Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

... ■ ' 1 hLXJNDAlN.

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 29. Derbynwyd papurau Paris i'r 27ain o'r mis hwn. Mynegant eu bod wedi derbyn hysbys- iaeth o'r Eidal, fod Bonaparte er ys cryn amser yn dwyn ynmlaen ohebiaeth agos a Madison, Llywydd yr Unol Daleithau, yn yr Americ. Hysbysir mew^n erthygl a amserwyd Madrid yr ^lgego'r mis hwn, fod y gwrthryfel yn nhaleifhau Spain, gynt yn yr Americ, wedi ymddangos mor bwysig, fel nas gwyddont with ba enw y gallant ddarlunio ymddygiad y gwrthryfelwyr. Y mae taleithau neu freniniaethau Venezuela, Buenos Ayres, ac amryw ereill o gyffelyb bwys, wedi cyhoeddi mewn modd arbenig eu hymneillduad odtiiwrth y fam wlad, ac wedi gosod allan Ffurf- lywodraetli 'i ddiogelu eu hanymddibynaeth. Ni ddichon yr anghraifft hyn fethu cyrhaedd i Lima, ac i Mexico; y rhai ydynt hyd y 11 hyn yul ein meddiant ni. Yfathywcantyniadathnst ein hymraniadau gwtadwnaethol. Yr ydym yn gbe!tltjo y hydd i'r dKefn a ddylynir gan ein C?einidogion, derfynn mewn modd dedwydd end pan edryciiom ar ansawdd trysorau f F?eninaotb, ynghyd a'r drygau b bob math ag sydd yn ein gormesu, fe'n rhwyrair i ofni yng- hylch yr hyn a ddel. Taleithau y Gorllewin ydynt aflonydd. Y n Castilegosododd rhyw boM anlfvddlen y mynachlogydd ar dan, i'r rhai yt oedd y mynachod a'r mynachesau yn parotoi i ddychwelyd. Ereill ydynt yn ymlidio wrth y dynion a ddrwgdybir i fod o blaid y Cortes. Y mae'r Brif-ddinas yn llonydd, ond nid yw yr ymddirièd .gwladwriaethol arferol, a rhyddid sicr yn ymddftngos mwyach. Y papurau Brytanaidd ydynt yn rhyfela a, ni, t-ef h'ii Gweinidogion; ond nid yw y Saeson yn gwybod, neu ysgatfydd, nid ydynt yn tFugio gwybod, y byddai newid y Gweinidogion ar yr amser hwn yn chwyldroiad diledrith yn y wlad. Y r ydys yn parhau danfon an.erciiiadau o gyd- laWenyehiad at y Brenin. Nid yw Catalonia wedi gwella etto oddiwrth y cyllwr o ryfel a braw ag y bu ynddo er ys chwebh mlynedd. Nid ydys yn parchu y brys-negoswyr (couriers) yno, ac nid doethineb yW teithio yno yn aw r. Er ein gotid nid oes genym yn awr un lynges, ac y mae mwyn gloddiau yrOr-yrlys wedi cael eu hesgguluso, oddi ar pan gafwyd allan y rhai sydd yn yr Ame. ic. Wrth yr hysbysiaeth uchod gallid meddwl fod rhyfel cartrefol yn agos a. thori allan yn Spain ond i'r gwrthwyneb, y mae cenhadwr yr Yspaen yn Llys Ffrainc, wedi cylioeddi Ilythyr, yn yr hwn y mae'n tystio fod y tawelwch mwyaf yn. ffynu yn yr Ypaen" ae nad oes un deyrnas yn fvvy heddychol yn holl Ewrop. Nid ocs genym ond dysgwyl nes taro amscr y ddadl, a dangos yn eglur pa un o'r ddwy dysticlaeth sydd gy- wiraf; e;ithr ymddengys yrt amlwg fod rhyw an- hwyldeb yh ymysgaroedd y corlf gwladol yno, ond pa un a bod y blaid wrthwynebol i fesurau Fferdinand