Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

... ■ ' 1 hLXJNDAlN.

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

GLAMORGANSHIRE. FARMS TO BE LET, FOR A TEXiM OF YEARS, AND ENTERED UPON EDIATELY, WELFERT FARM.Pcn-2 160 Acres exclusive W mark parish of VVood Laud" ulark parish liLETTY DOMAS, LlangevelafchP ^j i parish. 5 To be entered upon.at February and May, 1815, CWM BARRY FARM, same) im DIJ parishand Porthkerry. S I o. MOLTON FA RM, Lancarvon; oriQ 1IV'i.t.t.o. and W cnvoe panshes ,) II Q. C V. L F11) D E V A N YCHA, C A E ) GARW, and PERTRA, in BettwsS 184 parish ) Tiizefher with the MOUNT A IN of) M VN YDD BLAEN CEDEW, ir, 168 the samejiariSh. ) T Y-YNfY-WAYN, in P,,tt%Ys I)ai-ish 78 For further particulars apply to Mr. Richard IloWe'il, Land-Surveydf,'New-Mill, near Llantrisseiit; Mr. Halket, Riieola, near.]\ path; or to Mr. Evan Thomas, Treguif, near Cowbridge; if f»y letter, post»paidi ?j??IKU, mewn Teulu Ffprmwr Bonneddi?, BENYW sefydlojc, onest, fel LL A ETHlf iEG a ?CIIOGI,'S i'r G?eision mewn Hwsm?nafth. Y mac'n rhaididdifod yn gwlti hvddvsg r.iewii Trefniad I-laethdy, meithrin Lloi, a halltu pob math o Gig, fel yr arferir gan yr Hwsmyn Cymreig goren. Mae'r sefyllfa yn esmwyth; fefydd i'r Gwartheg gael eu dwyn i'r Iudy i'w godro, a bydd iddi ga-1 eynnortlnvy ddyladwy. Gan fod y llyddlon- deli a'r ymddii ied mwyaf yn ofvnol, fe roddir pob annog- aeth i un haeddiannol. Y maer Llaethraeg presennol yn myned i briodi. fpf Am hysbysiaeth ynmhellach ymofyner a D. JEXKIN, Argraffydd y Papur hwn; Mr. lh. VIO THOMAS, Crueca, Llaugyfelach; neu Mr. EVAN THOMAS, Treguft', gerllaw Gaerdydd. A wit 1,1814. CI'AN fod enw og M EDDY GI NI A ETH PR YF Jr ( WORM 31PDICINE) Dr. WAITE, ar (idull Cnatt Meluifvvyd (Gingerbread Nuts), wedi sefyll y prawf o ugain mlynedd ac uchod fc1lachad anjJaeled I ddyslrywlO I' Pryf, ynghyd A'ti heffeitititit arswydus, mewn personau o bob wedran, v maent, gyda hyder, yn cael eu cyflwyat) i syhv'r CyftVeSin. Y infer fawr y mae y M;'d«lygiiiiae,th hwn wedi eu hiaehau, a'r eymmeradwyaeth ag Y mae wedi ei gael, sydd yn ei wneiUhur yn afreidiol i ddywedyd llawer o'i blaid; nid oes achos ei ganmol yn fwy na hyn, os bydd i'r rhai na chymmerasant. of gael prawfo lionaw, hwy a gant ya fiian eu har^yhoeddi o'i effeithioldrt) r!iyfeddol. Ni ellir cymmeryd gwell Meddyginiaeth at buro'r gvvaed, o herwydd os cymmerir ond yenydig o honaw yn y ijwainvyn, ac ar gwymp y dail, fe geir eifod yn hynod tuiaiol. Ar weJ;th mewn pecynau, am Is. Id, yr un, an y Per- clienog,,J()hr) Fvaiis, 42, I<ong-Lane, West Sinithfield, Llundain; ac fe ellir ei gael gan D. Jenkin, Argraffydd y Papur Invn, a T, Jenkins, A her (awe; J. Evans, S. Tar. drew a J. White, Caerlyrddin; a chan y rhan ainlaf o V\ erthwvr Meddyginiaethau trwy'r Deyrnas.