydd fod eu mwr dduwioldeb, ei fiyddlondeb, a'i defuyddioldeb i'r Llywod- raeth, yn eu gwneuthur yn deiiwng. Hysbysir mewn llythyrau o Warsaw (Poland) na bydd i ran o'r Ddugiaeth hyny gael ei chys- tylltu 4 Prwssia, fel yr oeddid yn son, Y dal-r aeth a erys megys ag y mae yn awr, hyd oai dcrfyiio y gynuadledd yn Vienna., ac Hi ellir g^vybod cyn hyry, pa un a fydd i deyrnas Po- land gael ei hidfc-i-ia ai peidio, yn el dymuniad pohl Warsaw. Cyinmerwyd meddiant 0: wlad Folkenstein, gan- Awstria, i'r hoo y perthynfti y Wild liono gyiit. Y Cenaiiaethau diweddaf o C Hiana (Nor- way) a gynnwysant hanesion i'r 7fed o'r mis hwn. Yr oedd y gynuadledd rhwng y Ty wysog C'istian a'r pedwai Dirprwywr cyngreiriol wedi parhau wyth diwrncd y pryd hyny. Yr cedd y Tywyaog wedi cejsio byr-gyngrair ar dir a mor, yr hyn a wrthodwyd gan Sweden, ond ar yr am- mod i dair o amddiffynfeydd Norway gael- eu rhoddi fynu fel gwystlon. Y Ty wysog a fodd- lonai i'r ammod hyn gael ei hystyried gan gyn- nyrchiolwyr taleithau Nor-wav" eithr gwrthod. cud wneutliur hyny o honaw ei hun. Yr oeddid gan hyny yn ofiti, yn gvinmaint a bod yr holl Gyngreirwyr yn pleidio i Sweden, y cymmerai rhyfei weithredci Ie yn ebrwydd. Yr oedd ciiwech o iongnu y gadres ac amryw Ffreigadau o Sweden, wedi hwylio trwy y bas-for i ore.-cyn goFor Norway, tra byddo y Tywysog Coronog a j 40,000 o wyr yn tori drosy cyffih aT y tir. GODORIAD Y SENEDDR. I Am ddau o'r gloch y dydd hwn, daeui „pi clider Breninol y Tywysog. Rhaglaw, o Dy Carlton, i Dy yr Argiwyddi 1 godori y Seneddr. Yn ei fyirediad i'r Ty defbynwyd ef gydabloedd- iadau cymmeradwyol uchcl. Yr oedd lliaws o endeiigt sau a Boneddigesnu yn y Ty. Ar ei ddyfodiad i mewn gyrwyd Syr TJjornas Tyrwhitt geisiO gan aelodau y Ty cytfredin ymddangos; ac yn ebrwydd wedi hyn daeth y Rhaglafarwr c ynghvlchrdeugain o'r aelodau gerbron. An*, erchwyd y Riiaglaw mewn-araeth tra godidog ac hyawdj, gan y Riiaglefarwf, yr hwn a ddarlun- iaddyr amryw bethau a wnaethid gan y Seneddr. yr eisteddfod yma, gan gyfeirio aty digwydd- iadau grgoneddus a gymmerasant le yn ddiw. eddar. Wedi hyny darllenodd ei Uchder Bren- inol ei araeth cddi ar yr orsedd; gan otidio atn, barhad afiechyd ei Fawrhydi; dywedodd mail pan gymmerodd efe y L'ywodraeth t'w lav, iddo gael ywlad hon mewu rhyfel a, holl Ewrop, ond- trwy lynu wrth y murat) a ddewiswyd gan ei- Fawrhydi, trwy gynnorfhwy bywiog ei bobl, rnedrusrwydd'pejffaith y Llywydd mawr (Dug Weiington) a wroldeb y l'luoedd Brytatakld laluogwyd ef i dori dros V rhwystrau ag oedd- ) nt wrthwynr.:>ol iddo, ac "i gv.bl gyfiav/ni y dyben o.,ddechreu y rbyfel, sef gwaredu Ewrop r! ag y gjormes ag oedd yn-ljir wedielgorchuddie. Pywedpdd y byddai i'w ymdrechiadau, Ytt"V Gymman/a sydd yn neshau, i gael eu defnyddio i ddwyn ynmlaen heddwchy gvvledydd, ar sy 1- L- ei cyliawnder a didueddgarwcli. Blin ganddo oedd parhad y rhyfel a'r Americ, ac amlygodd ei <1 dymuniad am a^feriid heddweh a'r wlad hono ar ammodau anrhydeddus i'r ddwy wlad, ond yn y cyfamser, barnai mai buddiol oedd dwyn y rhyfel ynmlaen ayda yr egni mwyaf. Hysbysodd t Aetodau y Ty Gylfredin ei fod yn bwriadu lleihau traul y Llywodraeth cyn gynted ag y goddefo amgy.lckiadau