yn ddigon cadarn i wrthsefyll ei ym- ddygiadau gormesol ai peidio, sydd anhysbys i ni yn awr. Derbynwyd llythyrau o Malaga i'r 7fed o'r mis hwn, y rhai a hysbysant fod masnach yn hollol farw, yn holl byrth m6r y Canoldir per- thynol i Spain, o achos bod amryw o daleithau Barbary yn ymbarotoi i ryfeL Hysbysir mewn papur. Saesneg borcol, fod cenadon a. chenadiaethau o, ac i Elba, wedi cael eu dala yn yr Eidal, y rhai a gynnwysant frad- gyftina.ch o gryn bwys, i allonyddu esiliwjthder Ewrop dracheftf, Gyrwyd allan hysbvsiaeth o'r M6r-lys ar y 27ain o'r mis hwn, i fynegu yr hwylia un nawdd- lynges, (convoy} yn ychwaneg, i Archangel, o fas-for Longhope, ar yr 16eg o Awst. Yr ydym wedi derbyn papurau Halifax t'r 16eg o'r mis diweddaf; ond nid ydynt yn cyn- nwys hysbysiaeth o'r pwys lleiaf. ynghylch y gweithredoedd milwraidd yn y byd Gorllewiiiol, heblaw yr hyn a glywsom eisoess Tîriodd y catrodau canlynol yn Cdt-k ar yr 21ain o'r mis hwn, o Botirdeaux yn Ffrainc; y GOfed, 74ain, 3lain, 66flin, 45ain, a'r 83ain. Daeth dwy fit a phum cant o'r Gosgorddion i Bortsmouth ar yr 28ain. Cynnalwyd Hys mawrwych ddoe gan y Ty- wysog Rhaglaw; yr oedd llawer 04r Pendefigion a'r Boneddigion yn wyddfodol. Cyllwynwyd anerchiadau cyd-lawenychol ar yr fied(rwcii, o amryw barthau5 ac ynmhlith ereill cyllwynwyd un gan Arthur tJalls Owen, Yswain, o Glan- ywern, Uchel Sirydd Trefaldwyn, dros y wlad hono; ac yr oedd yr is-iarll Cltve, a C. \V. Wiliams Wynne, gydag ef. Derbyniodd yr Uchel Sirydd anrhydedd Marchogiaeth ar yi achos. Wedi i'r Tywysog Rhaglaw fyned i'w ystàfeH, daeth y Parch. Dr. Itii)poiii a'r Parch. Dr.i Collyer, a llawer o Weinidogion cyfrifol yn mhlith yr YmneiHdiiwyr ato, a darllenwyd an- erchiad tra serciviadol i'w Uchder Breninol gan y Parch. Dr. Rippon. Traethodd y Tywysog Rhaglaw araeth addas mewn atebiad, a derbyn- wyd y Gweinidogion yn y modd graslonaf. Aeth masnachwr o swydd Caerwerydd ( Lan- caster) i chwilio ei flwch yn yr hwn y cedwid ei drysorau, yr wythnos ddiweddaf yn yr hwyr, a chafodd fod y do wedi ei agor a 2001. wedi cael eu hyspeilio, oddi yno. Aeth y eyn. ynfyd, yn lie gosod Argraifydd a Swyddog diuasaidd ar waith, mewn cerbyd yn ddiood, i Gymru, i, ymofyn a. Thynghedfenwr! (Fortune-teller). Ofer fyddai ychwanegu nad yw wedi cael ei feddiant colledig; ac mewn ychwanegiad at y galled gyntaf, bygwthir ef a chyfraith am gy- huddo dyn diniwaid, (yr hwn a dybiai oedd yn meddu ar rai o'r nodau a ddywedodd gwas y celwydd oedd ar y lleidr) mewn modd cyhoeddus, o'r lledra-d. Peth hynod fod neb yn y wlad yn y dyddiau hyn cyn tioled a meddwl y medr bon- eddigion duon o'r fath uchod ddywedyd yn mha le y mae yreiddo a ledratwyd, oddi arnynt. Canys os medrant, pa ham na ddywedent yn eglur, fel y gallai yr hwn a yspeilwyd gael ei feddiant