—-Sylwch, nid ydyw yn bur ac yn ddigymmysc, oni fydd y geiriau can- lynol Q amgylch y pecyn, L IVaite, note lV. Ifoiuard, Readitigr. Btrks, 42,' Long-Lane, SmUhJie'dx"' KYSBYSIAD. MR. VAUGHAN, L L A W F E D D Y G, sYDI) yn ceisio cennad 1 hysbysn yn bar'clni^ N-7 i I)ri-l ion, Y Cas'neWv^d, a'i Chynimvdogaeih, ei fod ef wedi DECHREU ymarferyd A'r A I.Vt* A i) uchod, yu amryw ganghenau yr hon y mae yn gobeithio y teilvhga eu cynnorthwy a'u Ilymddiried. tas'new vdd, Mynwy, Goj-ph. 20, 1814. BALM O GILEAD SOLOMON, YMne yn amlwg fod anirywànhwyldera'Ü'r BL eorlf dynol yn cael eu magn gan afradlonrwydd yn amser leuenctyd, a throseddiad gwarthus o'r rheolau ag y mae callineb yn eu nodi allan er diogehveh iechvd, ac cr grtaod syjfaen einioeshir a ded'.vydd, gydag ansawdd gref a chadarn, N HI yw bendiihion iechyd ro eael eu col!i v-it gynt nag y mae protia:i;fu jjoenus yn d.angos eu a.r dyoddefydd anncdwydrl yn edrych o'iamgykh, Vn rhY airt. och fi! yn ofer am foddioa adwoiliant. T)j-. S,,)Ioinoii, o Liverpool, yn cymmeradwyo ei GQRTitAL BALM of GJ LEA D i hawh o'r rhai agyrnae ansawdd eu cyrff wedi adfpjlio o achos angiiallineb mewn ieuenctyd, a'r holl rai sydd a'u gv-wynion yn flin o aehoa llaxyer o fyfyrio, non ymarfer gormodd A gwn-awd (spirit*) cryflon, tea, neu goflee,- yn gystal a- i'r rhai svdd wedi gwanau trwy hir breswylio mewn ardnloedd iwymion ac iaach yn mhob un o'r.cyfryw ai-ngylchiadau fe dry allaii yn feddygiuiaeth m\"raf em.1thiol, gan dynau y gewynion Hg oeddynt wedi llaesu, a chryfau a bvvviocau ansawdd y corll". Yr amrywiol anhwyJderau pcfthvnol i'r rhyw deg se-x) a ddeilant yn ddigyfrwng dari'awdiirddd*' yr adfer^dd hwn; ac y mac llawer o bertdeifge'xiu cyfrifol wedi profi et fod yr ychwanegiad meddygol gorau i'r bwrdd ymdrwsio a gwrddasant eriocd ag èí; gyfnerthu'F ysbrydoedd adfeil- iedig, clnvala dolnf y pen, luirtrwydd, allesg ^id; ac A i-tli greu bywiogrwydd It ac ymlid ymaith d y mae yn rhoddi eysur a nerth i'r holl gorif. yo glefydau trymfrydol ag sydd yn cystiiddio'r Corflt" dynol; daii yr pnw Anhwylderau (iewynol, yw'r achasion 1) na sydd, yn amddifaid o iechyd. mae'r auhvv ylderau hyn yn geiHiaw o r fath amrywiactli anfvnego! a ctiyd-hletind o ae. o-ion fel y byddai In an- mbosibi, pe byddai hyny yn w^stad yrt ang{*nr!ieidiol, i'w chwijio ailan i'r achus cjwir o honynt..Pa fodd bynag, fe ad We in ir ac fe deimlir eu h^ffeithiau yri i-liv dda, yn mlflitlt rhan fawr o ddynolryw; ac ar gyfer yr erteishiau hyn, grllir itaeru heb fyned 3'tii draw i'r g,wir, ria