y wlad. ci ^S-^iiC* eftyc!i»ad -i"r ddati t)y am (i^rfyiiad y rhyfel, er lies i t'reiil yn gystal ag i ui eiu hunain; gan ddywedy fod ei deulu ef wedi cynnal y Ffurfilywtjdraeth d'ros gan mlyn- edd, a bod poni y wlad itou wedi mwynhau rawy o rjddid cliiedi-ith tiag a Wath i ran uii geneal arail. Wedi hyny, tystiodd yr ArgUvydd Canghell wr fod y Seutfidr i ohirio hyd y 27ain o Awst. Safii Dug Welington arlaw aswy ei Uchder Ifireninoi, gan ddal cleddyf y wiadwriaeth yn ei law. —.——— Gynnwystr cyhoeddiad o eiddo ei Uchder, }keninol y Tywysog Rhaglaw, yn Llys-argratr .y dydd hwn, yn amlygu mawredd trosedd y rhan hyny o ddeiliaid genedigol ei Fawrhydi ag wedi derbyn llythyrau i'w gwneuthur yn tfdinapyddiou o Unol Daleithau vr Americ, gan lly wodraeth y wlad hono, ac weui codi aelliu at, dir a mor yn erbyn eu gwiad eu hunain; ac yn mynegu nad oes un weithrcd o'u heiddioeu hunain, nac o eiddo un deyrnas na gwladj a fedr eu rhyddhau oddiwrth eu rhwymedigaeth i Ly- wodraeth eu gwlad enedigol. Cynnygir ma- ddeuant i bawb o honynta ddychwelont o wasan- aeth yr Unol Daleithau mewn pedwar mis, ond cyhoeddir y bydd pob un a ymddygo i'r gwrth- wyneb, neu a ano a'r gelynioii ohyn allan, gael ei ystyried yn deyrnfradwr, ac a gospir yn y modd mwyaf llynwlost. Rhyngodd bodd i'w Uchder Breninol y Ty- wysog Rhaglaw, i drefuu y Gwir Ahrhydeddus Aigl. Gambier, Henry Goulbourn, Y swain, A. iWiliam Adams, Yiswain, ifod yn Ddirprwywyr 0 du ei Fawrhydi, i gynnadleddu am heddwch a'r Dirprwywyr awduredig o'r Americ. f- Cynnwysir llythyr hefyd yn y Llys-argraff, oddiwrth Gadpen Gower, o'r Elizabeth, yn hys- bysu fod badau-, y Hong hono dan dywysiad yr Is-gad-pen Roberts, wedi ysgafaelu ar y 25ain o Fai (eyn gwybod am yr heddweh) yr herw-long Ffrengig, Aigle, o 8 manguel, a 41 o wyr, o dan ddryliiau Ynys Vide. Y mae Argl. Aberdeen yn myned i Vienna, i gyflwyno Urdd y Gardus Aur i Ymerawdr Aws. tria; Arglwydd Stewart sydd i fod yn Genadwr sefydlog yn y Llys hwnw; tra fyddo Arglwydd Castlereagh yn ymdrin ag achosion mwy pwysig y Gymuianfa. Yr ydym yn clywed fod Arglwydd Hill wedi cael ei wysio i'r ddinas i dderbyn ei gyrfarvvydd- iadau olaf oddiwrth y Llywodraeth, cyn cych- wyn i flaenori ar y lluoedd Bryfanaidd yn yr Americ. Esgyuodd Mr. Sadler mew:l awyr-god (bal- loon) i'r ûGhelder ddoe, o'r Brif-ddina, a Bon- eddiges hardd ieuanc o'r enw Miss Thompson gydag ef; aefhant yn fuan o'r golwg, discynas- ant mew dioel wcll, a dychwelasant yn iach i'r ddinas heddyw. TERFYSC AR YRFA DOWNPATRICK, YN YR I IWERDDON. I Ein dyledswydd boenus heddyw yw hysbysu i'r cy lirodin, fod terfysc dychrynllyd, yr hwn a ganlynwyd ag elFeithiau gaiarus, wedicymmeryd lie wythnos i ddoc, ar yrfa Downpatrick. Pan ddaeth yr hanes am hyn oddi yno gyntaf i Belfast, yr oedd cymrraaint o son a gwrthson, fel aiferol, fel na dlasid ymddibynu ar yr hyn a fynegasid o un tu yn hytrach na"r llall; ond yr oedd yr amryw fynegiadau yn ddigon brawychus i greu y gofid mwyaf yn y meddwl; ac yr oedd derbyn amryw geuadiaethau, ynghyd ag ym- adawiad y Cadfridog Buruet mewn brys mawr, yn ddioed wedi dy fod o honaw o Newry, a chychwyniad amryw ddydoliadau b wyr alfog I tua Down patrick, yn cyduno i gynhyrfu