heb fwy o drallerth na myned ato yn ddioed., 1 hyn atebir gan eu pleidwyr, fod ofuy gyfraith arnynt: Eithr y gwir yw fod y gyfrajth yn eu gofyn eisoes; ond yn unig eu bod yn di- anc rhag cosp oddi wrth y dynion cyhaddicdig trwy eu ffordd ddichellgai\ Ymwelwyd a thief y Castell-newydd (L'ocgr) air y 13 o'r mis hwn, a rhyferthwy dychrynliyd o felit a tharanau. Yr oeddid yn barnu vn y bore wrth ansawdd yr awyr ac agwedd y cymylau fod storm yn neshau, ond ychydig cyn pedwar o'r gloch cyrhaeddwyd y dref uchod, gan yr fenau ymrysnngar, yr oedd y mellt yn dra thanbaid ac yn canlyn eu gilydd yn lied ebrwydd, parhaodd y tårí a'r tyrfau gydag ardderchog- rwydd dychrynllyd dros ^.wr a hanpr, Bu y cymylau mor iset unwatth el nad oedcl ych-waneg 11a 15fed ran mynud rhwng gweled y tan a chlywed y daran. Nid oeddid wedi clywed fod dim niwed wedi ei wneuthur pan ddaeth yr hysr bysjaeth oddi yuo, Eithr ymddangosodd y storom yn fwydychrynllydyn Shields ar yr tin dydd, aeth y tan gwyllt i rai tai yno, dystryw- iodd y moddion, latlodd rai o'r myg-dyllau i lawr, lladdwyd buwch yn agos yno ac un arall ynghymmydogaeth Manchester, taflwyd rhai dynion i'r llawr, codwyd hwy mewn ymddangos- iad yn feirwon, ond yr ydym yn deall, iddynt adfywio, ac na chollodd neb eu bywydau. Y In'Je Ymerawdr Russia wedi gwrthod y cyf- enw a gynnygid iddo ef, sef "y B -ndigedig," ac am yr adail goffadwriaethol a fwricrlid godi iddo, efe a ddywedodd y geill y genedl a ddel adeiladu un iddo, os tybiant ef yn deUwng, ond nid un sydd yn awr; Lyrinyg i lofruddio.—Ynghylch 12 o'r gloch nos Sad writ, tra yr oedd James Pople yn weiyd i'w letty yn Heol fawr Ann, Caerodor, ymosodwydarno yn agos i'w ddrws ei lllm, gan y dihirod canlynoi, y rhai ydynt wedi bod yn I hir yn anrhèithio cymmydogaeth porth y. Law- fnrd, sef, Jcs. Clark, Jos. Mathews- a Davies, John Wiliams, Nancy Wiliams, ei cbwaer, a SusTn Wiliams, ei nitl1, a rhyw ddyn aral). Dechreuodd y gresynolion hyn ei ysgwyd ef ar y cyntaf, a phanddpthreuodd pfe eu gwrtlu wynecu, amgylchwyd ef gan y fintai; daliwyd j ef gan y ddvvy ddyvK3s, tra y toiodd Wiliams lo- gell el lodrau (breeches) ymaith a chyllell; ar hyn gvvaeddodd Pople allan" liofruddiaeth II Yna ymosododd Wiliams arno drachefn a'r gyllell, ac a'i brathodd mewn amryw fanau ar ei wyneb a'i gorifi ac ynft hwy d ffoisant; cafwyd II Pople gan y g^iliwr ar y llawr yn gwaedu'n helaeth, ac yr oedd ganddo ddigon o tilerth ivedi ei adael i fynegu pwy oedd yr ysgelerod. çym- merwyd ef-adref yn ddioed wedi ei orchuddio a, gwaed ri chlwyfau, ac er fod pob cynnorthwy meddygol wedi cael ei roddi iddo, nid oes gob- aith am ei fywyd. Ond y mae genym ydyddan- wch 1 fynegu fod tri o'r fintai uffernol mewn daini, a'r ddwy ddynes wedi eu danfon i garchar Caeiloyw. f.. i. ■ -A I,

Advertising