Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

... ■ ' 1 hLXJNDAlN.

News
Cite
Share

■ hLXJNDAlN. DY DD IAU, GORPH. 28. BERBYNWYD hysbysiaeth b Cadiz i'r B seithfed o'r mis hwn. Y mae holl gy- e? S ? hoeddwyr papur newyddion yn &ii. waha"iaeth, yn Cadiz, wedi cael e? bwrnv i garchar, ac ni oddeft r. i uii papur gael ei gyhoeddi ond Llys-argraff Madrid: yr hwn a gynnwys hanes lied ryfedd ynghylch carchar- iad y Cadfridog Elio. Dywedir fod riiyw ddi- "hirüd wedi ffugio enw parchus ac awdurdod y Brenin, gan geisio yn yr enw Breninol i garch- aru, a difuddio o fywyd y Cadfridog Elio, mewn modd gwarthus gydfi brys digyffelyb, ae yn "Wrthwyneb i gyliawuder y Penadur; yr hyn sydd A-eii aclilysuru poen a gofid i feddw.1 gray- lawn ei Fawrhydi, ac i'r dyben i anrhydeddu Cadfridog, yr hwn trwy ei wasanaeth,, sydd "Wedi teilyugu serch y Brenin; agorchestioo milwraidd yr hwn ynghyd a'i rinweddau ydynt Wedi ei dderchafu yn uehel ynghyfrif y bobl; ac fel llabyddo i'r cyfryw drosedd ddianc. yn ddigosp, liawn-fwiiadodd ei Fawrhydi i'r am- gytiredion hyn am y Cadfridog hyglod hwnw gael, eu cyhoeddi; ac y bydd i'r awd wr, neu gynnorthwywr mewn gweiihred mor erchyll, fel y gellir ei euog-faruu, dderbyn gwobr o 10,000 o ddolars, a cnedwir ei enw bob amser dan gudd, te, er bod y cyhuddwr yn gynnor- thwywr ar yr achos ang-hyfreithlon, a maddeuir iddo ei drosedd. Dygwydd6dd yr un peth i'r Conde De Labis- bal, yn Seville, ac i Don Juan Villaviencio, yn Cadiz, ag a ddaeth i'r Cadfridog Elio. Dln- gys y mynegiad hyn yn eglur y cyfrwysdra a'r anf.\ddlonfwydd- ag sydd yn amgylchu y Lly- Modraeth. Y mae ansawdd masnach yn dra isel yn Cadizj a llong-byrth ereill. Gwaher- ddir Cotymaii o bob math, ac ni oddefir i fyg- lys (tobacco) ddyfod i'r deyrn&s oud fel medd- iant rrBremn yn uuig.. Y mae lIa wer o son o amryw fath wedi cael ei daenu er ys dyddiau, Dygwyd hanes gan Jong i Jersey, fod Fferdi- nand wedi ffoi, a bod y Brerijii (Charles i escyn yr orsedd o'r newydd. Mynega ereill fod tlavyidroiad o'r riewyd(I wedi cymmeryd lie, a r Penadur anturiol Mina yn blaenori ar yr achos eitfyf ni<] ydym yn deall f;-d yr hysbys- iaeth diweddar o Cadit yn cadarnhau hyn. Te- byg ddigon fod y son wedi cyfodi oddiar yr hyn a ddysgwyltr gan lawer i gymmeryd Ile mewn gwlad o orthrymder. Papurau Paris i'r 26ain a dderbyfxwyd y bore hwn. IIysbysant fod gwelthred swyddol wedi ei chyhceddi yn Hanover, i wrthdd^wedyd y £ f»n a daenwyd fod Rhaglaw Brydciin Yn bwr- ladu newid y dalaeth hono am ryw diribgaeth arall ar y cyfandir. Dywedant yrimhellach fod Brenin Sicily wedi ad-gymmeryd y Hywodraeth i'w law, yr lion a fuasai ryw amser yn meddiant ei fab. Deallodd Bonaparte fod yr Arch-dduges Maria Lo uisa, (ei wraig) yn cael ei dysgwyl yn Parma, a danfonodd drugain o'i osgorddion yno i weini iddi. Derbynwyd hwy yn serchbgaidd ar eu dyfodiad gan y Riiaglaw, ond yn ebrwvdd wedi hyny derbyniodd orchymmyn i