anes- mwythder anarferol yn mcddytiau y cyffredin. Yr ydym wedi ymdrechu casglu hysbysiaeth cy- wir ynghylch yr achos anviedwydd hyn, trwy ymholi-a dynion ryfrifol y rhai oeddynt wydd- fddo!, ac &'n co;sebwr yno, ac 4chenad yr hWoa dda: fonascm i'r fan. Ymddengys fod cynnulliad mawr ac. anarferol o bobl y wiad yno, wedi eu harfogi a ffyn, ac ereill k ilaw ddryliiau, ar yr yrfa (race ground) dydd G wener, a deallwyd mai terfysc rhag-gyf- lunedig a fyddai i ganlyn, canys dywedid amryw ddyddiau cyn hyn heb betruso, fed gwyr yr Orange wedi cael eu dydd ar y 12fed o Gor- phenaf, ac y caøllt hwythau (v dyrnWyr) eu dydd ar ddydd Gwener y gyrfeydd." Yng. hylch pedwar o'r gloch y dydJ hwnw, cymmer- odd ymryson Ie rhwng dau ddyn, (dy wed llawer mai ffug-ymladd oedd) yr hyn mewn rriynydyn a ddygodd liaws ynghyd, y rhai mewn ymddang. osiad ocddynt ar eu gwiliadwriaeth, a therfysca ganlyncdd, yr hwn a barhaodd gryn lawer o amser, hyd onid aeth yn dra brawychus—yn gymmaint felly, ag y deal 1 odd yr Ynadpn mai angenrheidiol oedddanfon i Down am ddydoliad o Feiwyr Middlesex y rhai oeddynt yno. Pan reswyd y milwyr, cyfeirwyd llidiowg- rwydd y lliaws cynnulledig yn agos yn gyfan- gwbl yn eu herbyn hwy, ac y'mOsodwyd arnynt a chawedydd o gerrigynghyd Ag ehwau llidus a chyffrous. Cadwedd y. Meiwyr eu sefyllfa gyda thawelwch mawr. yr boll: amser; wrth weled hyn ymhyfhacdd y torfeydd lliosog, y rhai a nesasant cyn agosed atynt ag i roddi her iddynt, neu i'w gwahodd i wneuthur eu gwaetha, gan daflu cerrig atynt, niweidio rhai o honynt, a tliallu ereill i lawr. Yna gorchymynwyd i'r milwyr saethu atynt k sypylorau (catridges) di- belau; ond ni wnaeth hyn ond peri iddynt fod yn llawer mwy terfysclyd a dinfn; gan hyny gorchymynwyd iddynt saethu pelau I'w myiic- ar hyn syrthiodd dau ddytityu ddioed, a chlwy f- wyd llawer; y mae pedwa*- neu bump o honynt yn yr ysbyty. Dichyn fod llawer o'r clwyfedig wedi cael eu dwyn ymaith, ond y rhai rhag- grybwylled g yn unig a wyddom ni am danynt. Mewn achosion o'r fath hyn, y mae y dini- wed yn fynych yn dyoddef gydi'r eu.og; a i gofidus genym fynegu i Mr. John M'Mnllan, Llythyrwr Cloogh, tra yr oedd yn eistedd tnewn un o'r pebyll, gael pel plwm trwy barth cigog ei foicldwyd ond nid yw y clwyf yn beryglus. Cymmerwyd amryw o'r terfyscwyr yn gar- charorion, llettywydhwy yn y carchar; yr yd- ydym yn clywed fod pedwar llaw-ddryll yn meddiant un o honynt, ft dau Dydd Sadwrn ymgyntiuliodd tyrfaoedd dir- o bbbl i Downpe-ti,ick; acyr oedd rhai yn ofni y buasent yn cynnyg rhyddhau y carchar- orion o'u caethi^red, ohd dymunol genym fy- negu fod pob peth yn esmwyth, heli yr argoel- lleiafIm derfysc ychwanegol. Yr .oedd ymof- yniad Ynad llofruddiaeth i gael ei gadw ar y cyt'tl"'à.laddwyd, cyn diwedd y dydd ar yr hwn y 'daeth ein cenad oiddi ynb; Et mor illarus ag y bu can!yn!adau yV ymrys- on hyn, tybir yn gy?edtu y,b u -A sai liaw? ei- ych- ?Taneg o waed yn cael ei dywallt, ohi buasai cyfryugdod amserol yr Ynadon, ganod rhan I hei?eth o'r lliws twylledig wedi rmgasg1ù gyda bWrlad i godi terfysc. Addefir fod y mIlwyr wedi ymddwyn mewn modd tawel a chymhedrol.

[No title]

rSENEDD' YMERODROL.

MYNEGIAD LLAFUFWRIAETHOL MISOL.…