chafwyd ui» feddyg" iniaeth er'.oed }n riia^oj-i 4r, neu. yn fwy ciodfawr am ei effeithioldeb na CORDIAL BALM of GU.EAO v Dr. SOLOMON. Y mae llawer o'rgweliiadau a gy minera»a!it le trwvddo wcdi eu hargratfu yn mhob papur newyddion Nii y deyrnas, erannogaeth i'r cystuddiedig i ymarfer, a pharan yn yr arfer o feddyginiaetii, yr hwn sydd mor odidog- yn gvveini iachad trwyadl mewn pob achos o nychdod. Y mae tyh yn flynu fod anhy. vlderau gewynawl yn fwy ryifredill yn Ewrop yn awr Ila'y huost ar un amser arall, It phriodulir hyn yn benaf i'r g»rmodd4iunan fwynajidsyd'i yn ffynu yn yr amseroedd glfiddestgar hyn. Y mae yn winon- edd sicr^ mai pa bellaf yr ymadawom oddiwrth svmiedd a c'lymhedrolder yn ein Uuniaeth, a pha fwvaf a aberthom <» ymarferiadau iachus i'r anWeithgarWch ag sydd yn cydfvned a difyrwch teulnaidd, mwyaf gvd fydd eilaith jjdb cyfeilior- nad meddygol, yn gwanau egni'r corff. Y mae anhWyl- derau'r gewynau yn ddygwyddiadol i'r ddauryw (gwrryw a. banyw), yda'r g\vahaniaetii hyn yn unig, eubod yn v riiyw fenyvsaidd o herwydd tyncrwch ansawdd eu cyrlf a'u dull tynerach o fy w, yn fwy ami a fi'yniig ikig yn y rhyw at-all. Achlysnrir gwndid yn yr ansawdd eitynawl, och fi! yn rhy fynych gan afreolusrwydd yn y naill ryw, a gormoddau trythyll yn y lla.ll. Y r arwydd mwyaf cyffredin o'r an- hwylder hwn yw ofn angau yn baraus, yr hwn sydd ylt cerdded èrw.r'r holl ansawdd ewynawl a'i effeitiiiau dinystr- iol, gaa nydd-droi'r galon ag ing anfvnegol, ac yn cyrthyrfu y crybwylliadau mwyaf o ddychryn ac anobaith I i r diriystrydd hwn y mae mn<)pdd wedi syrdno yn abertliau yn ffyrnigrwydd ef lesmair, yr hyn sydd yn gwneuthur v dynion annedwydd sydd dan ei lywodraeth yn anynad, ya anwadal, ac yn anamyneddgar,,rn dueddol i redeoddiwrtit lin meddyg at y llall; a hyn yw'r rheswll1 pa ham y maent moranfynych yn cael budd oddiWrth \tw fedd"yginiaetii, a;!i iia feddant lwyrfrydigrlyydd digonol i lynu 'wrth un nes cafto amser i ddwyn t"i emith pr!ndol. Y Cordial Bahn of Giteadall!l:'¡ydmarol hwn yw'r feddy^- iniaeth fwvat ceindlws ac eiteitliiol a gafwnl erioed at an- sawdd wan a chwilfriw'r corff, gwendid golwg. neu w<-n iid cof, iselder ysbryd, ci_Vll (:tt)(I aTieddwJ, gwendid ystlenaidd (te/atftl), a phob uninvylder arall" a sy'n cyfodi oddiar laesiad r ansawdd ewynaV. l, y rhai yn anil ydynt yn canlyn anghymhedrolder, "drwg fiVii»-tid, a difiyg infilram ah^nrheidiau iechyd, gloddest, by wyd llo- nydd, cisteddol, a myfyrgar, y mae'r CorJiat Bulm hwu wedi sefydlu yn jfyffred'uial ei efiaith adferiadoL agellir ya gyw ir ei' gyfrir ynmhlith y ju-iiaf o'r ealfaelkidaij a gafodfi olrheiniad meddygol allan erioed, fel beudithion