fynegu iddynt. Had oedd eu heisieu, ac ygallent ddych- "Welyd adref. Alewn ymadrodd arall dywedir na bydd i'r Dywysoges uchod fyned i Parma, ond y bydd iddi ddychwelyd i Vienna. Olld i'r gwrth- wyneb hysby,sir inewii pal)i-ir boreol, ei bod hi ar y ffordd i Nice, ac y bydd iddi Wylio oddi yno, ynghyd a'i mab, yn y l'freigad Fry tan- b add, Undaunted, i gwrdd a Bonaparte yn ynys il,lb. Y gwirionedd yw nas gwyr neb hyd yma, pa "n ai bod i ymweled a [sfapoleon ai peidio, ccidi elthr caelhyshysiaeth ychwanegol. Torodd tan dychrynllyd allan yn Heligoland yn no& y 12fed o'r mis hwn, yr hwn a ddinys- tripdd lleg o'r trysordai mawrlon yno. Yr oedd y trysordai tnor agos at eu gilydd yn y reJ' fel mai rhyfedd yw na losgodd yr holl ,ref ? a phe buasai y, gwynt yn chwythu o barth ar!l ar yr amscr, y mae yn ddigon tebyg na diangasai gymmaint ag un ty rhag y dinystr. Deehreuodd y difrod tanllyd ynghylch 1 o'r g oc o'r iios, ac er ymdrechiadau y milwyr a'r tngohon, ni ddarostyugwyd y tâncyopedwar yti y bore. Hysbysir i-ni gan Wr bonheddig ag sydd new- ydd dychweiyd 0 Hamburgh, fod clefyd ang- heuol yn ffynu yn y ddinas hono, a bod yn agos pawb ag oeddynt wedi ei gadael wedi profi peth e 4,h. Y mae yn awr ynghylch 2,000 o'r } fa?cod auach yno, y rhai a rodiant ynghylch ??d:nas,er mawr oM i'r trigolion, y rhai a ?g?yt'ant eu hymadawiadyn anamyneddus. Y ?eneddr a ymdrecha i'r eithaf i buro yr he- ? '? a ilosgi yr amnhuredd erchyll ag sydd o ltawl, trwy y ddinas, ac yn amryw lathenau  mew41 rhai manau, ac o natur mor ar- swvd US^ y mae ofn ar y trigolion fyned heibio iddo.* ????ch sydd hoBol farw; y marc?nad- oedd i ^nt wedi eu gordrysori ,t nwyddau, a ? ?:,?? .c???y ?nlyn. Gwerthir modd- Ion an} 35 Y' t I. d ion ^ant ar goUed; o gan?R?d y mae V "?oHon ?ewn sefyllf& tra anhyfiyd. Ach- wynir yn chwerw'gan y bobl ar f; d .longau iiiy- felyn aros cyhyd ar afon heddychol, sef yr Elbe. — Dywedir fod y Llyngesydd Ilallowell wedi cae I gorchymmyn i ddyfod ad ret i roddi ei dystiolàetJl ar hoiiad Syr Johtt Murray, yr hwjn a giiiodd rhag yFfrallcod yn Spain, er ys cryn amser yn ol. Gyrwyd allan orchymmyn i ran o'r gosgordd- ion fod yn barod i adael y Wlad non ac hwylio i Brabant. Mynega Llythyr o Lerpwl fod cotwn wedi corli céilliog y pwys yn y farchnad yno. Pigion o lythyr o Margate.—" Teimlir ben- dithion fieddiveh yn gyift-ediii yn y lie hwn. Llongau o oror Ffrainc ydynt yn hwylio yma yn feunyddiol, a phob math o luniaeth, y rhai a werthir am bris i,hes),mol-megys cigilo, am saith ceiniog y pwys; ymenyn di-halen lOc. y pwys; wyau 16 am Swllt; adar dofion (fowls,) 2s. yr un; gwyddau 2s. 6e. yr un, &c. Heb law y llongau hyn, y mae llythyr-long reolaidd wedi ei sefydlu, yr hon a hwyliabnb wythnos o'r He hwn i Ostend a mor-deithwyr, y rhai a ddychwelant a. phob math o ymborth. Braiodlys Hertford.