i ddynol- ryw", a gwrthw eithydd i resynoldeb dynol. Y mae iniloedit yr awr hon yn byw yn y tair teyrnas, i fecdithio'r dydd v dechreuasant gyinmeryd y meddyginiiteih rhy* i'eddol'hwn. ac yn mwynau benaithion iechvd, y riiai mewn nnxSd ain^n a allascnt fod wedi i'r bedd yn anaiuse^l, yn aberth- au i anghallir.eb bore ienenetyd Y mae hanesion o'r Iw enMon, yr India Ddwyreiniui maica, America, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai oil a gytunant, na chafodd un meddyginiaeth eriaed a ddygwvd i'r hyny y fath wert;liad ebrwydd ac anar.et-ol.- i'r gr, ledydd hyny y fath wert' ) I-'e'dderiivs Tolfe'vdd yn Llundaiu a Liverpool fod mwy o'r meddyginiaeth hwn yn C-riel ei ynl dros y mor hag o'r liotl feddyginkiethau ereill a'u rhodeli ynghyd. Ystyrir y Cordial Balm of Gilend vn awr fel Y cadaeliad mwyaf a gafwyd allan yn lighof dyn; y mae y.igadam, yn ddiniwaitl, ae yn flasus; y clod huan ac yeriwanegol ai-oddir i'w awdur a'i "ddyfeiswr (Dr. Solomon, b LiverpooJ), yw yr unig faen-prawf i farnu teilyngdod meddyginiaeth, yr- hwn sydd wedi ei roddi i'r graddau uciielaf a rf o'r lwlll, yda\rfalh hvyddiant dedwyrld L haré'us. 'i Ht:;¡.e gwerth- wyr y meddyginiaeth hwn, y riiai ydynt lavrer Uiosocacb nag a wybuwyd ,rioed olr blaen, yn methn ynfynycha's gael mOl" chrwydd ag v byddo r galw am dano; ac y mat yn deiHvng o sulw, fod y costreltu yn cael eu gwerthu yn atros; cyll gynted ag y delant I law, gaa eu bod wedi eu rliag- erchi cyn gyru am danynt Ar wetth gan D. JENKIN, Argraffydd y Papur hwn, Hefyd gan Jenkins, ac Edinond, Abertawe; Daniel, ac Evans5 Caefryrddin; North, Ab^rhondilu; Painter. Wrexham; a phob Gwerthydd Meddyginiaelh arall; pris 11,. y gostrelaid, neu bedair snewn un costrd dewnaidd am 3::fe. wrtii yr hyn fe arhedir lis. a'r geiriaii" Saml. Soiomon, d LiverpO!,i," \Y('l!i co {'ert}o ar YI" argrad' (st{lmp ). d  Y mae'r Dr. S?oman yn dys?wy!, pan ymgynghorir ag -I t?' 'N' v lythyr, i gael ys?ni-ananyd'd (&a?? &?/) am un h hunt yn y llyftyr w'di ?i gyfarwyddo fel !!N?n, .??f? Letter, Dr. SOromoH, Gilead fleune, near Liverpool.—iJaid S double pontage." Cyfarwyddiadau cyjfi cdiaol i gymmeryd y Cordial Balm s of Gilead. Yn mliol) aclios ag y gweinir y Cordial Balm ef G d'cad,. (oddi eithr pan y g;chymmynir i'r Twrt'?wyn?h ?an y 'I ? T?wyydd i lechyd), cymmerer 0 ddau !onld U"y M i 1: lonaid Hwy bwrdd (tnh'e spoon ) yn gyfatebol i oed ne an- saw-.ld eortV v dyoddefydd,.banner awr cyn bore-fwyd (break- fast), ynghylch un-ar-ddeg o'r gloch, pomp yn y prydnawn, ac. ynghylch awr w edi s wper, wrtho eihun, n-u mewn lloiir aid gwia-wydr (wineglass) a ddwfr, g3'iiKgwya} iladeira» lieu win ecu-iocs (4furry).