—Dygwyd cynghaws yn y llys uchod gan Fwrdeisiaid Hemel Ifemstead yn y wlad hon, yn erbyn un o'r trigolion o'r enw Cass, amdroseddi"cyfraith a berthynai i'r fn;rdeisdref hono, a pheidio talu y dirwy ofyn" edig am y trosedd, sef 3s. 6d. Y trosedd oedd goddef i fochyu grwydro ar hyd heolydd y dref. Profwyd yn eglurgan dystton fod y rnochyn an- nedwydd wedi bod dros y terfynau, ac yn rhodio ar hyd yr heolydd, mpgys bon'heddig o fie i'r gyfraith uchod ond o du yr amddiHyn ydd, profwyd gan ei ddwy chvvaer, eu bod wedi dwyn y cynghaws yn erbyn yr hwn na ddylas- ent, o herwydd nad oedd y mochyn troseddol yn perthyn i'r amdditfyn, ond i'w fam, yr hon a fuasai farw ychydig cyn hyn, ac ar ei marwoi- aeth gwerthwyd y mochyn i dalu ardreth ei bwthyn.—Ar y dystiolacth hyn dihawlwyd y bwrdeisiaid. Torodd tan dychrynllyd allan bore ddoe yn Maesydd Mary-ie-bone, Llundain, yr hwn a ysodd y <y mewn ychydig amser. Tybir i'r tan gael eiachlysuri gan feddwelod hen wraigdlawd, yr hon a ddaeth i swm o arian mewn modd an- nysgwyliadwy, ac a wnaeth yn llawen gyda'i chyfeillion ar yr achos, ac yn ei meddwdod gosoxiodd y ty ar d^,n. Gofidus yw adrodd iddi drengu yn y tilamiau. Llosgwyd dyn hefyd yn ddirfawr, yr hwn a ymdrechodd i'w hachub, dygwyd ef i'r ysbyty, a dyweUir iddo farw yn ebrwydd wedi hyn. Dygwyddodd tro anarferol iawn yn ynys Ely, tra yr oeddid yn gorfoledilii yno yn ddi- weddar yn achos adferiad hcddwcb. Yspeilwyd ty yr hwn oedd gerllaw i'r heol, (ac a gloisid i fynu, tra yr oeddy teulu allan yn mwynjiau y gorfoledd), o ddillad, 11 wyau arian, ac amryw bthRU ereill. Yn y prydliawri, fel yr oedd pedrolfgn (waggon) yn dyfod deon y bont uchel, dechreuodd y ceffylau ddychrynu wrth weled y baneri yn ellwifio, ar er mwyn diogelwch tyn- wyd hwynt ymaith, a thynwyd y bedrolfen dros y bont gan y lliaws, a chymmerodd un o lionynt; afael yn y paladr (shaft) i'w chyfarwyddo; eithr pan ddaeth y fen i barth uchaf y bont, a dechreu dyfod i lawr yr ochr arall, aeth yn drech nà'r gwr oedd wrth y paladr, a threiglodd i lawr yn Bed gyflym. Yn gymhwys ar yr am- ser hyn, daeth dyn dan redeg i fvnu i'r bont yn erbyn y bedrolfen, a thara wodd y paladr ef ar ei fron, a lladdwyd ef yn y fan. Y fath ddy- gwyddiaq angheuol a leihslOdd ycbydig ar orfo- ledd y dydd; ond wedi chwilio llogellad y trengedig, mewn trefn i wybod pwy oedd, caf- wyd y llwyau arian a ledratawyd o'r ty uchod, a'r dillad, J' lIieiniau, &e. wedi eu troi am ei gorti o dan ei ddillad ei hunan.—(Globe).-—Er fod barn weithiau yn gohitio ei dyfodiad mewn ymddangosiad; y mae yn ymddangos brydiau ereill mewn brys i orphen ei gorchwyl. Chwiliwyd yr Ol-lyngesydd Bradley, yr hwn a grybwyllasom yn d-diweddar o frad-dwyllo y llythyr-dy, o flaen brawdlys; profwyd ef yn euog o ddwyn III o lythyrau; y rhai a ffttgiai a ddaethant dros y mor i'rHythyr-dy, achafodd ddwy geiniog yr un am eu trosg!wyddo,(31.8s.6d.) -Dygodd y Ri,e i tli- y r f —rDygodd y Rheithwyr farn, Eaog-Uar- wolacth. Dyhenyddir ef y Gfed o Awst.

[No title]

Advertising